Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Jestliže data, která chcete filtrovat, vyžadují složitá kritéria (například Typ = "Plodiny" OR Prodejce = "Chvojková"), můžete použít dialogové okno Rozšířený filtr.

Dialogové okno Rozšířený filtr otevřete tak, že kliknete na Data > Upřesnit.

Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

Rozšířený filtr

Příklad

Přehled

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Prodejce = "Chvojková" OR Prodejce = "Karásek"

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Typ = "Plodiny" AND Prodej > 1000

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Typ = "Plodiny" OR Prodejce = "Karásek"

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

(Prodej > 6000 AND Prodej < 6500 ) OR (Prodej < 500)

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

(Prodejce = "Chvojková" a prodej >3000) NEBO
(Prodejce = "Stoklasa" a prodej > 1 500)

Kritéria se zástupnými znaky

Prodejce = jméno obsahující „a“ jako druhé písmeno

Přehled

Příkaz Upřesnit se liší od příkazu Filtr v několika důležitých aspektech.

 • Místo nabídky automatického filtru se po klepnutí na tento příkaz zobrazí dialogové okno Rozšířený filtr.

 • Uživatel zadává rozšířená kritéria do samostatné oblasti kritérií na listu a nad oblast buněk nebo tabulku, kterou chce filtrovat. Aplikace Microsoft Office Excel použije samostatnou oblast kritérií v dialogovém okně Rozšířený filtr jako zdroj pro rozšířená kritéria.

Ukázková data

Následující ukázková data se používají ve všech postupech v tomto článku.

Data obsahují čtyři prázdné řádky nad oblast seznamu, který bude sloužit jako oblasti kritérií (a1: C4) a seznamu rozsah dat (a6: C10). Pomocí oblasti kritérií obsahuje popisky sloupců a obsahuje aspoň jeden prázdný řádek mezi hodnotami kritérií a oblast seznamu.

Pracovat s těmito daty, vyberte v následující tabulce, zkopírujte ho a vložte je do buňky A1 nového listu aplikace Excel.

Typ

Prodejce

Prodej

Typ

Prodejce

Prodej

Nápoje

Miklus

51 220 Kč

Maso

Chvojková

4 500 Kč

Produkt

Stoklasa

63 280 Kč

Produkt

Chvojková

65 440 Kč

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota – PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Použití znaku rovná se k zadání textu nebo hodnoty

Znak rovná se (=) slouží při zadávání textu nebo hodnot do buňky k označení vzorce. Aplikace Excel to, co zadáte, vyhodnotí, což však může vést k neočekávaným výsledkům filtrování. Chcete-li použít rovnost jako relační operátor pro text nebo pro hodnotu, zadejte kritéria do příslušné buňky oblasti kritérií jako řetězcový výraz:

=''= položka '',

kde položka  je text nebo hodnota, kterou chcete najít. Například:

Zadání v buňce

Výsledek vyhodnocený a zobrazený aplikací Excel

="=Chvojková"

=Chvojková

="=3000"

=30000

Rozlišování velkých a malých písmen

Při filtrování textových dat nerozlišuje Excel malá a velká písmena. Jestli potřebujete vyhledávat s rozlišováním malých a velkých písmen, můžete použít vzorec. Příklad najdete v části Kritéria se zástupnými znaky.

Použití předdefinovaných názvů

Oblast můžete pojmenovat názvem Kritéria a odkaz na oblast se automaticky zobrazí v textovém poli Oblast kritérií. Pro oblast seznamu, který chcete filtrovat, můžete také definovat název Databáze a pro oblast, do které chcete vložit řádky, název Extrakce. Tyto oblasti se automaticky zobrazí v textových polích Oblast seznamu nebo Kopírovat do.

Vytvoření kritéria pomocí vzorce

Jako kritérium lze použít vypočítanou hodnotu, která je výsledkem vzorce. Zapamatujte si následující důležité informace:

 • Výsledkem vzorce musí být hodnota TRUE nebo FALSE.

 • Vzorec zadejte jako obvykle. Nezadávejte výraz následujícím způsobem:

  =''= položka ''.

 • Jako popisek kritéria nepoužívejte popisek sloupce. Buď popisek kritéria vůbec nezadávejte, nebo použijte popisek, který není popiskem sloupce v oblasti seznamu (v následujících příkladech se jedná o položky Vypočtený průměr a Přesná shoda).

  Jestliže ve vzorci místo relativního odkazu na buňku nebo názvu oblasti použijete popisek sloupce, zobrazí aplikace Excel v buňce s kritériem chybovou hodnotu, jako například #NÁZEV? nebo #HODNOTA!. Tuto chybu můžete ignorovat, protože způsob filtrování oblasti seznamu neovlivní.

 • Vzorec použitý pro kritéria musí obsahovat relativní odkaz na příslušnou buňku v prvním řádku dat.

 • Všechny ostatní odkazy ve vzorci musí představovat absolutní odkazy.

