Formátování pruhového grafu v zobrazení Ganttův diagram

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pruhy Ganttova diagramu vypadat dostatečně jednoduché, ale dostali matoucí jako projekty get složité. Přizpůsobení pruhy na Zobrazení Ganttův diagram je často první věc, kterou vedoucím projektu slouží k vytvoření projekty v projektu a pomůže rychle pozorování problémových oblastí.

Základní informace o formátování zobrazení Ganttův diagram

Zobrazení Ganttův diagram Počkejte, až se zobrazí, klepněte na první pohled, informace o úkolu ve sloupcích a řádcích s odpovídajícími pruzích časové ose. Můžete přizpůsobit graf součástí těchto zobrazení v aplikaci Project k odpovídala vašim potřebám. Například, můžete změnit způsob zobrazení nepracovního času můžete chtít formátování v zobrazení Ganttův diagram rychlá identifikace konkrétních úkolů nebo možná chcete přidání textu k určitým pruhům vám pomůže identifikovat je.

Mějte na paměti, že všechny změny provedené v jednom zobrazení Ganttův diagram nemění vzhledu jiné zobrazení Ganttův diagram.

Co chcete udělat?

Změna barvy, obrazec nebo vzorku pruhů Ganttova diagramu

Změna pruhů Ganttova diagramu rychle stylem

Vytvoření nového typu pruhu Ganttova diagramu

Přidání textu do Ganttova diagramu

Změna výšky pruhy Ganttova diagramu

Změna vzhledu čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Změna barvy, obrazec nebo vzorku pruhů Ganttova diagramu

Pro upoutání pozornosti na pruhů úkolů v zobrazení Ganttova diagramu, jako je milník nebo souhrnného úkolu, můžete změnit jejich barvy, obrazec nebo vzorku oddělili a od jiných pruhů určitého typu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V poli název klikněte na typ Pruh Ganttova diagramu (například nebo Průběhúkolu ), který chcete formátovat a klikněte na kartu pruhy .

  Pokud typ pruhu Ganttova diagramu nezobrazí v tabulce, můžete vytvořit nový pruhu Ganttova diagramu pro požadovaný typ úkolu.

 4. V části zahájení, Střednía ukončeníklikněte na obrazce, typy nebo vzorků a barvy pruhu.

  Některé kategorie mají pouze počáteční obrazec (například Milník ), zatímco jiné kategorie mít počáteční obrazec, prostřední pruh a ukončení obrazec (například souhrnné úkoly).

Tip: Zvýrazněte jednoho pruhu Ganttova diagramu změnou jeho formátování klepnutí pravým tlačítkem na panelu a vyberte barvu výplně.

Změna pruhů Ganttova diagramu rychle stylem

Jedním kliknutím můžete použít předdefinovaný styl na všechny čáry v zobrazení Ganttův diagram.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram. Na kartě Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí na kartě Formát pod.

 2. Klikněte na styl ve skupině Styly Ganttova diagramu .

  Obrázek skupiny styly Ganttova diagramu

Na pruhy v zobrazení se okamžitě použije styl.

Vytvoření nového typu pruhu Ganttova diagramu

Pokud chcete vybrat konkrétní Úkol kategorii, která není představované vlastní pruhu Ganttova diagramu, můžete vytvořit nový styl pruhů Ganttova diagramu. Můžete například vytvořit typ pruhu Ganttova diagramu zobrazit dostupnou časovou rezervu nebo upoutat pozornost na zpožděné úkoly.

Tip: Hvězdička (*) před název úkolu znamená, že na panelu Styl nezobrazí se v legendě při tisku projektu pomocí tohoto zobrazení.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V seznamu pruhů Ganttova diagramu vyberte řádek pod místo, kam chcete vložit nový styl pruhů Ganttova diagramu a potom klikněte na Vložit řádek.

 4. Ve sloupci název na novém řádku zadejte název nového stylu pruhů.

 5. Ve sloupci Zobrazit pro úkoly v novém řádku zadejte nebo vyberte na panelu představující požadovaný typ úkolu.

  Pokud chcete, aby se vyloučila úkoly s určitým typem pruhu, zadejte není před typ úkolu. Můžete například definovat pruh typ Ne milník a zobrazit jenom úkoly, které nejsou milníky.

