Export dat z Yammer Enterprise

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako ověřený správce můžete exportovat Yammer Enterprise data sledovat použití a obsah a pro účely zjišťování a dodržování předpisů. V následující tabulce jsou uvedeny čtyřmi různými způsoby exportovat data.

Metoda

Účel

Export uživatelů a správu seznamu

Určit stav aktuální správce a uživatele a zkontrolujte e-mailu, název, umístění a oddělení každého uživatele.

Exportu dat sítě Yammer

Zobrazení a auditování všechna data sítě pro všechny uživatele. Určete rozsah kalendářních dat a vyberte, jestli chcete zahrnout soubory a externí sítě data.

Export dat pro jednoho uživatele

Určení všechna data týkající se jeden uživatel. Export slouží k identifikaci dat, kterou je potřeba odstranit dodržovat žádost GDPR dat předmět.

Nastavení exporty automatické dat.

Automatizace exporty, které je potřeba provést průběžně tak, že se zákonnými požadavky pomocí rozhraní API DataExport.

Poznámka: Exportovaná data nelze použít pro migraci obsahu mezi Yammer sítě. Migrace informace najdete v tématu migrace sítí: sloučení více sítí Yammeru.

Export uživatelů a správu seznamu

 1. V Yammer klikněte na ikonu nastavení Yammer Ikona nastavení yammeru a potom klikněte na Správce sítě.

 2. Klikněte na Export uživatelů.

  Nabídka Export uživatelů yammeru

 3. Na stránce Export uživatelů zvolte Exportovat všechny uživatele a potom klikněte na Exportovat.

  Možnosti exportu uživatelé yammeru – exportovat všem uživatelům nebo všem uživatelům od (datum)
 4. Uložte exportovaný soubor. Soubor se uloží jako soubor s příponou souboru ZIP.

 5. Přejděte do umístění pro uložení souboru komprimované a rozbalit.

  Export obsahuje následující soubory:

  Soubor

  Obsah

  log.txt

  Přehled exportovat.

  Request.txt

  Parametry exportovat.

  Admins.csv

  Seznam aktuální správci, jejich e-mailové adresy, zda jsou ověřený správce nebo správce sítě.

  Další informace o typech admins ve službě Yammer najdete v článku Správa Yammeru správci.

  Networks.csv

  Informace o domácí síti a všechny externí sítě, včetně toho, datum vytvoření jména, adresy URL, zda je moderované, jestli má zásady použití a počet uživatelů.

  Uživatelé.csv

  ID, jméno, e-mailu, pracovní pozici, umístění, oddělení, ID uživatele, odstranění stavu (datum odstranění, jméno a id tohoto člověka, který odstranit uživatele), join datum, pozastavení stavu (deaktivovaný datum, jméno a ID tohoto člověka, který deaktivovat uživatele) a stav (uživatele aktivní nebo odstranit měkké).

  Kdo je střední stavu soft_delete uživatel je buď je uživatel

  • pole Čekání na, pokud nejsou žádné joined_at, suspended_at nebo deleted_at hodnoty)

  • pozastavené (deaktivovaný), pokud je hodnota suspended_at, ale žádnou hodnotu deleted_at

  • odstranit, pokud není hodnota deleted_at

  Uživatele typu Host lze identifikovat ve exportovat uživatele zobrazením pole e-mailovou adresu. Pokud e-mailovou adresu neodpovídá svou doménu domácí síti, je uživatel aguest.

  Api_url je adresa URL používá k získání metadata uživatele. Další informace o používání data v tomto poli najdete v tématu dokumentace pro vývojáře pro Yammer.

Exportu dat sítě Yammer tak, že rozsah kalendářních dat a sítě

 1. V Centru pro správu Yammeru přejděte na obsah a zabezpečení > Exportovat Data sítě.

 2. Zadejte data, která chcete zahrnout:

  Export stránka zobrazující možnosti exportu
  • Rozsah dat:    Pouze data v oblasti zadané datum budou však započítávány.

  • Zahrnutí příloh: Pokud není vybrána, vrátí se seznam souborů. Pokud vybraný, můžete blokům přistupovat také složky souborů se všemi soubory v původním formátu.

  • Zahrnout externí sítě: Pokud není vybrána, bude pouze načtení dat z domácí síti. -Li vybrán, zobrazí se do samostatné složky pro data z jednotlivých sítě. Všechny sítě je určen jeho ID a v Networks.csv jsou uvedeny názvy úplné sítě.

   Každá síť má svou vlastní složku označené ID sítě
 3. Klikněte na položku Export.

  Data je exportovat do souboru ZIP. Pokud existuje více než jedné sítě vyexportovat, samostatné složky se vytvoří pro každou síť.

  Soubor

  Obsah

  log.txt

  Přehled exportovat.

