Formáty souborů podporované aplikací Excel

Excelový soubor můžete uložit v jiném formátu souboru tak, že kliknete na Soubor > Uložit jako. Formáty souboru dostupné v dialogovém okně Uložit jako se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

Poznámka: Při ukládání souboru v jiném formátu může dojít ke ztrátě určitého formátování, dat a funkcí.

Pokud chcete otevřít soubor vytvořený v jiném formátu souboru (v předchozí verzi Excelu nebo v jiné aplikaci) klikněte na Soubor > Otevřít. Pokud otevřete sešit aplikace Excel 97–2003, otevře se automaticky v režimu kompatibility. Když budete chtít využívat nové funkce aplikace Excel 2010, můžete sešit uložit ve formátu souboru aplikace Excel 2010. Můžete však také dále pracovat v režimu kompatibility, který zachová původní formát souboru pro účely zajištění zpětné kompatibility.

Formáty souborů aplikace Excel

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

XLSX

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel s podporou maker (kód)

.xlsm

Formát souboru aplikace Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Je v něm možné uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Binární sešit aplikace Excel

XLSB

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2010 a Excel 2007

Šablona

XLTX

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 pro šablonu aplikace Excel. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s povolenými makry

XLTM

Formát souboru s podporou maker pro šablonu aplikace Excel v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007. Lze v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97–2003

XLS

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8)

Šablona aplikace Excel 97–2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel

Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5)

Tabulka XML 2003

XML

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Datové soubory ve formátu XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

XLAM

Formát doplňku aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru aplikace Excel 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Excel 2010 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do tohoto formátu uložit.

Tabulka aplikace Works 6.0–9.0

XLR

Tabulka uložená v aplikaci Microsoft Works verze 6.0 až 9.0

Poznámka: Tento formát podporuje jenom Excel Starter.

Formáty textových souborů

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text v kódu Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF (Data Interchange Format)

DIF

Formát pro výměnu dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK (Symbolic Link)

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka: Uložíte-li sešit v jiném textovém formátu, dojde ke ztrátě veškerého formátování.

Další formáty souborů

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

ODS (OpenDocument Spreadsheet)

ODS

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory aplikace Excel 2010 lze uložit ve formátu, který umožňuje jejich otevření v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, například Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V aplikaci Excel 2010 lze také otevřít tabulky ve formátu ODS. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.

PDF

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen v online režimu nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

Poznámka: Tento formát nepodporuje Excel 2007.

Dokument XPS

XPS

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu XPS zobrazen v online režimu nebo vytištěn, je přesně zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit.

Poznámka: Tento formát nepodporuje Excel 2007.

Formáty souborů používající schránku

Data ze schránky systému Microsoft Office můžete do aplikace Excel vložit pomocí příkazu Vložit nebo Vložit jinak (tyto příkazy jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko Vložit ve skupině Schránka na kartě Domů), a to v případě, že jsou data ve schránce systému Office v jednom z následujících formátů.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu WMF (Windows Metafile Format) nebo ve formátu EMF (Windows Enhanced Metafile Format)

Poznámka:    Kopírujete-li obrázek ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) z jiného programu, vloží aplikace Excel daný obrázek ve formátu rozšířeného metasouboru (EMF).

Rastrový obrázek

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP)

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro aplikaci Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12)

SYLK (Symbolic Link)

SLK

Formát symbolického propojení

DIF (Data Interchange Format)

DIF

Formát pro výměnu dat

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Formát textu odděleného tabulátory

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků

Formátovaný text (oddělený mezerami)

RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Objekty aplikace Microsoft Excel, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.

Kresba skupiny aplikací Office

EMF

Formát nakresleného objektu systému Office nebo obrázek (formát EMF (Windows Enhanced Metafile Format))

Text

TXT

Zobrazený text, text OEM

Webová stránka tvořená jedním souborem

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

Poznámka: Tento formát nepodporuje Excel 2007.

Webová stránka

HTM, HTML

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka: Kopírujete-li text z jiného programu, vloží jej aplikace Excel ve formátu HTML bez ohledu na formát původního textu.

Formáty souborů nepodporované aplikací Excel

Následující formáty souborů se už ve verzích Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter a Excel 2007 nepodporují. Není v nich možné soubory otevírat, ani je do nich ukládat.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Formáty souborů, které nepodporuje Excel Starter

Excel Starter dále nepodporuje následující formáty souborů. Není v nich možné soubory otevírat, ani je do nich ukládat.

Formát

Přípona

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel

XLAM

Název zdroje dat

DSN

Databáze MDE aplikace Access

MDE

Datové připojení systému Office

ODC

Soubor datového propojení

UDL

Otevření nebo zobrazení nepodporovaných formátů souborů

Pokud aplikace Excel nepodporuje formát souboru, který chcete použít, můžete to vyřešit takto:

  • Vyhledejte na internetu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nepodporuje Excel.

  • Uložte soubor do formátu, který podporuje jiná aplikace, a exportujte ho z této aplikace do formátu souborů, který podporuje Excel.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Příbuzná témata

Formátování v aplikaci Excel a vlastnosti, které se do jiných formátů souborů nepřenášejí

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×