  Pokud chcete zobrazit pruhu Ganttova diagramu pro úkoly více typů (například milníky a důležité), zadejte čárku (,) za kategorii úkolu do pole text položky a zadejte nebo vyberte kategorii druhého úkolu v poli Zobrazit pro úkoly .

 6. Ve sloupci z a zadejte nebo vyberte pole, která chcete použít vyznačit počáteční a koncové body nové pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete vytvořit symbol, který představuje jediné datum, zadejte nebo vyberte stejné pole ve sloupci z a do .

 7. Klikněte na kartu pruhy a potom v části zahájení, Střednía Konecvyberte obrazce, vzorků nebo typů a barvy pruhu.

Tip: Pokud chcete ušetřit čas, můžete zkopírovat styl existujícího pruhu Ganttova diagramu, který obsahuje mnoho atributů a vložit jej na požadované místo. V dialogovém okně Styly pruhů vyberte řádek, který chcete zkopírovat a klikněte na Vyjmout řádek. Klikněte na možnost Vložit řádek obnovte vyjmutý řádek, vyberte řádek nad místo, kam chcete vložit zkopírovaný řádek, znovu klikněte na možnost Vložit řádek a upravte kopii.

Začátek stránky

Přidání textu do Ganttova diagramu

Můžete přidat určité informace o projektu, jako jsou názvy úkolů, názvy zdrojů a procentuální hodnoty dokončení a zahájení do zobrazení Ganttova diagramu pruhů.

Ve většině případů můžete přidat text do určité typy pruhy Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V tabulce klikněte na požadovaný typ pruhu Ganttova diagramu (například nebo Průběhúkolu ), který chcete přidat text a potom klikněte na kartu Text .

 4. V polích doleva, doprava, horní, dolnía uvnitř zadejte nebo vyberte pole obsahující data, která se má zobrazit na pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete přidat text, které jsou jedinečné pro každý úkol, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, jako je Text1, Text2 nebo Text3. Text, který zadáte do těchto polí z jiných zobrazení automaticky přidají i do pruhy Ganttova diagramu.

Můžete také přidat text do určité pruhu Ganttova diagramu.

 1. Poklikejte na jeden řádek v části grafu zobrazení Ganttův diagram, ale ne v prostoru mezi pruhy.

 2. V dialogovém okně Formát pruhu klikněte na kartu Panel Text .

 3. V polích doleva, doprava, horní, dolnía uvnitř zadejte nebo vyberte pole obsahující data, která se má zobrazit na pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete přidat text, které jsou jedinečné pro každý úkol, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, jako je Text1, Text2 nebo Text3. Text, který zadáte do těchto polí z jiných zobrazení se automaticky přidá do pruhů Ganttova diagramu. Samostatný text nelze přidat do pruhů Ganttova diagramu bez zadání textu do vlastního textového pole.

 • Pokud chcete změnit formát kalendářních dat v podobě pruhů Ganttova diagramu, klikněte na rozložení ve skupině Formát a potom klikněte na formát, který se má v poli Formát data .

 • Klikněte na další pruhy přidáte informací o projektu, dejte pozor, aby ukazovaly na pruhy a pozor, abyste místo přesnost. Pokud se pro každý úkol více než jeden řádek, jenom ty informace pro horní panel lze zobrazit kliknutím na pruh ve skupině Styly pruhů .

Začátek stránky

Změna výšky pruhy Ganttova diagramu

Pokud chcete usnadnit pruhy v části Diagram zobrazení Ganttova diagramu zobrazíte, je vhodné upravit výšku pruhy Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram. Na kartě Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí na kartě Formát pod.

 2. Ve skupině Formát klikněte na rozložení.

  Obrázek skupiny formát

  Tip: Můžete poklikat také v části grafu v zobrazení Ganttův diagram, ale ne na jednotlivé pruhy.

 3. Do pole Výška řádku klikněte na požadovanou velikost v bodech.

Změna vzhledu čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Když propojíte úkoly, zobrazení v aplikaci Project čáry vazeb v zobrazení Ganttův diagram, aby se zobrazil seznam Závislosti mezi úkoly propojených úkolů. Můžete změnit vzhled čáry vazeb zobrazit nebo skrýt odkaz řádky.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram. Na kartě Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí na kartě Formát pod.

 2. Ve skupině Formát klikněte na rozložení.

  Obrázek skupiny formát

  Tip: Můžete taky poklikejte na čáru vazby mezi úkoly v části grafu v zobrazení Ganttův diagram, ale ne na jednotlivé pruhy.

