Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do outlookového souboru .pst

Export nebo zálohování e-mailů, kontaktů a kalendáře do outlookového souboru .pst

Když máte na počítači nainstalovanou aplikaci Outlook, můžete ji použít k přesunutí e-mailů, kontaktů a položek kalendáře z jednoho e-mailového účtu do druhého.

Řekněme, že máte například poštovní schránku v Office 365 a účet Gmail. Obojí můžete přidat do Outlooku. Pak si můžete pomocí Outlooku vyexportovat položky z Gmail účtu a naimportovat si je do poštovní schránky Office 365.

Pokud chcete položky exportovat, vytvořte soubor .pst (datový soubor Outlooku) s vašimi zprávami a jinými outlookovými položkami a uložte ho do počítače. Návod na import exportovaných položek najdete v článku Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook.

Export e-mailů, kontaktů a položek kalendáře z Outlooku do souboru .pst

Vyberte si z následujícího seznamu pokynů k exportu.

E-mailový účet Office 365 můžete přidat do aplikace Outlook, třeba do aplikace Outlook 2016 nebo 2013. Pak můžete Outlook použít k přesunu e-mailů, kontaktů a položek kalendáře do poštovní schránky v Office 365. Tady je postup:

 1. Přidejte do Outlooku svůj zdrojový e-mailový účet. Můžete třeba přidat účet Gmail do Outlooku 2016. Počkejte, až se všechny e-maily a kontakty zobrazí.

 2. Přidejte do Outlooku e-mailový účet Office 365. Po jeho přidání se bude Outlook s Office 365 automaticky synchronizovat. Obsah vaší poštovní schránky Office 365 se zobrazí v Outlooku.

 3. V pokynech k exportu vyberte, že chcete e-mail vyexportovat ze zdrojového účtu do souboru .pst.

  Pokud máte třeba Outlook 2010, zvolte „Outlook 2010: Export položek Outlooku do souboru .pst“.

 4. Z pokynů k importu, které následují v tomto článku, zvolte export e-mailů do souboru .pst.

  Pokud máte třeba Outlook 2016, zvolte „Outlook 2013 a Outlook 2016: Export položek Outlooku do souboru .pst“.

  Jakmile e-mailová data exportujete do souboru .pst, můžete je přenést. Můžete je naimportovat do jiných e-mailových účtů. Pokud to chcete udělat v Outlooku, přečtěte si téma Import e-mailů, kontaktů a kalendáře ze souboru .pst aplikace Outlook.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku vyberte Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.
 2. Zvolte Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 3. Zvolte Export do souboru.

  Zvolte Export do souboru.

 4. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom na Další.

 5. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat můžete informace vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Tímto způsobem se bude exportovat vše, co je v účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Klikněte na Procházet a vyberte, kam chcete datový soubor aplikace Outlook (.pst) uložit. Zadejte název souboru a klikněte na OK. Pak pokračujte.

  Poznámka:  Pokud jste funkci exportu už použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru a klikněte na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou.

 8. Klikněte na Dokončit.

 9. Pokud nevytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem, Outlook zahájí export okamžitě.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst), můžete ho volitelně chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst můžete třeba uložit na OneDrive a pak si ho stáhnout do nového počítače. Nebo ho můžete uložit na USB flash disk, který připojíte k novému počítači, a pak si z něj naimportujete e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

 1. Nahoře na pásu karet Outlooku zvolte kartu Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  V Outlooku 2010 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Možnosti.

  Zvolte Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti Outlooku zvolte Upřesnit.

  Zvolte Upřesnit.

 4. V části Export zvolte Exportovat.

  Na stránce Upřesnit zvolte Exportovat.

 5. Klikněte na Exportovat do souboru a potom na Další.

 6. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom na Další.

 7. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat můžete informace vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Tímto způsobem se bude exportovat vše, co je v účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 8. Klikněte na Procházet, vyberte složku, kam chcete datový soubor Outlooku (.pst) uložit, a zadejte název souboru. Pokračujte kliknutím na OK.

  Poznámka:  Pokud jste funkci exportu už někdy použili, zobrazí se umístění předchozí složky a název souboru. Pokud nechcete použít stávající soubor, ale chcete vytvořit nový, nezapomeňte změnit jeho název.

 9. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 10. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 11. Export začne hned, pokud nebyl vytvořen nový datový soubor Outlooku (.pst) nebo položky exportujete do stávajícího souboru chráněného heslem.

  • Pokud vytváříte nový datový soubor Outlooku (.pst), můžete ho chránit heslem. Jakmile se zobrazí dialogové okno Vytvořit datový soubor aplikace Outlook, zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud data exportujete do stávajícího datového souboru Outlooku (.pst), který je chráněný heslem, zadejte v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook heslo a klikněte na OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst můžete třeba uložit na OneDrive a pak si ho stáhnout do nového počítače. Nebo ho můžete uložit na USB flash disk, který připojíte k novému počítači, a pak si z něj naimportujete e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

 1. V Outlooku 2007 vyberte nahoře na pásu karet Soubor.

  Pokud se na pásu karet v levém horním rohu nezobrazuje možnost Soubor, přečtěte si téma Jakou verzi Outlooku používám, kde se dozvíte, jak zjistit svoji verzi Outlooku, abyste měli správné pokyny k exportu.

  V Outlooku 2007 zvolte kartu Soubor.

