Formátování v aplikaci Excel a vlastnosti, které se do jiných formátů souborů nepřenášejí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Formát sešit .xlsx zavedená v aplikaci Excel 2007 uchovává všechny listu a data grafu, formátování a dalších funkcí dostupných v dřívějších verzích Excelu a formát sešit s podporou maker (.xlsm) a zachovat přitom makra a listy maker kromě těch funkce.

Pokud často sdílení sešitu dat s lidmi, kteří používají starší verzi aplikace Excel, můžete pracovat v režimu kompatibility, abyste předešli ztrátě dat a věrností, při opětovném otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel, nebo můžete použít převaděče, které vám pomůžou Přechod data. Další informace najdete v tématu sešit uložit Excel kompatibilitu se staršími verzemi Excelu.

Pokud uložíte sešit v jiném formátu, například ve formátu textového souboru, může dojít ke ztrátě určitého formátování a dat. Některé funkce nemusejí být podporovány.

V následujících formátech souborů jsou popsané rozdíly ve funkcích a formátování.

V tomto článku

Formátovaný text (oddělený mezerami)

Text (oddělený tabulátory)

Formát Text v kódu Unicode

Formát CSV (oddělený středníkem)

Formát DIF (formát výměny dat)

Formát SYLK (symbolické propojení)

Webová stránka a webová stránka tvořená jedním souborem

Tabulka XML 2003

Formátovaný text (oddělený mezerami)

V tomto formátu souboru (PRN) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Pokud řádek buněk obsahuje více než 240 znaků, budou znaky následující po 240. znaku zalomeny na nový řádek na konci převedeného souboru. Jestliže například všechny řádky 1 až 10 obsahují více než 240 znaků, bude zbývající text v řádku 1 umístěn do řádku 11, zbývající text v řádku 2 do řádku 12 atd.

Sloupce dat budou odděleny čárkami a každý řádek dat bude zakončen znakem konce řádku. Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny jako text. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Poznámka: Před uložením listu v tomto formátu se ujistěte, že jsou všechna data, která chcete převést, viditelná, a že jsou mezi sloupci správné mezery. Jinak mohou být data v převedeném souboru ztracena nebo nesprávně oddělena. Možná bude nutné před převedením do formátu formátovaného textu upravit šířku sloupců listu.

Začátek stránky

Text (oddělený tabulátory)

V tomto formátu souboru (TXT) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Sloupce dat budou odděleny znaky tabulátoru a každý řádek dat bude zakončen znakem návratu na začátek řádku. Jestliže buňka obsahuje čárku, bude obsah buňky ohraničen dvojitými uvozovkami. Pokud data obsahují uvozovky, budou nahrazeny dvojitými uvozovkami a obsah buňky bude také ohraničen dvojitými uvozovkami. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce uloženy jako text. Chcete-li vzorce uchovat při opětovném otevření souboru v aplikaci Excel, klikněte v Průvodci importem textu na přepínač Oddělovač a jako oddělovače vyberte znaky tabulátoru.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje zvláštní znaky písma, jako je symbol autorských práv (©) který budou používat převedený textový soubor v počítači s jinou operační systém, uložení sešitu ve formátu textu, který je daného systému. Například pokud používáte Microsoft Windows a chcete použít textový soubor v počítači Macintosh, soubor uložíte ve formátu textu (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému Windows nebo Windows NT, uložte soubor ve formátu textu (Windows).

Začátek stránky

Formát Text v kódu Unicode

Tento formát souboru (TXT) se uloží text a hodnoty zobrazené v buňkách aktivního listu.

Pokud otevřete soubor ve formátu textu (Unicode) pomocí aplikace, které nečte Unicode, například programu Poznámkový blok v systému Windows 95 nebo programu Microsoft na základě MS-DOS, data budou ztraceny.

Poznámka: Poznámkový blok v systému Windows NT bude číst soubory ve formátu textu (Unicode).

Začátek stránky

CSV (oddělený čárkou)

V tomto formátu souboru (CSV) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu. Všechny řádky i všechny znaky v každé buňce budou uloženy. Sloupce dat budou odděleny čárkami a každý řádek dat bude zakončen znakem návratu na začátek řádku. Jestliže buňka obsahuje čárku, bude obsah buňky ohraničen dvojitými uvozovkami.

Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny jako text. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje zvláštní znaky písma například symbol autorských práv (©) a použijete převedený textový soubor v počítači s jinou operační systém, uložte sešit ve formátu textu, který je daného systému. Například pokud používáte Windows a chcete použít textový soubor v počítači Macintosh, soubor uložíte ve formátu CSV (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému Windows nebo Windows NT, uložte soubor ve formátu CSV (Windows).

Začátek stránky

DIF (Data Interchange Format)

V tomto formátu souboru (DIF) jsou uloženy text, hodnoty a vzorce aktivního listu.

Pokud jsou možnosti listu nastaveny na zobrazení výsledků vzorců v buňkách, budou v převedeném souboru uloženy pouze výsledky vzorců. Chcete-li vzorce uložit, zobrazte je v listu před uložením souboru.

Jak zobrazit vzorce v buňkách listu

 1. Přejděte na soubor > Možnosti.

  Pokud používáte Excel 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Přejděte na Upřesnit > Zobrazit možnosti pro tento list a zaškrtněte políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků.

Šířky sloupců a většina číselných formátů bude uložena, ale všechny ostatní formáty budou ztraceny.

Nastavení vzhledu stránky a ručně zadané konce stránek budou ztraceny.

Komentáře k buňkám, grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné funkce listu budou ztraceny.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky budou uložena, všechna ostatní data kontingenční tabulky budou ztracena.

Kód jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) bude ztracen.

Symbol eura bude převeden na otazník.

Začátek stránky

SYLK (Symbolic Link)

V tomto formátu souboru (SLK) jsou uloženy pouze hodnoty a vzorce aktivního listu a v omezené míře formátování buňky.

Do jedné buňky lze uložit až 255 znaků.

Pokud není některá funkce aplikace Excel formátem SYLK podporována, vypočte aplikace Excel funkci před uložením souboru a nahradí vzorec výslednou hodnotou.

Většina textových formátů bude uložena. Převedený text bude mít formát prvního znaku v buňce. Otočený text, sloučené buňky a nastavení vodorovného a svislého zarovnání textu budou ztracena. Pokud převedený list ve formátu SYLK otevřete znovu v aplikaci Excel, může být barva písma převedena na jinou barvu. Ohraničení budou převedena na ohraničení s jednoduchou čarou. Stínování buněk bude převedeno na tečkované šedé stínování.

Nastavení vzhledu stránky a ručně zadané konce stránek budou ztraceny.

Komentáře k buňkám budou uloženy. Jestliže soubor SYLK znovu otevřete v aplikaci Excel, můžete komentáře zobrazit.

Grafické objekty, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné vlastnosti listu budou ztraceny.

Kód jazyka VBA bude ztracen.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky budou uložena, všechna ostatní data kontingenční tabulky budou ztracena.

Poznámka: Chcete-li použít soubory sešitů v aplikaci Microsoft Multiplan, uložte je v tomto formátu. Aplikace Excel neobsahuje převaděče formátu pro převod souborů sešitů přímo do formátu aplikace Multiplan.

Začátek stránky

Webová stránka a webová stránka tvořená jedním souborem

Tyto formáty souborů webová stránka (.htm, .html), formáty souborů webová stránka tvořená jedním souborem (.mht, .mhtml) se dá použít pro export dat aplikace Excel. V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích funkce listu (například vzorce, grafy, kontingenční tabulky a Visual Basic for Applications (VBA) projekty) už nejsou podporované v těchto formátech souborů a budou ztraceny při otevření souboru v tomto formátu souborů znovu v aplikaci Excel.

Začátek stránky

Tabulka XML 2003

Formát souboru XML (XML Spreadsheet 2003) nezachovává následující funkce:

 • Šipky závislostí

 • Objekty grafů a další grafické objekty

 • Listy s grafem, listy maker, listy dialogu

 • Vlastní zobrazení

 • Odkazy na sloučení dat

 • Vrstvy nakreslených objektů

 • Funkce osnovy a seskupení

 • Data listu chráněná heslem

 • Scénáře

 • Kategorie funkcí definované uživatelem

 • Projekty VBA

Nové funkce součástí aplikace Excel 2007 a novějších verzích, například vylepšení podmíněného formátování, nejsou podporovány v tomto formátu. Nový řádek a sloupec limitech zavádí zvládnutí aplikace Excel 2007 jsou podporovány. Další informace najdete v tématu: specifikace a omezení Excelu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Sešit Excel uložit kompatibilitu se staršími verzemi Excelu

Problémy s kompatibilitou listu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×