Office
Přihlásit se

Formátování prvků grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete změnit formát jednotlivé prvky grafu, jako je Oblast grafu, Oblast grafu, Datová řada, osy, názvy, popisků dat nebo legenda.

Přidání názvu grafu

 1. V grafu vyberte pole "Název grafu" a zadejte název.

 2. Vyberte znaménko plus.

 3. Kliknutím na šipku vedle názvu políčka Název grafu.

 4. Vyberte Pozici překryvný uprostřed stanovit název na graf nebo Další možnosti pro další možnosti.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na název grafu styl. s možnostmi jako Výplň nebo Obrys.

Aktualizace názvu grafu

 1. Vyberte název grafu.

 2. Přidání rovnítko do řádku vzorců.

 3. Vyberte buňku, který chcete propojit změny názvu.

 4. Stiskněte klávesu Enter.

Dialogové okno Formát < prvek grafu > můžete použít k provádění změn formátování nebo můžete použít předdefinovaný nebo vlastní obrazec styly. Můžete taky formátování textu v prvek grafu.

V tomto článku

Změna formátu vybraného prvku grafu

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

Změna formátu vybraného prvku grafu

 1. V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh, rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

   Tip:  Místo příkazů na pásu karet můžete taky kliknout pravým tlačítkem na prvek grafu, potom kliknout na Formát <prvek grafu> v místní nabídce a pak pokračovat krokem 3.

 2. Ve skupině Aktuální výběr na kartě Formát klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát <prvek grafu> klikněte na kategorii a vyberte požadované možnosti formátování.

  Důležité informace:  V závislosti na vybraném prvku grafu jsou v tomto dialogovém okně dostupné různé možnosti formátování.

 4. Pokud v tomto dialogovém okně vyberete jiné možnosti, změny se u vybraného prvku grafu okamžitě použijí, takže si můžete účinek změn na graf snadno prohlédnout, aniž byste museli dialogové okno zavřít. Protože se ale změny použijí okamžitě, nejde v tomto dialogovém okně kliknout na Zrušit. Pokud chcete provedené změny odebrat, musíte na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknout na Zpět.

 5. V jednom kroku se dá vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, a to za podmínky, že jste mezitím neprovedli žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

 6. Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i graf.

Začátek stránky

Změna stylu obrazce vybraného prvku grafu

V grafu klikněte na prvek grafu, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
  Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh, rozložení a Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

  Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

Pokud chcete použít předdefinovaný styl obrazce, klikněte na kartě Formát ve skupině Styly obrazců na požadovaný styl.

Vzhled pásu karet Excelu

Tip: Všechny dostupné styly obrazců zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Tlačítko Více .

Pokud chcete použít jinou výplň obrazce, klikněte na Výplň obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete použít jinou barvu výplně, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

  Tip: Než použijete vybranou barvu, můžete se v rychlém náhledu podívat, jak ovlivní graf. Když přesunete ukazatel na barvy, které chcete použít, zobrazí se v grafu vybraný prvek v této barvě.

 • Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

 • Pokud chcete použít barvu výplně, která není k dispozici v části Barvy motivu nebo Standardní barvy, klikněte na Další barvy výplně. V dialogovém okně barvy určit barvu, kterou chcete použít na kartě Standardní nebo vlastní a potom klikněte na OK.
  Vlastní barvy výplně, které vytvoříte se přidají v části Poslední barvy tak, aby je mohli znovu použít.

 • Pokud chcete obrazec vyplnit obrázkem, klikněte na Obrázek. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na obrázek, který chcete použít, a potom na Vložit.

 • Pro účely efekt přechodu vybrané barvy výplně, klikněte na přechodu a potom v části varianty, klikněte na přechodu styl, který chcete použít.
  Další styly přechodu klikněte na Další přechody a v kategorii Výplň klikněte na možnosti přechodu, které chcete použít.

 • Pokud chcete použít texturovou výplň, klikněte na Textura a pak na texturu, kterou chcete použít.

Pokud chcete použít jiný obrys obrazce, klikněte na Obrys obrazce a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete použít jinou barvu obrysu, klikněte v části Barvy motivu nebo Standardní barvy na požadovanou barvu.

 • Pokud chcete barvu obrysu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez obrysu.

  Poznámka: Pokud byla vybraným prvkem čára, přestane být tato čára v grafu viditelná.

 • Pokud chcete používat s jinou barvou obrysu, který není k dispozici v části Barvy motivu nebo Standardní barvy, klikněte na Další barvy obrysu. V dialogovém okně barvy určit barvu, kterou chcete použít na kartě Standardní nebo vlastní a potom klikněte na OK.
  Vlastní osnovy barvy, které vytvoříte se přidají v části Poslední barvy tak, aby je mohli znovu použít.

 • Změna tloušťky čáry nebo ohraničení, klikněte na Tloušťka čáry a vyberte požadovanou tloušťku čáry, který chcete použít.
  Další styl nebo ohraničení možnosti stylu čáry klikněte na položku Další čáry a potom klikněte na požadované styl nebo ohraničení možnosti stylu čáry, které chcete použít.

 • Pomocí přerušované čáry nebo ohraničení, klikněte na Typ čáry a potom klikněte na požadovaný typ přerušované čáry, který chcete použít.
  Možnosti další Typ přerušované čáry klikněte na položku Další čáry a potom klikněte na požadovaný typ přerušované čáry, který chcete použít.

 • Přidání šipky k čarám, kliknutím na šipky a potom klikněte na šipku styl, který chcete použít. Nelze použít styly šipku ohraničení.
  Šipka Další styl nebo ohraničení možnosti stylu klikněte na Další šipky a potom klikněte na šipku nastavení, které chcete použít.

Pokud chcete použít jiný efekt obrazce, klikněte na Efekty obrazce, potom na dostupný efekt a pak vyberte typ efektu, který chcete použít.

Poznámka: Které efekty obrazců jsou dostupné, závisí na vybraném prvku grafu. Efekty předvolby, odrazu a zkosení nejsou dostupné pro všechny prvky grafu.

Začátek stránky

Změna formátu textu ve vybraném prvku grafu

Pokud chcete formátovat text v prvcích grafu, můžete použít běžné možnosti formátování textu nebo formát WordArt.

Formátování textu v prvcích grafu pomocí formátování textu

 1. Klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na text nebo vyberte text, který chcete formátovat, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Na kartě Domů ve skupině Písmo klikněte na tlačítka pro formátování, která chcete použít.

   Obrázek pásu karet v Excelu

Začátek stránky

Formátování textu v prvcích grafu pomocí stylů WordArt

 1. V grafu klikněte na prvek grafu obsahující text, který chcete změnit, nebo ho vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.
   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh, rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupinovém rámečku Aktuální výběr klepněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a vyberte prvek grafu, který chcete formátovat.

   Skupina Aktuální výběr na kartě Formát (Nástroje grafu)

 2. Na kartě Formát proveďte ve skupině Styly WordArt jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete použít předdefinovaný styl WordArt, klikněte na požadovaný styl.

   Tip: Všechny dostupné styly WordArt zobrazíte kliknutím na tlačítko Další Tlačítko Více .

  • Pokud chcete použít vlastní styl WordArt, klikněte na Výplň textu, Obrys textu nebo Textové efekty a pak vyberte požadované možnosti formátování.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×