Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Microsoft InfoPath 2010 lze vytvořit formuláře webového prohlížeče nebo formuláře aplikace Filler. Formuláře webového prohlížeče, které jsou výchozím typem, může vyplňovat více uživatelů, protože mohou být vyplněny v různých webových prohlížečích. Ve formulářích prohlížeče ale nejsou podporovány všechny funkce a ovládací prvky aplikace InfoPath. Formuláře aplikace Filler podporují plnou sadu funkcí aplikace InfoPath, ale k jejich vyplňování je potřebná aplikace Microsoft InfoPath Filler.

Při návrhu formuláře, můžete změnit nastavení kompatibility kdykoli během procesu návrhu. Například pokud začít formulář webového prohlížeče, ale potom se rozhodnete, že budete muset používat ovládací prvky, které nejsou k dispozici ve formě webového prohlížeče, jej lze změnit na formuláři Filler.

V tomto článku

Kompatibilita ovládacích prvků

Kompatibilita funkcí

Kompatibilita ovládacích prvků

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath 2010 je důležité pamatovat na to, že v různých typech formulářů jsou podporovány různé ovládací prvky. Proto je vhodné zvážit otázku kompatibility ještě před zahájením návrhu šablony formuláře. Pokud jste již návrh formuláře zahájili a budete chtít změnit jeho typ (například z formuláře aplikace Filler na formulář webového prohlížeče), mohlo by dojít k potížím s kompatibilitou.

Poznámka: Aplikace InfoPath automaticky kontroluje chyby kompatibility při otevření, změnit nastavení kompatibility, uložit nebo publikovat šablony formuláře. Řešení chyby kompatibility, otevře se podokno úloh Kontrola návrhu. Další informace o podokno úloh Kontrola návrhu najdete v tématu ověření návrhu formuláře.

V následující tabulce jsou uvedeny ovládací prvky dostupné v jednotlivých režimech kompatibility:

Ovládací prvek

Prohlížeč, verze 2010

Aplikace Filler, verze 2010

Prohlížeč, verze 2007

Aplikace Filler, verze 2007

Aplikace Filler, verze 2003

Textové pole

X

X

X

X

X

Pole s formátovaným textem

X

X

X

X

X

Rozevírací seznam

X

X

X

X

X

Pole se seznamem

X

X

X

Zaškrtávací políčko

X

X

X

X

X

Přepínač

X

X

X

X

X

Výběr data

X

X

X

X

X

Výběr data a času

X

X

X

X

X

Seznam s vícenásobným výběrem

X

X

X

Seznam

X

X

X

X

X

Seznam s odrážkami:

X

X

X

X

Číslovaný seznam

X

X

X

X

Prostý seznam

X

X

X

X

Výběr osoby/skupiny:

X

X

X

X

Výběr externích položek

X

X

Tlačítko

X

X

X

X

X

Obrázkové tlačítko:

X

X

Počítaná hodnota

X

X

X

X

X

Svislý popisek

X

X

X

Soubor jako příloha

X

X

X

X

X

Obrázek

X

X

X

X

Rukopisný obrázek

X

X

X

Hypertextový odkaz

X

X

Řádek podpisu:

X

Oddíl

X

X

X

X

X

Volitelný oddíl

X

X

X

X

X

Oddíl s opakováním

X

X

X

X

X

Tabulka s opakováním

X

X

X

X

X

Oblast s možností posouvání

X

X

X

Vodorovná oblast

X

X

Opakující se rekurzivní oddíl

X

X

X

Vodorovná opakující se tabulka

X

X

X

Seznam a podrobnosti

X

X

X

Skupina voleb

X

X

X

X

Opakující se skupina voleb

X

X

X

Oddíl voleb

X

X

X

X

Začátek stránky

Kompatibilita funkcí

Většina funkcí aplikace InfoPath je podporována ve formulářích webového prohlížeče i ve formulářích aplikace Filler. Mezi tyto funkce patří pravidla, výpočty, ověření dat a další funkce obchodní logiky. Některé funkce jsou ovšem podporovány pouze ve formulářích aplikace Filler. Aplikace InfoPath 2010 byla navržena tak, aby se pokoušela bránit chybám ověření, ale pokud k takové chybě přeci dojde, zobrazí se podokno úloh Kontrola návrhu s upozorněním na chybu nebo potenciální problém s formulářem.