 3. V části odkazyklikněte na typ čáry, který chcete použít. Pokud se rozhodnete první typ odkazu, čáry vazeb nezobrazí.

Poznámka: Pokud chcete změnit vztah mezi úkoly (například změnu závislost typu Dokončení zahájení úkolu tak, aby závislost typu Zahájení zahájení úkolu) musíte změnit typ závislosti úkolu.

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Změna barvy, obrazec nebo vzorku pruhů Ganttova diagramu

Vytvoření nového typu pruhu Ganttova diagramu

Přidání textu do Ganttova diagramu

Zobrazení názvů úkolů pro jednotlivé pruhy Ganttova diagramu v pruhu souhrnného úkolu (zahrnutí)

Změna výšky pruhy Ganttova diagramu

Změna vzhledu čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Tip: Zobrazení Ganttův diagram automaticky pomocí průvodce můžete naformátovat. Můžete okamžitě změnit formátování položek, jako je dílčí úkoly Kritická cesta, zobrazení čáry vazeb mezi závislé úkoly nebo vybrat možnosti barev a vzorků pro pruhy Ganttova diagramu představující souhrnné úkoly nebo milníky. Spusťte průvodce, v nabídce Formát , klikněte na Průvodce Ganttovým diagramem.

Mějte na paměti, že všechny změny provedené v jednom zobrazení Ganttova diagramu se nezmění vzhledu jiné zobrazení Ganttův diagram.

Změna barvy, obrazec nebo vzorku pruhů Ganttova diagramu

Pro upoutání pozornosti na pruhu úkolu v Ganttově diagramu, jako je milník nebo souhrnného úkolu, můžete změnit jejich barvy, obrazec nebo vzorku oddělili a od jiných pruhů určitého typu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V nabídce Formát klikněte na Styly pruhů.

  Můžete poklikat také v části grafu zobrazení Ganttův diagram, ale ne na jednotlivé pruhy.

 3. V poli název klikněte na typ Pruh Ganttova diagramu (například nebo Průběhúkolu ), který chcete formátovat a klikněte na kartu pruhy .

  Pokud typ pruhu Ganttova diagramu nezobrazí v tabulce, můžete vytvořit nový pruhu Ganttova diagramu pro požadovaný typ úkolu.

 4. V části zahájení, Střednía ukončeníklikněte na obrazce, typy nebo vzorku a barvy pruhu.

  Některé kategorie mají pouze počáteční obrazec (například Milník ), zatímco ostatní mít počáteční obrazec, prostřední pruh a ukončení obrazec (například souhrnné úkoly).

Můžete taky změnit barvu, obrazec nebo vzorku jednotlivých pruhů Ganttova diagramu, místo typu pruhu, když chcete zvýraznit konkrétní úkol v plánu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, jehož pruhu Ganttova diagramu, který chcete změnit.

  Poklikejte na položku samostatný pruh v pravé části zobrazení Ganttův diagram, ale ne v prostoru mezi pruhy.

 3. V nabídce Formát klikněte na panelua pak klikněte na kartu Obrazce pruhu .

 4. V části zahájení, Střednía Konecvyberte obrazce, typy nebo vzorku a barvy pruhu.

Poklikejte na položku Další pruhy formátovat, dejte pozor, aby ukazovaly na pruhy a pozor, abyste místo přesnost. Pokud se pro každý úkol více než jeden řádek, můžete po kliknutí na panelu v nabídce Formát formátované pouze ukazoval.

 • Formátování jednotlivých pruhů přepíše formátování pro určité kategorie úkoly pruhů Ganttova diagramu. Například pokud Styly pruhů v nabídce klikněte na Formát a pruhy Ganttova diagramu pro nekritické úkoly můžete naformátovat jako černé, můžete pořád panelu v nabídce klikněte na Formát a formátování pruhu vybrané Nekritický úkol jako červené. Příkaz panel ovlivní pouze panelu, který vyberete.

 • Zkopírování a vložení do jiných projektů nelze formátování, které u jednotlivých pruhů.

Vytvoření nového typu pruhu Ganttova diagramu

Pokud chcete vybrat konkrétní Úkol kategorii, která není představované vlastní pruhu Ganttova diagramu, můžete vytvořit nový pruhu Ganttova diagramu. Můžete například vytvořit typ pruhu Ganttova diagramu zobrazit dostupnou časovou rezervu nebo upoutat pozornost na zpožděné úkoly.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V nabídce Formát klikněte na Styly pruhů.