 2. Zvolte Import a export.

  Zvolte Import a export.

 3. Vyberte Exportovat do souboru a klikněte na Další.

  Zvolte Export do souboru a pak zvolte Další.

 4. Klikněte na Soubor osobních složek (.pst) a pak klikněte na Další.

 5. Vyberte název e-mailového účtu, který chcete exportovat. Je to vidět na následujícím obrázku. Exportovat můžete informace vždy jen z jednoho účtu.

  Zkontrolujte zaškrtnutí políčka Včetně podsložek. Tímto způsobem se bude exportovat vše, co je v účtu: kalendář, kontakty a doručená pošta. Zvolte Další.

  Vyberte e-mailový účet, který chcete exportovat.

 6. Klikněte na Procházet, vyberte složku, kam chcete datový soubor Outlooku (.pst) uložit, a zadejte název souboru. Pokračujte kliknutím na OK.

  Poznámka:  Pokud jste funkci exportu už někdy použili, zobrazí se umístění předchozí složky a název souboru. Pokud nechcete použít stávající soubor, ale chcete vytvořit nový, nezapomeňte změnit jeho název.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (PST), ve skupinovém rámečku Možnosti určete, co se má provádět při exportu položek, které v souboru existují.

 8. Klikněte na tlačítko Dokončit.

 9. Export začne hned, pokud nebyl vytvořen nový datový soubor Outlooku (.pst) nebo položky exportujete do stávajícího souboru .pst chráněného heslem. V takových případech se zobrazí toto dialogové okno:

  Pokud soubor .pst nechcete chránit heslem, zvolte OK.

  Pokud soubor nechcete chránit heslem, zvolte OK. V opačném případě:

  • Pokud chcete soubor .pst chránit heslem: Zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

  • Pokud data exportujete do stávajícího souboru osobních složek (.pst), který je chráněný heslem, pak v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Teď jsou data Outlooku v souboru .pst a můžete je přenášet. Soubor .pst můžete třeba uložit na OneDrive a pak si ho stáhnout do nového počítače. Nebo ho můžete uložit na USB flash disk, který připojíte k novému počítači, a pak si z něj naimportujete e-maily, kontakty a kalendář do Outlooku.

Jaká data se exportují?

 • Když Outlook vyexportuje e-mailové zprávy, kontakty a položky kalendáře do souboru .pst, vytvoří kopii těchto informací. Z Outlooku se nic neztratí. Pořád budete mít v této aplikaci přístup ke svým e-mailům, kontaktům a kalendářům.

 • Když Outlook exportuje e-mailové zprávy, zahrne také všechny jejich přílohy.

 • Outlook neexportuje metadata, jako jsou vlastnosti složek (zobrazení, oprávnění a nastavení automatické archivace), pravidla pro zprávy ani seznamy blokovaných odesílatelů.

Důležité informace: Pokud používáte režim Cached Exchange, Outlook vyexportuje jenom položky v aktuální mezipaměti. Mezipaměť obsahuje ve výchozím nastavení položky z posledních 12 měsíců. Pokud chcete exportovat data za více než posledních 12 měsíců, vypněte nejdříve režim Cached Exchange. Další informace najdete v článku o vypnutí nebo zapnutí režimu Cached Exchange.

Kdy mám exportovat (zálohovat) / importovat soubor .pst?

 • Pokud chcete přesunout e-mailové zprávy z jednoho e-mailového účtu do druhého.

  Řekněme například, že máte starý e-mailový účet u služby Yahoo, jakublukes77@yahoo.com. A chcete ho přenést do nového e-mailového účtu Office 365, jakublukes78@contoso.com.

  Pokud používáte Outlook ve vašem počítači, můžete do něj přidat oba účty. Chvíli počkejte, než se všechny vaše e-maily objeví (pokud jich máte více, může to trvat dlouho). Pak použijte Outlook k exportu e-mailů z účtu Yahoo do souboru .pst a nakonec naimportujte soubor .pst do svého účtu Office 365.

 • Při přechodu na jiný počítač: Přenos e-mailu z jednoho počítače s Outlookem na jiný počítač s Outlookem.

  Řekněme třeba, že váš starý počítač je vybaven Outlookem 2007 a vy jste právě dostali nový počítač s Outlookem 2016. Vyexportujte e-mailová data z Outlooku 2007 (podle popisu v tomto článku) a naimportujte je do Outlooku 2016.

 • Při přechodu z osobního počítače PC na počítač Mac: Když například potřebujete přesunout svůj e-mail z Outlooku na počítači a importovat ho do Outlooku 2016 na počítači Mac.

 • Chcete pravidelné zálohy: Když chcete pravidelně zálohovat všechny své e-mailové zprávy, kontakty a kalendář na bezpečném místě. Až vytvoříte soubor .pst, zkopírujte ho na bezpečné místo, třeba na USB flash disk, jiný pevný disk nebo do cloudového úložiště, jako je OneDrive nebo Dropbox.

  Neexistuje automatický způsob, jak pravidelně všechno zálohovat (staré i nové položky). Automatická archivace zálohuje jenom staré položky a přesouvá je, místo aby vytvořila jejich kopii.

 • Pokud chcete zálohovat jenom kontakty, přečtěte si téma Export kontaktů z Outlooku. Je v něm vysvětlené, jak zkopírovat kontakty do souboru .csv.

Viz také

Import a export e-mailu, kontaktů a kalendáře Outlooku

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×