InfoPath označuje problémy s jejich zobrazením v podokně úloh Kontrola návrhu. Další informace o podokno úloh Kontrola návrhu najdete v tématu ověření návrhu formuláře. Aplikace InfoPath zjistí a upozorňuje na tyto tři typy potíží:

Ikona

Typ

Popis

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Chyba bránící uložení

Vyskytují se nekompatibilní prvky či funkce a formulář nelze publikovat nebo uložit, dokud nebude chyba opravena. K těmto chybám dochází při ukládání pro starší verzi aplikace InfoPath, která nepodporuje určitý ovládací prvek nebo funkci.

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Chyba

Šablona formuláře nefunguje správným způsobem. Před publikováním formuláře byste měli chyby opravit.

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Upozornění

Šablona formuláře nemusí fungovat očekávaným způsobem. Upozornění jsou méně závažná než chyby. Můžete se rozhodnout, zda se před publikováním šablony formuláře budete upozorněním zabývat. Často se jedná o upozornění na možnost optimalizace ze serveru, která vám pomohou vylepšit výkon formuláře ve webovém prohlížeči.

V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které vedou k chybám v podokně úloh Kontrola návrhu a které nejsou podporovány ve formulářích webového prohlížeče.

Funkce

Typ potíží

Podrobnosti

Ovládací prvky, které se opakují vodorovně

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Vodorovné tabulky s opakováním se skládá z oddílu s opakováním v tabulce rozložení. Oddíl s opakováním nastavenou opakujte vodorovně, které napodobuje sloupce v tabulce. Pokud šablona formuláře obsahuje vodorovné tabulky s opakováním chyba se zobrazí v podokně úloh Kontrola návrhu. Odebrání vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře nebo nastavte v části opakovat vodorovně před publikováním na šablonu formuláře na SharePoint serveru.

Svisle zobrazený text v poli výrazu

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Svislé popisky jsou ovládací prvky s počítanou hodnotou, u kterých je nastaveno svislé zobrazení textu. Toto nastavení není v šablonách formulářů webového prohlížeče podporováno. Pokud je u textu v ovládacím prvku s počítanou hodnotou nastaveno svislé zobrazení, zobrazí se v podokně úloh Kontrola návrhu chyba.

Odeslání dat do databáze

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

V šablonách formulářů webového prohlížeče nejsou povolena datová připojení, kterými by uživatelé odesílali data přímo do databáze. Tento problém opravíte tak, že otevřete dialogové okno Datová připojení a změníte datové připojení tak, aby formulář odesílal data do jiného umístění než databáze. Můžete se například rozhodnout pro odesílání dat do webové služby. Datová připojení k databázím jsou omezena na přístup jen pro čtení k databázím systému Microsoft SQL Server.

Odeslání informací o změnách do webové služby

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Datové připojení pro odesílání v šabloně formuláře nemůže uživatelům umožňovat odesílat do webové služby přijímající objekt Microsoft ADO.NET DataSet společně s daty formuláře informace o změnách. Informace o změnách představují úpravy, které uživatel provádí v datech uložených v databázi. Databáze využívá pro připojení uživatelů k databázi webovou službu. Objekt ADO.NET může na základě informací o změnách určit, jakým způsobem aktualizovat data v databázi.

Úroveň zabezpečení Omezeno

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Formulář s úrovní zabezpečení Omezeno má přístup pouze k obsahu, který je uložen v samotném formuláři. Pokud chcete publikovat šablonu formuláře webového prohlížeče, vyberte v dialogovém okně Možnosti formuláře méně omezující nastavení zabezpečení.