  Request.txt

  Parametry exportovat.

  Admins.csv   

  Obsahuje jméno, e-mailu a typ všech správců Yammeru pro každou vybranou síť.

  Files.csv   

  Pro libovolný soubor přidat nebo upravit během zadané období seznamy Yammer ID, typ souboru, název, popis a cesta k souboru v Yammeru, spolu s metadat včetně skupiny účtování v.

  Files.csv neobsahuje samotný soubor. Pokud jste vybrali přílohy obsahují ve vaší exportovat, souborů najdete ve složce soubory souboru ZIP. Pomocí ID z Files.csv k identifikaci konkrétní soubor ve složce soubory.

  Informace o tom, jak přejít přímo na konkrétním souborem ve službě Yammer najdete v tématu Vyhledání a odstranění určité zprávy nebo soubory.

  Groups.csv   

  Pro všechny skupiny vytvořili nebo změnili během zadané období seznamy ID Yammer, název, popis, stav ochrany osobních údajů, zda je skupina interní a externí odkaz na skupiny, který vytvořit skupinu, datum vytvoření a aktualizovat data.

  Messages.csv   

  Pro všechny zprávy odeslané nebo změněné v rozmezí zadané datum obsahuje ID zpráv, ID vlákna, ID skupiny, název skupiny, stav ochrany osobních údajů, ID odesílatele, název a e-mailu, úplné textu zprávy, přílohy a vytváření a odstraňování informací.

  Informace o tom, jak přejít přímo na určitou zprávu ve službě Yammer najdete v tématu Vyhledání a odstranění určité zprávy nebo soubory.

  MessageThreadsOutbound.csv   

  Obsahuje identifikátory externích účastníků v odchozích zpráv.

  MessageVersions.csv   

  Obsahuje ID a informace o změně u zpráv, které byly upraveny.

  Networks.csv   

  Seznam domácí síti a všechny externí sítě zahrnuty ve exportovat.

  Pages.csv   

  Na kterékoli stránce vytvořili nebo změnili během zadaného rozsahu obsahuje ID, kalendářní data a vlastníci stránky.

  Topics.csv   

  Jakékoliv téma vytvořen během zadané období jsou uvedeny informace o vytvoření a odkaz na téma.

  Uživatelé.csv   

  Všichni uživatelé, kteří připojen, byla Odstraněná nebo pozastavené během zadané období jsou uvedeny e-mailů, název funkce, umístění, oddělení, odkaz na uživatele a informace o aktuálním stavu uživatele.

  Kdo je střední stavu soft_delete uživatel je buď je uživatel

  • pole Čekání na, pokud nejsou žádné joined_at, suspended_at nebo deleted_at hodnoty)

  • pozastavené (deaktivovaný), pokud je hodnota suspended_at, ale žádnou hodnotu deleted_at

  • odstranit, pokud není hodnota deleted_at

  Uživatele typu Host lze identifikovat ve exportovat uživatele zobrazením pole e-mailovou adresu. Pokud e-mailovou adresu neodpovídá svou doménu domácí síti, je uživatel aguest.

  Api_url je adresa URL používá k získání metadata uživatele. Další informace o používání data v tomto poli najdete v tématu dokumentace pro vývojáře pro Yammer.

  Složky souborů:   

  Tato složka obsahovat soubory, které vytvořili nebo změnili během zadaného časového období. Soubory jsou v původním formátu, ale jsou s názvem jejich Yammer ID. Například prezentace aplikace PowerPoint mohou být vedená jako 127815379.pptx.

  Informace o tom, jak přejít přímo na konkrétním souborem ve službě Yammer najdete v tématu odstranění konkrétních zpráv nebo soubory.

Následující typy dat nejsou součástí tohoto exportovat:

 • Data k dispozici ve skupinovém rámečku nastavení uživatele včetně svůj profil, sítě, ke kterým jsou členy, jejich aktivity, aplikace, oznámení a jazykové předvolby účtu a jejich organizačního diagramu.

 • Údaje o činnosti uživatele.

 • Označený záložkou zprávy, členství ve skupinách, sledovaných nebo následující uživatelů nebo sledovaných témata. Hledáte tyto informace pro uživatele, klikněte na jméno uživatele.

K vyhledání tato data pro jednotlivé uživatele, klikněte na ikonu nastavení Yammer Ikona nastavení yammeru , klikněte na lidé a klikněte na jméno uživatele, jejichž data si přejete zobrazit. Tato stránka zobrazuje profilu uživatele, konverzace jste se zúčastnili, soubory, obrázky a videa, která budou vystavili, spolu s jejich záložek a až pak a tito uživatelé a sledované témata.

Export dat pro jednoho uživatele

Poznámka: Je třeba exportovat data uživatele pro všechny sítě, který uživatel patří do skupiny.