  Můžete poklikat také v části grafu zobrazení Ganttův diagram, ale ne na jednotlivé pruhy.

 3. V seznamu pruhů Ganttova diagramu vyberte řádek pod místo, kam chcete vložit nový styl pruhů Ganttova diagramu a potom klikněte na Vložit řádek.

 4. Ve sloupci název na novém řádku zadejte název nového stylu pruhů.

 5. Ve sloupci Zobrazit pro úkoly v novém řádku zadejte nebo vyberte na panelu představující požadovaný typ úkolu.

  Pokud chcete, aby se vyloučila úkoly s určitým typem pruhu, zadejte není před typ úkolu. Můžete například definovat pruh typ Ne milník a zobrazit jenom úkoly, které nejsou milníky.

  Pokud chcete zobrazit pruhu Ganttova diagramu pro úkoly více typů (například milníky a důležité), zadejte čárku (,) za kategorii úkolu do pole text položky a zadejte nebo vyberte kategorii druhého úkolu v poli Zobrazit pro úkoly .

 6. Ve sloupci z a zadejte nebo vyberte pole, která chcete použít vyznačit počáteční a koncové body nové pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete vytvořit symbol, který představuje jediné datum, zadejte nebo vyberte stejné pole ve sloupci z a do .

 7. Klikněte na kartu pruhy a potom v části zahájení, Střednía Konecvyberte obrazce, vzorků nebo typů a barvy pruhu.

Tip: Pokud chcete ušetřit čas, můžete zkopírovat styl existujícího pruhu Ganttova diagramu, který obsahuje mnoho atributů a vložit jej na požadované místo. V dialogovém okně Styly pruhů vyberte řádek, který chcete zkopírovat a klikněte na Vyjmout řádek. Klikněte na možnost Vložit řádek obnovte vyjmutý řádek, vyberte řádek pod místo, kam chcete vložit zkopírovaný řádek, znovu klikněte na možnost Vložit řádek a upravte kopii.

Začátek stránky

Přidání textu do Ganttova diagramu

Můžete přidat určité informace o projektu, jako jsou názvy úkolů, názvy zdrojů a procentuální hodnoty dokončení a zahájení do zobrazení Ganttův diagram pruhů.

Ve většině případů chcete přidat text do určité typy pruhy Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V nabídce Formát klikněte na Styly pruhů.

  Můžete poklikat také v části grafu zobrazení Ganttův diagram, ale ne na jednotlivé pruhy.

 3. V tabulce klikněte na požadovaný typ pruhu Ganttova diagramu (například nebo Průběhúkolu ), který chcete přidat text a potom klikněte na kartu Text .

 4. V polích doleva, doprava, horní, dolnía uvnitř zadejte nebo vyberte pole obsahující data, která se má zobrazit na pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete přidat text, které jsou jedinečné pro každý úkol, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, jako je Text1, Text2 nebo Text3. Text, který zadáte do těchto polí z jiných zobrazení automaticky přidají i do pruhy Ganttova diagramu.

Můžete také přidat text do jednotlivých pruhu Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, jehož pruhu Ganttova diagramu, kterému chcete přidat poznámku.

 3. V nabídce Formát klikněte na panelua potom klikněte na kartu Panel Text .

  Poklikejte na položku samostatný pruh v části grafu zobrazení Ganttův diagram, ale ne v prostoru mezi pruhy.

 4. V polích doleva, doprava, horní, dolnía uvnitř zadejte nebo vyberte pole obsahující data, která se má zobrazit na pruhu Ganttova diagramu.

  Pokud chcete přidat text, které jsou jedinečné pro každý úkol, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, jako je Text1, Text2 nebo Text3. Text, který zadáte do těchto polí z jiných zobrazení se automaticky přidá do pruhů Ganttova diagramu. Samostatný text nelze přidat do pruhů Ganttova diagramu bez zadání textu do vlastního textového pole.

 • Pokud chcete změnit formát kalendářních dat v podobě pruhů Ganttova diagramu, v nabídce Formát klikněte na rozložení a potom klikněte na formát, který se má v poli Formát data .

