Formát objektu (podokno Otočení v prostoru)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí těchto možností lze změnit orientaci a perspektivu vybraného tvaru.

Důležité informace: 

  • Při změně možnosti v tomto dialogovém okně změny ihned použije na obrazce, takže můžete snadno zobrazte efekty změn v obrázku SmartArt nebo obrazec bez zavření dialogového okna. Však od změny se projeví okamžitě, není možné tlačítko Zrušit v tomto dialogovém okně. Odebrat změny, třeba klikněte na vrátit zpět Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup pro jednotlivé změny, které chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste současně viděli i obrazec.

Předvolené

Chcete-li zvolit předdefinované otočení nebo perspektivu, klikněte na tlačítko Předvolby a potom na požadovanou možnost.

Otočení

Pomocí os X, Y a Z se definuje orientace (otočení) a pozice kamery (pohledu) sledující tvary. X je vodorovná osa, Y svislá a Z je třetí rozměr určující hloubku. Hodnoty pro tyto osy jsou aditivní a kamera se nejprve otáčí podle hodnoty osy X, potom podle hodnoty osy Y a nakonec podle hodnoty osy Z. Pokud hodnotu pro osu X, Y nebo Z změníte pomocí „otáčecích“ tlačítek, bude změna vždy provedena relativně vzhledem k aktuální pozici kamery.

Tři otáčené obrazce se zobrazenými osami X, Y a Z

Tip: Pokud má být nastavení otočení nebo perspektivy stejné pro několik obrázků SmartArt nebo grafů, můžete nastavení zkopírovat z jednoho obrázku SmartArt nebo grafu do jiného.

X:      Zadejte číslo určující otočení vodorovné osy. Otočení doleva nebo doprava můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Doleva:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení vodorovné osy.

Doprava:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení vodorovné osy.

Y:      Zadejte číslo určující otočení svislé osy. Otočení nahoru nebo dolů můžete nastavit také pomocí „otáčecích“ tlačítek.

Nahoru:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení svislé osy.

Dolů      Snížit orientaci svislé osy, klikněte na toto tlačítko.

Z:    Pomocí tohoto rozměru můžete tvary umístit nad nebo pod ostatní tvary. Zadáním čísla do tohoto pole změníte polohu osy Z. Pomocí tlačítek se šipkami můžete tuto polohu posunovat po směru nebo proti směru hodinových ručiček o rozteč rastru.

Po směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zmenšit otočení osy Z.

Proti směru hodinových ručiček:      Klepnutím na toto tlačítko můžete zvětšit otočení osy Z.

Perspektivně:     Popisuje, jak silné perspektivní zkreslení (zvětšování a zmenšování v závislosti na hloubce) bude použito u tvaru. Nejnižší hodnota (0) produkuje pohled jako paralelní kamera, zatímco nejvyšší hodnota (120) produkuje nejvíce zdůrazněnou perspektivu, podobně jako při použití širokoúhlé kamery.

Poznámka: Pokud je tato možnost neaktivní, můžete přidat perspektivu tím, že kliknete na tlačítko Předvolby a potom v galerii zvolíte některou možnost v části Perspektiva.

Zúžit zobrazovanou oblast:     Klepnutím na toto tlačítko snížíte míru perspektivního zkreslení.

Rozšířit zobrazovanou oblast:      Klepnutím na toto tlačítko zvýšíte míru perspektivního zkreslení.

Text

Zachovat text ploché     Nechcete, aby text uvnitř obrazce otáčení při otáčení obrazce, zaškrtněte políčko Zachovat text ploché. Tato možnost vybrána, text při vždy horní části obrazce. Pokud tato možnost vybrána, sleduje text uvnitř obrazce společně přední povrch obrazce.

Pozice objektu

Vzdálenost od země:     Chcete-li tvar přesunout v trojrozměrném prostoru dopředu nebo dozadu, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto číselníku.

Obnovení

Kliknutím na toto tlačítko zrušíte otočení v prostoru a efekty související s perspektivou a obnovíte výchozí nastavení.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×