Tabulky

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Použití filtru nebo vestavěných relačních operátorů, například "větší než" a "prvních 10" v Excel mohli zobrazit data a zbytek skryli. Po filtrování dat v oblasti buněk nebo tabulky, můžete buď opakované použití filtru k získání aktuální výsledky, nebo vymazání filtru znovu zobrazit všechna data.

Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná Kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Podmnožinu filtrovaných dat můžete kopírovat, prohledávat, upravovat, formátovat, vynést do grafu nebo vytisknout, aniž by bylo nutné měnit její uspořádání nebo ji přesouvat.

Filtrovat lze i podle více sloupců. Filtry jsou aditivní, což znamená, že každý další filtr je založen na aktuálním filtru a dále omezuje podmnožinu dat.

Poznámka: Když použijete k prohledávání filtrovaných dat dialogové okno Najít, prohledávají se pouze zobrazená data, nezobrazená data se neprohledávají. Jestliže chcete prohledat všechna data, vymažte všechny filtry.

Tři typy filtrů

Pomocí automatického filtru je možné vytvářet tři typy filtrů: podle hodnot seznamu, podle formátu a podle kritérií. Tyto typy filtrů se pro jednu oblast buněk nebo sloupcovou tabulku vzájemně vylučují. Můžete například filtrovat podle barvy buňky nebo podle seznamu čísel, nikoli však podle obou položek. Nebo můžete filtrovat podle ikony nebo podle vlastního filtru, nikoli však podle obou položek.

Opětovné použití filtru

Pokud chcete zjistit, jestli je použitý filtr, všimněte si ikony v záhlaví sloupce:

 • Šipka rozevíracího seznamu Šipka rozevíracího seznamu filtru znamená, že filtrování je povolené, ale není použité.

  Když najedete myší na záhlaví sloupce s povoleným filtrováním, zobrazí se popis (Zobrazeno vše).

 • Tlačítko Filtr Ikona použitého filtru znamená, že je použitý filtr.

  Když přesunete ukazatel myši nad záhlaví filtrovaného sloupce, zobrazí se tip, ve kterém je uveden filtr použitý v tomto sloupci, například Odpovídá červené barvě buněk nebo Větší než 150.

Při opakovaném použití filtru se mohou z následujících důvodů zobrazit odlišné výsledky:

 • V oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky byla přidána, upravena nebo odstraněna data.

 • Použitý filtr je dynamický filtr podle data a času, například Dnes, Tento týden nebo Od začátku roku.

 • Změnily se hodnoty vrácené vzorcem a sešit byl přepočítán.

Nekombinujte datové typy

Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, neměli byste v jednom sloupci kombinovat různé datové typy, například text a číslo nebo číslo a datum, protože pro každý sloupec je k dispozici jenom jeden typ příkazu filtrování. V případě kombinace několika datových typů se zobrazí příkaz odpovídající datovému typu, který se vyskytuje nejčastěji. Pokud například sloupec obsahuje tři hodnoty uložené jako číslo a čtyři hodnoty uložené jako text, zobrazí se příkaz Filtry textu.

Filtrování oblasti dat

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat. Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, dejte jednotlivým sloupcům záhlaví.

  Tlačítko Filtr

 2. Klikněte na šipku Šipka filtru v záhlaví sloupce a potom klikněte na Filtry textu nebo Filtry čísel.

 3. Klikněte na některý relační operátor. Abyste třeba zobrazili čísla v dolní nebo horní mezi, vyberte Je mezi.

  Filtr čísel Je mezi

 4. V dialogovém okně Vlastní automatický filtr zadejte nebo vyberte kritéria pro filtrování dat. Například, pokud chcete zobrazit všechna čísla mezi 1 000 a 7,000, do pole je větší než nebo rovno typ 1000 a v menší nebo rovna pole, zadejte 7000.

  Dialogové okno Vlastní automatický filtr

 5. Kliknutím na tlačítko OK filtr použijete.

  Poznámka: Relační operátory nejsou jediný způsob, jakým můžete filtrovat podle zadaných kritérií. Můžete si vybrat položky ze seznamu nebovyhledávat data. Dokonce můžete i filtrovat data podle barvy buněk nebo barvy písma.

Filtrování dat v tabulce

Když vložíte data do tabulky, do záhlaví tabulky se automaticky přidají ovládací prvky pro filtrování.

