Formát textových efektů (podokno Otočení v prostoru)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí těchto možností můžete změnit orientaci a perspektivu vybraného objektu WordArt.

Poznámky: 

  • Při změně možnosti v tomto dialogovém okně změny ihned použije vaše objektu WordArt nebo text, takže můžete snadno zobrazte změn v objektu WordArt nebo text bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, třeba klikněte na vrátit zpět Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i objekt WordArt.

Předvolby:     Chcete-li zvolit předdefinované otočení nebo perspektivu, klepněte na tlačítko Předvolby a potom na požadovanou možnost.

Otočení

OS X, Ya Z definovat orientace (otočení) a pozice kamery (zobrazení), je zobrazený objekty. X je vodorovná osa; Argument Y není svislá osa; a argument Z není třetí rozměr s hloubkové. Hodnoty pro tyto OS jsou doplňkové a kamery se nejprve otáčí kolem hodnotu X a hodnota Y a konečně hodnotu Z . Když změníte X, Ya Z hodnoty pomocí tlačítka "posunutí", vždy změny relativní kamery aktuální pozici.

Tři otáčené obrazce se zobrazenými osami X, Y a Z

X:      Zadejte číslo určující otočení vodorovné osy. Otočení doleva nebo doprava můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Doleva:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení vodorovné osy.

Doprava:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení vodorovné osy.

Y:      Zadejte číslo určující otočení svislé osy. Otočení nahoru nebo dolů můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Nahoru:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení svislé osy.

Dolů:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení svislé osy.

Z:      Tento rozměr umožňuje umístit objekty výše nebo níže než jiné objekty. Chcete-li změnit pozici na ose Z, zadejte požadovanou hodnotu. Změnu pozice po nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Po směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení osy Z.

Proti směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení osy Z.

Perspektivně:      Popisuje, jak silné perspektivní zkreslení (zvětšování a zmenšování v závislosti na hloubce) bude použito u objektu WordArt nebo jiného objektu. Nejnižší hodnota (0) produkuje pohled jako paralelní kamera, zatímco nejvyšší hodnota (120) produkuje nejvíce zdůrazněnou perspektivu, podobně jako při použití širokoúhlé kamery.

Zúžit zobrazovanou oblast:     Klepnutím na toto tlačítko snížíte míru perspektivního zkreslení.

Rozšířit zobrazovanou oblast:      Klepnutím na toto tlačítko zvýšíte míru perspektivního zkreslení.

Text

Zachovat plochý text:      Pokud chcete zabránit otáčení textu v objektu WordArt při otáčení objektu, zaškrtněte políčko Zachovat plochý text. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je text vždy zobrazen nad objektem WordArt. Není-li políčko zaškrtnuto, bude se text uvnitř objektu WordArt otáčet společně s otáčením povrchu objektu WordArt.

Pozice objektu

Vzdálenost od země:      Chcete-li objekt WordArt nebo text přesunout v trojrozměrném prostoru dopředu nebo dozadu, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto číselníku.

Obnovit:      Klepnutím na toto tlačítko zrušíte otočení v prostoru a efekty související s perspektivou a obnovíte výchozí nastavení.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×