 1. V Centru pro správu Yammeru přejděte na obsah a zabezpečení > Exportovat Data uživatele.

 2. Zadejte uživatelské jméno a vyberte uživatele.

 3. Klikněte na položku Export.

  Data je exportovat do souboru ZIP obsahujícího následující soubory.

  Soubor

  Obsah

  log.txt

  Počet položek v každém souboru .csv je uveden souhrn a obsahuje všechny chyby, ke kterým dochází při exportu.

  Request.txt

  Parametry použít pro export.

  Files.csv   

  Pro libovolný soubor přidal nebo změnil tohoto uživatele, seznamy Yammer ID, typ souboru, název, popis a cesta k souboru v Yammeru, spolu s metadat včetně skupiny účtování v.

  Files.csv neobsahuje samotný soubor. Pokud jste vybrali přílohy obsahují ve vaší exportovat, souborů najdete ve složce soubory zip souboru. ID souboru v Files.csv mohou sloužit k identifikaci soubory ve složce soubory nebo pokud chcete přejít přímo k souboru v Yammeru.

  Groups.csv   

  Seznamy Yammer seskupit libovolné skupině vytvořili nebo změnili uživatelem, ID, název, popis, stav ochrany osobních údajů, zda je skupina interní a externí odkaz na skupinu, datum vytvoření a aktualizovat datum. Tento soubor obsahuje taky agregované celkový počet hlasování Uživatel hlasoval uživatele a hlasování uživatel vytvořil.

  Messages.csv   

  Pro všechny zprávy odeslané nebo změněné uživatelem obsahuje ID zpráv, ID vlákna, ID skupiny, název skupiny, stav ochrany osobních údajů, ID odesílatele, název a e-mailu, úplné textu zprávy, ID pro přílohy a informace o vytváření a odstraňování. Seznam hlasování, kterou jste vytvořili se taky dozvíte.

  Topics.csv   

  Jakékoliv téma vytvořit uživatel během zadané období jsou uvedeny informace o vytvoření a odkaz na téma.

  Složky souborů   .

  Tato složka obsahovat soubory, které byly vytvořené nebo změněné uživatel během zadaného časového období. Soubory v původním formátu a jsou s názvem jejich Yammer ID. Například prezentace aplikace PowerPoint mohou být vedená jako 127815379.pptx.

 4. Pokud data aktivita účtu uživatele hotovou, dostanete zprávu složky Doručená pošta Yammeru s odkazem na data. Klikněte na odkaz a otevřete ho.

Exportovaná data nemá obsahují označeného záložkou zprávy, členství a až pak nebo sledovat uživatele, sledovaných témata, uživatele oznámení, aplikace a jazykové nastavení a organizačního diagramu. K vyhledání tato data pro jednotlivé uživatele, klikněte na ikonu nastavení Yammer Ikona nastavení yammeru , klikněte na lidé a klikněte na jméno uživatele, jejichž data si přejete zobrazit. Tato stránka zobrazuje profilu uživatele, konverzace jste se zúčastnili, soubory, obrázky a videa, která budou vystavili, spolu s jejich záložek a až pak a tito uživatelé a sledované témata.

Vyhledání a odstranění konkrétních zpráv nebo souborů

Pokud máte ID pro zprávy nebo souboru, můžete přejít přímo do ní ve službě Yammer a odstraňte ji v případě potřeby.

 • Najít a odstranit na určitou zprávu v Yammeru:

  1. Vytvořte adresu URL pro tuto zprávu. Použití https://www.yammer.com/<network_name> / #/ vláknech/show?threadId = <thread_id>. Například https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232.

  2. Ve zprávě klikněte na Další ikonu Ikona další (...) a potom klikněte na Odstranit.

 • Najít a odstranit konkrétní soubor ve službě Yammer:

  • Pomocí pole Hledat ve službě Yammer. Například do souboru nazvaného 12345678.pptx ve exportovat vyhledáním 1235678.pptx. Ve výsledcích hledání klikněte na soubor přejděte na soubor a potom klikněte na Odstranit tento soubor.

  • Nebo vytvořit adresu URL souboru. Použití https://www.yammer.com/<network_name> / # zadejte <file_number>, například https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678. Na stránce Yammer souboru klikněte na Odstranit tento soubor.

Nastavení exporty automatické dat.

Nastavit automatické opakovaných exportů pomocí Yammer rozhraní API. Informace o API pro Export dat najdete/export v Centru pro vývojáře Yammer.

Viz taky

Skupina zobrazení přehledy v Yammeru

Zobrazení sestavy Yammer aktivity

Uživatelská data auditování pro Yammer

Správa GDPR dat předmět požadavky na Yammer Enterprise

Správa Yammeru dodržování předpisů dat

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×