Formátování barvy pozadí snímků

Formátování barvy pozadí snímků

Pozadí snímku můžete naformátovat pomocí barvy, vzorku nebo textury výplně.

Příklad pozadí snímku, které používá barevný přechod

Pokud chcete větší kontrast mezi pozadím a textem na snímcích, můžete změnit barvu pozadí na jinou přechodovou nebo plnou barvu. Formátování barvy a pozadí snímků je dobrý způsob, jak diváky vizuálně upoutat.

Použití souvislé barvy na pozadí snímku

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, ke kterému chcete přidat barvu pozadí, a klikněte na Formát pozadí > Souvislá výplň.

  Tip:   Pokud Formát pozadí nevidíte, zkuste znovu kliknout pravým tlačítkem myši, ale tentokrát na okraji snímku, aby ukazatel myši nebyl na textovém poli nebo jiném objektu.

 2. Vyberte Barva a potom zvolte barvu, kterou chcete použít.

  Plná barva pozadí

  Tip:   Pokud chcete použít barvu pozadí, která není součástí výběru Barvy motivu, vyberte Další barvy a pak vyberte požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

 3. Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 4. Postupujte následovně:

  • Pokud chcete barvu použít u vybraných snímků, vyberte Zavřít.

  • Pokud chcete barvu použít u všech snímků v prezentaci, vyberte Použít u všech.

Použití barevného přechodu na pozadí snímku

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na snímek, ke kterému chcete přidat přechodovou barvu pozadí, a vyberte Formát pozadí > Přechodová výplň.

 2. Pokud chcete použít přednastavené přechody PowerPointu, proveďte krok 3 a potom pokračujte krokem 5. Pokud chcete vytvořit vlastní nastavení barevných přechodů, proveďte krok 4 a potom pokračujte krokem 5.

 3. Pokud chcete použít přechodovou výplň s přednastavenou barvou, typem a směrem, klikněte na Přednastavené přechody a potom vyberte některou možnost.

  Přednastavené přechody
 4. Pokud si chcete barevné schéma přechodové výplně upravit podle sebe, udělejte toto:

  • V části Přechodové zarážky vyberte první přechodovou zarážku (v diagramu pod textem je označená jako 1).

  • Klikněte na šipku vedle možnosti Barva a vyberte barvu v části Barva motivu nebo Standardní barvy.

   Změna barvy jednotlivých přechodových zarážek

   Tip:   Pokud chcete použít další standardní volby barev nebo si vytvořit vlastní barvu, vyberte Další barvy.

  • Když budete chtít nastavit šířku pásu přechodové barvy, klikněte na přechodovou zarážku a myší ji přetáhněte doprava nebo doleva. Taky můžete přesouvat pole Umístění nahoru nebo dolů a postupně tak zvyšovat nebo snižovat požadované procento.

  • To samé udělejte u všech ostatních přechodových zarážek (v ukázce diagramu nahoře vidíte celkem čtyři).

 5. Posuvníkem Jas si nastavte, jaký má být jas.

 6. Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít jenom pro snímky, které máte vybrané, klikněte na Zavřít.

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na Použít u všech.

Chcete, aby vaše prezentace vypadala opravdu stylově? Podívejte se do galerie šablon PowerPointu, kde můžete pro svou prezentaci vybrat profesionální návrh. Stačí do pole Řekněte mi, co chcete udělat v PowerPointu zadat „šablona“.

Použití souvislé barvy na pozadí snímku

 1. Klikněte na snímek, na jehož pozadí chcete přidat barvu.

  Tip:   Pokud chcete vybrat více snímků, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte CTRL a postupně klikněte na další snímky.

 2. Přejděte na Návrh > Styly pozadí > Formát pozadí.

 3. Vyberte Výplň > Souvislá výplň.

  Formát pozadí
 4. Vyberte Barva Výběr barvy a potom zvolte barvu, kterou chcete použít.

  Pokud se chcete podívat na další možnosti barev , vyberte Další barvy a pak buď vyberte barvu na kartě Standardní, nebo si namíchejte barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  Tipy:

  • Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  • Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete barvu použít pouze u vybraných snímků, klikněte na Zavřít.

  • Pokud chcete barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na Použít u všech.

Použití barevného přechodu na pozadí snímku

 1. Pravým tlačítkem klikněte na miniaturu snímku, kterému chcete přidat přechodovou barvu pozadí, a vyberte Formát pozadí.

  Otevře se dialogové okno Formát pozadí.

 2. Na kartě Výplň vyberte Přechodová výplň.

 3. Pokud chcete použít přednastavené powerpointové barevné přechody, proveďte krok 4 a pokračujte krokem 6. Pokud chcete barevný přechod přizpůsobit, proveďte krok 5 a pokračujte krokem 6.

