Funkce Array

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí aVariant obsahující Matice.

Syntaxe

Matice ( seznam_argumentů )

Požadované seznam_argumentůArgument je s hodnotami oddělenými čárkou seznam hodnot, které jsou přiřazené k prvkům matice obsažené ve Variant. Pokud nejsou zadány žádné argumenty, vytvoří se maticových nulové délky.

Poznámky

Zápis použitý odkázat na prvek matice se skládá z názvu Proměnná následovaný závorky obsahující pořadové číslo označující požadovaný prvek. V následujícím příkladu vytvoří první Příkaz proměnnou s názvem A jako Variant. Další použití příkazu přiřadí proměnné Amatici. Příkaz poslední přiřadí hodnoty obsažené v druhém prvku matice k jiné proměnné.

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolní mez matice vytvořené pomocí funkce Array je určený podle dolní mez zadaným příkazu Base možnost , pokud pole kvalifikované s názvem knihovna typů (například VBA. Pole). Pokud kvalifikované s názvem knihovna typů, je argument matice ovlivněna Možnost základu.

Poznámka: Varianty , který není deklarovány jako matice může obsahovat matici. Varianty proměnná může obsahovat maticových libovolný typ, s výjimkou řetězcích s pevnou délkou a typy definované uživatelem. Sice varianty obsahující maticových entity liší od maticových jehož prvky jsou typu Variant, prvků pole zobrazíte stejným způsobem.

Příklad

Tento příklad používá funkci pole vrátíte varianty obsahující matici.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×