Export položek z vlastního nástroje Formuláře 2007

Položky z vlastního nástroje Formuláře 2007 můžete exportovat jako strukturovaný text, text oddělený tabulátory, text oddělený čárkami, binární soubor XML, soubor XML (bez příloh) nebo soubor aplikace Microsoft Excel 2007. Při exportu položek mějte na paměti následující fakta:

 • Můžete se rozhodnout, zda chcete exportovat všechny položky v nástroji nebo všechny položky zobrazené v aktuálním zobrazení nebo ve výsledcích hledání.

 • Pokud zvolíte export všech položek v nástroji, budou položky exportovány v pořadí, v jakém byly vytvořeny, a to bez ohledu na aktuální pořadí řazení ve vybraném zobrazení.

 • Pokud zvolíte export všech položek v aktuálním zobrazení, budou položky exportovány podle aktuálního pořadí řazení v daném zobrazení.

 • Vyberete-li možnost textu s tabulátory nebo strukturovaného textu, bude rozsah exportovaných dat záviset na sloupcích zahrnutých ve vybraném zobrazení. Jestliže například vybrané zobrazení obsahuje pouze dva sloupce, budou exportovaná data obsahovat pouze hodnoty z polí, na které tyto sloupce odkazují.

Při exportu položek postupujte následujícím způsobem:

 1. Na kartě Pracovní prostor klikněte na tlačítko Exportovat a poté klikněte na požadovaný formát pro export.

 2. Vyberte požadované možnosti exportu položek a poté klikněte na tlačítko OK.

  Podrobnosti

  • Můžete se rozhodnout, zda chcete exportovat pouze položky zahrnuté v aktuálním zobrazení nebo všechny položky v nástroji.

  • V rozevírací nabídce můžete vybrat konkrétní formulář, který má být použit. Exportovaná data budou používat pouze pole ve vybraném formuláři.

  • Chcete-li při exportu do aplikace Microsoft Excel zahrnout všechna systémová pole ve vybraném formuláři, zaškrtněte políčko Zahrnout systémová pole. Kromě polí jako Vytvořil a Změnil obsahuje každý formulář dlouhý seznam dalších systémových polí, která slouží pro účely správy a jsou ve formuláři skrytá. Ve většině případů je vhodnější tato pole při exportu do tabulky aplikace Excel nezahrnovat. Tato možnost je k dispozici pouze při exportu do aplikace Excel.

 3. Vyberte umístění pro exportovaný soubor a klikněte na tlačítko Uložit.

V následující tabulce jsou popsány formáty souborů pro exportované položky:

Formát souboru

Popis

Binární XML

XML (bez příloh)

Exportuje binární soubor XML, který lze importovat pouze do jiného nástroje Formuláře 2007 aplikace Groove.

Vyberete-li možnost XML (bez příloh), budou položky exportovány v čitelném formátu XML. Tato možnost je nejvhodnější, pokud chcete, aby bylo možné číst exportovaný soubor XML v textovém editoru.

Poznámka: Tato možnost exportu je nejefektivnější u položek, které neobsahují přiložené soubory. Jestliže položky obsahují přiložené soubory, bude obsah těchto souborů při exportu pravděpodobně odebrán.

Soubor hodnot oddělených čárkou

Exportuje položky do souboru CSV s hodnotami oddělenými čárkami. U tohoto formátu je k dispozici možnost vytvoření souboru CSV kompatibilního s aplikací Microsoft Excel. Pořadí sloupců po importu do jiné aplikace se může lišit od pořadí sloupců v zobrazení.

Záznamy nástroje Formuláře

Záznamy importované do aplikace Excel pomocí souboru CSV

1. Položky ve vlastním nástroji

2. Položky importované do aplikace Excel (sloupce systémových polí jsou na listu skryté)

Aplikace Excel

Spustí aplikaci Microsoft Excel a zobrazí exportované položky v nové tabulce aplikace Excel.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje, aby byla nainstalována aplikace Microsoft Office Excel 2007 (nebo novější).

Text s tabulátory

Exportuje položky jako textový soubor s hodnotami oddělenými tabulátory. Funguje podobně jako export hodnot oddělených čárkou, pouze s tím rozdílem, že oddělovačem je tabulátor.

Záznamy nástroje Formuláře

Záznamy exportované jako text s tabulátory a importované do aplikace Excel

1. Položky v nástroji Formuláře nebo Formuláře aplikace InfoPath

2. Položky importované do aplikace Excel

Strukturovaný text

Exportuje položky jako strukturovaný textový soubor s poli oddělenými oddělovačem.

Záznamy nástroje Formuláře

Záznamy exportované jako strukturovaný text a zobrazené v textovém editoru

1. Položky v nástroji Formuláře nebo Formuláře aplikace InfoPath

2. Položky importované do textového editoru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×