Tabulka Excelu s předdefinovanými filtry

Pokud potřebujete rychle použít filtrování, udělejte toto:

 1. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce, který chcete filtrovat.

 2. V seznamu textu nebo čísel zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše) v horní části seznamu a potom zaškrtněte políčka položek, které chcete v tabulce zobrazit.

  Galerie filtrů

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Tip:  Pokud chcete v seznamu zobrazit víc položek, přetáhněte úchyt v pravém dolní rohu galerie filtrů a zvětšete ji.

Po použití filtru se šipka pro filtrování v záhlaví tabulky změní na tuto ikonu Ikona použitého filtru . Pokud na ni kliknete, můžete filtr změnit nebo vymazat.

Galerie filtrů s příkazem Vymazat filtr

Filtrování položek podle barvy

Pokud jste použili různou barvu buněk nebo písma nebo podmíněné formátování, můžete filtrovat podle barev nebo ikon v tabulce.

 1. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce, který používá barevné nebo podmíněné formátování.

 2. Klikněte na Filtrovat podle barvy a pak vyberte barvu buňky, barvu písma nebo ikonu, podle kterých chcete filtrovat.

  Možnosti Filtrovat podle barvy

  Typy dostupných možností pro barvy závisí na typech použitého formátu.

Filtrování dat v tabulce vytvořením průřezu

Poznámka: Průřezy nejsou dostupné v aplikaci Excel 2007.

V aplikaci Excel 2010 byly průřezy přidané jako nový způsob filtrování dat kontingenční tabulky. V aplikaci Excel 2013 můžete také vytvářet průřezy a filtrovat pomocí nich data v tabulce. Průřezy jsou velice užitečné, protože po filtrování jasně znázorňují data, která jsou v tabulce zobrazená.

Průřez tabulky

Pokud ho chcete k filtrování vytvořit, ukážeme si, jak na to:

 1. Kliknutím kamkoliv do tabulky zobrazte na pásu karet Nástroje tabulky.

  Nástroje tabulky na pásu karet

 2. Klikněte na Návrh > Vložit průřez.

  Tlačítko Vložit průřez na kartě Návrh pod Nástroji tabulky

 3. V dialogovém okně Vložit průřezy zaškrtněte políčka u položek, pro které chcete vytvořit průřezy.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Pro každé ze záhlaví tabulky, které jste zaškrtli v dialogovém okně Vložit průřezy, se zobrazí průřez.

 5. V jednotlivých průřezech klikněte na položky, které chcete v tabulce zobrazit.

  Jestliže chcete vybrat víc než jednu položku, podržte klávesu CTRL a vyberte položky, které chcete zobrazit.

Tip:  Pokud chcete změnit vzhled průřezů, klikněte na průřez, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje průřezu, a potom použijte některý ze stylů průřezu nebo změňte nastavení na kartě Možnosti.

Příbuzná témata

Školení k Excelu: Filtrování dat v tabulce
Pokyny a příklady pro řazení a filtrování dat podle barvy
Filtrování pomocí rozšířených kritérií
Odebrání filtrů

Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná Kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Podmnožinu filtrovaných dat můžete kopírovat, prohledávat, upravovat, formátovat, vynést do grafu nebo vytisknout, aniž by bylo nutné měnit její uspořádání nebo ji přesouvat.

Filtrovat lze i podle více sloupců. Filtry jsou aditivní, což znamená, že každý další filtr je založen na aktuálním filtru a dále omezuje podmnožinu dat.

Poznámka: Když použijete k prohledávání filtrovaných dat dialogové okno Najít, prohledávají se pouze zobrazená data, nezobrazená data se neprohledávají. Jestliže chcete prohledat všechna data, vymažte všechny filtry.

Dva typy filtrů

Pomocí automatického filtru je možné vytvářet dva typy filtrů: podle hodnot seznamu nebo podle kritérií. Tyto typy filtrů se pro jednu oblast buněk nebo sloupcovou tabulku vzájemně vylučují. Můžete například filtrovat podle seznamu čísel nebo podle kritérií, nikoli však podle obou položek. Můžete filtrovat podle ikony nebo podle vlastního filtru, nikoli však podle obou položek.

Opětovné použití filtru

Pokud chcete zjistit, jestli je použitý filtr, všimněte si ikony v záhlaví sloupce:

 • Šipka rozevíracího seznamu Šipka rozevíracího seznamu filtru znamená, že filtrování je povolené, ale není použité.

