Formáty grafických souborů a filtry

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po Vložení obrázku ze souboru v publikaci, můžete z řady oblíbených grafických souborů, včetně rastrové obrázky, naskenované obrázky a fotky. Některé z těchto formáty grafických souborů musíte použít filtr grafických po vložení obrázku. Pokud nelze vložit formát konkrétní grafického souboru, můžete zkusit instalacinebo testování a přeinstalaci grafický filtr.

Formáty souborů nevyžadující grafický filtr

Pro vkládání následujících formátů souborů grafiky do publikace není třeba instalovat samostatný grafický filtr:

Formát GIF (GIF, GFA)

Filtr pro formát GIF (Gifimp32.flt) podporuje formát souboru verze GIF87a (včetně prokládání) a GIF89a (včetně prokládání a průhlednosti).

Filtr GIF importuje pouze první obrázek souboru GIF s více obrázky.

Poznámka: 

 • Filtr formátu GIF není nutný pro import nebo export souborů GIF ani pro uložení publikace obsahující obrázky ve formátu GIF v podobě webové stránky (soubory s příponou HTM nebo HTML).

 • Filtr formátu GIF není nutný pro vkládání animovaných obrázků GIF do publikací. Při uložení publikace obsahující animovaný obrázek v podobě webové stránky je animace zachována. U animovaného obrázku GIF není možné provádět některé úpravy, například oříznout jej nebo změnit jeho výplň, ohraničení nebo stínování. Tyto změny proveďte v aplikaci umožňující úpravy animovaného obrázku GIF a potom jej do sešitu vložte znovu.

Formát JPEG (JPEG, JPG, JFIF, JPE)

Grafický filtr formátu JPEG (Jpegim32.flt) podporuje verzi 6.0 formátu JFIF (JPEG File Interchange Format). Filtr podporuje soubory formátu JPEG s barevným modelem CMYK.

Filtr nepodporuje soubory formátu JTIF (JPEG Tagged Interchange Format).

Poznámka: Pro vkládání souborů ve formátu JPEG z Galerie médií do publikace je třeba nainstalovat filtr JPEG.

Formát Windows BMP (BMP, RLE, DIB, BMZ)

Grafický filtr pro rastr systému Windows (Bmpimp32.flt) podporuje rastry systému Windows a OS/2, rastry RLE (Run Length Encoded) a rastry DIB (device-independent bitmaps).

Portable Network Graphics (PNG)

Filtr formátu PNG (Png32.flt) je určen pro formát PNG (Portable Network Graphics).

Tagged Image File Format (TIFF)

Grafický filtr (Tiffim32.flt) Tagged Image File Format (TIF, TIFF) podporuje všechny typy obrázků a kompresí, které odpovídají REVIZÍM specifikace 5.0 a 6.0, část 1: Základní TIFF. Tyto typy zahrnují černobílý tisk, ve stupních šedé, paletě barev a celou barevné RGB obrázky. Filtr zpracuje jednoduchý 8bitovou alfa kanál uložený s obrázkem RGB plné barvě. Filtr TIFF taky podporuje rozšíření TIFF pro CMYK obrázky.

U souboru formátu TIFF s více obrázky (podsoubory) se importuje pouze první obrázek.

EMF (EMF)

Grafický filtr formátu EMF (Emfimp32.flt) převede soubory formátu EMF na soubory formátu WMF.

formát WMF (*.wmf).

Grafický filtr pro soubory formátu WMF (Wmfimp32.flt) podporuje formát WMF.

Formáty souborů vyžadující grafický filtr

Pro vkládání následujících formátů souborů grafiky do publikace je třeba instalovat grafický filtr.

Počítač grafický formát CGM

Grafický filtr pro import formátu CGM (Cgmimp32.flt) podporuje verzi 1 formátu CGM 1992. Filtr zpracovává všechna tři kódování, interpretuje a podporuje všechny prvky a správně zpracovává všechny platné grafické soubory ve formátu CGM.

Filtr CGM podporují hlavní průmyslové profily ATA (Air Transport Association) a CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filtr byl certifikován jako vyhovující podmínkám ATA a CALS testováním v institutu NIST (National Institute of Standards and Technology).

Pokud nainstalujete filtr během instalace, získáte následující soubory: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg a Cgmimp32.hlp.

