Formulář Klient v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na KlientFormulář můžete zadat podrobné informace o účtu, včetně kontaktu, zdroje a informace o profilu společnosti. Můžete také propojit obchodní kontakty a položky historie komunikace a přidat přizpůsobitelné podrobné informace. Tyto informace jsou potom uloženy jako Záznam klienta.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Pokud chcete zadat více položek v poli, například víc adres nebo e-mailovou adresu, klikněte na dolů šipku Šipka pole vedle pole.

Obecné zobrazení

Zobrazení Obecné obsahuje následující části, kde můžete zadat nebo upravit informace o klientovi.

 • Účet

  Zadejte jméno klienta (povinný údaj) a jeho pracoviště (volitelný údaj).

 • Telefonní čísla

  Zadejte telefonní čísla klienta.

 • Adresa

  Zadejte výchozí obchodní adresu, která má být přidružena k tomuto klientovi. Pokud má klient více adres, můžete zaškrtnutím políčka Na tuto adresu zasílat poštu určit adresu, která bude použita při Hromadná korespondence*.

  * Vyžadovanou pro hromadnou korespondenciPublisheru nebo Wordu. Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager lze použít s verzí 2007 a 2003 Publisher a Word.

 • Informace o zdroji

  Vyberte zdroj tohoto klienta a oblast zájmu. Chcete-li přidat novou položku nebo upravit existující položku v seznamech Zdroj nebo Oblast zájmu, klepněte na tlačítko Upravit seznam.

  Další podrobnosti získáte po klepnutí na tlačítko Zahájil. V dialogovém okně Vybrat kampaň, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt vyberte v části Složka seznam a potom vyberte položku, která nejlépe popisuje způsob první komunikace s tímto klientem. Chcete-li položku propojit se záznamem Klient, klepněte na tlačítko Propojit. Novou položku vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový.

 • Obchodní kontakty

  Chcete-li propojit jeden či více obchodních kontaktů s tímto klientem, klepněte na tlačítko Přidat a potom jej vyberte ze seznamu. Propojení obchodního kontaktu s klientem zrušíte tak, že vyberete obchodní kontakt a potom klepnete na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: Protože obchodní kontakt může být propojen pouze s jedním klientem, v seznamu se zobrazí pouze obchodní kontakty, které dosud nejsou propojeny s žádným klientem. Pokud jsou všechny obchodní kontakty propojeny s odpovídajícími klienty, bude seznam prázdný, protože pro zobrazení nejsou k dispozici žádné nepropojené obchodní kontakty.

 • E-mailu a internetové adresy

  Zadejte e-mailovou adresu nebo adresy spojené s tímto klientem a adresu webových stránek. Zadáním jména do pole Zobrazit jako můžete určit způsob zobrazení jména klienta na řádku Komu ve zprávě.

  Chcete-li k tomuto klientovi přidat obrázek, klepněte na rámeček obrázku.

  contact picture

  V dialogovém okně Přidat obrázek kontaktu vyhledejte složku, která obsahuje požadovaný obrázek, a poklepáním na soubor obrázku jej přidejte. Velikost obrázku se automaticky přizpůsobí.

 • Klasifikace

  Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Stav označíte účtu jako aktivní. Klikněte na tlačítko dolů šipku Šipka pole vedle pole vyberte přiřazený k účtu, hodnocení a platební morálka.

Poznámka: V zobrazení Obecné můžete přizpůsobit pole Zdroj, Oblast zájmu, Hodnocení klienta a Stav platby.

Zobrazení podrobností o

Zobrazení Podrobnosti obsahuje podrobné údaje o profilu společnosti, upřednostňované způsoby komunikace a Komentáře. Komentář můžete zkopírovat z jiných souborů nebo přidat přímo do záznamu Klient.

 • Profil společnosti

  Zadejte číslo účtu akcie (pokud existuje), roční výnos a počet zaměstnanců. Klikněte na tlačítko dolů šipku Šipka pole vedle pole vyberte typ účtu business a oblastí.

  Poznámka: Seznam možností spojených s položkami Obor podnikání a Území je možné změnit.

