Filtrování dat v desktopové databázi

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete použít filtr, klikněte pravým tlačítkem na pole nebo ovládací prvek, který chcete použít k filtrování a potom vyberte příkaz pro filtrování v dolní části nabídky, která se otevře. Jestliže chcete použít určitou hodnotu jako základ filtru, vyberte hodnotu, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz filtrování. Možnosti filtrování závisí na datovém typu příslušného pole. Následuje příklad možností filtrování u textového pole s vybranou hodnotou hello world:

Místní nabídka s možnostmi filtrování

Filtry můžete použít k zobrazení určitých záznamů ve formuláři, sestavě, dotazu či datovém listu nebo k tisku pouze určitých záznamů ze sestavy, tabulky nebo dotazu. Pomocí filtru je možné omezit množství zobrazených dat, aniž by bylo nutné měnit návrh použitého objektu.

Tento článek vysvětluje, jak použít, uložte a odebrat filtry v Accessové databáze plochy. Další informace o filtrování v aplikaci pro Access najdete v blogovém příspěvku Filtrování dat v Accessu 2013. Další informace o přístupu aplikace obecně naleznete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Více o filtrování

Různé způsoby filtrování

Přepnutí mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením dat

Vymazání filtru

Uložení a automatické použití filtru

Více o filtrování

Omezení zobrazených dat je základní funkcí databáze. Jedním ze způsobů, jak to provést, je filtrování (někdy ale může být vhodnější použít dotaz). Pokud se rozhodnete použít filtr, potřebujete vybrat z dostupných kategorií filtrů: běžné filtry, filtrování podle výběru nebo filtrování podle formuláře.

Kdy bych měl použít dotaz?

Někdy může být lepší k omezení zobrazených dat použít namísto filtrování dotaz. Vytvoření dotazu je komplikovanější, je potřeba otevřít návrhář dotazů, přidat tabulky a tak dále. Jakmile ale vytvoříte dotaz, máte k dispozici nový datový zdroj, který můžete použít jako zdroj dat formulářů, sestav a dalších dotazů – jednoduše čehokoli, co vyžaduje zdroj dat. Použití dotazu zvažte v následujících případech:

 • Plánujete použít stejnou omezenou sadu dat vícekrát, případně s více objekty. Filtr můžete uložit, odebrat znovu použít. Ale nemůžete ho použít na jiný objekt než na objekt, pro který byl vytvořen.

 • Potřebujete zahrnout současně více alternativních sad kritérií. Přestože to můžete provést pomocí filtru podle formuláře, v dotazu jsou všechny alternativní sady kritérií dostupné současně a ne na samostatných kartách, jako tomu je u filtru podle formuláře.

Filtry podporují různé datové typy

K dispozici jsou různé typy filtrů, přičemž některé lze použít jen pro jeden typ dat a jiné podporují více typů dat. Použitelné filtry závisí na typu a hodnotách pole, které chcete filtrovat. Následuje ilustrace běžných filtrů pro datový typ Datum a čas.

Filtrování v poli s datem

1. Běžné filtry dat typu Datum a čas

2. Filtr Všechna data v období je k dispozici pouze pro data typu Datum a čas. Přitom nebere v úvahu části hodnoty data, které odpovídají dni a roku.

Opakované použití filtru

Pokud uložíte objekt, na který je použitý filtr, bude filtr dostupný při příštím otevření objektu. Také můžete nastavit vlastnost FiltrovatPřiZavedení, která určuje, zda se filtr použije při otevření objektu.

Pokud potřebujete filtr opakovaně použít u jiných databázových objektů, můžete ho uložit jako dotaz.

Začátek stránky

Různé způsoby filtrování

Existují tři hlavní způsoby filtrování:

 • Běžné filtry    – Rychle použitelné filtry, které umožňují vybrat v datech hodnoty, které chcete filtrovat, a také vestavěné porovnávací filtry, jako je třeba filtr Obsahuje.

 • Filtrování podle výběru    – Rovněž rychle použitelná metoda filtrování, která je užitečná, pokud chcete filtrovat podle určité hodnoty.

 • Filtrování podle formuláře – Pokud chcete současně použít sadu filtrů, poskytne vám tato metoda lepší kontrolu nad filtrováním.

Běžné filtry

Běžné filtry jsou integrované pro většinu typů dat a poskytují základní filtrování pro konkrétná data. Například pokud filtrujete data typu Datum a čas, můžete použít běžný filtr Před, který vyloučí příslušné datum a období po něm následující.

