Export a import dat do jiného formátu souboru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Informace z aplikace Microsoft Project můžete exportovat do jiného formátu pomocí průvodce. Následuje seznam formátů export nebo import z.

 • Microsoft Excel (jako sešit nebo jako Kontingenční tabulka)

 • pouze text (oddělený tabulátory)

 • hodnoty oddělené čárkami (CSV)

 • Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Definicí nebo úpravou export nebo import mapy těchto průvodců můžete snadno přenášet data mezi libovolnými poli Úkol, zdroje nebo Přiřazení podle potřeby.

Co chcete udělat?

Export informací o projektu

Import informací o projektu

Export informací o projektu

 1. Klikněte na kartu Soubor a na Uložit jako.

 2. V poli Uložit jako typ vyberte formát souboru, do kterého chcete exportovat data.

 3. Do pole Název souboru zadejte název exportovaného souboru.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Při exportu dat do příslušných polí cílového souboru postupujte podle pokynů Průvodce exportem.

 6. Při zobrazení výzvy k vytvoření nového mapování nebo k použití existujícího mapování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na Nové mapování vytvoříte nové mapování exportu úplně od začátku.

  • Klikněte na možnost Použít existující mapování a použijte výchozí mapování nebo dříve definované a uložené mapování.

 7. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project nebo vytvořte nové mapování.

  • Chcete-li exportovat konkrétní informace o projektu, zadejte nebo vyberte pole, která chcete mít obsažena ve sloupci Z, a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro export, klikněte na možnost Přidat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol nebo zdroj určité tabulky do mapování pro export, klikněte na možnost Podle tabulky. Klikněte na tabulku, kterou chcete použít, a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro export, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na něj ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek. Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Na a zadejte nový název.

 8. Chcete-li exportovat pouze určité úkoly nebo zdroje, klikněte v poli Exportní filtr na požadovaný filtr.

 9. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 10. Exportujte data kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce exportem.

Poznámka: 

 • Do formátu XML lze exportovat pouze celý projekt. Aplikace Project provede mapování dat automaticky, bez Průvodce exportem. Aby byla minimalizována velikost souboru, pole obsahující prázdné hodnoty nebudou do exportovaného souboru XML zahrnuta.

 • Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro export.

 • Pokud budete chtít nové nebo upravené mapování pro export znovu použít, můžete ho uložit. Na poslední stránce Průvodce exportem klikněte na tlačítko Uložit mapování a do pole Název mapování zadejte název tohoto mapování. Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

 • Můžete použít existující mapování exportu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Když použijete Organizátor, můžete kopírovat mapování exportu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapování pro export, abyste uložili data ve formátu souboru CSV nebo v textovém formátu, a nastavíte oddělovač textu, o typu souboru rozhoduje oddělovač, ne přípona. Například pokud uložíte soubor s názvem Můjprojekt.csv, ale jako oddělovač v mapování zadáte tabulátor, soubor CSV bude obsahovat tabulátory místo středníků, i když název souboru naznačuje použití středníků.

Začátek stránky

Import informací o projektu

Import informací do Projectu pomocí libovolné Zadané pole z jiného produktu Formát souboru, jako je Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, jazyk XML (Extensible Markup), hodnoty oddělené čárkami (CSV) nebo Formát textu odděleného tabulátory.

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na Procházet.

 2. V poli Soubory typu klikněte na typ souboru, ze kterého chcete importovat data.

 3. Přejděte do složky obsahující soubor, který chcete importovat, a poté v seznamu souborů vyberte požadovaný soubor.

 4. Klikněte na možnost Otevřít.

 5. Podle pokynů Průvodce importem proveďte import požadovaných dat do příslušných polí v aplikaci Project.

 6. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem ověřte nebo upravte předpoklady mapování aplikace Project.

  • Chcete-li importovat data z pole ve zdrojovém souboru do jiného pole aplikace Project, klikněte na dané pole ve sloupci Do, vyberte nové pole a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Do a zadejte nový název.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na ně ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Za poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro import, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole cílového souboru typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro import, klikněte na možnost Přidat vše.

   Tip: Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro import.

 7. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 8. Kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce importem data importujte.

  Tip: Pokud budete chtít nové nebo upravené mapování pro import znovu použít, můžete ho uložit. Na poslední stránce Průvodce importem klikněte na tlačítko Uložit mapování a do pole Název mapování zadejte název tohoto mapování. Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

Poznámka: 

 • Můžete použít existující mapování importu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Když použijete Organizátor, můžete kopírovat mapování importu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapování pro import, abyste začlenili data ze souboru formátu CSV nebo v textovém formátu, a nastavíte oddělovač textu, o typu souboru rozhoduje oddělovač, ne přípona. Například pokud importujete soubor s názvem Můjprojekt.csv, ale jako oddělovač v mapování zadáte tabulátor, soubor CSV bude obsahovat tabulátory místo středníků, i když název souboru naznačuje použití středníků.

 • Sice můžete zadat hodnoty do některé počítaná pole, Project může tyto hodnoty automaticky nebo dle vašeho zadání přepočítat.

 • Do aplikace Project lze importovat pouze data XML, která lze ověřit na základě jejich schématu pro výměnu dat.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional a chcete importovat informace z jiného formátu souboru do projektu organizace, který pro úkoly vyžaduje zadání specifických informací, nebude možné projekt uložit, dokud nezadáte všechny požadované informace.

 • Pokud používáte aplikaci Microsoft Project Professional, pamatujte, že v projektu organizace nelze aktualizovat pole s náklady na zdroje. Informace o nákladech na zdroje lze importovat pouze u projektů netýkajících se organizace nebo pro zdroje v projektu, které se netýkají organizace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×