Výstrahy (dialogová okna) zobrazující se ihned poté, co uživatel zadá do ovládacího prvku neplatná data

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Některé funkce ověřování dat fungují ve webovém prohlížeči jinak než v aplikaci InfoPath. Pokud například nastavíte u určitého ovládacího prvku ověřování dat, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete rozhodnout, že se tento text bude zobrazovat v tipu, a případně umožnit uživatelům zobrazit výstrahu, která bude obsahovat další informace. Nebo můžete nastavit automatické zobrazení výstrahy, jakmile uživatel zadá neplatná data. Výstrahy nelze zobrazovat automaticky u formulářů používaných prostřednictvím webového prohlížeče, ale uživatelům se mohou nadále zobrazovat tipy a volitelně mohou také zobrazit výstrahu s dalšími informacemi.

Pravidla pro otevření nového formuláře

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Pokud pravidla akce Otevřít nový formulář vyplňovat uživatelé, třeba upravit nebo odstranit tohoto pravidla v podokně úloh pravidla před publikováním na šablonu formuláře na SharePoint serveru.

Tip: Pokud chcete uživatelům umožnit snadné otevření dalšího formuláře, použijte namísto pravidla automaticky otevírajícího formulář hypertextový odkaz na další formulář.

Digitální podpis celého formuláře

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Povolení uživatelům digitálně podepsat celý formulář nepodporuje šablon formulářů webového prohlížeče. Před publikováním na šablonu formuláře na SharePoint serveru vypnout tuto možnost nastavení v dialogovém okně Možnosti formuláře.

Tip: Pokud chcete uživatelům povolit provádění podepsat konkrétní části formuláře, přidejte do šablony formuláře webového prohlížeče a potom povolit digitálních podpisů pro něj pomocí možností na kartě Digitálních podpisů v dialogovém okně Vlastnosti oddílu.

Zadání relativních odkazů na knihovny datových připojení ve více než jedné kolekci webů

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

V šablonách formulářů webového prohlížeče nejsou povoleny relativní cesty ke knihovnám datových připojení v různých kolekcích webů. Tento problém opravíte otevřením dialogového okna Datová připojení a změnou datového připojení tak, aby relativní odkaz směřoval na jedinou kolekci webů.

Vlastní kód používaný pro ukládání formulářů

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

V šabloně formuláře webového prohlížeče není povolená kód, který spustí, když uživatel uloží dat formuláře. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje tento typ kód, odeberte kód a pak publikovat šablony formuláře na serveru SharePoint. Odebrání kód, otevřete dialogové okno Možnosti formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Uložit pomocí vlastního kódu, kliknutím na Upravit a odeberte všechny související kódu.

Vlastní kód používaný pro sloučení dat formulářů

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Funkce korespondence s použitím vlastního kódu není podporována u šablon formulářů webového prohlížeče. Publikování šablony formuláře webového prohlížeče na SharePoint serveru, odebrat všechny kód přidružený k slučování formulářů a potom zrušte zaškrtnutí políčka Sloučit pomocí vlastního kódu.

Uživatelské role

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Role uživatelů lze použít pouze v šablony formulářů, které slouží k vyplnění v aplikaci InfoPath. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje role uživatelů, odeberte všechny role před publikováním na šablonu formuláře na SharePoint serveru. Taky potřeba ji nejdřív odebrat všechny podmínky použití XPath výrazů, které odkazují na role uživatelů.

Funkce xdXDocument:get-Role jazyka XPath

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Funkce jazyka XPath pro načtení aktuální role uživatele není ve formuláři webového prohlížeče podporována. Tato funkce se vyskytuje v kontextu konkrétního výrazu jazyka XPath. Pokud chcete formulář publikovat, upravte výraz odebráním odkazu na nepodporovanou funkci.

Funkce position a last jazyka XPath

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Funkce position a last nejsou ve formuláři webového prohlížeče podporovány. Tyto funkce se obvykle vyskytují v kontextu konkrétního výrazu jazyka XPath. Pokud chcete formulář publikovat, upravte výraz odebráním odkazu na nepodporovanou funkci.

