Export dat uživatele z aplikace Microsoft Planner

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Tento článek je o exportu dat plánu do Excelu, který není aktuálně podporován.  Pokud chcete svůj názor Microsoft na potřeby pro tuto funkci, přečtěte si téma tuto stránku Microsoft Plánovač UserVoice volit funkce a zadejte svůj komentář.

Tento článek popisuje, jak můžete exportovat data pro určitého uživatele z aplikace Microsoft Planner globální správce Office 365. Exportovaná data bude obsahovat data o uživateli obsažené v plánování a dat obsažených v plánů, které uživatel byl součástí. Exportovat obrázku Hotovo přes Windows PowerShell.

Poznámka: Office 365 globální správce můžete exportovat aplikace Microsoft Planner uživatele telemetrickými daty pomocí Nástroje protokolu Export dat na Portálu zabezpečení Microsoft.

Požadavky

Musíte nejdříve provést tyto akce:

 • Je třeba spustit skript Powershellu pro export dat Plánovač uživatele Office 365 globální správce.

 • Budete muset stáhnout a rozbalte Plánovač uživatelská data exportu souborů. Tyto tři soubory jsou moduly prostředí PowerShell a soubor skriptu prostředí PowerShell potřebné k exportu dat uživatelů.

  Poznámka: Stáhnout balíček, souhlasíte uzavřené licence a pojmy z oblasti.

Zrušení blokování souborů

Budete muset "odblokování" tři souborů, stáhněte si Plánovač uživatele pro Export dat skript balíček za účelem uživatel je v prostředí PowerShell. Důvodem je ve výchozím nastavení nejsou povolené spuštění skriptů stahují z Internetu. Soubory, které potřebujete k odblokování jsou:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.dll

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.WindowsForms.dll

Postupujte podle následujících pokynů odblokování tyto soubory:

 1. V Průzkumníku souborů přejděte do umístění, ve kterém unzipped souborů.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z výše rozbaleny souborů a klikněte na Vlastnosti.

 3. Na kartě Obecné vyberte Odblokovat.

  Odblokování soubor
 4. Klikněte na OK.

 5. Opakujte tento postup u zbývajících dvou souborů.

Export obsahu uživatelů z Plánovač

Po odblokování souborů, proveďte následující export uživatelská data z Plánovač:

 1. Spusťte Windows PowerShell. V prostředí PowerShell zadejte následující příkaz povolte spouštění skriptů stažených z Internetu pouze pro tuto relaci. Můžete být vyzváni k potvrzení zadáním "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Zadejte následující příkaz spustit skript Powershellu PlannerTenantAdmin . Tato akce importuje modulu s rutinu požadovaný export spustit.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Například pokud je soubor uložený ve C:\AdminScript, zadali byste:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Po dokončení skriptu získáte pomocí rutiny Export PlannerUserContent export obsahu uživatele z Planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametr

  Popis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Pomocí Azure Active Directory ID nebo UPN uživatele, u kterého chcete exportovat obsah.

  -ExportDirectory

  Místo pro ukládání výstupu souborů. Složku by již existuje.

  -HostName

  Potřebujete jenom tento parametr použijte, pokud třeba přistupujete k plánování když název hostitele než task.office.com. Pokud máte přístup k plánování z tasks.office365.uszahrňte například - HostName tasks.office365.us do příkazu.

  Například následující vyexportuje Petr Novák informace o uživatelích z Planner pomocí jeho UPN a budou stahovat soubory exportovat do umístění C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Budete vyzváni k ověření. Přihlaste se jako sami sobě (Office 365 globální správce), ne uživatele, kterého chcete exportovat.

 5. Po úspěšném získáte rutiny prostředí PowerShell přejděte do umístění exportu zobrazíte uživatele exportovaného datové soubory.

Co exportu a jak si přečíst

Po spuštění rutiny prostředí PowerShell exportovat data uživatele z plánování, zobrazí se dvěma typy souborů ve složce stažení umístění:

 • Jeden uživatel soubor ve formátu json s informacemi o uživateli.

 • Json souboru pro každý plán v jakém uživatele:

  • Má úkol přiřazen téhle osobě nebo ji.

  • Úkol vytvořil téhle osobě nebo ji.

Jak číst souborech exportovaných

Informace v této části můžete použít vám pomůže pochopit vlastnosti, které se zobrazí na stránce Uživatelé a soubory json plán, který jste dostali.

