Office
Přihlásit se

Formátování prvků grafu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete změnit formát jednotlivé prvky grafu, jako je Oblast grafu, Oblast grafu, Datová řada, osy, názvy, popisků dat nebo legenda.

Dvě sady nástrojů, které jsou k dispozici pro formátování prvků grafu: podokno úloh formát a pásu Karet nástroje grafu. Většina ovládání pomocí možností v podokně úloh Formát.

Formátování grafu pomocí podokna úloh formát

Vyberte prvek grafu (například datové řady, osy nebo názvy), pravým tlačítkem myši a klikněte na Formát < prvek grafu >. Zobrazí se podokno Formát s možnostmi, které jsou přizpůsobené vybraný prvek grafu.

Podokno úloh Formát osy

Kliknutím na malé ikony v horní části podokna se přesune na další části podokna s dalšími možnostmi. Když kliknete na prvek grafu, uvidíte, že požadované podokno úloh automaticky aktualizuje nové prvek grafu.

Například pro formátování osy:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na osu grafu a pak klikněte na Formát osy.

  Nabídka po kliknutí pravým tlačítkem Formát osy

 2. V podokně úloh Formát osy proveďte požadované změny.

  Podokno úloh můžete přesunout nebo můžete změnit jeho velikost, aby se vám s ním pracovalo líp. Klikněte na dvojitou šipku vpravo nahoře.

  Horní část podokna Formát osy se zvýrazněnou dvojitou šipkou

  • Vyberte Přesunout a přetáhněte podokno na nové místo.

  • Vyberte Velikost a změňte velikost podokna přetažením jeho okraje.

Formátování grafu pomocí pásu karet

 1. V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Formát v části Nástroje grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na Výplň obrazce použít jinou barvu nebo přechod, obrázek nebo texturová na prvek grafu.

   Tlačítko Výplň obrazce

  • Klikněte na Obrys obrazce můžete změnit barvu, tloušťku nebo styl na prvek grafu.

   Tlačítko Obrys obrazce

  • Kliknutí na Efekty obrazců můžete použít zvláštní efekty na prvek grafu, jako jsou stíny, zkosené hrany nebo 3D otočení.

   Tlačítko Efekty obrazců

  • Chcete-li použít obrazec předdefinovaný styl na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na požadovaný styl. Pokud chcete zobrazit všechny styly obrazců k dispozici, klikněte na Další tlačítko Vzhled tlačítka .

   Skupina Styly obrazců

  • Pokud chcete změnit formát textu grafu, vyberte text a vyberte některou možnost na minipanelu nástrojů, který se zobrazí. Nebo na kartě Domů klikněte ve skupině písmo vyberte formátování, které chcete použít.

  • Pokud chcete použít styly WordArt k formátování textu, vyberte text a na kartě Formát ve skupině Styly WordArt, klikněte na styl objektu WordArt, který chcete použít. Pokud chcete zobrazit všechny dostupné styly, klikněte na Další tlačítko Vzhled tlačítka .

   Skupina styly WordArtu

Dialogové okno Formát < prvek grafu > můžete použít k provádění změn formátování nebo můžete použít předdefinovaný nebo vlastní obrazec styly. Můžete taky formátování textu v prvek grafu.

V tomto článku

Změna formátu vybraného prvku grafu

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

Změna formátu vybraného prvku grafu

 1. V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

   Tip:  Místo příkazů na pásu karet můžete taky kliknout pravým tlačítkem na prvek grafu, potom kliknout na Formát <prvek grafu> v místní nabídce a pak pokračovat krokem 3.

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát <prvek grafu> klikněte na kategorii a vyberte požadované možnosti formátování.

  Důležité informace:  V závislosti na vybraném prvku grafu jsou v tomto dialogovém okně dostupné různé možnosti formátování.

 4. Pokud v tomto dialogovém okně vyberete jiné možnosti, změny se u vybraného prvku grafu okamžitě použijí, takže si můžete účinek změn na graf snadno prohlédnout, aniž byste museli dialogové okno zavřít. Protože se ale změny použijí okamžitě, nejde v tomto dialogovém okně kliknout na Zrušit. Pokud chcete provedené změny odebrat, musíte na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknout na Zpět.