Ovládací prvek ActiveX

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Ovládací prvky ActiveX nejsou ve formuláři webového prohlížeče podporovány. Ovládací prvky ActiveX se obecně používají ve formulářích aplikace Filler, kde aplikace InfoPath poskytuje podporu pro ovládací prvky používající technologie COM a ActiveX. Ovládací prvky ActiveX musí být nainstalovány v počítačích všech uživatelů.

Zástupný text v ovládacích prvcích

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Zástupný text je text, který se zobrazí v ovládacím prvku v šabloně formuláře. Příkladem zástupného textu může být řetězec Klikněte sem a zadejte text. Je sice možné ponechat nastavení zástupného textu v šablonách formulářů webového prohlížeče povolené, ale zástupný text se v prohlížeči nezobrazí.

Vlastní podokna úloh

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Vlastní podokna úloh nejsou ve formuláři webového prohlížeče podporována. Je sice možné ponechat nastavení vlastního podokna úloh v šabloně formuláře webového prohlížeče povolené, ale vlastní podokno úloh se při vyplňování formuláře v prohlížeči nezobrazí.

Zobrazení výzvy uživatelům k uložení změn před zavřením formuláře

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Můžete vytvořit pravidlo, které automaticky zavře formulář při splnění určité podmínky. Není však možné zobrazovat dialogové okno vyzývající k uložení změn před zavřením formuláře, protože tato funkce není v šablonách formulářů webového prohlížeče podporována. Toto nastavení můžete ponechat povolené, ale dialogové okno se zprávou se zobrazí pouze při vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath Filler.

Pravidla pro zobrazení dialogového okna

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Můžete vytvořit pravidlo, které pomocí akce Zobrazit zprávu při splnění určité podmínky automaticky zobrazí dialogové okno. Tato akce však není v šablonách formulářů webového prohlížeče podporována. Zpráva se zobrazí pouze při vyplňování formuláře v aplikaci InfoPath Filler.

Tip: K dosažení podobného efektu ve formulářích webového prohlížeče zvažte použití podmíněného formátování, které umožňuje zobrazovat a skrývat oddíl obsahující text, který se má zobrazit uživateli.

Chráněná zobrazení

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Pokročilí návrháři formulářů někdy používají chráněná zobrazení, aby využili funkce jazyka XSL, které nejsou přímo podporovány v režimu návrhu. V šabloně formuláře webového prohlížeče sice můžete ponechat chráněná zobrazení povolená, ale v prohlížeči se nezobrazí.

Zobrazení pro tisk založená na aplikaci Word

Funkce aplikace InfoPath 2010, které nejsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče

Zobrazení pro tisk aplikace Microsoft Word nejsou ve formuláři webového prohlížeče podporována. V šabloně formuláře webového prohlížeče sice můžete ponechat nastavení zobrazení pro tisk aplikace Word povolené, ale toto zobrazení bude při tisku formuláře ignorováno.

Následující tabulka uvádí funkce, které sice nejsou ve formulářích webového prohlížeče podporovány, ale nevyvolávají chyby nebo zprávy v podokně úloh Kontrola návrhu.

Funkce

Podrobnosti

Funkce pro počítače Tablet PC a rukopis

Rukopis není v šablonách formulářů webového prohlížeče podporován. V důsledku toho nebudou uživatelé moci k psaní nebo kreslení do polí formuláře používat pero tabletu či obdobné zařízení.

Poznámka: Pokud jste vytvořili šablonu formuláře aplikace InfoPath Filler, který obsahuje ovládací prvek obrázek rukopisu a zapnutí této šablony formuláře do šablony formuláře webového prohlížeče, zobrazí se v podokně úloh Kontrola návrhu chybu. Před publikování šablony formuláře na serveru služby SharePoint je třeba odebrat ovládací prvek.

