Formát objektu (podokno Výplň)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Výplní se rozumí vnitřek obrazce.

Jestliže chcete přidat efekt výplně k obrazcům v obrázku SmartArt, přečtěte si téma Změna barvy obrazce, okraje obrazce nebo celého obrázku SmartArt.

Poznámky: 

  • Při změně možnosti v tomto dialogovém okně změny ihned použije na obrazce, takže můžete snadno zobrazte změn v obrázku SmartArt, obrazce nebo jiné Objekt bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, třeba klikněte na vrátit zpět Tlačítko Zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste současně viděli i obrazec.

Bez výplně:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete tvar nastavit jako průhledný či bezbarvý, neboli odebrat z něj výplň.

Souvislá výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit barvu a průhlednost tvaru.

Přechodová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete nastavit Postupný výplň tvaru.

Obrázek nebo texturová výplň:     Na tuto možnost klepněte, pokud chcete jako výplň tvaru použít obrázek nebo texturu.

Vzorková výplň:    Na tuto možnost klikněte, jestliže chcete použít pro výplň obrazce opakující se vodorovné nebo svislé čáry, tečky, pomlčky nebo pruhy.

Výplň pozadí snímku (pouze aplikace PowerPoint):    Na tuto možnost klikněte, chcete-li pozadí prezentace použít jako výplň obrazce, řádku nebo znaku.

Souvislá výplň

Barva výplně

Barva:      Chcete-li zvolit barvu tvaru, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude tvar průhledný, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Přechodová výplň

Přechodová výplň je postupné mísení dvou či více barev výplně.

Diagram znázorňující obrazec s přechodovou výplní a tři barvy tvořící přechod
Výplň obrazce, která postupně přechází ve tři různé barvy

Předvolené barvy:     Jestliže chcete zvolit předdefinovanou přechodovou výplň čáry, klepněte na tlačítko Předvolené barvy obrázek tlačítka a potom na požadovanou možnost.

Typ:     Jestliže chcete určit požadovaný směr vykreslování přechodové výplně, klepněte v tomto seznamu na požadovaný typ. Podle možnosti vybrané v seznamu Typ se řídí možnosti, které jsou k dispozici v seznamu Směr.

Směr:     Jestliže chcete změnit směr přechodu barev a stínů, klepněte na tlačítko Směr a potom na požadovanou možnost. Dostupnost možností v seznamu Směr je závislá na možnosti vybrané v seznamu Typ.

Úhel:     Zadejte požadovaný úhel, pod kterým bude přechodová výplň ve tvaru otočena. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je v seznamu Typ vybrána možnost Lineární.

Přechodové zarážky

Přechodové zarážky představují jednotlivé barvy, které tvoří přechod. Jestliže chcete vytvořit přechod, který přechází od červené přes zelenou po modrou, potřebujete tři přechodové zarážky: červenou, modrou a zelenou. Přechodové zarážky jsou definovány čtyřmi vlastnostmi: Pozice, Barva, Jas a Průhlednost. Každá z těchto hodnot se vztahuje na samotnou přechodovou zarážku, nikoli na celou výplň.

Jezdec přechodové zarážky:    Přechodová výplň může zahrnovat několik přechodových zarážek, ale v jednom okamžiku je vždy možné měnit pouze jednu zarážku. Klikněte na přechodovou zarážku, kterou chcete upravit, a možnosti Barva, Pozice, Jas a Průhlednost budou odrážet aktuální nastavení přechodové zarážky.

Jezdec přechodové zarážky:
Jezdec přechodové zarážky:

Přidat přechodovou zarážku:     Tlačítko Přidat přechodovou zarážku Chcete-li přidat přechodovou zarážku, klikněte na tlačítko Tlačítko Přidat přechodovou zarážku a nastavte podle svých požadavků možnosti Barva, Jas a Průhlednost.

Odebrat přechodovou zarážku:     Tlačítko Odebrat přechodovou zarážku Chcete-li odebrat přechodovou zarážku, klikněte na zarážku na jezdci, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na tlačítko Tlačítko Odebrat přechodovou zarážku .

Barva:      Chcete-li zvolit barvu ukončení přechodu, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Pozice:    Chcete-li nastavit pozici přechodové zarážky, zadejte číslo do pole nebo posuňte přechodovou zarážku na jezdci zarážky. Pozice zarážky určuje, kde se zobrazí barva v přechodu.

Jezdec přechodové zarážky:

Jas:      Přesuňte jezdec Jas nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce.

Průhlednost:    Chcete-li určit míru průhlednosti v dané Pozici, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s tvarem:     Chcete-li otáčet přechodovou výplní při otáčení tvaru, zaškrtněte toto políčko.

Obrázek nebo texturová výplň

Textura:     Po klepnutí na toto tlačítko můžete v seznamu zvolit požadovanou předdefinovanou texturu.

Vložit z

Soubor:     Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klepněte na toto tlačítko a vyhledejte požadovaný obrázek. Obrázek pak vložíte poklepáním.

Schránka:      Chcete-li vložit obrázek ze schránky nebo z jiného programu, zkopírujete jej a pak klepněte na toto tlačítko.

Klipart     Pokud chcete vložit klipart, klikněte na toto tlačítko a do pole Hledat text napište slovo, které popisuje Klip, nebo zadejte do všechny nebo jenom některé název souboru klipu. Vložit klipart, která je dostupná na webu Office.com v hledání, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z webu Office.com, klikněte na tlačítko Přejít a potom klikněte na klipart vložit.

Vytvořit z obrázku texturu z dlaždic:    Výplň obrázku může být roztažena tak, aby velikostí odpovídala vybraným obrazcům nebo se může vodorovně či svisle opakovat na dlaždicích vyplňujících obrazec. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete jako texturu pro obrazec použít více kopií stejného obrázku.

Možnosti dlaždic

Následující možnosti určují měřítko a umístění texturové výplně.

Posun – X:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic doleva (záporné hodnoty) nebo doprava (kladné hodnoty).

Posun – Y:     Zadejte číslo určující posunutí celé výplně složené z dlaždic nahoru (záporné hodnoty) nebo dolů (kladné hodnoty).

Měřítko – X:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve vodorovném směru.

Měřítko – Y:     Zadejte procentuální hodnotu přizpůsobení měřítka původního obrázku ve svislém směru.

Zarovnání:     Tato možnost určuje pozici ukotvení, od které začíná rozmisťování dlaždic s obrázky. Výběrem požadované možnosti ze seznamu určete umístění dlaždic s obrázky nebo texturami.

Typ zrcadlení:     Pomocí možností v tomto seznamu můžete nastavit, jestli má být každá druhá dlaždice ve vodorovném nebo svislém směru zobrazena zrcadlově obrácená.

Průhlednost:      Chcete-li určit míru průhlednosti obrázku nebo textury, přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle tohoto jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Otáčet s obrazcem:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použitý obrázek či texturu otáčet společně s obrazcem.

Vzorková výplň:

Klikněte na požadovaný vzor, jestliže chcete použít pro výplň obrazce opakující se vodorovné nebo svislé čáry, tečky, pomlčky nebo pruhy.

Barva popředí     Vyberte Barva popředí výplň obrazce, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Barva pozadí     Vyberte barvu pozadí vzorek výplně, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu. Můžete změnit na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě vlastní vlastních barev a barvy na kartě Standardní neaktualizuje změníte dokument Motiv později.

Výplň pozadí snímku:

Pouze aplikace PowerPoint

Na tuto možnost klikněte, chcete-li jako výplň obrazce, řádku nebo znaku použít pozadí prezentace.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×