Poznámka:  Běžné filtry lze použít pouze pro jedno pole. Pokud chcete filtrovat současně více polí nebo ovládacích prvků, můžete použít ručně filtr na jednotlivé položky nebo použít možnost rozšířeného filtru.

Použití běžného filtru:    Klikněte na záhlaví pole, které chcete filtrovat – zobrazí se nabídka s běžnými filtry v dolní části.

Běžné filtry podle data
Běžné filtry pro data typu Datum a čas

1. Pokud chcete filtrovat podle určité hodnoty, použijte seznam se zaškrtávacími políčky. Seznam obsahuje všechny hodnoty, které jsou právě uložené v poli.

2. Pokud chcete odfiltrovat rozsah hodnot, klikněte na porovnávací filtr a zadejte požadované hodnoty.

Tipy pro běžné filtry

 • Chcete-li filtrovat seznam hodnot pouze pomocí několika hodnot, zrušte (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom vyberte požadované hodnoty.

 • K filtrování prázdných hodnot (zobrazily záznamy, kde není žádná data pro pole filtrované), zrušte (Vybrat vše) zaškrtněte políčko a potom zaškrtněte políčko vedle (prázdné).

 • Pokud potřebujete méně přesnou shodu, můžete použít běžný filtr ve spojení se zástupným znakem – například zástupnému znaku hvězdička (*) vyhovuje libovolný řetězec znaků. Můžete tak použít třeba běžný filtr Rovná se na pole Jméno a filtrovací řetězec Micha*l, kterému bude vyhovovat jak Michal, tak Michael.

 • Pokud zástupný znak nechcete ve filtru použít jako zástupný, uzavřete ho do hranatých závorek.

Proč se mi nezobrazují běžné filtry?

Běžné filtry nejsou k dispozici v následujících případech:

 • Filtry pro specifické typy dat nejsou dostupné pro objekty Ano/Ne a OLE a pro pole přílohy.

 • Seznam hodnot není dostupný pro pole typu Memo.

 • Pokud se nenacházíte v zobrazení Zobrazení Datový list, Formulářové zobrazení, Zobrazení sestavy nebo Zobrazení rozložení.

Filtrování podle výběru

Pokud chcete použít filtr založený na aktuálně vybrané hodnotě, na panelu karet klikněte na Domů a potom ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Výběr. Zobrazí se rozevírací seznam s dostupnými možnostmi filtrování. Stejně jako u běžných filtrů jsou možnosti filtrování podle výběru odlišeny podle datového typu. Filtrování podle výběru můžete také použít po kliknutí pravým tlačítkem na vybranou hodnotu.

Nabídka filtrování podle výběru

Filtrování podle formuláře

Pokud chcete filtrovat pomocí vyplnění formuláře, na kartě Domů klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na Upřesnit a potom na Filtr podle formuláře. Pokud použijete funkci Filtr podle formuláře, Access vytvoří prázdný formulář odvozený od filtrovaného, ve kterém můžete vyplnit libovolná pole. Jakmile budete hotovi, Access vyhledá vyhovující záznamy. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete filtrovat pomocí hodnot více polí. Následující obrázek znázorňuje jednoduchý filtr podle formuláře:

Filtrování podle formuláře

Poznámka: Při použití funkce Filtr podle formuláře nemůžete určit hodnoty polí pomocí následujících typů polí: s více hodnotami, Memo, Hypertextový odkaz, Ano/Ne nebo objekt OLE.

Přidání alternativních hodnot pro Filtr podle formuláře pomocí karty Nebo

Pokud chcete přidat jinou sadu hodnot a ty pak použít pro filtrování, klikněte kartu nebo dole v okně Filtr podle formuláře – tím se otevře prázdná nový formulář pro filtrování. Pokaždé, když používáte nebo tabulátor, Access vytvoří nějaký jiný; existuje vždy nepoužitý nebo pomocí klávesy tab na filtr podle formuláře. Když zadáte víc množiny hodnot pomocí filtr podle formuláře, jsou však započítávány záznamy, které splňují všechny sady. Jinými slovy, více nebo tabulátorem můžete použít, čím víc dat bude obsahovat filtru.

Rozšířené filtrování a řazení

Někdy můžete potřebovat použít komplikovanější filtr, než vám poskytnou jiné metody filtrování, a vytvořit si vlastní kritéria filtrování. V takovém případě použijte funkci Rozšířený filtr či řazení, ve které můžete vytvořit vlastní filtr podobným způsobem jako v návrhu dotazu.

 1. Otevřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu v jakémkoli z následujících zobrazení: datový list, formulář, sestava nebo rozložení stránky.