Ukládání dat ze sekundárního zdroje dat do mezipaměti

Pokud chcete uživatelům umožnit vyplňování formulářů bez ohledu na to, zda jsou jejich počítače připojeny k síti, nebo pokud se formulář nemůže připojit k externímu zdroji dat, nakonfigurujte šablonu formuláře tak, aby se data formuláře ukládala do mezipaměti v počítačích uživatelů. V šabloně formuláře webového prohlížeče sice můžete ponechat nastavení ukládání do mezipaměti povolené, ale ve skutečnosti lze do mezipaměti ukládat pouze data formulářů vyplňovaných v aplikaci InfoPath Filler.

Některá nastavení ovládacího prvku Výběr data

I když je při navrhování šablony formuláře webového prohlížeče k dispozici ovládací prvek Výběr data, zobrazí se ikona kalendáře a automaticky otevíraný kalendář pouze v podporovaných verzích aplikace Windows Internet Explorer. V jiných webových prohlížečích se ovládací prvek Výběr data zobrazí jako textové pole, ve kterém však budou podporovány možnosti formátování dat.

Vrácení a opakování akce

Uživatelé nemohou při vyplňování formuláře webového prohlížeče vrátit zpět nebo opakovat akci.

Kontrola pravopisu

Uživatelé nemohou ve formuláři webového prohlížeče kontrolovat pravopis v ovládacím prvku ani v případě, že je pro ovládací prvek zaškrtnuto políčko Povolit kontrolu pravopisu.

Automatické dokončování

Ve výchozím nastavení je funkce Automatické dokončování u textových polí v šabloně formuláře povolena. Po zadání několika prvních znaků do textového pole ve formuláři se uživateli zobrazí seznam možných shod vycházející z dříve zadaných položek. Uživatelé pak mohou vybrat požadovanou položku, nebo jestliže žádný z návrhů neodpovídá jejich představě, mohou pokračovat v psaní do textového pole. V prohlížečích s výjimkou aplikace Windows Internet Explorer není funkce Automatické dokončování k dispozici, a to ani v případě, že je pro daný ovládací prvek zaškrtnuto políčko Povolit automatické dokončování.

Správa přístupových práv k informacím (IRM)

V aplikaci InfoPath můžete pomocí technologie IRM omezit oprávnění k šabloně formuláře a k na ní založeným formulářům. V šablonách formulářů webového prohlížeče není technologie IRM k dispozici. Pokud máte šablonu formuláře aplikace InfoPath Filler, která používá omezená oprávnění, a chcete ji převést na šablonu formuláře webového prohlížeče, je nutné zrušit zaškrtnutí políčka Omezit oprávnění k této šabloně formulářů v dialogovém okně Oprávnění. Teprve potom lze úspěšně změnit nastavení kompatibility.

Příkaz Odeslat poštou

Ve formulářích webového prohlížeče nejsou k dispozici funkce související s integrací s aplikací Microsoft Outlook, jako je příkaz Odeslat poštou.

Funkce obnovení souborů

Funkce Automatické obnovení a Automatické ukládání umožňují uživatelům obnovení souborů po nestandardním ukončení aplikace InfoPath. Ve formulářích webového prohlížeče jsou tato nastavení ignorována.

Příkaz Sloučit formuláře

Ve formuláři aplikace InfoPath umožňuje příkaz Sloučit formuláře sloučení dat z více formulářů. Příkaz Sloučit formuláře se ve formuláři webového prohlížeče nezobrazí, a to ani v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti formuláře vybrali možnost sloučení dat formulářů.

Příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Excel

Ve formuláři aplikace InfoPath umožňuje příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Excel export dat do sešitu aplikace Microsoft Excel. Příkaz Exportovat do aplikace Microsoft Excel se ve formuláři webového prohlížeče nezobrazí, a to ani v případě, že jste vybrali možnost exportu dat formuláře v dialogovém okně Možnosti formuláře.

Doplňky modelu COM

Aplikace InfoPath poskytuje podporu pro vytváření a registraci doplňků modelu COM (Component Object Model), což jsou přídavné programy, které aplikaci InfoPath rozšiřují o vlastní příkazy nebo speciální funkce. Doplňky modelu COM nejsou ve formulářích webového prohlížeče k dispozici.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×