Pro filtr CGM platí tato omezení: CGM 1992 verze 2, 3 a 4 nejsou podporovány.

Ve formátu (CDR)

Grafický filtr aplikace CorelDRAW (Cdrimp32.flt) podporuje soubory CDR, CDT, CMX a PAT aplikace CorelDRAW 3.0 až 9.0.

Na filtr se vztahují následující omezení:

 • Objekty a textury PostScript jsou nahrazeny plnou výplní šedé barvy.

 • Postupné výplně jsou rozděleny na jednobarevné proužky.

 • Filtr nepodporuje:

  • Předvolby ve formátu, jako je velikost stránky a orientaci jednotky, mřížky a pokyny

  • Čočky a prvky powerclip

  • Stránky, vrstvy a skupin

  • Objekty OLE

  • Otočený rastrové obrázky

  • Vektorová výplně

  • Text s více oblasti odstavce

Formát EPS

Filtr grafický formát PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) podporuje Adobe Systems specifikaci verze 3.0 a novější. WMF (Windows) vložených náhledů a Filtr podporuje obrázky Tagged Image File Format (TIF, TIFF).

Obsahuje-li grafický soubor EPS vložený náhled TIFF nebo WMF, zobrazí se ukázka obrázku. Kvalita náhledu závisí na rozlišení obrázku TIFF nebo WMF vloženého do souboru EPS při jeho vytvoření. Při vytváření souboru EPS je obvykle k dispozici nízké, střední a vysoké rozlišení. Čím vyšší je rozlišení obrázku v náhledu, tím větší je velikost souboru EPS. Tyto náhledy slouží především k umístění obrázků na stránku, proto je jejich rozlišení často nízké. Náhled s vysokým rozlišením není nutné použít, protože bude při tisku souboru EPS na tiskárně s podporou jazyka PostScript vynechán.

Není-li do importovaného grafického objektu EPS zahrnut vložený náhled TIFF nebo WMF, zobrazí se místo náhledu grafického objektu v publikaci zpráva. Grafický objekt však bude na tiskárně s podporou jazyka PostScript vytištěn správně. Při tisku grafického objektu EPS na tiskárně bez podpory jazyka PostScript bude vytištěn obrázek náhledu tak, jak je zobrazen na obrazovce.

Grafické objekty EPS jsou určeny k tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript.

Formát Macintosh PICT (PCT, PICT)

Grafický filtr formátu Macintosh PICT (Pictim32.flt) se používá k importu grafiky ve formátu Macintosh PICT. Při kopírování souborů formátu Macintosh PICT do počítače se systémem Microsoft Windows změňte jejich přípony na PCT, což umožní sadě Microsoft Office pro systém Windows rozpoznat je jako grafiku formátu PICT. Pokud má například grafický soubor v počítači Macintosh název Auto, změňte v systému Windows tento název na Auto.pct.

Komprimovaný formát Macintosh PICT (PCZ)

Soubory formátu Macintosh PCZ budou nejprve dekomprimovány a poté importovány pomocí grafického filtru Macintosh PICT (Pictim32.flt).

Formát WPG (WPG)

Filtr pro import formátu WPG (Wpgimp32.flt) převádí formáty WPG (WordPerfect Graphics) verze 1.0, 1.0e a 2.0, které vyhovují formátům WPG verze 6.x a dřívější. Pro obrázky WPG vytvořené v programu DrawPerfect odpovídá velikost rámce obrázku rozměru obrazovky.

Na filtr se vztahují následující omezení:

 • Informace jazyka PostScript u obrázků ve formátu EPS vložených do grafických souborů WordPerfect budou ztraceny.

 • V počítačích, které používají ovladače grafického adaptéru Mach od společnosti ATI, se nemusí soubory ve formátu WPG s velkými vloženými rastrovými obrázky správně zobrazovat. Tento problém můžete zkusit odstranit spuštěním Instalačního programu systému Windows a změnou ovladače grafického adaptéru na ovladače 8514/a dodávané se systémem Windows.

Instalace grafického filtru

Pokud jste do počítače nenainstalovali potřebný filtr společně s aplikací Microsoft TE000130395, můžete grafický filtr přidat.

