Formátování pole data a času v Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud používáte datum a čas datového typu v aplikaci Microsoft Access, máte možnost zachovat výchozí formát, použití předdefinovaného formátu nebo vytvořit vlastní formát. Tento článek vysvětluje stručně dat Datum a čas, typ, jak přidat pole Datum a čas do tabulky a jak můžete použít předdefinovaný nebo vlastní formát.

V tomto článku

Základní informace o formátů data a času

Přidání pole Datum a čas do tabulky

Nastavení formátu pole Datum a čas

Omezení zadávání formát data a času pomocí vstupní masky

Další informace

Základní informace o formátů data a času

Aplikace Access automaticky zobrazí data a času v Obecné datum a čas v dlouhém formátů. Kalendářní data se zobrazí jako mm/dd/rrrr ve Spojených státech a jako, mm/dd/rrrr mimo spojených byly mm je měsíc, dd je den a rrrr je rok. Čas je zobrazena jako hh: mm: ss dop. / odp, kde je hh hodiny, minuty, mm je a ss je sekund, ale můžete zobrazit data a času v několika formátů.

Tyto automatické formátování kalendářních dat a časů lišit podle toho zeměpisné polohy určené v nastavení aplikace Microsoft Windows místní a jazykové nastavení počítače. Například v Evropě a mnoho díly Asii, v závislosti na umístění, se může zobrazit datum a čas jako 28.11.2018 12:07:12 odp nebo 28/11/2018 12:07:12 odp. Ve Spojených státech, uvidí 11/28/2018 12:07:12 odp. Je možné změnit těchto automatických formátů pomocí vlastní formáty zobrazení. Formát zobrazení, kterou jste vybrali neovlivní zadávání dat nebo jak Access ukládá tato data. Můžete třeba zadat datum ve formátu Evropský například 28.11.2018 a máte tabulku, formulář nebo sestavu zobrazit hodnoty jako 11/28/2018.

Aplikace Access automaticky obsahuje určité úrovně ověření dat týkající se formátování data a času. Například, pokud zadáte neplatné datum, například 32.11.2018, zobrazí se zpráva a byste měli možnost zadáním nové hodnoty nebo převedení pole z dat Datum a čas typ na datový typ Text. Platná kalendářní data hodnoty v rozsahu od-657 434 (1, 100. ledna) do 2 958 465 (31 prosinec 9999 N.L.). Platným časovým hodnoty v rozsahu 0 až, 9999, nebo 23:59:59.

Další informace o datovém typu Datum a čas naleznete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem polí.

Začátek stránky

Přidání pole Datum a čas do tabulky

 1. Otevřete tabulku, ve které chcete vložit pole Datum a čas v zobrazení Datový list.

 2. Klikněte na šipku dolů vedle sloupce kliknutím přidat a vyberte datum a čas z rozevíracího seznamu polí.

 3. Přejmenování pole a uložte tabulku.

Pro sčítání kalendářních dat do pole, klikněte na ikonu ovládací prvek Výběr data nebo kalendář a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete vložit aktuální datum, klikněte na dnes.

 • Chcete-li vybrat dne v aktuálním měsíci, klikněte na datum.

 • Vyberte jiný měsíc a den, použijte tlačítko vpřed nebo vzad.

Začátek stránky

Nastavení formátu pole Datum a čas

Access obsahuje několik předdefinovaných formátů pro datum a čas. Pokud vám však tyto formáty nevyhovují, můžete vytvořit vlastní formát. Výchozí formát je Obecné datum – dd/m/rrrr h:mm:ss dop./odp..

Použití předdefinovaného formátu

 1. Pokud ještě nemáte polem Datum a čas, přidejte pole. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu, klikněte na šipku dolů vedle sloupce kliknutím přidat a vyberte datum a čas z rozevíracího seznamu polí.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši záhlaví a přepněte do návrhového zobrazení.

 3. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 4. V části Vlastnosti pole klikněte na šipku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát ze seznamu.

  date and time properties

 5. Po výběru formátu se objeví akce Možnosti aktualizace vlastností, která umožňuje použít nový formát na některé z jiných polí tabulky a vytvářet ovládací prvky, které ho zdědí. Pokud chcete použít změny v databázi, klikněte na akci a potom na příkaz Aktualizovat formát všude, kde je použito pole Název pole. V tomto případě představuje Název pole název pole Datum a čas, které používáte.

 6. Pokud chcete použít změny v celé databázi, po zobrazení dialogového okna Aktualizovat vlastnosti s formuláři a dalšími objekty, které zdědí nový formát, klikněte na Ano.

 7. Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Použití vlastního formátu

Při vytváření vlastního formátu zadáte různé znaky v poli vlastnosti formát s polem tabulky. Znaky se skládají zástupných symbolů (například 0 a #) barvou, literály a oddělovačů (třeba období a čárkami). Vlastní formáty data a času polí mohou obsahovat dva oddíly – jeden pro datum a jiné pro čas – a jednotlivé oddíly mezeru.

Při použití vlastního formátu pole Datum a čas, můžete kombinovat různé formáty tím, že dva oddíly, jedno pro datum a druhé přihlášení. V takové případě by oddělují mezeru. Například zkombinováním General Date dlouho formáty a následujícím způsobem: m/dd/rrrr h. Pokud chcete použít vlastní formát data nebo času, proveďte následující kroky:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterým chcete pracovat s a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 3. V dolní části klikněte do políčka vlastnosti Formát a zadejte vlastní formát pomocí znaků v tabulce zástupné znaky a oddělovače vlastního formátu .

