FINV (funkce)

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F. Jestliže p = FDIST(x,...), pak FINV(p,...) = x.

Pomocí rozdělení F je možné porovnat stupeň proměnlivosti dvou množin dat v F-testu. Můžete například analýzou rozdělení příjmů v České republice a na Slovensku rozhodnout, zda je v těchto dvou zemích podobný stupeň odlišnosti.

Syntaxe

FINV(prst;st_volnosti1;st_volnosti2)

Prst     je pravděpodobnost součtového rozdělení F.

Volnost1     je počet stupňů volnosti v čitateli.

St_volnosti2     je počet stupňů volnosti ve jmenovateli.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce FINV chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument pravděpodobnost < 0 nebo > 1, vrátí funkce FINV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Není-li jeden z argumentů Volnost1 nebo Volnost2 celé číslo, bude zkrácen.

  • Pokud je argument Volnost1 < 1 nebo Volnost1 ≥ 10^10, vrátí funkce FINV chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Je-li argument Volnost2 < 1 nebo Volnost2 ≥ 1010, vrátí funkce FINV chybovou hodnotu #NUM!.

Pomocí funkce FINV můžete vracet kritické hodnoty z F rozdělení. Výsledek výpočtu ANOVA například často zahrnuje data pro testovací kritérium F, pravděpodobnost F a kritickou hodnotu F na hladině významnosti 0,05. Kritickou hodnotu F získáte tak, že hladinu významnosti dosadíte do funkce FINV jako argument pravděpodobnosti.

Funkce FINV používá k výpočtu iterační metodu. Je-li zadána hodnota pravděpodobnosti, provádí funkce FINV iterace, dokud výsledek nedosáhne přesnosti ± 3x10^-7. Pokud funkce FINV nekonverguje ani po 100 iteracích, vrátí funkce chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Příklad

Prst

St_volnosti1

St_volnosti2

Vzorec

Popis (výsledek)

0,01

18

1

=FINV([Prst];[Volnost1];[Volnost2])

Inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F pro uvedené podmínky (15,20675)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×