Export a import dat do jiných formátů souborů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Průvodce importem a exportem můžete přenést data projektu mezi aplikace Microsoft Project a jiných aplikacích. Následuje seznam formátů export nebo import z.

 • Microsoft Excel (jako sešit nebo jako Kontingenční tabulka)

 • pouze text (oddělený tabulátory)

 • hodnoty oddělené čárkami (CSV)

 • Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Definicí nebo úpravou export nebo import mapy těchto průvodců můžete snadno přenášet data mezi libovolnými poli Úkol, zdroje nebo Přiřazení podle potřeby.

V tomto článku

Exportovat informace o projektu

Importovat informace o projektu

Export informací o projektu

 1. Zvolte soubor > Uložit jako.

 2. Zvolte Procházet. (Nelze použít v aplikaci Project 2010 nebo Project 2007.)

 3. V poli Uložit jako typ vyberte formát souboru, do kterého chcete exportovat data.

 4. Do pole Název souboru zadejte název exportovaného souboru.

 5. Klikněte na Save (Uložit).

 6. Podle pokynů Průvodce exportem proveďte export požadovaných dat do příslušných polí v cílovém souboru.

 7. Při zobrazení vyzvy k vytvoření nového mapování nebo k použití existujícího mapování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na vytvořit nové mapování pro export zcela nové mapování.

  • Zvolte použít existující mapování a použijte výchozí mapování nebo dříve definované a uložené mapování.

 8. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project nebo vytvořte nové mapování.

  • Chcete-li exportovat konkrétní informace o projektu, zadejte nebo vyberte pole, která chcete mít obsažena ve sloupci Z, a stiskněte klávesu ENTER.

  • Přidáte úkol, zdroj nebo přiřazení polí v projektu mapování pro export, zvolte Přidat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole úkol nebo zdroj konkrétní tabulky mapování pro export, zvolte Base v tabulce. Vyberte tabulku, kterou chcete použít a pak vyberte OK.

  • Chcete-li odebrat všechny úkol, zdroj nebo přiřazení pole z mapování pro export, vyberte Vymazat vše.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci z a pak zvolte Vložit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci z a pak zvolte Vložit řádek.

  • Chcete-li odstranit pole, vyberte ve sloupci z a pak zvolte Odstranit řádek. Pokud chcete změnit název pole v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci a potom zadejte nový název.

 9. Chcete-li exportovat některé pouze úkoly nebo zdroje, vyberte filtr, který chcete do pole Filtr exportovat.

 10. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci a potom pomocí tlačítek Přesunout přesunete pole do požadovaného umístění.

 11. Na poslední stránce Průvodce exportem vyberte export dat dokončení.

Poznámky: 

 • Do formátu XML lze exportovat pouze celý projekt. Aplikace Project provede mapování dat automaticky, bez Průvodce exportem. Aby byla minimalizována velikost souboru, pole obsahující prázdné hodnoty nebudou do exportovaného souboru XML zahrnuta.

 • Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro export.

 • Mapování pro export nové nebo upravené můžete ukládat, pokud chcete znovu použít. Na poslední stránce Průvodce exportem zvolte Uložit mapování a potom zadejte název do pole název mapy. Nové mapování se přidají do seznamu předdefinované mapování.

 • Je rovněž možné použít existující mapování exportu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Pomocí nástroje Organizátor je možné kopírovat mapování exportu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Pokud vytvoříte mapování exportu pro ukládání dat do formátu CSV nebo TXT a nastavíte oddělovač textu, bude typ souboru určovat tento oddělovač, nikoli přípona souboru. Pokud například provedete uložení do souboru s názvem Mujprojekt.csv, ale v mapování jako oddělovač hodnot definujete tabulátor, bude soubor CSV místo čárek obsahovat tabulátory, přestože podle přípony souboru by se mělo jednat o hodnoty oddělené čárkami.

Import informací o projektu

Import informací do Projectu pomocí libovolné Zadané pole z jiného produktu Formát souboru, jako je Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, jazyk XML (Extensible Markup), hodnoty oddělené čárkami (CSV) nebo Formát textu odděleného tabulátory.

 1. Zvolte soubor > Otevřít > Procházet.

  (V aplikaci Project 2010 a Project 2007, zvolte soubor > Otevřít.)

 2. V poli Typ souboru vyberte typ souboru, který chcete importovat data.

 3. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete importovat, a poté v seznamu souborů vyberte požadovaný soubor.

 4. Zvolte Otevřít.

 5. Podle pokynů Průvodce importem proveďte import požadovaných dat do příslušných polí v aplikaci Project.

 6. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project.

  • Importovat data z polí ve zdrojovém souboru do jiného pole projektu, vyberte pole ve sloupci, vyberte nové pole a stiskněte klávesu ENTER.

  • Pokud chcete změnit název pole v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci a potom zadejte nový název.

  • Chcete-li odstranit pole, vyberte ve sloupci z a pak zvolte Odstranit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, vyberte pole ve sloupci z a pak zvolte Vložit řádek.

  • Chcete-li odebrat všechny úkol, zdroj nebo přiřazení pole z mapování pro import, vyberte Vymazat vše.

  • Pokud chcete přidat úkol, zdroj nebo přiřazení pole cílového souboru do mapování pro import, zvolte Přidat vše.

   Tip: Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro import.

 7. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, vyberte pole ve sloupci a potom použít tlačítka Přesunutí pole přesunout na požadované místo.

 8. Na poslední stránce Průvodce importem zvolte Dokončit importovat data.

  Tip: Mapování pro import nové nebo upravené můžete ukládat, pokud chcete znovu použít. Na poslední stránce Průvodce importem zvolte Uložit mapování a potom zadejte název do pole název mapy. Nové mapování se přidají do seznamu předdefinované mapování.

Poznámky: 

 • Je rovněž možné použít existující mapování importu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Pomocí nástroje Organizátor je možné kopírovat mapování importu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Pokud vytvoříte mapování importu pro zahrnutí dat z formátu CSV nebo TXT a nastavíte oddělovač textu, bude typ souboru určovat tento oddělovač, nikoli přípona souboru. Pokud například provedete import souboru s názvem Mujprojekt.csv, ale v mapování jako oddělovač hodnot definujete tabulátor, bude soubor CSV místo čárek obsahovat tabulátory, přestože podle přípony souboru by se mělo jednat o hodnoty oddělené čárkami.

 • Sice můžete zadat hodnoty do některé počítaná pole, Project může tyto hodnoty automaticky nebo dle vašeho zadání přepočítat.

 • Do aplikace Project lze importovat pouze data XML, která lze ověřit na základě jejich schématu pro výměnu dat.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional a chcete importovat informace z jiného formátu souboru do projektu organizace, který pro úkoly vyžaduje zadání specifických informací, nebude možné projekt uložit, dokud nezadáte všechny požadované informace.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional, pamatujte, že v projektu organizace nelze aktualizovat pole s náklady na zdroje. Informace o nákladech na zdroje lze importovat pouze u projektů netýkajících se organizace nebo pro zdroje v projektu, které se netýkají organizace.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×