Soubor uživatele

Uživatelské jméno soubor bude připojen "Uživatel" a Microsoft Plánovač ID tohoto uživatele. Bude mít následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

User.Id

Plánovač ID služeb Microsoft uživatele.

User.ExternalId

Azure Active Directory ID tohoto uživatele.

User.DisplayName

Zobrazované jméno uživatele.

User.InternalDisplayName

Aplikace Microsoft Planner zobrazované jméno uživatele.

User.UserPrincipalName

Uživatel hlavní název (UPN) uživatele.

User.PrincipalType

Hodnota je vždy "Uživatel".

User.UserDetailsId

Jedinečný identifikátor objektu podrobnosti uživatele.

User.ICalendarPublishEnabled

Pokud je hodnota True, sdílení ICalendar aktivované řešení plánu. Přejděte na najdete v článku plánování kalendáře v Outlooku pro další informace.

User.OptedInNotifications

Oznámení, ke kterým uživatel přihlášená.

User.OptedOutNotifications

Oznámení, ke kterým uživatel zvolil se.

User.FavoritePlans

Záložka pro plány má uživatel favorited.

User.FavoritePlans.Id

Plánovač ID služeb Microsoft plánu.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Název přiřazený na záložku.

User.FavoritePlans.OrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

User.RecentPlans

Plány jednotného zasílání zpráv naposledy otevřené uživatelem.

User.RecentPlans.Id

Plánovač ID služeb Microsoft plánu.

User.RecentPlans.BookmarkName

Název přiřazený na záložku.

User.RecentPlans.LastAccess

Pokud požadovaný plán posledního otevření.

User.UserData

Vlastní data z klienta webového plánovače.

User.UserData.Key

Vlastní data klíče.

User.UserData.Value

Vlastní datová hodnota.

User.AssignedTaskOrdering

Řazení úkolů se uživateli přiřadí.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Plánovač ID služeb Microsoft plánu, který obsahuje daný úkol.

User.AssignedTaskOrdering.Id

ID služeb Microsoft plánování úkolu.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Název úkolu.

Plánování souborů

Každý název souboru plánu bude připojen "Plán" a ID Plánovač Microsoft plánu. Každý soubor bude mít následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

Plan.Id

Plánovač ID služeb Microsoft plánu.

Plan.Title

Název plánu.

Plan.Owner

Vlastník plán (entita uživatele nebo skupinu).

Plan.Owner.Id

Plánovač ID služeb Microsoft entity (skupina nebo uživatel).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory ID. entity (skupiny nebo uživatele)

Plan.Owner.DisplayName

Zobrazované jméno vlastníka (skupina nebo uživatel).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Uživatel hlavní název (UPN) Pokud vlastník je uživatel.

Plan.Owner.PrincipalType

Typ entity (skupina nebo uživatel).

Plan.CreatedDate

Datum a čas vytvoření plánu.

Plan.CreatedBy

Uživatel vytvořenou plánu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.CreatedByAppId

Jedinečný identifikátor aplikace, ve kterém byl vytvořen plánu.

Plan.ModifiedDate

Datum a čas poslední aktualizace plánu.

Plan.ModifiedBy

Jméno uživatele, který poslední aktualizace plánu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.PlanDetailsId

Jedinečný identifikátor objektu podrobnosti plánu.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Pokud je hodnota True, sdílení ICalendar aktivované řešení plánu. Další informace najdete v tématu zobrazení úkolů v kalendáři .

Plan.CreateTaskCommentWhen

Události, které bude mít za následek komentář, který má být vytvořené pro daný úkol v plánu.

Plan.ReferencesToPlan

Externí systémy, které odkazují na plán. Například vkládání aplikace Microsoft Planner plánu v Projectu Online plochy klienta.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

Externí systémové ID pro tento plán.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Zadejte odkaz na plánu nastavil externí aplikace.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Datum a čas vytvoření referenčního objektu.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

ID aplikace, odkaz vytvořili.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Navigace s popisem umístění, které popisuje, co odkazuje tento plán.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Přímý odkaz do aplikace, který odkazuje na požadovaný plán.

Plan.CategoryDescriptions

Celou sadu kategorie pro plán.  Existuje šest z těchto článků, které může nebo nemusí být používá.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Index popis kategorií (0 až 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Text popisku pro odpovídající hodnotou kategorie popis index.

Plan.PlanFollowers

Uživatelé, kteří podle plánu.

