Office
Přihlásit se

Export XML dat z Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Po tom, co jste naimportovali XML data, namapovali je na buňky v listu a udělali v nich změny, často chcete data vyexportovat nebo uložit do XML souboru.

Důležité informace:  Při vytváření mapování XML a exportu dat z Excelu do datových souborů XML existuje limit pro počet řádků, které je možné vyexportovat. Při exportu z Excelu do XML se uloží maximálně 65 536 řádků. Pokud soubor obsahuje víc než 65 536 řádků, můžete udělat jednu z těchto věcí:

 • Export dat pomocí. Formát souboru XLSX.

 • Uložení souboru ve formátu Tabulka XML (. Jazyk XML), které se mapování ztratí.

 • Odstranit všechny řádky pod řádkem 65 536 a potom data znova vyexportovat, čímž se mapování zachová, ale ztratí se data na konci souboru.

Postupujte takto:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko Export.

  Pokud se vám karta Vývojář nezobrazuje, přečtěte si téma Zobrazení karty Vývojář.

 2. Pokud se zobrazí malé dialogové okno Exportovat XML, klikněte na mapování XML, které chcete použít, a pak klikněte na OK.

  Toto dialogové okno se zobrazí, jenom pokud některá tabulka XML není vybraná a pokud sešit obsahuje víc než jedno mapování XML.

 3. Ve velkém dialogovém okně Exportovat XML zadejte do pole Název souboru název datového souboru XML.

 4. Klikněte na tlačítko Exportovat.

  Poznámka: Pokud list obsahuje nadpisy nebo popisky, které se liší od názvů elementů XML v mapování XML, Excel při exportu nebo uložení dat XML z listu použije názvy elementů XML.

Postupujte takto:

 1. Odečte 65 537 z celkový počet řádků v souboru získat počet nadbytečné řádků.

 2. Odstraňte tyto nadbytečných řádků od začátku Excelového listu.

 3. Vyexportujte list jako datový soubor XML.

 4. Klikněte na Zavřít, ale Neukládat stylů. Znovu otevřete Excelový list.

 5. Odstranit všechny řádky s výjimkou řádky v předchozím kroku 1 a potom exportovat jako datový soubor XML.

  Tento postup vám umožní zbytek řádky. V tomto okamžiku, máte dvě XML exportovat soubory, které můžete kombinovat vytvořit kopii původního sešitu.

Z důvodu zpětné kompatibility s původními funkcemi XML můžete chtít soubor uložit do datového souboru XML (.xml) místo použití příkazu Exportovat.

Postupujte takto:

 1. Uložte soubor stisknutím kombinace kláves Ctrl+S.

  Zajistíte tak, že všechny změny, které jste udělali sešitu neztratí při uložení sešitu jako datového souboru XML.

 2. Klikněte na soubor > Uložit jako a pak vyberte umístění, kam chcete soubor uložit.

 3. Do pole název souboru zadejte název datového souboru XML.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na Datové soubory ve formátu XML a pak klikněte na Uložit.

 5. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že při uložení souboru ve formátu XML dat může dojít ke ztrátě funkcí, klikněte na Pokračovat.

 6. Pokud se zobrazí malé místní okno Exportovat XML, klikněte na mapování XML, který chcete použít a klikněte na OK.

  Místní okno se zobrazí, jenom Pokud některá tabulka XML není vybraná a sešit obsahuje víc než jedno mapování XML.

 7. Ve velkém dialogu Exportovat XML zadejte do pole Název souboru název datového souboru XML.

 8. Klikněte na Exportovat.

Poznámka: Pokud list obsahuje nadpisy nebo popisky, které se liší od názvů elementů XML v mapování XML, Excel při exportu nebo uložení dat XML z listu použije názvy elementů XML.

Běžné problémy s exportem dat XML

Při exportu dat XML se můžete setkat zprávy třeba můžou být dole.

