Formátování nebo úprava obsahu

Formátování nebo úprava obsahu

Pokud jste vytvořili obsah ve Wordu, můžete přizpůsobit jeho vzhled. Můžete například změnit rozložení, změnit formátování textu, vybrat počet úrovní zobrazených nadpisů a zvolit, jestli se mají zobrazovat tečkované čáry mezi položkami a čísly stránek.

Základní pokyny k přizpůsobení obsahu najdete v oddíle Změna rozložení obsahu níže.

Tady jsou některé další způsoby, jak můžete upravovat obsah.

Formátování textu:

Zobrazuje vzhled před formátováním stylů textu v obsahu a po něm.

Změna úrovně položky:

Zobrazuje změnu položky na úrovni 3 na položku úrovně 4.

Přidání tečkovaných linek:

Zobrazuje přidání tečkovaných linek před čísla stránek v obsahu.

Změna počtu zobrazených úrovní:

Zobrazuje změnu počtu úrovní, aby se už nezobrazovala úroveň 3.

Změna rozložení obsahu

 1. Na kartě Reference na pásu karet klikněte na Obsah > Vlastní obsah.

  Vlastní obsahy
 2. Proveďte změny v dialogovém okně Obsah. Důsledky změn si můžete prohlédnout v oblastech Náhled a Náhled webové stránky.

  • Pokud chcete jednotlivé položky a odpovídající čísla stránek spojit tečkovanou čarou, klikněte na seznam Vodicí znak a potom na tečkovanou čáru. Můžete zvolit také čárkovanou čáru nebo vodicí znak úplně odebrat a nechat místo něj prázdné místo.

   Vodicí znaky v obsahu můžete změnit na pomlčky nebo tečky.
  • Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na seznam Formáty a potom klikněte na požadovaný formát.

  • Pokud chcete změnit počet zobrazených úrovní v obsahu, klikněte na Zobrazit úrovně a potom klikněte na požadovaný počet úrovní.

  Dialogové okno Obsah

  Tip: „Úrovně“ v tomto kontextu znamenají úrovně nadpisu. Můžete zvolit třeba Nadpis 1 pro hlavní nadpisy a Nadpis 2 pro dílčí části pod těmito nadpisy. Pokud potřebujete, můžete mít v obsahu i více úrovní nadpisu.

 3. Klikněte na OK.

Co ještě chcete udělat?

Pokud chcete upravit vzhled textu v obsahu, změňte styl jeho jednotlivých úrovní.

 1. Na kartě Reference na pásu karet klikněte na Obsah > Vlastní obsah.

 2. V dialogovém okně Obsah klikněte na Změnit. Pokud je tlačítko Změnit neaktivní, změňte možnost Formáty na Podle šablony.

  Dialogové okno Obsah slouží k přizpůsobení vzhledu obsahu.
 3. V seznamu Styly klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit.

  V dialogovém okně Úprava stylu můžete určit vzhled textu v obsahu.
 4. V dialogovém okně Úprava stylu proveďte požadované změny formátování a potom klikněte na OK.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny úrovně, které chcete zobrazit v obsahu.

Word si tyto úpravy bude pamatovat pro každou aktualizaci obsahu v tomto dokumentu.

Pokud chcete změnit úroveň položky v obsahu, jednoduše změňte úroveň nadpisu daného textu přímo v dokumentu.

 1. Klikněte na nadpis, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na požadovanou úroveň nadpisu.
  Styl 1 v Galerii stylů

 3. Na kartě Reference klikněte na Aktualizovat tabulku.
  Aktualizace obsahu

 4. Klikněte na Aktualizovat celou tabulku a potom na OK.

Pokud jste už přidali obsah do dokumentu, tento postup ho nahradí novým obsahem, který bude mít stejné informace a tečkované linky (tečkované čáry) mezi položkami a čísly stránek.

 1. Klikněte na Reference > Obsah > Vlastní obsah.

  Vlastní obsah

 2. V dialogovém okně Obsah v seznamu Vodicí znak klikněte na možnost tečkované čáry.

  Možnost tečkované linky v dialogovém okně Obsah

Změnu počtu úrovní zobrazených v obsahu provedete tak, že nahradíte existující obsah obsahem, který obsahuje požadované úrovně. Kratším, ale techničtějším způsobem, jak to udělat, je úprava informací v kódu pole.

 1. Klikněte na Reference > Obsah > Vlastní obsah.

  Vlastní obsah

 2. V dialogovém okně Obsah vyberte v seznamu Zobrazit úrovně požadovaný počet úrovní a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno Obsah

  Pokud kliknete třeba na hodnotu 2, zobrazí se v obsahu všechny texty, u kterých je použitý styl Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

 3. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete nahradit existující obsah, klikněte na Ano.

Word vkládá pole automaticky při použití určitých příkazů. Když například použijete příkaz Přidat čísla stránek, Word vloží pole Stránka. Když použijete příkaz Vytvořit obsah, Word vloží pole Obsah.

