Filtrování dat v sešitu v prohlížeči

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Filtrování dat je rychlý a snadný způsob, jak vytvořit podmnožinu dat v oblasti buněk nebo sloupce tabulky. Filtrování dat zobrazí pouze řádky, které splňují Kritéria zadaného a skryje řádky, které nechcete zobrazit. Můžete taky filtrovat podle víc než jednoho sloupce. Filtry je přidávat. Každý další filtr, který použijete funguje jenom podmnožinu dat vytvořené pomocí aktuální filtr a zkrátí podmnožinu dat dál. Proto může nejdřív vyfiltrujete na datech v roce 2008 a potom na data z Francie. Výsledné informace by obsahovat pouze data, která používají Francie 2008.

Filtrování lze provádět podle seznamu hodnot nebo podle kritérií.

Co chcete udělat?

Filtrování textu

Filtr čísel

Filtrování kalendářních dat nebo časů

Filtrování prvních nebo posledních čísel

Zrušení filtru u sloupce

Další informace o možné problémy s filtrování dat

Filtrování textu

 1. Vyberte sloupec obsahující alfanumerická data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu textových hodnot    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu textových hodnot vyberte nebo zrušte výběr jedné či více textových hodnot, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam textových hodnot může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určité textové hodnoty, podle kterých chcete filtrovat.

   Vytvoření kritéria    

  3. Přejděte na příkaz Filtry textu a potom klikněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například vyfiltrovat text, který začíná určitým znakem, klepněte na příkaz Má na začátku. Pokud chcete vyfiltrovat text, který obsahuje určité znaky kdekoli v textu, klepněte na příkaz Obsahuje.

  4. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole v pravé části příslušný text.

   Chcete-li například vyfiltrovat text začínající písmenem J, zadejte písmeno J. Pokud chcete vyfiltrovat text obsahující kdekoli v textu řetězec „bel“, zadejte řetězec bel.

   Chcete-li vyhledat text, který obsahuje určité znaky a jiné neobsahuje, použijte zástupný znak.

   Následující tabulka obsahuje popis zástupných znaků, které lze použít jako kritérium porovnávání pro textové filtry.

Znak

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

~ (tilda) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo vlnovka
Kritérium fy06~? například nalezne položku fy06?.

Začátek stránky

Filtrování čísel

 1. Vyberte sloupec obsahující numerická data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu čísel    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu čísel vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více čísel, podle nichž chcete filtrovat.

   Seznam čísel může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte určitá čísla, podle kterých chcete filtrovat.

   Vytvoření kritéria    

  3. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom klikněte na jeden z příkazů Relační operátor nebo na příkaz Vlastní filtr.

   Chcete-li například filtrovat čísla, nacházející se v intervalu dolní a horní meze, vyberte příkaz Mezi.

  4. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte do pole nebo polí v pravé části příslušné číslo nebo čísla.

   Chcete-li například vyfiltrovat čísla v rozsahu 25 až 50, zadejte hodnoty 25 a 50.

Začátek stránky

Filtrování kalendářních dat nebo časů

 1. Vyberte sloupec obsahující kalendářní data nebo časy.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr ze seznamu kalendářních dat nebo časů    

  1. Klepněte na tlačítko Filtr.

  2. V seznamu kalendářních dat nebo časů vyberte nebo zrušte výběr jednoho či více dat nebo časů, podle nichž chcete filtrovat.

   Ve výchozím nastavení filtr zpracovává skupiny všech dat v oblasti v hierarchii let, měsíců a dnů. Po výběru nebo po zrušení výběru úrovně v hierarchii filtr automaticky vybere nebo zruší výběr všech dat, která jsou vnořena pod touto úrovní. Vyberete-li například rok 2006, budou ve webovém prohlížeči uvedeny pod údajem 2006 měsíce a pod názvem jednotlivých měsíců budou uvedeny dny.

   Seznam hodnot může obsahovat až 1 000 položek. Je-li seznam hodnot rozsáhlý, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) na začátku seznamu a potom vyberte hodnoty, podle kterých chcete filtrovat.

   Vytvoření kritéria    

  3. Přejděte na příkaz Filtry kalendářních dat a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   Běžný filtr    

   Běžného filtru je jedním podle Relační operátor. Při použití běžného filtru, postupujte takto:

   1. Klepněte na jeden z příkazů porovnávacích operátorů (Rovná se, Před, Po nebo Mezi) nebo na příkaz Vlastní filtr.

   2. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole v pravé části příslušné kalendářní datum nebo čas.

    Chcete-li například vyfiltrovat data nebo časy ležící mezi dolní a horní mezí, vyberte příkaz Mezi.