  Když najedete myší na záhlaví sloupce s povoleným filtrováním, zobrazí se popis (Zobrazeno vše).

 • Tlačítko Filtr Ikona použitého filtru znamená, že je použitý filtr.

  Když přesunete ukazatel myši nad záhlaví filtrovaného sloupce, zobrazí se tip, ve kterém je uveden filtr použitý v tomto sloupci, například Odpovídá červené barvě buněk nebo Větší než 150.

Při opakovaném použití filtru se mohou z následujících důvodů zobrazit odlišné výsledky:

 • V oblasti buněk nebo ve sloupci tabulky byla přidána, upravena nebo odstraněna data.

 • Změnily se hodnoty vrácené vzorcem a sešit byl přepočítán.

Nekombinujte datové typy

Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, neměli byste v jednom sloupci kombinovat různé datové typy, například text a číslo nebo číslo a datum, protože pro každý sloupec je k dispozici jenom jeden typ příkazu filtrování. V případě kombinace několika datových typů se zobrazí příkaz odpovídající datovému typu, který se vyskytuje nejčastěji. Pokud například sloupec obsahuje tři hodnoty uložené jako číslo a čtyři hodnoty uložené jako text, zobrazí se příkaz Filtry textu.

Filtrování dat v tabulce

Když vložíte data do tabulky, do záhlaví tabulky se automaticky přidají ovládací prvky pro filtrování.

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat. Na kartě Domů klikněte na Formátovat jako tabulku a potom vyberte Formátovat jako tabulku.

  Tlačítko pro formátování dat jako tabulky

 2. V dialogovém okně Vytvořit tabulku můžete zvolit, jestli vaše tabulka obsahuje záhlaví.

  • Vyberte Tabulka obsahuje záhlaví, pokud chcete, aby byl horní řádek dat považován za záhlaví tabulky. Data v tomto řádku se nebudou filtrovat.

  • Toto políčko nezaškrtávejte, pokud chcete, aby Excel Online přidal nad data tabulky zástupné texty záhlaví (které můžete přejmenovat).

   Dialog pro převod oblasti dat na tabulku

 3. Klikněte na OK.

 4. Pokud chcete použít filtr, klikněte na šipku v záhlaví sloupce a vyberte si některou možnost.

Filtrování oblasti dat

Pokud data nechcete formátovat jako tabulku, můžete filtry použít také na oblast dat.

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat. Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, měly by mít jednotlivé sloupce záhlaví.

 2. Na kartě Data zvolte Filtr.

Možnosti filtrování pro tabulky nebo oblasti

Můžete použít buď obecnou možnost Filtr, nebo vlastní filtr specifický pro určitý datový typ. Třeba při filtrování čísel se zobrazí Filtry čísel, u kalendářních dat se zobrazí Filtry kalendářních dat a u textu se zobrazí Filtry textu. Pomocí obecného filtru můžete ze seznamu existujících dat vybrat data, která se mají zobrazit, tímto způsobem:

Vlastní filtr čísel

Filtry čísel umožňují použít vlastní filtr:

Možnosti vlastního filtrování dostupné pro číselné hodnoty

Pokud chcete v tomto příkladu zobrazit oblasti, ve kterých prodej za březen nedosáhl 6 000 Kč, můžete použít vlastní filtr:

Použití vlastního filtru u číselných hodnot

Postup:

 1. Klikněte na šipku filtru vedle Březen > Filtry čísel > Menší než a zadejte 6000.

  Zobrazení hodnot menších než určité kritérium pomocí vlastního filtru

 2. Klepněte na tlačítko OK.

  Excel Online použije filtr a zobrazí jenom oblasti s prodejem pod 6 000 Kč.

  Výsledky při použití vlastního filtru čísel

Podobným způsobem můžete použít vlastní Filtry kalendářních dat a Filtry textu.

Zrušení filtru pro sloupec

 • Klikněte na tlačítko Filtr Ikona použitého filtru vedle názvu sloupce a potom klikněte na Vymazat filtr z <"Název sloupce">.

Odebrání všech filtrů z tabulky nebo oblasti

 • Vyberte libovolnou buňku v tabulce nebo oblasti a na kartě Data klikněte na tlačítko Filtr.

  Tím odeberete filtry ze všech sloupců v tabulce nebo oblasti a zobrazíte všechna data.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×