Funkce a vlastnosti v aplikaci Access blokovány režimem izolovaného prostoru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek obsahuje informace o funkcích a vlastnosti, které izolovaného prostoru režimu umožňuje a bloků v Access. Všimněte si, že Access umožňuje několika novější funkce ke spouštění v režimu izolovaného prostoru, včetně Názevměsíce a StrReversea teď blokuje několik dalších funkcí, včetně pomoci, ExportNavigationPanea LoadCustomUI. Když budete pokračovat, pamatujte na to, že je nutné důvěřovat (Povolit obsah v) databáze nebo místní databázi v důvěryhodném umístění informace v tomto článku se.

V tomto článku

Nastavení režimu izolovaného prostoru při spouštění nebezpečných výrazů

Funkce, které můžete použít v režimu izolovaného prostoru

Funkce, které, způsobí chybu v režimu izolovaného prostoru

Funkce blokovány režimem izolovaného prostoru

Vlastnosti blokované režimu izolovaného prostoru

Nastavení režimu izolovaného prostoru při spouštění nebezpečných výrazů

Po přidání výrazu k databázi aplikace Access spustí tento výraz v provozním prostředí s názvem režim izolovaného prostoru. Přístup k tomu u databází, které byly vytvořené v obou Access 2007, 2010, 2013, 2016 nebo ve starších formátech souborů aplikace Access. Aplikace Access umožňuje ve výchozím nastavení režimu izolovaného prostoru a zároveň izolovaného prostoru režimu vždy nebezpečné výrazy zakáže, i když důvěryhodnosti databáze.

Pokud databázi důvěřujete a chcete spustit výrazu v režimu izolovaného prostoru, můžete spustit tento výraz změnou klíče registru, který zakáže režim izolovaného prostoru. Myslete na to, že je nutné nejprve důvěřovat databázi a postupujte podle kroků v této části.

Následující obrázek znázorňuje proces, kterým musíte při rozhodování o spouštění nebezpečných výrazů.

Rozhodovací proces pro režim izolovaného prostoru

Upozornění: Nesprávné úpravy registru můžou způsobit vážné poškození operačního systému, a to až takové, že se bude muset přeinstalovat. Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou registru půjdou odstranit. Před úpravami registru si zazálohujte všechna cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače najdete v nápovědě k Microsoft Windows.

Pokud znáte není registru nebo se vám nevyhovuje Změna klíče registru sami, kontaktujte někoho, kdo je nebo zvažte převod databáze do formátu souboru Access ze starší verze Accessu. Taky musíte mít oprávnění správce v počítači změnit hodnoty registru.

Změna klíče registru

Důležité informace: Následujícím postupem povolíte spuštění nebezpečných výrazů ve všech instancích Accessu pro všechny uživatele v počítači.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • V systému Microsoft Windows 7 nebo Microsoft Windows 10   

  1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Spustit.

  2. Do pole Otevřít zadejte regedit a stiskněte ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   Engine\Engines \Software\Microsoft\Office\12.0\Access připojení

   Poznámka: Osobní zprávu, ovládací prvky 12.0 označuje aplikace Access 2007 14.0 označuje aplikace Access 2010, 15.0 označuje Accessu 2013 a 16.0 označuje Accessu 2016.

  4. V pravém podokně Editoru registru poklikejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klikněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

 • V Windows Vista   

  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom klikněte na Spustit.

  2. Do pole Otevřít zadejte regedit a stiskněte ENTER.

   Spustí se Editor registru.

  3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

   Engine\Engines \Software\Microsoft\Office\12.0\Access připojení

   Poznámka: Osobní zprávu, ovládací prvky 12.0 označuje aplikace Access 2007 14.0 označuje aplikace Access 2010, 15.0 označuje Accessu 2013 a 16.0 označuje Accessu 2016.

  4. V pravém podokně Editoru registru poklikejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

   Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

  5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klikněte na tlačítko OK.

  6. Zavřete Editor registru.

Důležité:    Pamatujte na to, že pokud databázi nejdřív neoznačíte jako důvěryhodnou, Access všechny nebezpečné výrazy zakáže bez ohledu na to, jestli jste toto nastavení registru změnili nebo ne.

Hodnotu registru můžete nastavit na následující hodnoty, přičemž hodnota 0 (nula) je nejméně restriktivní a hodnota 3 je nejrestriktivnější.

Nastavení

Popis

0

Režim izolovaného prostoru je vždy zakázán.

1

Režim izolovaného prostoru se používá pro Access, ale nikoli pro jiné aplikace.

2

Režim izolovaného prostoru se používá pro jiné aplikace, ale nikoli pro Access.

3

Režim izolovaného prostoru se používá vždy. Je to výchozí hodnota nastavení při instalaci Access.

