Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu

Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu

Doporučení k videu

PowerPoint 2010: .wmv

PowerPoint for Mac 2011: .mpg

Novější verze PowerPoint: soubory .mp4 s H.264 kódováním videa a AAC kódováním zvuku

Doporučení ke zvuku:

PowerPoint 2010: .wav, .wma

PowerPoint for Mac 2011: .wav

Novější verze PowerPoint: .m4a soubory s AAC kódováním zvuku

Tyto názvy a formáty vypadají komplikovaně, soubory ale na tyto formáty můžete jednoduše převést a používat je, aniž potřebujete znát více než tyto názvy.

Podporované formáty

Podporované formáty videosouborů

Formát souboru

Přípona

Soubor AVI (některé soubory ve formátu AVI můžou vyžadovat další kodeky)

.asf

Soubor AVI (některé soubory ve formátu AVI můžou vyžadovat další kodeky)

.avi

Videosoubor MP4*

.mp4, .m4v, .mov

Soubor Movie

.mpg nebo .mpeg

Soubor Adobe Flash Media**

.swf

Soubor Windows Media Video

.wmv

*Jenom PowerPoint 2013 a novější verze. 32bitová verze aplikace PowerPoint 2010 umí přehrát soubor .mp4 nebo .mov jenom v případě, že je na počítači nainstalovaný přehrávač QuickTime Player. (Další informace najdete na webu společnosti Apple na stránce Ke stažení – QuickTime pro Windows.) PowerPoint 2013 a novější verze VYŽADUJÍ nainstalovaný QuickTime Player k přehrávání videosouborů MP4 v jedné konkrétní situaci: Když používáte Windows 7 na virtuálním počítači. 

**Adobe Flash není k dispozici v Office na počítačích s Windows RT. Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Podporované formáty zvukových souborů

Formát souboru

Přípona

Zvukový soubor AIFF

.aiff

Zvukový soubor AU

.au

Soubor MIDI

.mid nebo .midi

Zvukový soubor MP3

.mp3

AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový soubor MPEG-4*

.m4a, .mp4

Soubor Windows Audio

.wav

Soubor Windows Media Audio

.wma

*Jen PowerPoint 2013 nebo novější. 32bit verze PowerPoint 2010 umí přehrát soubor .mp4 nebo .mov jen v případě, že je na počítači nainstalován přehrávač QuickTime Player. (Pro další informace si přečtěte Stažení QuickTime pro Windows na webu společnosti Apple.)

Další informace

 • Pokud se setkáte s pomalým přehráváním, prodlevami mezi zvukem a videem, přerušovaným zvukem a výpadky snímků, podívejte se na tipy ke zlepšení přehrávání zvuku a kompatibility.

 • Když na počítač nainstalujete další kodeky, může PowerPoint podporovat další typy souborů. Pokud chcete zjistit, jak pro svůj počítač najít kodeky, přečtěte si článek o problémech při přehrávání v PowerPointu,

 • U některých starších formátů videosouborů nemusí komprese nebo export do Office na počítačích s Windows RT proběhnout správně. Použijte raději moderní multimediální formáty, jako je H.264 a Advanced Audio Coding (AAC), které PowerPoint 2013 RT podporuje. PowerPoint 2010 podporuje formát AAC v případě, že je nainstalovaný správný kodek (třeba ffDShow). Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Zvuk z obchodu iTunes se při sdílení nemusí přehrávat

Hudební soubory zakoupené v obchodě iTunes jdou přehrávat jenom na autorizovaných počítačích. Může se proto stát, že lidé, kterým své prezentace nasdílíte, si soubory z iTunes nebudou moct přehrát.

Novější verze aplikace PowerPoint pro macOS

Podporované formáty videosouborů v aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac, PowerPoint 2019 pro Mac a PowerPoint pro Mac pro Office 365

Formát souboru

Přípona

Film AVI (některé soubory .avi můžou vyžadovat další kodeky)

.avi nebo .vfw

Film MPEG-4

.mp4, .mpg4

Film Apple MPEG-4

.m4v

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

Přenosový stream MPEG-2

.ts

Film QuickTime

.mov nebo .qt

Film DV

.dv nebo .dif

Podporované formáty zvukových souborů v aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac

Formát souboru

Přípona

Zvukový soubor AIFF

.aiff nebo .aif

Zvukový soubor AU

.au nebo .snd

Zvukový soubor MP3

.mp3 nebo .mpga

Zvuk MP2

.mp2

Zvukový soubor MPEG-4

mp4 nebo .mpg4

Zvukový soubor Waveform

.wav, .wave, .bwf

Zvuk Audible.com

.aa nebo .aax

Zvuk Apple MPEG-4

.m4a

AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový soubor MPEG-2

.aac nebo .adts

Formát Apple CoreAudio

.caf

Zvuk Adaptive Multi-rate

.amr

Vyzváněcí tón

.m4r

Zvuk AC-3

.ac3

Zvuk Enhanced AC-3

.eac3, .ec3

Soubory ve formátu Windows Media (.wmv, .wma) nejsou v PowerPoint 2016 pro Mac nebo PowerPoint pro Mac pro Office 365 podporovány. Pokud ale máte na počítači Mac nainstalovaný modul plug-in Flip4Mac a ve snímku je již soubor .wmv nebo .wma vložen, nabídne PowerPoint jeho převod na soubor .mp4 nebo .mp3. Přečtěte si stránku pro stažení modulu plug-in Flip4Mac a ověřte, jestli je tento modul plug-in podporován ve vaší verzi systému Mac OS.

PowerPoint for Mac 2011

Podporované formáty videosouborů v aplikaci PowerPoint for Mac 2011

Formát souboru

Přípona

Film AVI

.avi, .vfw

Film DVI

.dv, .dif

Film MPEG

.mpg, .mpeg, .mpe, .m75, .m15

Video MPEG-2

.m2v

Přenosový stream MPEG-2

.ts

Film MPEG-4

Film Apple MPEG-4

.mp4, .mpg4

.m4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Soubor Windows Media Video*

.wmv*

* K přehrávání formátu Windows Media (.wmv) v systému Mac OS je potřeba, abyste nainstalovali modul plug-in s názvem Flip4Mac. Přečtěte si stránku pro stažení modulu plug-in Flip4Mac pro ověření, jestli je tento modul plug-in podporován ve vaší verzi systému Mac OS.

Podporované formáty zvukových souborů v aplikaci PowerPoint for Mac 2011

Formát souboru

Přípona

Zvuk AC-3

Zvuk Enhanced AC-3

.ac3

.eac3, .ec3

Zvuk Adaptive multi-rate

.amr

Bezztrátový zvuk Apple

.m4a

Zvuk AU

.au, .snd

Zvuk Audible.com

.aa, .aax

Audio Interchange File Format

.aif, .aiff, .aifc

QuickTime Movie Sound^

.mov, .moov, .qt

Core Audio File

.caf

MPEG Audio Layer-2

.mp2

MPEG Audio Layer-3

.mp3, .mpga

MPEG-4 Audio

.mp4, .mpg4, .m4a

Vyzváněcí tón

.m4r

Windows Media Audio*

.wma, .asf

Zvukový soubor Windows Waveform

.wave, .wav, .bwf

^Soubory QuickTime Virtual Reality (QTVR), které mají také příponu souboru .mov nebo .qt, se v prezentaci aplikace PowerPoint for Mac 2011 nepřehrají.

* K přehrávání formátu Windows Media (.wmv) v systému Mac OS je potřeba, abyste nainstalovali modul plug-in s názvem Flip4Mac. Přečtěte si stránku pro stažení modulu plug-in Flip4Mac pro ověření, jestli je tento modul plug-in podporován ve vaší verzi systému Mac OS.

Vložte soubor do vašeho snímku

Po převedení multimediálního souboru do vhodného formátu ve správném kódování se vraťte na snímek aplikace PowerPoint, na který chcete vložit soubor s videem nebo zvukem. Na pásu karet na kartě Vložení klikněte na Zvuk nebo Video. (Podrobné informace o vkládání multimediálních souborů najdete v článcích věnovaných vkládání a přehrávání videosouborů z počítače nebo přidávání zvuků do prezentace.)

Zvuk z obchodu iTunes se při sdílení nemusí přehrávat

Hudební soubory zakoupené v obchodě iTunes jdou přehrávat jenom na autorizovaných počítačích. Může se proto stát, že lidé, kterým své prezentace nasdílíte, si soubory z iTunes nebudou moct přehrát.

Podporované formáty videosouborů

Formát souboru

Přípona

Videosoubor MP4

.mp4, .m4v, .mov

Soubor Movie

.mpg nebo .mpeg

Podporované formáty zvukových souborů

Formát souboru

Přípona

Zvukový soubor AIFF

.aiff

Zvukový soubor AU

.au

Zvukový soubor MP3

.mp3

AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový soubor MPEG-4

M4A, MP4

Podporované formáty videosouborů

Formát souboru

Přípona

Videosoubor MP4

.mp4

VP8, VP9

.mkv

Podporované formáty zvukových souborů

Formát souboru

Přípona

Zvukový soubor MP3

.mp3

Soubor Windows Audio

.wav

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi

V PowerPointu Mobile a PowerPointu pro Windows Phone 10 můžete přehrávat následující formáty zvuku a videa. Nemůžete ale přehrávat videa z YouTube.