 5. V jednom kroku se dá vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, a to za podmínky, že jste mezitím neprovedli žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

 6. Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i graf.

Začátek stránky

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

  Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

Pokud chcete použít předdefinovaný styl obrazce, klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na požadovaný styl.

Vzhled pásu karet Excelu

Tip: Všechny dostupné styly obrazců zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Tlačítko Více .

Pokud chcete použít jinou výplň obrazce, klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  Tip: Než použijete vybranou barvu, můžete se v rychlém náhledu podívat, jak ovlivní graf. Když přesunete ukazatel na barvy, které chcete použít, zobrazí se v grafu vybraný prvek v této barvě.

 • Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

 • Pokud chcete použít barvu výplně, která není dostupná v části Barvy motivu ani Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně Barvy na kartě Standardní nebo Vlastní zadejte barvu, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.
  Vlastní barvy výplně, které vytvoříte, se přidají do části Naposledy použité barvy, abyste je mohli znovu použít.

 • Pokud chcete obrazec vyplnit obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na obrázek, který chcete použít, a potom na Vložit.

 • Pokud chcete pro vybranou barvu výplně použít efekt přechodu, klikněte na Přechod a potom klikněte v části Varianty na styl přechodu, který chcete použít.
  Další styly přechodů zobrazíte kliknutím na Další přechody. Pak můžete v kategorii Výplň kliknout na možnosti přechodu, které chcete použít.

 • Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak na texturu, kterou chcete použít.

Pokud chcete použít jiný obrys obrazce, klikněte na Obrys obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete použít jinou barvu obrysu, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

 • Pokud chcete barvu obrysu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez obrysu.

  Poznámka: Pokud je vybraným prvkem čára, nebude tato čára v grafu viditelná.

 • Pokud chcete použít barvu obrysu, která není dostupná v části Barvy motivu ani Standardní barvy, klikněte na Další barvy obrysu. V dialogovém okně Barvy na kartě Standardní nebo Vlastní zadejte barvu, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.
  Vlastní barvy obrysu, které vytvoříte, se přidají do části Naposledy použité barvy, takže je pak můžete znovu použít.

 • Pokud chcete změnit tloušťku čáry nebo ohraničení, klikněte na Tloušťka a potom na tloušťku čáry, kterou chcete použít.
  Další možnosti stylu čáry nebo ohraničení zobrazíte kliknutím na Další čáry. Pak můžete kliknout na možnosti stylu čáry nebo ohraničení, které chcete použít.

 • Pokud chcete použít přerušovanou čáru nebo ohraničení, klikněte na Typ čáry a potom na typ přerušované čáry, který chcete použít.
  Další typy přerušovaných čar zobrazíte kliknutím na Další čáry. Pak můžete kliknout na typ přerušované čáry, který chcete použít.

 • Pokud chcete k čáře přidat šipky, klikněte na Šipky a potom na styl šipky, který chcete použít. Styly šipek se nedají použít pro ohraničení.
  Další možnosti stylů šipek nebo ohraničení zobrazíte kliknutím na Další šipky. Potom můžete kliknout na nastavení šipky, které chcete použít.

Pokud chcete použít jiný efekt obrazce, klikněte na Efekty obrazce, potom na dostupný efekt a pak vyberte typ efektu, který chcete použít.

Poznámka: Které efekty obrazců jsou dostupné, závisí na vybraném prvku grafu. Efekty předvolby, odrazu a zkosení nejsou dostupné pro všechny prvky grafu.

Začátek stránky

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Pokud chcete formátovat text v prvcích grafu, můžete použít běžné možnosti formátování textu nebo formát WordArt.

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

 1. Klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na text nebo vyberte text, který chcete formátovat, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Na kartě Domů ve skupině Písmo klikněte na tlačítka pro formátování, která chcete použít.

   Obrázek pásu karet v Excelu

Začátek stránky

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

 1. V grafu klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Formát proveďte ve skupině Styly WordArt jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete použít předdefinovaný styl WordArt, klikněte na požadovaný styl.

   Tip: Všechny dostupné styly WordArt zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Tlačítko Více .

  • Pokud chcete použít vlastní styl WordArt, klikněte na Výplň textu, Obrys textu nebo Textové efekty a pak vyberte požadované možnosti formátování.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×