Začátek stránky

Funkce, které můžete použít v režimu izolovaného prostoru

V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které můžete použít v Accessových dotazech engine databázi při zapnuté funkci režim izolovaného prostoru. Funkce, které se nezobrazují v seznamu nejsou k dispozici v režimu izolovaného prostoru.

Funkce Abs

Pole

Funkce Asc

AscB

AscW

Funkce Atn

Funkce CBool

Funkce CByte

Funkce CCur

Funkce CDate

Funkce CDbl

Zvolte

Funkce Chr

Funkce Chr$

ChrB

ChrB$

ChrW

ChrW$

Funkce CInt

Funkce CLng

Funkce Cos

Funkce CSng

Funkce CStr

Funkce CVar

CVDate

Funkce CVErr

Datum

Datum$

Funkce DateAdd

Funkce DateDiff

Funkce DatePart

Funkce DateSerial

Funkce DateValue

Den

ODPIS.ZRYCH2

Chyba

Chyba$

Funkce Exp

Funkce Fix

Formátování

Formát$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

BUDHODNOTA

Funkce Hex

Hex$

Hodina

Funkce IIf

IMEStatus

Funkce InStr

InStrb

Funkce Int

Platba.úrok

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Funkce IsDate

IsEmpty

IsError

Funkce IsNull

Funkce IsNumeric

Funkce IsObject

Funkce LCase

Funkce LCase$

Šipka doleva

Levé$

Zlevab

Zlevab$

Funkce Len

Funkce LENB

Funkce Log

Funkce LTrim

Funkce LTrim$

Funkce Mid

Část$

MIDB

MIDB$

Minuta

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI

Měsíc

NázevMěsíce

Now

Počet.období

Npm

Funkce Oct

Funkce Oct$

Oddíl

Splátka:

Platba.základ

SOUČHODNOTA

Funkce QBColor

Sazba:

Nahrazení

RGB

Šipka doprava

Pravý$

Funkce RightB

Funkce RIGHTB$

Funkce Rnd

Zaokrouhlit

Funkce RTrim

Funkce RTrim$

Druhý

Funkce Sgn

Sgr

Funkce Sin

ODPIS.LIN

Funkce Space

Místo$

Funkce Str

Funkce Str$

Funkce StrComp

Funkce StrConv

Řetězec

Řetězec$

StrReverse

Switch

ODPIS.NELIN

Funkce Tan

Čas

Čas$

Timer

Funkce TimeSerial

Funkce TimeValue

Oříznout

Střih$

TypeName

Funkce UCase

Funkce UCase$

Funkce Val

VarType

Funkce Weekday

Rok

Začátek stránky

Funkce, které, způsobí chybu v režimu izolovaného prostoru

Následující Visual Basic for Applications (VBA) funkce dojde k chybě při funkce nazývají z výrazů v dotazu engine databáze Accessu nebo jen z vlastnosti aplikace Access.

AppActivate

ZvukovýSignál

Kalendář

CallByName

ChDir

ChDrive

Příkaz

Příkaz$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

Funkce DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Chyba

FileAttr

Pořízení kopie souboru

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Zadání vstupních hodnot

Zadávání$

InputB

InputB$

Ukončení

Načtení

LOC

LOF

Náhodně

Obnovení

SaveSetting

Hledání řešení

PředatKlávesovéÚhozy

SetAttr

Prostředí

SPC

Tab

.PřiVyřazení

Uživatelské formuláře

Šířka

Začátek stránky

Funkce blokovány režimem izolovaného prostoru

Režim izolovaného prostoru blokuje následující funkce aplikace Access při funkce nazývají z výrazů v dotazu nebo vlastnosti aplikace Access. Hvězdička (*) po názvu funkce označuje funkci je to nový spuštění ve Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Aplikace

Assistant

Pomoc *

Automatické opravy

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject lze zadat

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

Metody CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

Databázový stroj

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

ExportXML

FeatureInstall

Dialogové okno souboru

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Moduly

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Nadřazené

ProductCode

Quit

Reference

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Spustit

SpustitPříkaz

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

Příkazu TransformXML

VBE

Začátek stránky

Vlastnosti blokované režimu izolovaného prostoru

Kromě funkcí uvedené v předchozí části blokuje režim izolovaného prostoru také celá řada vlastností objektu. V následující tabulce jsou uvedeny objekty a blokovaných vlastnost nebo vlastnosti pro jednotlivé objekty.

Objekt

Blokované vlastnost nebo vlastnosti

BoundObjectFrame

Object

Pole se seznamem

Recordset

Ovládací prvek

Object

AktuálníProjekt

AccessConnection BaseConnectionString, CloseConnection, připojení, OpenConnection

CustomControl

Object

Formulář

Dynamická sada

Hypertextový odkaz

Snímek obrazovky s výběrem pro přidání k oblíbeným položkám

Seznam

Recordset

ObjectFrame

Object

Sestava

Recordset

SmartTagAction

Spustit

Obrazovka

ActiveDataAccessPage

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×