   3. V dialogovém okně Vlastní filtr zadejte do pole nebo polí v pravé části příslušné kalendářní datum nebo čas.

    Chcete-li například vyfiltrovat data ležící mezi daty 1.3.2006 a 1.6.2006, zadejte data 1.3.2006 a 1.6.2006.

    Dynamický filtr    

    Dynamický filtr je filtr, při jehož opakovaném použití se mohou kritéria měnit. Chcete-li použít dynamický filtr, klikněte na jeden z předdefinovaných příkazů pro kalendářní data.

    Chcete-li například v nabídce Všechna data v období vyfiltrovat všechna data odpovídající aktuálnímu datu, vyberte možnost Dnes. Pokud chcete vyfiltrovat všechna data odpovídající příštímu měsíci, vyberte možnost Příští měsíc.

    Poznámky: .

    • Příkazy zobrazené po kliknutí na nabídku Všechna data v období, například Leden nebo Čtvrtletí 2, provádějí filtrování podle období nezávisle na roku. To může být užitečné například při porovnávání prodejů za určité období v průběhu několika let.

    • Možnosti filtru Tento rok a Od začátku roku zpracovávají data v budoucnosti různými způsoby. Příkaz Tento rok může vracet budoucí data letošního roku, zatímco příkaz Od začátku roku vrací pouze data do aktuálního dne (včetně).

Začátek stránky

Filtrování nejvyšších nebo nejnižších čísel

 1. Vyberte sloupec obsahující numerická data.

 2. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 3. Přejděte na příkaz Filtry čísel a potom klepněte na příkaz Prvních 10.

 4. V dialogovém okně Filtr – prvních 10 proveďte následující akce.

  1. V dialogovém okně na levé straně klikněte na prvních nebo posledních. Filtr určuje nejvyšších nebo nejnižších hodnot podle původní oblast buněk. Filtrované podmnožinu dat pomocí není.

  2. Do prostředního pole zadejte čísla od 1 do 255 pro Položky nebo 0,00 až 100,00 pro Procenta.

  3. V rozevíracím seznamu v pravé části proveďte následující akce:

   • Chcete-li filtrovat podle počtu, klepněte na položku položek.

   • Chcete-li filtrovat podle procent, klepněte na položku procent.

Začátek stránky

Vymazání filtru sloupce

 • Vymazat filtr pro sloupec, klikněte na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru na záhlaví sloupce a potom klikněte na Vymazat filtr z < název >.

Začátek stránky

Informace o možných problémech s filtrováním dat

Měli byste pamatovat na následující potíže omezující nebo zabraňující použití filtrů dat.

Nepoužívejte společným formáty úložiště    Nejlepších výsledků dosáhnete neměli Autor sešitu kombinovat formátů, například text, číslo nebo číslo a datum ve stejném sloupci, protože není k dispozici pro všechny sloupce pouze jeden typ příkazu filtr. Pokud kombinaci formáty se dialogové okno Filtr formát, který bude proveden modus-nejčastěji. Například, pokud sloupec obsahuje tři hodnoty uložené jako číslo a čtyři jako text, proces filtru zobrazí textové filtry.

Doména může obsahovat více filtrované řádky než limit maximální počet řádků zobrazených    Pokud počet řádků, které odpovídají filtru vyšší než maximální počet řádků zobrazených v sešitu, a potom prohlížeč Web-based první sadě filtrované řádky až aktuální maximální počet. Pokud chcete zobrazit všechny filtrované řádky, budete muset stránky na další oblast s možností posouvání. Pokud je sešit ve webové části Excel Web Access, je možné zvětšit počet řádků, které se zobrazí na webovou část.

Netisknutelné znaky můžete zabránit filtrování    Prohlížeč Web-based nedá se filtrovat data ve sloupci, který obsahuje znaky ANSI hodnotě 0 až 32, které jsou netisknutelné znaky. V Excelovém sešitu zobrazit tyto znaky obdélníkový rámeček jako zástupný znak. Filtrovat data, musí autor sešitu odeberte tyto netisknutelné znaky nebo nahraďte je znak tisku.

Počítané členy v kontingenčních tabulkách    Nelze použít filtr, který kombinuje počítaný člen (označené modrou barvou) se kterékoli jiné položce, včetně dalších počítané členy. Použití filtru k počítaného členu, ujistěte se, že jste vybrali pouze jeden počítaný člen. Pokud jste vybrali dvě nebo více položek, odeberte všechny počítané členy.

Metadata kontingenční tabulky mohou být viditelná.    Pokud jako autor publikujete sešit obsahující kontingenční tabulku OLAP s použitým filtrem, uživatel si může zobrazit metadata skrytých polí. Chcete-li tuto informaci utajit, nepovolujte filtrování.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×