Více kritérií, jeden sloupec, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = "Chvojková" OR Prodejce = "Karásek"

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií v jednom sloupci, zadejte kritéria do samostatných řádků oblasti kritérií těsně pod sebe. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Chvojková"

  ="=Stoklasa"

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  Produkt

  Karásek

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Více kritérií, více sloupců, pravdivá všechna kritéria

Způsob použití logických operátorů:    (Typ = "Produkt" A Prodej > 1 000)

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Chcete-li najít řádky, které splňují více kritérií ve více sloupcích, zadejte všechna kritéria do jednoho řádku rozsahu kritérií. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Plodiny"

  >10 000

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$2.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Karásek

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Více kritérií, více sloupců, pravdivé kterékoli kritérium

Způsob použití logických operátorů:     (Typ = "Plodiny" NEBO Prodejce = "Stoklasa")

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Chcete-li najít řádky splňující více kritérií ve více sloupcích, kde mohou být pravdivá libovolná kritéria, zadejte kritéria do různých sloupců a řádků rozsahu kritérií. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Plodiny"

  ="=Stoklasa"

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

  Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Karásek

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Více sad kritérií, jeden sloupec ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:     ((Prodej > 50000 A Prodej < 80000) NEBO (Prodej < 5000))

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Chcete-li najít řádky splňující více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro jeden sloupec, zadejte pro více sloupců stejný nadpis. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Prodej

  >50 000

  <80 000

  < 500

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$D$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  Produkt

  Karásek

  63 280 Kč

Více sad kritérií, více sloupců ve všech sadách

Způsob použití logických operátorů:    ( (Prodejce = "Chvojková" AND Prodej >3000) OR (Prodejce = "Karásek" AND Prodej > 1500) )

 1. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 2. Chcete-li najít řádky, které splňují více sad kritérií, kde každá sada obsahuje kritéria pro více sloupců, zadejte každou sadu kritérií do samostatného řádku a sloupce. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Chvojková"

  >30 000

  ="=Karásek"

  >15 000

 3. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 4. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip:    Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce se mají zkopírovat. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do které chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat jenom sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 6. Zadejte do pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$C$3. Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 7. V příkladu by filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadal takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  plodiny

  Karásek

  63 280 Kč

  Plodiny

  Chvojková

  65 440 Kč

Kritéria se zástupnými znaky

Způsob použití logických operátorů:    Prodejce = jméno obsahující „u“ jako druhé písmeno

 1. Chcete-li najít textové hodnoty, které mají společné pouze některé znaky, proveďte jednu či více z následujících akcí:

  • Chcete-li najít řádky, které mají ve sloupci textovou hodnotu, která začíná určitými znaky, zadejte jeden nebo více znaků bez znaménka rovná se (=). Pokud například zadáte jako kritérium text Dav, vyhledá aplikace Excel Davidov, David a Davidová.

  • Použijte zástupný znak.

   Použití

   Hledaný obsah

   ? (otazník)

   Libovolný jednotlivý znak
   Například najde sm?th "Miklus" a "položky Kolář"

   * (hvězdička)

   Libovolný počet znaků
   Například * východ najde "Severovýchod" nebo "Jihovýchod"

   ~ (vlnovka) následovaná znakem ?, * nebo ~

   Otazník, hvězdička nebo tilda
   Fy91 ~? Vyhledá "fy91?"

 2. Vložte alespoň tři prázdné řádky nad oblast seznamu, kterou lze použít jako oblast kritérií. Oblast kritérií musí obsahovat popisky sloupců. Mezi hodnotami kritérií a oblastí seznamu musí zůstat alespoň jeden prázdný řádek.

 3. Do řádků pod popisky sloupců zadejte kritéria, která chcete použít pro filtrování seznamu. V příkladu zadáte:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  ="=Ma*"

  ="=?a*"

 4. Klikněte na buňku v oblasti seznamu. V příkladu kliknete na libovolnou buňku v oblasti seznamu A6:C10.

 5. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li filtrovat oblast seznamu skrytím řádků, které nevyhovují zadaným kritériím, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  • Filtrování oblasti seznamu zkopírováním řádků, které splňují zadaná kritéria, do jiné oblasti listu lze provést tak, že kliknete na přepínač Kopírovat jinam, kliknete do textového pole Kopírovat do a následně kliknete do levého horního rohu oblasti, do níž chcete řádky vložit.

   Tip: Pokud kopírujete filtrované řádky na jiné místo, můžete zadat, které sloupce mají být zahrnuty do operace kopírování. Před filtrováním zkopírujte popisky požadovaných sloupců do prvního řádku oblasti, do níž chcete vložit filtrované řádky. Při filtrování zadejte do textového pole Kopírovat do odkaz na zkopírované popisky sloupců. Zkopírované řádky budou potom obsahovat pouze sloupce, u kterých jste zkopírovali popisky.

 7. Zadejte do textového pole Oblast kritérií odkaz na oblast kritérií včetně popisků kritérií. V příkladu zadáte $A$1:$B$3.

  Jestliže chcete dialogové okno Rozšířený filtr během výběru oblasti kritérií dočasně zmenšit, klikněte na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka .

 8. V příkladu bude filtrovaný výsledek pro oblast seznamu vypadat takto:

  Typ

  Prodejce

  Prodej

  Nápoje

  Miklus

  51 220 Kč

  Maso

  Chvojková

  4 500 Kč

  Produkt

  Karásek

  63 280 Kč

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×