Mapování XML je možné vyexportovat, ale některé povinné elementy nejsou namapované

Tato zpráva se může zobrazit z několika důvodů:

 • Mapování XML, které odpovídá k této tabulce XML, obsahuje jeden nebo víc povinných elementů, které nejsou namapované na tabulku XML.

  Hierarchický seznam elementů v podokně úloh Zdroj dat XML označuje povinné elementy umístěním červené hvězdičky do pravého horního rohu ikony nalevo u každého elementu. Pokud chcete namapovat požadovaný element, přetáhněte ho do místa na listu, kde se má zobrazit.

 • Element je rekurzivní struktura.

  Běžným příkladem rekurzivní struktury je hierarchie zaměstnanců a manažerů, ve které jsou stejné elementy XML vnořené do několika úrovní. I když jste možná v podokně úloh Zdroj dat XML namapovali všechny elementy, Excel nepodporuje rekurzivní struktury do hloubky více než jedna úroveň, takže nemůže namapovat všechny elementy.

 • Tabulka XML obsahuje smíšený obsah.

  Smíšený obsah nastane, když má element podřízený element a jednoduchý text mimo podřízený element. Běžným případem je použití formátovacích značek (například značek pro tučné písmo ) k označení dat v rámci elementu. Přestože podřízený element může být zobrazený (pokud ho Excel podporuje), po importu dat bude textový obsah ztracený, a protože není k dispozici během exportu dat, není možné tento problém obejít.

Mapování XML v sešitu není možné exportovat

Mapování XML není možné exportovat, pokud nelze zachovat poměr mapovaný element s další prvky. Tento vztah nemusí být zachovány některého z těchto důvodů:

 • Definice schématu mapovaného elementu je obsažená v posloupnosti s následujícími atributy:

  • Atribut maxoccurs se nerovná 1.

  • Posloupnost obsahuje víc než jeden definovaný přímý podřízený element nebo má jiný kompozitor jako přímý podřízený element.

 • Neopakující se elementy na stejné úrovni se stejným opakujícím se nadřazeným elementem jsou namapované na různé tabulky XML.

 • Několik opakujících se elementů je namapovaných na stejnou tabulku XML a opakování není definované nadřazeným elementem.

 • Podřízené elementy různých nadřízených elementů jsou namapované na stejnou tabulku XML.

Mapování XML navíc není možné vyexportovat, pokud obsahuje následující konstrukty schématu XML:

 • Seznamů –    Jeden seznam položek obsahuje druhý seznam položek.

 • Data Denormalized        Tabulka XML obsahuje prvek definovaném ve schématu jednorázový (atribut maxoccurs je nastavena na hodnotu 1). Po přidání těchto prvek na tabulku XML aplikace Excel vyplní sloupec tabulky s několika instancích prvku.

 • Volba        Mapovaný element je součástí konstrukce schématu < volba > .

Excel nemůže uložit sešit, protože nemá žádnou mapovanou oblast

Excel nemůže uložit sešit v datovém souboru XML, dokud nevytvoříte jednu nebo několik mapovaných oblastí.

Pokud jste přidali mapování XML k sešitu, pomocí následujícího postupu namapujte elementy XML na list:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na Zdroj.

  Příkazy XML na kartě Vývojář
  Pokud vám karta Vývojář nezobrazuje, přečtěte si téma zobrazení karty Vývojář.

 2. V podokně úloh Zdroj dat XML vyberte elementy, které chcete namapovat na list.

  Pokud chcete vybrat nesousedící elementy, klikněte na jeden element, podržte stisknutou klávesu CTRL a pak postupně klikněte na další jednotlivé elementy.

 3. Vybrané elementy přetáhněte do místa na listu, kde je chcete zobrazit.

Pokud jste do sešitu nepřidali mapování XML nebo pokud vaše data nejsou v tabulce XML, uložte sešit ve formátu souboru jako (.xlsm).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×