Úpravou informací kódu pole rychle změníte počet zobrazených úrovní v obsahu.

 1. Klikněte na obsah a potom stiskněte Alt+F9. Informace kódu pole se zobrazují ve složených závorkách a vypadají takto:

  Kód pole obsahu

 2. Změňte čísla v uvozovkách. Třeba když chcete zobrazit jenom dvě úrovně, změňte "1-3" na "1-2".

 3. Stisknutím Alt+F9 znovu zobrazte obsah.

 4. Aktualizujte obsah, abyste viděli svoje změny (Reference > Aktualizovat tabulku).

Další informace o kódech polí najdete v tématu Kódy polí ve Wordu.

Základní pokyny k úpravám obsahu najdete v oddíle Vložení vlastního obsahu níže.

Tady jsou některé další způsoby, jak můžete upravovat obsah.

Formátování textu:

Zobrazuje vzhled před formátováním stylů textu v obsahu a po něm.

Změna úrovně položky:

Zobrazuje změnu položky na úrovni 3 na položku úrovně 4.

Přidání tečkovaných linek:

Zobrazuje přidání tečkovaných linek před čísla stránek v obsahu.

Změna počtu zobrazených úrovní:

Zobrazuje změnu počtu úrovní, aby se už nezobrazovala úroveň 3.

Vložení vlastního obsahu

Pokud už ve vašem dokumentu obsah je, tento postup ho nahradí vašimi úpravami.

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na Obsah a potom na Vložit obsah.

  Vložení obsahu

  Otevře se dialogové okno Obsah.

  Dialogové okno Obsah

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat tečkované čáry mezi jednotlivé položky a jejich čísla stránek, klikněte na seznam Vodicí znak a potom klikněte na tečkovanou čáru.

   Můžete také zvolit čárkovanou čáru.

  • Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na seznam Formáty a potom klikněte na požadovaný formát.

   V poli Náhled se můžete podívat, jak budou různé formáty vypadat.

  • Pokud chcete změnit počet zobrazených úrovní v obsahu, klikněte na Zobrazit úrovně a potom klikněte na počet úrovní, které chcete zobrazit.

Co ještě chcete udělat?

Tady jsou některé další způsoby, jak můžete upravovat obsah. V seznamu níže zvolte možnost, pro kterou chcete zjistit podrobné pokyny.

Pokud chcete změnit formátování obsahu, který vygeneruje Word, musíte změnit styl jednotlivých úrovní v obsahu. Ten je nezávislý na stylech, které jste použili na nadpisy v dokumentu.

Po provedení požadovaných změn stylu Word tento styl použije pokaždé, když se aktualizuje obsah.

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na Obsah a potom na Vložit obsah.

 2. V dialogovém okně Obsah klikněte na Změnit.

  Dialogové okno Obsah

 3. V seznamu Styly klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit.

  Tlačítko Změnit

 4. V dialogovém okně Úprava stylu proveďte požadované změny formátování a potom klikněte na OK.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny úrovně, které chcete zobrazit v obsahu.

Pokud chcete změnit úroveň položky v obsahu, je potřeba změnit úroveň nadpisu daného textu přímo v dokumentu.

 1. Klikněte na nadpis, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na styl nadpisu, který odpovídá požadované úrovni.

  Alternativní text

 3. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na Aktualizovat tabulku.

  Alternativní text

 4. Klikněte na Celá tabulka a potom na OK.

Pokud jste už přidali obsah do dokumentu, tento postup ho nahradí novým obsahem, který bude mít stejné informace a tečkované linky (tečkované čáry) mezi položkami a čísly stránek.

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na Obsah a potom na Vložit obsah.

  Alternativní text

 2. V dialogovém okně Obsah v seznamu Vodicí znak klikněte na možnost tečkované čáry.

  Možnost tečkované linky v dialogovém okně Obsah

 1. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na Obsah.

  Alternativní text

 2. Klikněte na Vlastní obsahy.

 3. V dialogovém okně Obsah klikněte v seznamu Zobrazit úrovně na počet úrovní, které chcete v obsahu zobrazit.

  Seznam Zobrazit úrovně v dialogovém okně Obsah

  Pokud kliknete třeba na hodnotu 2, zobrazí se v obsahu všechny texty, u kterých je použitý styl Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

 4. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete nahradit existující obsah, klikněte na Ano.

Máte dotaz týkající se Wordu, na který jsme tady neodpověděli?

Zadejte dotaz do fóra Word Answers.

Pomozte nám vylepšit Word

Máte nějaké návrhy na zlepšení obsahu (nebo některé jiné funkce) ve Wordu? Pokud ano, navštivte prosím web Názor uživatele Wordu a napište nám o tom.

Viz také

Aktualizace obsahu

Formátování nebo úprava obsahu ve Wordu 2016 pro Mac

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×