Formát textových efektů (podokno Otočení v prostoru)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí těchto možností můžete změnit orientaci a perspektivu vybraného objektu WordArt.

Poznámky: 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v objektu WordArt nebo textu, takže si budete moci účinek změn prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však v tomto dialogovém okně nelze použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba klepnout na tlačítko Zpět Undo button na panelu nástrojů Rychlý přístup pro každou změnu, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i objekt WordArt.

Předvolby:     Chcete-li zvolit předdefinované otočení nebo perspektivu, klepněte na tlačítko Předvolby a potom na požadovanou možnost.

Otočení

OS X, Ya Z definovat orientace (otočení) a pozice kamery (zobrazení), je zobrazený objekty. X je vodorovná osa; Argument Y není svislá osa; a argument Z není třetí rozměr s hloubkové. Hodnoty pro tyto OS jsou doplňkové a kamery se nejprve otáčí kolem hodnotu X a hodnota Y a konečně hodnotu Z . Když změníte X, Ya Z hodnoty pomocí tlačítka "posunutí", vždy změny relativní kamery aktuální pozici.

Tři otáčené obrazce se zobrazenými osami X, Y a Z

X:      Zadejte číslo určující otočení vodorovné osy. Otočení doleva nebo doprava můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Doleva:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení vodorovné osy.

Doprava:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení vodorovné osy.

Y:      Zadejte číslo určující otočení svislé osy. Otočení nahoru nebo dolů můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Nahoru:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení svislé osy.

Dolů:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení svislé osy.

Z:      Tento rozměr umožňuje umístit objekty výše nebo níže než jiné objekty. Chcete-li změnit pozici na ose Z, zadejte požadovanou hodnotu. Změnu pozice po nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Po směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení osy Z.

Proti směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení osy Z.

Perspektivně:      Popisuje, jak silné perspektivní zkreslení (zvětšování a zmenšování v závislosti na hloubce) bude použito u objektu WordArt nebo jiného objektu. Nejnižší hodnota (0) produkuje pohled jako paralelní kamera, zatímco nejvyšší hodnota (120) produkuje nejvíce zdůrazněnou perspektivu, podobně jako při použití širokoúhlé kamery.

Zúžit zobrazovanou oblast:     Klepnutím na toto tlačítko snížíte míru perspektivního zkreslení.

Rozšířit zobrazovanou oblast:      Klepnutím na toto tlačítko zvýšíte míru perspektivního zkreslení.

Text

Zachovat plochý text:      Pokud chcete zabránit otáčení textu v objektu WordArt při otáčení objektu, zaškrtněte políčko Zachovat plochý text. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, je text vždy zobrazen nad objektem WordArt. Není-li políčko zaškrtnuto, bude se text uvnitř objektu WordArt otáčet společně s otáčením povrchu objektu WordArt.

Pozice objektu

Vzdálenost od země:      Chcete-li objekt WordArt nebo text přesunout v trojrozměrném prostoru dopředu nebo dozadu, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto číselníku.

Obnovit:      Klepnutím na toto tlačítko zrušíte otočení v prostoru a efekty související s perspektivou a obnovíte výchozí nastavení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×