 4. Pokud chcete použít přechodovou výplň s přednastavenou barvou, typem a směrem, klikněte na Předvolené barvy a vyberte některou možnost.

  Pokud chcete použít přednastavený barevný přechod, vyberte Předvolené barvy a vyberte některou možnost.
 5. Pokud chcete barevné schéma přechodové výplně přizpůsobit, udělejte toto:

  • V části Přechodové zarážky vyberte první zarážku vlevo.

  • Klikněte na šipku u položky Barva a vyberte Barvy motivu nebo Standardní barvy.

   Pokud chcete v barevném přechodu použít vlastní barevné schéma, vyberte první přechodovou zarážku a otevřete možnost Barva.

   Tip:   Pokud chcete použít další standardní volby barev nebo si vytvořit vlastní barvu, vyberte Další barvy.

  • Když budete chtít nastavit šířku pásu přechodové barvy, klikněte na přechodovou zarážku a myší ji přetáhněte doprava nebo doleva. Taky můžete přesouvat pole Umístění nahoru nebo dolů a postupně tak zvyšovat nebo snižovat požadované procento.

  • Stejný postup opakujte u všech ostatních přechodových zarážek (v ukázkovém diagramu nahoře je jich celkem šest).

 6. Posuvníkem Jas si nastavte, jaký má být jas.

 7. Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 8. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít jenom pro snímky, které máte vybrané, klikněte na Zavřít.

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na Použít u všech.

Použití souvislé barvy na pozadí snímku

 1. Klikněte na snímek, na jehož pozadí chcete přidat barvu.

  Když chcete vybrat více snímků, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte CTRL a postupně klikněte na další snímky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na Styly pozadí a potom klikněte na Formát pozadí.

  Obrázek karty Návrh
 3. Klikněte na Výplň a potom klikněte na Souvislá výplň.

  Nebo, pokud chcete použít barevný přechod nebo texturovou výplň, klikněte buď na Přechodová výplň, nebo na Obrázek nebo texturová výplň a vyberte požadované možnosti.

 4. Klikněte na Barva Výběr barvy a potom klikněte na barvu, kterou chcete použít.

  Pokud chcete vybrat barvu, která není součástí výběru Barvy motivu, klikněte na Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte Motiv dokumentu.

 5. Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete barvu použít u vybraných snímků, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Pokud chcete barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na možnost Použít u všech.

Použití barevného přechodu na pozadí snímku

 1. Pravým tlačítkem klikněte na miniaturu snímku, kterému chcete přidat přechodovou barvu pozadí, a vyberte Formát pozadí.

  Otevře se dialogové okno Formát pozadí.

 2. Na kartě Výplň vyberte Přechodová výplň.

 3. Pokud chcete použít přednastavené powerpointové barevné přechody, proveďte krok 4 a pokračujte krokem 6. Pokud chcete barevný přechod přizpůsobit, proveďte krok 5 a pokračujte krokem 6.

 4. Pokud chcete použít přechodovou výplň s přednastavenou barvou, typem a směrem, klikněte na Předvolené barvy a vyberte některou možnost.

  Pokud chcete použít přednastavený barevný přechod, vyberte Předvolené barvy a vyberte některou možnost.
 5. Pokud chcete barevné schéma přechodové výplně přizpůsobit, udělejte toto:

  • V části Přechodové zarážky vyberte první zarážku.

  • Klikněte na šipku u položky Barva, která je pod názvem zarážky, a vyberte Barvy motivu nebo Standardní barvy.

   Pokud chcete v barevném přechodu použít vlastní barevné schéma, vyberte přechodovou zarážku a zvolte barvu.

   Tip:   Pokud chcete použít další standardní volby barev nebo si vytvořit vlastní barvu, vyberte Další barvy.

  • Když budete chtít nastavit šířku pásu přechodové barvy, klikněte na přechodovou zarážku a myší ji přetáhněte doprava nebo doleva. Taky můžete přesouvat pole Umístění nahoru nebo dolů a postupně tak zvyšovat nebo snižovat požadované procento.

  • Opakujte postup u všech dalších přechodových zarážek. (V ukázkovém příkladu nahoře jsou tři. Ke změně počtu přechodových zarážek použijte tlačítka Přidat nebo Odebrat.)

 6. Průhlednost pozadí můžete změnit pomocí posuvníku Průhlednost.

  Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít jenom pro snímky, které máte vybrané, klikněte na Zavřít.

  • Pokud chcete přechodovou barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na Použít u všech.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×