Jestliže jste aplikaci Publisher původně nainstalovali ze síťového souborového serveru nebo sdílené složky, je nutné z tohoto umístění také nainstalovat nebo odebrat komponenty. Pokud jste aplikaci Publisher instalovali z disku CD-ROM a později jste jednotce CD-ROM přiřadili jiné písmeno, spusťte instalaci aplikace Publisher znovu ze stejného disku. Spouštíte-li aplikaci Publisher z disku CD-ROM, je třeba aplikaci Publisher nejprve odinstalovat a potom ji znovu nainstalovat z disku CD-ROM.

 1. Ukončete všechny aplikace.

 2. V ovládacích panelech systému Windows poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste program sady Office instalovali jako součást sady Microsoft Office, klepněte na položku Microsoft Office v seznamu nainstalovaných programů a poté klepněte na tlačítko Změnit.

  • Pokud jste program sady Office instalovali samostatně, klepněte na jeho název v seznamu nainstalovaných programů a poté klepněte na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby vyberte možnost Přidat či odebrat součásti a klepněte na tlačítko Další.

 5. V dialogovém okně Vlastní instalace zaškrtněte políčko Zvolit vlastní nastavení aplikací a poté klepněte na tlačítko Další.

 6. V dialogovém okně Rozšířené přizpůsobení klepněte na znaménko plus (+) vedle položky Sdílené součásti sady Office, klepněte na znaménko plus (+) vedle položky Převaděče a filtry a poté klepněte na znaménko plus (+) vedle položky Grafické filtry.

 7. Klepněte na šipku vedle filtru, který chcete nainstalovat, a vyberte příkaz Spouštět z tohoto počítače.

 8. V dialogovém okně Rozšířené přizpůsobení klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Poznámka: Aplikace Publisher nepodporuje rozhraní Open Prepress Interface pro import ani export propojených obrázků.

Vložení obrázku do publikace

 1. Otevřete nebo vytvořte publikaci, do které chcete přidat obrázek.

 2. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Rámeček obrázku Button Image a potom klikněte na obrázek ze souboru.

 3. Přetažením myši ve směru úhlopříčky upravte rámeček obrázku na potřebnou velikost.

 4. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a potom klepněte na soubor s obrázkem.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek vložit, klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li obrázek připojit k souboru obrázku na pevném disku počítače, klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Připojit k souboru.

Poradce při potížích s vkládáním grafiky

Pokud při vkládání grafiky ve formátu vyžadujícím filtr dojde k potížím, je možné, že ve správné složce není nainstalován potřebný filtr, případně může být tento filtr poškozen. Grafické filtry jsou uloženy jako soubory ve složce C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Společně s grafickými filtry jsou nainstalovány některé ukázkové obrázky, pomocí kterých lze filtr testovat.

Test grafického filtru

Chcete-li otestovat grafický flitr, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Vytvořte prázdnou publikaci, kterou není třeba ukládat.

 2. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Rámeček obrázku Button Image a potom klikněte na obrázek ze souboru.

 3. Přetažením myši ve směru úhlopříčky upravte rámeček obrázku na potřebnou velikost.

 4. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte do složky C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Poklepejte na obrázek, pomocí kterého chcete filtr otestovat, například Ms.tif.

Pokud je testovací obrázek vložen správně, je možné, že soubor grafiky, který se pokoušíte vložit, je poškozen.

Pokud je testovací obrázek vložen nesprávně, je možné, že je poškozen grafický filtr pro daný formát souborů.

Opětovná instalace grafického filtru

Chcete-li přeinstalovat grafický flitr, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Přejděte do složky C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt a přejmenujte soubor příslušného grafického filtru. Přejmenujte například soubor grafického filtru aplikace CorelDRAW (Cdrimp32.flt) na Cdrimp32.nic.

 2. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Rozpoznat a opravit.

  Pokud chcete obnovit zástupce aplikací v nabídce Start systému Windows, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Při opravě obnovit existující zástupce.

 3. Klepněte na tlačítko Spustit.

Poznámka: 

 • Popsaný postup slouží k nalezení a opravě potíží souvisejících se všemi nainstalovanými aplikacemi sady Microsoft Office, jako jsou chybějící soubory nebo nastavení registru. Tímto způsobem však nelze opravit vlastní soubory, například publikace nebo dokumenty.

 • Pokud pomocí příkazu Rozpoznat a opravit potíže neodstraníte, bude pravděpodobně nutné aplikaci Publisher nainstalovat znovu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×