Podporované formáty videosouborů

Formát souboru

Přípona

Soubor Windows Media

.asf

Soubor AVI (některé soubory ve formátu AVI můžou vyžadovat další kodeky)

.avi

Videosoubor MP4

.mp4, .m4v, .mov

Soubor Movie

.mpg nebo .mpeg

Soubor Adobe Flash Media

.swf

Soubor Windows Media Video

.wmv

Podporované formáty zvukových souborů

Formát souboru

Přípona

Zvukový soubor AIFF

.aiff

Zvukový soubor AU

.au

Soubor MIDI

.mid nebo .midi

Zvukový soubor MP3

.mp3

AAC (Advanced Audio Coding) – zvukový soubor MPEG-4*

.m4a, .mp4

Soubor Windows Audio

.wav

Soubor Windows Media Audio

.wma

Špatný formát? Převeďte soubor a znovu ho vložte.

Pokud vám PowerPoint neumožní vložit videosoubor nebo zvukový soubor, převeďte ho na doporučený formát:

 1. Přejděte na web CloudConvert.com.

 2. Klikněte na Select Files (Vybrat soubory). Zobrazí se dialog Otevřít. Přejděte do složky, která obsahuje videosoubor nebo zvukový soubor, který chcete převést.

  V tomto dialogu zvolte multimediální soubor, který chcete převést

  Pokud chcete vybrat soubor uložený v cloudu, vyberte šipku vedle tlačítka Select Files a zvolte cloudový systém (Box, Dropbox, Disk Google nebo OneDrive), kde máte multimediální soubor uložený.

 3. Vyberte multimediální soubor a klikněte na Open (Otevřít).

 4. Na stránce se zobrazí název vybraného multimediálního souboru a jeho formát.

  Výběr souboru se zobrazuje na stránce
 5. Klikněte na tlačítko Format ( Tlačítko Format (Formát) ) a zvolte příslušný formát multimediálního souboru.

  Možnosti pod tlačítkem Format (Formát) umožňují určit, na který multimediální formát chcete soubor převést
 6. Klikněte na tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu): Tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu)

 7. Vyberte Video Codec (Videokodek) a/nebo Audio Codec (Zvukový kodek).

  Dialog Conversion Options (Možnosti převodu) s možnostmi videokodeku a zvukového kodeku

  (V tomto dialogu jsou dostupné další možnosti, ze kterých si můžou vybrat lidé, kteří mají s multimediálními soubory větší zkušenosti.)

 8. Klikněte na Okay (OK).

  Na webové stránce se teď zobrazí shrnutí převodu: Formát, se kterým začínáte, je uvedený na levé straně, a formát, na který se soubor převede, je uvedený na pravé straně.

 9. Klikněte na červené tlačítko Start Conversion (Spustit převod) na konci této stránky.

  Tlačítko Start Conversion (Spustit převod)

  Až převod skončí, objeví se na stránce zelené tlačítko Download (Stáhnout).

 10. Klikněte na Download (Stáhnout).

  Až převod skončí, objeví se zelené tlačítko Download (Stáhnout), které umožňuje převedený multimediální soubor zkopírovat zpátky do počítače

  Soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve Windows. Pak si ho můžete přesunout do jakékoli složky. Je připravený k vložení do prezentace aplikace PowerPoint.

  Převedený soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve vašem počítači

(Web CloudConvert.com je nezávislý na Microsoftu. Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať už předpokládané nebo jiné, týkající se výkonu nebo spolehlivosti této služby.)

Vraťte se na snímek aplikace PowerPoint, kam chcete videosoubor nebo zvukový soubor vložit. Na kartě Vložení na pásu karet zvolte ve skupině Multimédia šipku pod tlačítkem Zvuk nebo Video a vyberte příslušný příkaz pro vložení souboru.

Na kartě Vložení na pásu karet PowerPointu vyberte Zvuk nebo Video

Úplné podrobnosti o vložení multimediálního souboru najdete tady:

Viz také

Přidání zvuku do prezentace

Vložení a přehrání videosouboru z počítače

Vložení videa z YouTube nebo odkazu na něj

Formáty souborů podporované v PowerPointu

Videa PowerPointu se nepřehrávají na sekundárním monitoru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×