Filtrování jedinečných nebo odebrání duplicitních hodnot

Filtrování jedinečných nebo odebrání duplicitních hodnot

V aplikaci Excel je k dispozici několik způsobů, jak filtrovat jedinečné nebo odebrat duplicitní hodnoty:

 • K filtrování jedinečných hodnot slouží příkaz Upřesnit ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data.

 • K odebrání duplicitních hodnot slouží příkaz Odebrat duplicity ve skupině Datové nástroje na kartě Data.

 • Ke zvýraznění jedinečných nebo duplicitních hodnot slouží příkaz Podmíněné formátování ve skupině Styl na kartě Domů.

V tomto článku

Informace o filtrování jedinečných nebo odebrání duplicitních hodnot

Filtrování jedinečných hodnot

Odstranění duplicitních hodnot

Podmíněné formátování jedinečných nebo duplicitních hodnot

Informace o filtrování jedinečných nebo odebrání duplicitních hodnot

Filtrování jedinečných a odebrání duplicitních hodnot jsou úkoly, které spolu úzce souvisejí, protože se zobrazí stejný výsledek – seznam jedinečných hodnot. Existuje však důležitý rozdíl: Filtrujete-li jedinečné hodnoty, jsou duplicitní hodnoty skryté dočasně, avšak duplicitní hodnoty, které odeberete, budou odstraněny trvale.

Duplicitní hodnota je taková, kdy se všechny hodnoty v jednom řádku přesně shodují s hodnotami v jiném řádku. Duplicitní hodnoty jsou určeny hodnotou zobrazenou v buňce, tedy ne nutně hodnotou uloženou v buňce. Je-li například stejná hodnota data v různých buňkách jednou formátovaná jako 3. 8. 2006 a podruhé jako 8. března 2006, pak jsou obě tyto hodnoty jedinečné.

Před odebráním duplicitních hodnot je vhodné nejprve vyfiltrovat nebo podmíněně formátovat jedinečné hodnoty, abyste měli jistotu, že bude dosaženo požadovaných výsledků.

Začátek stránky

Filtrování jedinečných hodnot

 1. Vyberte oblast buněk nebo zkontrolujte, že se aktivní buňka nachází v tabulce.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. V dialogovém okně Rozšířený filtr proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li filtrovat oblast buněk nebo tabulku na místě, klikněte na přepínač Přímo v seznamu.

  2. Chcete-li kopírovat výsledky filtrování do jiného umístění, proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Klikněte na přepínač Kopírovat jinam.

   2. Do textového pole Kopírovat do zadejte odkaz na buňku.

    Můžete také kliknutím na tlačítko Sbalit dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt toto dialogové okno, vybrat buňku v listu a potom kliknout na tlačítko Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

 4. Zaškrtněte políčko Bez duplicitních záznamů a potom klikněte na tlačítko OK.

  Jedinečné položky z vybrané oblasti dat budou zkopírovány do nového umístění.

Začátek stránky

Odstranění duplicitních hodnot

Odstraňování duplicitních hodnot má vliv pouze na hodnoty v oblasti buněk nebo v tabulce. Žádné jiné hodnoty mimo oblast buněk nebo tabulku nebudou změněny ani přesunuty.

Protože trvale odstraňujete data, je vhodné před odebráním duplicitních hodnot zkopírovat původní oblast buněk nebo tabulku do jiného listu nebo sešitu.

 1. Vyberte oblast buněk nebo zkontrolujte, že se aktivní buňka nachází v tabulce.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na tlačítko Odebrat stejné.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • V části Sloupce vyberte jeden nebo více sloupců.

  • Chcete-li rychle vybrat všechny sloupce, klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  • Chcete-li rychle zrušit výběr všech sloupců, klikněte na tlačítko Zrušit výběr.

   V případě, že oblast buněk nebo tabulka obsahuje mnoho sloupců a vy chcete vybrat jen několik z nich, může být snazší kliknout na možnost Zrušit výběr a v části Sloupce vybrat požadované sloupce.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se zpráva s informacemi o tom, kolik duplicitních hodnot bylo odebráno, kolik jedinečných hodnot zůstalo nebo že nebyly odebrány žádné duplicitní hodnoty.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Problém: Mám potíže s odebráním duplicitních hodnot z dat přehledu nebo z dat, jež obsahují souhrny.

Z dat přehledu nebo z dat, jež obsahují souhrny, nelze odebrat duplicitní hodnoty. Chcete-li odebrat duplicity, je nutné odebrat přehled i souhrny. Další informace najdete v článcích Vytvoření přehledu seznamu dat na listu a Odebrání souhrnů.

Začátek stránky

Podmíněné formátování jedinečných nebo duplicitních hodnot

Poznámka: Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klikněte na příkaz Zvýraznit pravidla buněk.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost jedinečný nebo duplikovat.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×