 2. Ujistěte se, zda zobrazení ještě nebylo filtrováno. Na panelu pro navigaci mezi záznamy se přesvědčte, zda tlačítko Bez filtru je zašedlé (není dostupné). Není-li panel pro navigaci mezi záznamy dostupný, na kartě Domů klikněte na tlačítko Upřesnit ve skupině Seřadit a filtrovat a klikněte na možnost Vymazat všechny filtry (pokud je možnost Vymazat všechny filtry zašedlá, nejsou použité žádné filtry).

 3. Na pásu karet klikněte na pro domácnosti, pak v Seřadit a filtrovat klikněte na skupiny Upřesnit; a potom klikněte na Rozšířený filtr či řazení.

 4. Přidejte pole, která mají být filtrována, do mřížky.

 5. Do řádku Kritéria každého pole zadejte kritéria. Kritéria budou použita jako sada a zobrazí se pouze záznamy odpovídající všem kritériím uvedeným v řádku Kritéria. Náhradní kritéria pro každé pole zadejte nejdříve do řádku Kritéria a potom do řádku Nebo atd.

  Tipy: 

  • Celá sada kritérií v řádku Nebo je použita jako alternativa k sadě kritérií v řádku Kritéria. Jakékoliv kritérium, které má být použito v obou sadách kritérií, je třeba zadat jak do řádku Kritéria, tak do řádku Nebo. Filtrované řádky zobrazíte kliknutím na tlačítko Přepnout filtr.

  • Dobrý způsob, jak se naučit psát kritéria, je použití běžného filtru nebo filtrování podle výběru, bude výsledek podobný co jste hledali. Zobrazte s filtrem pro zobrazení karta objekt filtru

Speciální příkazy na kartě dokumentu Filtr

Dva speciální příkazy jsou k dispozici na kartě dokumentu Filtr. Když kliknete pravým tlačítkem kamkoli nad návrhové mřížky na kartě načíst z dotazu a příkazy Uložit jako dotaz jsou k dispozici v místní nabídce.

Zvláštní možnosti filtrování

Příkaz Načíst z dotazu načte návrh vybraného dotazu do mřížky. To umožňuje použít kritéria dotazu jako kritéria filtru.

Příkaz Uložit jako dotaz umožňuje ukládat nastavení filtru jako nový dotaz.

Začátek stránky

Přepnutí mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením dat

K přepnutí na nefiltrované zobrazení dat klikněte na na možnost Filtrováno na panelu pro navigaci mezi záznamy.

Přepnutí filtru na panelu pro navigaci mezi záznamy

K přepnutí zpět na filtrované zobrazení klikněte na Nefiltrováno na panelu pro navigaci mezi záznamy.

Začátek stránky

Vymazání filtru

Filtr můžete kompletně odstranit. Odstraněný filtr nemůžete znovu použít kliknutím na tlačítko Nefiltrováno, je nutné ho znovu vytvořit. Vymazat můžete jednotlivé filtry v samostatných polích nebo všechny filtry ve všech polích v zobrazení.

 • Vymazání jednoho filtru:    Klikněte pravým tlačítkem myši na filtrovanou položku a potom klikněte na příkaz Smazat filtr z název pole.

 • Vymazání všech filtrů:    Na Domů klepněte v skupina Seřadit a filtrovat, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Vymazat všechny filtry.

Začátek stránky

Uložení a automatické použití filtru

Kdy zavřete tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu a filtr na místě je filtr se uloží objektu vypadat. Při příštím otevření objektu nefiltrovaným dat se zobrazí, ale uložený filtr je možné použít – stačí přepněte do zobrazení filtrované po kliknutí na Nefiltrováno na panelu pro navigaci mezi záznamy. Pokud chcete filtr, který má být použita při otevření objektu, nastavte FiltrovatPřiZavedení vlastnost Ano.

Poznámka: Nastavení vlastnosti FiltrovatPřiZavedení pouze, použijí se při načtení objektu. Nastavení této vlastnosti objektu v návrhovém zobrazení a potom přepnutí do dalšího listu nezpůsobí nastavení se použijí. Musíte zavřít a znovu otevřete objekt změny FiltrovatPřiZavedení vlastnost nastavení se projeví.

Uložení filtru jako dotazu

Pokud chcete filtr uložit jako dotaz, který umožní filtr použít u jiných objektů, použijte funkci Rozšířený filtr či řazení. Na pásu karet klikněte na Domů a potom ve skupině Seřadit a filtrovat na Upřesnit a Rozšířený filtr či řazení. Nastavte filtr podle svých požadavků, klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na kartě Filtr a klikněte na Uložit jako dotaz.

Místní nabídka funkce Rozšířený filtr či řazení

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×