Plan.TimelineId

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.TimelineDisplaySettings

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.TimelineLockedWidth

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks

Úkoly objekty plánu.

Plan.Tasks.Id

Jedinečný identifikátor úkolu.

Plan.Tasks.Title

Název úkolu.

Plan.Tasks.BucketId

ID Plánovač Microsoft sady úkol probíhá.

Plan.Tasks.BucketName

Název bloku.

Plan.Tasks.PercentComplete

Stav dokončení úkolu v rozsahu 0 až 100.

Plan.Tasks.StartDate

Datum, kdy je naplánováno zahájení.

Plan.Tasks.DueDate

Datum, kdy je naplánováno dokončení.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Jedinečný identifikátor konverzace z Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Náhled, která se zobrazí na kartě úkol

Plan.Tasks.OrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Tasks.CreatedBy

Uživatel vytvořenou úkol. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.CreatedDate

Datum vytvoření úkolu.

Plan.Tasks.CompletedBy

Uživatel, který dokončení úkolu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.CompletedDate

Datum dokončení úkolu.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Uživatel, který poslední aktualizace úkolu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.ModifiedDate

Datum, kdy se naposledy aktualizovaly úkol.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Popisky vybrali CategoryDescriptions index požadovaný plán.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Jedinečný identifikátor objektu podrobnosti pro daný úkol.

Plan.Tasks.Description

Popis úkolu.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu, který je formát vývěsky úkolu.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Pořadí tip pro každou uživatele, jimž přiřazen.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Uživatel přiřazený úkol. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Řazení úkolů podle osobě v zobrazení přiřazeno.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu, který je formátu bloku úkolu vývěsky.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu při seskupené podle průběh místo bloku formát.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Tato funkce se nepoužívá.

Plan.Tasks.References

Externí odkazy.

Plan.Tasks.References.Url

Adresa URL odkazu.

Plan.Tasks.References.Alias

Popis text odkazu

Plan.Tasks.References.Type

Typ souboru, který odkazuje na.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Uživatel, který naposledy aktualizováno odkaz. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Datum, kdy se naposledy aktualizovaly odkaz.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Představuje priority odkaz zobrazit jako náhled na daném úkolu v uživatelském rozhraní. Aplikace Microsoft Planner zobrazuje pouze položce nejvyšší prioritu.

Plan.Tasks.Assignments

Přiřazení úkolů.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Uživatele, který úkol přiřazen. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Uživatel, který přiřazen úkol. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.Assignments.Order

Pořadí přiřazení, pokud je úkol přiřazen k více entity.

Plan.Tasks.Checklist

Kontrolní seznam pro daný úkol.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Jedinečný identifikátor kontrolního seznamu položky.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Název položky kontrolního seznamu.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Pokud je hodnota true, byl dokončen kontrolní seznam položek.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Uživatel, který naposledy aktualizováno kontrolního seznamu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Datum, kdy se naposledy aktualizovaly kontrolního seznamu.

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedBy

Uživatel, který poslední aktualizace úkolu nebo podrobnosti úkolu. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedDate

Datum úkol nebo naposledy aktualizovaly podrobností úkolu.

Plan.Buckets

Objekty bloku pro plán.

Plan.Buckets.Id

Jedinečný identifikátor v bloku.

Plan.Buckets.Title

Název bloku.

Plan.Buckets.OrderHint

Použít pro pořadí řazení. Najdete v článku Pokyny k používání pořadí v Microsoft plánování.

Plan.Buckets.Createdby

Uživatel vytvořenou v bloku. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Buckets.CreatedDate

Datum vytvoření bloku.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Uživatel, který naposledy aktualizováno bloku. Další podrobnosti najdete v článku vlastností uživatele .

Plan.Buckets.ModifiedDate

Datum, kdy se naposledy aktualizovaly bloku.

Vlastnosti uživatele v souboru Plans.json

Existuje několik objektů v Plans.json data, která představuje uživatele aplikace Microsoft Planner a bude mít podobné vlastnosti. Tyto objekty patří:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Každý z výše uvedených možností bude mít následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

ID

Plánovač ID služeb Microsoft uživatele.

ExternalId

Azure Active Directory ID tohoto uživatele.

DisplayName

Zobrazované jméno uživatele.

UserPrincipalName

Uživatel hlavní název (UPN) uživatele.

PrincipalType

Typ entity (uživatele nebo skupinu).

Viz také

Odstranění uživatelských dat do aplikace Microsoft Planner

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×