 • Komunikace

  Klikněte na tlačítko dolů šipku Šipka pole v poli Upřednostňovaný způsob vyberte upřednostňovaný způsob komunikace pro tento účet, a klikněte na tlačítko Upravit tento seznam pro přidání, úprava nebo odstranění položek v seznamu. Zaškrtněte políčka Netelefonovat, e-mailem, fax nebo Nezasílat poštu označte způsoby komunikace, které u tohoto klienta neměly používat.

 • Komentáře

  Komentáře můžete vložit z jiných souborů nebo je přidat přímo do záznamu Klient. Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke komentářům datum.

Zobrazení Historie

Zobrazení Historie obsahuje všechny položky historie komunikace propojené s Tento Záznam. Klikněte na tlačítko dolů šipku Šipka pole v poli Zobrazit vyberte typ zobrazení seznamu. Poklikejte na položku historie komunikace a otevřete ho. Můžete vytvořit Podrobnější historii o účtu klikněte na tlačítko Nový a potom propojením položky – třeba obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, událost nebo úkolů, se záznamem.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem

V části Pole definovaná uživatelem obsahuje vlastní pole, které můžete vytvořit a uspořádat. Pole jsou uspořádány do skupin a zobrazena ve dvou sloupcích.

Na pásu karet klikněte ve skupině Možnosti klikněte na tlačítko Přizpůsobit formulář vytvářet nebo spravovat skupiny a pole.

Zobrazení Finančního historie

Pokud tento záznam má finanční transakce Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s Účetní systém, můžete zobrazit transakce na toto zobrazení. Poklikejte na libovolnou transakce k jeho zobrazení.

 • Seznam transakcí

  Datum     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle data transakce.

  Dokument #     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle čísla dokumentu.

  Typ     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle typu transakce.

  Obchodní kontakt     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle názvu obchodního kontaktu.

  Celková částka     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle celkovou kapacitu transakce.

Finanční funkce souhrnné zobrazení

Pokud Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s Účetní systém a tento záznam obsahuje finanční transakce, můžete zobrazit přehled těchto transakce na toto zobrazení. Toto zobrazení nabízí informace o finančních transakce pro informace o účtu, rozložení a platby, částku prodeje, finanční podrobnosti a podmínky.

 • Splatná

  Aktuální     Zobrazuje aktuální stav.

  Zpožděné     Slouží k zobrazení zpožděné, množství do kategorie 1 – 30 dní, 31-60 dní, 61 90 dnů a víc než 90 dní.

  Celkový zůstatek     Zobrazuje celkový zůstatek.

 • Informace o platbě

  Průměrný počet dnů zaplatit     Zobrazí průměrný počet dní, po které účet přijal zaplatit.

  Průměrný počet dnů zaplatit (od Začátku)     Slouží k zobrazení roku ke dnešnímu dni průměrný počet dní, po které účet trvaly zaplatit.

 • Podmínky

  Preferovaný způsob expedice     Zobrazí upřednostňovaný způsob dopravy.

  Upřednostňovaný způsob platby     Zobrazí upřednostňovaný způsob.

 • Informace o prodeji

  Měsíce ke dnešnímu dni     Slouží k zobrazení v aktuálním měsíci peněžní částky prodeje k tomuto účtu.

  Roku ke dnešnímu dni     Zobrazí peněžní částky prodeje za aktuální rok k tomuto účtu.

  Loni     Zobrazí peněžní částky prodeje v předchozím roce k tomuto účtu.

  Životnost prodej     Zobrazuje celkové peněžní částky prodejních ke klientovi, dobu trvání účet.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující ikony – nacházející se na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent –, které jsou specifické pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Možnost

Cíl akce

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Historie

Zobrazí všechny položky historie komunikace pro tento konkrétní záznam.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, příležitost, obchodní projekt, úkol, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Automatické propojení e-mailu

Automaticky propojí e-mailové zprávy směřující na e-mailovou adresu uvedenou v tomto záznamu nebo z ní.

Poznámka: Není-li e-mailová adresa k dispozici, zobrazí se tato ikona vyšedle.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka: Formulář Klient zobrazíte klepnutím na příkaz Klienti v nabídce Business Contact Manager a potom poklepáním na klienta.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×