 4. Po zadání formátu se objeví akce Možnosti aktualizace vlastností, která umožňuje použít formát na některé z jiných polí tabulky a vytvářet ovládací prvky, které ho zdědí. Pokud chcete použít změny v databázi, klikněte na akci a potom na příkaz Aktualizovat formát všude, kde je použito pole Název pole. V tomto případě představuje Název pole název pole Datum a čas, které používáte.

 5. Pokud se rozhodnete použít změny v celé databázi, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat vlastnosti, které zobrazuje formuláře a další objekty, které zdědí nový formát. Formát použijete kliknutím na tlačítko Ano.

 6. Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Začátek stránky

Omezení zadávání formát data a času pomocí vstupní masky

Pokud chcete vynutit uživatelům zadejte datum a čas v určitém formátu, použijte vstupní masky. Například použijete vstupní masky zadávání kalendářních dat ve formátu Evropský někdo zadávání dat do databáze nebude moct zadejte data do jiných formátů. Vstupní masky lze do polí v tabulkách, sady výsledků dotazu a ovládacích prvků ve formulářích a sestavách.

Můžete definovat vstupní masky do jednoho formátu ale nastavit formát různých zobrazení. Například může mít vstupní masky vyžadují datum, které má být zadán jako 2018.04.15, ale splnění zobrazit jako 15 duben 2018.

Přidání vstupní masky

 1. Vyberte pole typu Datum a čas a v dolní části návrhové mřížky klikněte na kartě Obecné na vlastnost Vstupní maska.

 2. Otevře se Průvodce vstupní maskou, který vás provede výběrem formátu vstupní masky.

 3. Použijte formát kliknutím na Ano a potom klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Další informace

Předdefinované formáty a příklady

Formát

Popis

Příklad

Datum (obecné)

(Výchozí) Zobrazí hodnoty data jako čísla a hodnoty času jako hodiny, minuty a sekundy následované údaji AM nebo PM. Pro oba typy hodnot používá Access oddělovače určené v místním nastavení Windows. Pokud hodnota nemá časovou složku, zobrazí se pouze datum. Pokud hodnota nemá složku data, zobrazí se pouze čas.

06/30/2018 10:10:42 DOP.

Datum (dlouhé)

Zobrazí pouze hodnoty data určené dlouhým formátem data v místním nastavení Windows.

Pondělí 27 srpen 2018

Datum (střední)

Zobrazí datum ve formátu dd/mmm/rr a použije oddělovač data podle místního nastavení systému Windows.

27/srpna/18
27. srpna 18

Datum (krátké)

Zobrazí hodnoty data určené krátkým formátem data v místním nastavení Windows.

8/27/2018
8-27 2018

Čas (dlouhý)

Zobrazí hodiny, minuty a sekundy s případným rozlišením AM nebo PM. Access použije formát a oddělovač podle místního nastavení Windows..

11:10:42

Čas (střední)

Zobrazí hodiny a minuty s rozlišením AM nebo PM. Access použije oddělovač určený v nastavení času místního nastavení Windows.

11:10 dop.

Čas (krátký)

Zobrazí pouze hodiny a minuty. Access použije oddělovač určený v nastavení času v místním nastavení Windows.

11:10

Začátek stránky

Zástupné znaky a oddělovače vlastního formátu

Zadáním libovolné kombinace následujících prvků data můžete vytvořit vlastní formát. Pokud například chcete zobrazit týden v roce a den v týdnu, zadejte ww/w.

Důležité informace: Budou ignorovány vlastní formáty, které jsou nekonzistentní s nastavením data a času v místním nastavení systému Windows. Další informace o místním nastavení systému Windows naleznete v nápovědě systému Windows.

Prvky formátu data

Formát

Popis

d

Den v měsíci vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, dle potřeby (1 až 31).

dd

Den v měsíci vyjádřený dvěma číslicemi, dle potřeby (01 až 31).

ddd

První dvě písmena názvu dne (po až ne).

dddd

Úplný název dne (pondělí až neděle).

w

Den v týdnu (1 až 7).

ww

Týden v roce (1 až 53).

m

Měsíc v roce vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, dle potřeby (1 až 12).

mm

Měsíc v roce vyjádřený dvěma číslicemi (01 až 12).

mmm

První tři písmena názvu měsíce (led až pro).

mmmm

Úplný název měsíce (leden až prosinec).

q

Čtvrtletí (1 až 4).

y

Číslo dne v roce (1 až 366).

yy

Poslední dvě číslice roku (01 až 99).

yyyy

Úplný rok (0100 až 9999).

Prvky formátu času

Formát

De s cription

H

Hodiny vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 23)

hh

Hodiny vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 23)

N

Minuty vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

nn

Minuty vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

s

Sekundy vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

ss

Sekundy vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59).

Prvky formátu hodin

Formát

Popis

AM/PM

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami "AM" nebo "PM" (v anglickém formátu), například 9:34 PM.

am/pm

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami "am" nebo "pm" (v anglickém formátu), například 9:34 pm.

A / P

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny "A" nebo "P" (v anglickém formátu), například 9:34 P.

a/p

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny "a"nebo "p" (v anglickém formátu), například 9:34 p.

AMPM

Dvanáctihodinové zobrazení času s příslušným označením dopoledne/odpoledne podle místního nastavení systému Windows.

Oddělovací prvky

Poznámka: Oddělovače se nastavují v místním nastavení systému Windows.

Některé krátké řetězec o znaky uzavřené v uvozovkách ("") je vlastní oddělovač. Znak uzavírající nejsou zobrazeny. Například "," zobrazí čárku.

:   Oddělovač času Příklad: hh:mm

/   Oddělovač data. Například mmm/rrrr

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×