Formátování a funkce Excelu, které se nepřenášejí do jiných formátů souborů

Formát sešitu. xlsx, který je představený v Excelu 2007, zachovává všechna data listů a grafů, která jsou k dispozici v dřívějších verzích Excelu, a formát sešitu s podporou maker (. xlsm) zachová makra a listy maker kromě těch prvky.

Pokud často sdílíte data sešitu s lidmi, kteří používají dřívější verzi Excelu, můžete pracovat v režimu kompatibility a zabránit tak ztrátě dat a věrnosti při otevření sešitu v dřívější verzi Excelu nebo můžete používat převaděče, které vám pomůžou převeďte data. Další informace najdete v článku uložení excelového sešitu pro účely kompatibility se staršími verzemi Excelu.

Pokud sešit uložíte v jiném formátu souboru, například v textovém formátu, může dojít ke ztrátě některých formátů a dat a další funkce nemusí být podporované.

Následující formáty souborů mají rozdíly na funkce a formátování, jak je popsáno.

V tomto článku

Formátovaný text (oddělený mezerami)

Text (oddělený tabulátory)

Text (Unicode)

CSV (oddělený čárkou)

DIF (formát výměny dat)

SYLK (symbolické propojení)

Webová stránka a webová stránka tvořená jedním souborem

Tabulka XML 2003

Formátovaný text (oddělený mezerami)

Tento formát souboru (PRN) uloží pouze text a hodnoty tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Pokud řádek buněk obsahuje více než 240 znaků, budou všechny znaky nad 240 zalomeny na nový řádek na konci převedeného souboru. Pokud například řádky 1 až 10 obsahují více než 240 znaků, bude zbývající text v řádku 1 umístěn do řádku 11, zbývající text v řádku 2 bude umístěn do řádku 12 atd.

Sloupce dat jsou odděleny čárkami a každý řádek dat bude končit znakem konce řádku. Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny jako text. Veškeré formátování, obrázky, objekty a další obsahy listu budou ztraceny. Symbol eura se převede na otazník.

Poznámka: Před uložením listu v tomto formátu se ujistěte, že všechna data, která chcete převést, jsou viditelná a že jsou mezi nimi odpovídající mezery. V opačném případě může dojít ke ztrátě nebo nesprávnému oddělit data v převedeném souboru. Možná budete muset upravit šířky sloupců v listu, než ho převedete na formát formátovaného textu.

Začátek stránky

Text (oddělený tabulátory)

Tento formát souboru (. txt) uloží jenom text a hodnoty tak, jak jsou zobrazené v buňkách aktivního listu.

Sloupce dat jsou odděleny znaky tabulátoru a každý řádek dat bude končit znakem konce řádku. Pokud buňka obsahuje čárku, bude její obsah uzavřen do uvozovek. Pokud data obsahují uvozovky, znak uvozovek se nahradí uvozovkami a obsah buňky je také ohraničený uvozovkami. Veškeré formátování, obrázky, objekty a další obsahy listu budou ztraceny. Symbol eura se převede na otazník.

Pokud se v buňkách zobrazují vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce uloženy jako text. Pokud chcete vzorce zachovat, když soubor znovu otevřete v Excelu, vyberte v Průvodci importem textu možnost oddělovač a jako oddělovač vyberte znaky tabulátoru.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje speciální znaky písma, třeba symbol autorských práv (©) a budete používat převedený textový soubor na počítači s jiným operačním systémem, uložte ho ve formátu textového souboru, který je vhodný pro daný systém. Pokud například používáte Microsoft Windows a chcete použít textový soubor na počítači Macintosh, uložte soubor ve formátu text (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému Windows nebo Windows NT, uložte soubor ve formátu text (Windows).

Začátek stránky

Text (Unicode)

Tento formát souborů (. txt) uloží veškerý text a hodnoty tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Pokud ale otevřete soubor ve formátu text (Unicode) pomocí programu, který nečte kód Unicode, například Poznámkový blok v systému Windows 95 nebo v aplikaci pro systém MS-DOS, budou vaše data ztracena.

Poznámka: Poznámkový blok ve Windows NT čte soubory ve formátu textu (Unicode).

Začátek stránky

CSV (oddělený čárkou)

Tento formát souboru (. csv) uloží jenom text a hodnoty tak, jak jsou zobrazené v buňkách aktivního listu. Všechny řádky a všechny znaky v každé buňce budou uloženy. Sloupce dat jsou odděleny čárkami a každý řádek dat bude končit znakem konce řádku. Pokud buňka obsahuje čárku, bude její obsah uzavřen do uvozovek.

Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny jako text. Veškeré formátování, obrázky, objekty a další obsahy listu budou ztraceny. Symbol eura se převede na otazník.

Poznámka: Pokud sešit obsahuje speciální znaky písma, jako je symbol autorských práv (©) a použijete převedený textový soubor na počítači s jiným operačním systémem, uložte sešit ve formátu textového souboru, který je vhodný pro daný systém. Pokud například používáte Windows a chcete použít textový soubor na počítači Macintosh, uložte soubor ve formátu CSV (Macintosh). Pokud používáte počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v systému Windows nebo Windows NT, uložte soubor ve formátu CSV (Windows).

Začátek stránky

DIF (formát výměny dat)

Tento formát souboru (DIF) uloží jenom text, hodnoty a vzorce aktivního listu.

Pokud jsou možnosti listu nastavené tak, aby zobrazovaly výsledky vzorců v buňkách, uloží se do převedeného souboru pouze výsledky vzorců. Vzorce uložíte tak, že před uložením souboru zobrazíte vzorce na listu.

Zobrazení vzorců v buňkách listu

 1. Přejděte na možnosti> souborů .

  Pokud používáte Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Pak přejděte na RozšířenéMožnosti zobrazení > pro tento list a zaškrtněte políčko Zobrazit v buňkách vzorce místo počítaných výsledků .

Šířky sloupců a většina číselných formátů budou uloženy, ale všechny ostatní formáty budou ztraceny.

Nastavení vzhledu stránky a ruční konce stránek se ztratí.

Komentáře k buňkám, grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné funkce listu budou ztraceny.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky jsou uložena. všechna ostatní data kontingenční tabulky se ztratí.

Kód jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) se ztratí.

Symbol eura se převede na otazník.

Začátek stránky

SYLK (symbolické propojení)

V tomto formátu souborů (. SLK) se ukládají jenom hodnoty a vzorce aktivního listu a omezené formátování buněk.

Na buňku se ukládají až 255 znaků.

Pokud funkce aplikace Excel není ve formátu SYLK podporovaná, Excel ji před uložením a vzorec nahradí výslednou hodnotou.

Většina textových formátů se ukládá. převedený text převezme formát prvního znaku v buňce. Otočený text, sloučené buňky a nastavení vodorovného a svislého zarovnání textu se ztratí. Pokud znovu otevřete převedený list SYLK v Excelu, může být barva písma převedená na jinou barvu. Ohraničení budou převedena na jednoduchá čára. Stínování buněk se převede na tečkované šedé stínování.

Nastavení vzhledu stránky a ruční konce stránek se ztratí.

Komentáře k buňkám se ukládají. Komentář můžete zobrazit, pokud soubor SYLK znovu otevřete v Excelu.

Grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné funkce listu budou ztraceny.

Kód jazyka VBA bude ztracen.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky jsou uložena. všechna ostatní data kontingenční tabulky se ztratí.

Poznámka: Tento formát můžete použít k ukládání souborů sešitu pro použití v Microsoft Multiplan. Excel neobsahuje převaděče formátu souborů pro převod souborů sešitu přímo do formátu Multiplan.

Začátek stránky

Webová stránka a webová stránka tvořená jedním souborem

Tyto formáty souborů webových stránek (. htm,. html), webové stránky tvořené webovými soubory (. MHT,. MHTML) se dají použít k exportu excelových dat. V Excelu 2007 a novějších verzích v těchto formátech souborů už nejsou podporované funkce listu (například vzorce, grafy, kontingenční tabulky a projekty v jazyce VBA), a když soubor v tomto formátu souboru znovu otevřete v Excelu, ztratí se.

Začátek stránky

Tabulka XML 2003

Tato tabulka XML 2003 formát souboru (. XML) nezachová následující funkce:

 • Šipky závislostí

 • Graf a další grafické objekty

 • Listy s grafem, listy maker, listy dialogu

 • Vlastní zobrazení

 • Odkazy na sloučení dat

 • Vrstvy nakreslených objektů

 • Funkce osnovy a seskupení

 • Data listu chráněná heslem

 • Scénáře

 • Kategorie funkcí definované uživatelem

 • Projekty v jazyce VBA

Tento formát souborů nepodporuje nové funkce, které jsou součástí Excelu 2007 a novějších verzí, například vylepšené podmíněné formátování. Jsou podporovány nové limity řádků a sloupců, které jsou součástí Excelu 2007. Další informace najdete v tématu: specifikace a omezení aplikace Excel.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Uložení excelového sešitu na kompatibilitu se staršími verzemi Excelu

problémy s kompatibilitou

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×