 • Klikněte na další pruhy přidáte informací o projektu, dejte pozor, aby ukazovaly na pruhy a pozor, abyste místo přesnost. Pokud se pro každý úkol více než jeden řádek, můžete po kliknutí na panelu v nabídce Formát zobrazí pouze informace pro horní panel.

Začátek stránky

Zobrazení názvů úkolů pro jednotlivé pruhy Ganttova diagramu v pruhu souhrnného úkolu (zahrnutí)

Pokud chcete zobrazit názvy úkolů nebo milníky důležité úkoly na panelu souhrnného úkolu, můžete to udělat Zahrnutí pouze úkoly, které zadáte. Shrnutí úkoly tímto způsobem se zobrazí pouze pruhu souhrnného úkolu s dílčími víceúrovňové; úkoly, které nejsou uvedené jako zahrnutý se nezobrazují v pruhu pro souhrnný úkol.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Do pole Název úkolu vyberte úkol, který chcete zahrnout do pruhu souhrnného úkolu.

 3. Klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Obecné .

 4. Zaškrtněte políčko Ganttově souhrn a potom klikněte na OK.

  Můžete rychle zobrazit přehled plánovaného dokončení vybraných dílčích úkolů. Na panelu souhrnného úkolu víceúrovňové úkoly jsou představovány pruhy a daty milníků jsou zobrazena jako kosočtverce. Pokud chcete zahrnout další informace u souhrnného úkolu, pokračujte tento postup.

 5. V nabídce Nástroje přejděte na Makro a potom klikněte na Makra.

 6. V seznamu název makra klikněte na Zahrnout formátovánía potom klikněte na Spustit.

 7. V dialogovém Zahrnout formátování , klikněte na požadovaný typ formátování.

  • Zobrazit dílčí úkoly jako pruhy na pruhu souhrnného úkolu, klikněte na pruhy.

  • Zobrazit dílčí úkoly jako milníky nad pruhu souhrnného úkolu, klikněte na milníky.

   Makro se týká zobrazení Zahrnutí pruhů nebo zobrazení Zahrnutí milníku souhrnných úkolů a úrovní dílčí úkoly, které jste vybrali.

   Poznámky: 

   • Chcete-li nezobrazovaly úkoly tak, aby se zobrazovaly v jejich pruhu souhrnného úkolu, zrušte zaškrtnutí políčka Ganttově souhrn .

   • Zobrazení názvů úkolů, jakož i její data zahájení s pruhu souhrnného úkolu, použijte zobrazení zahrnutí datum milníku. Klikněte na Další zobrazení v nabídce Zobrazit , klikněte na Zahrnutí datum milníku v seznamu zobrazení a potom klikněte na použít.

   • Pokud pruhu souhrnného úkolu zobrazuje data dokončení dílčích úkolů a vypadá nepřehledný, můžete skrýt panel souhrnného úkolu a zobrazit jenom zahrnuté dílčí úkoly. Vyberte souhrnný úkol, klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka , klikněte na kartu Obecné a zaškrtněte políčko skrýt hlavní panel .

   • Zahrnout všechny dílčí úkoly jejich pruhu souhrnného úkolu, vyberte rozložení v nabídce Formát a zaškrtněte políčko vždy zahrnutí pruhy Ganttova diagramu .

Změna výšky pruhy Ganttova diagramu

Pokud chcete usnadnit pruhy v části zobrazení Ganttova diagramu pro Diagram kontroloval, je vhodné upravit výšku pruhy Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V nabídce Formát klikněte na rozložení.

 3. Do pole Výška řádku klikněte na požadovanou velikost v bodech.

Změna vzhledu čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Když propojíte úkoly, zobrazení v aplikaci Project čáry vazeb v zobrazení Ganttův diagram znázorňující Závislosti mezi úkoly propojených úkolů. Můžete změnit vzhled čáry vazeb zobrazit nebo skrýt odkaz řádky.

Čáry vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. V nabídce Formát klikněte na rozložení.

 3. V části odkazyklikněte na typ čáry, který chcete použít. Pokud se rozhodnete první typ odkazu, čáry vazeb nezobrazí.

Poznámka: Pokud chcete změnit vztah mezi úkoly (například změnu závislost typu Dokončení zahájení úkolu tak, aby závislost typu Zahájení zahájení úkolu) musíte změnit typ závislosti úkolu.

Začátek stránky

Viz také

Zobrazení názvů úkolů vedle pruhů Ganttova diagramu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×