Export a import dat do jiného formátu souboru

Průvodce importem a Průvodce exportem vám pomohou s přenosem projektových dat mezi aplikací Microsoft Office Project 2007 a jinými programy. Tito průvodci zobrazí pokyny pro umístění exportovaných nebo importovaných dat do příslušných polí Cíl. Definicí nebo úpravou map exportu nebo importu v těchto průvodcích můžete snadno přenášet data z nebo do požadovaných polí Úkol, zdrojů nebo Přiřazení. Až definujete mapy exportu nebo importu, můžete exportovat nebo importovat data.

V tomto článku

Export informací o projektu

Import informací o projektu

Export informací o projektu

Informace z aplikace Office Project 2007 můžete exportovat do jiného formátu, například do formátu Microsoft Office Excelu (jako je sešit nebo Kontingenční tabulka), do textového formátu (odděleného tabulátory), do formátu CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo XML (Extensible Markup Language).

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit jako.

 2. V poli Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru, do kterého chcete data exportovat.

 3. Do pole Název souboru zadejte název exportovaného souboru.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Do formátu XML můžete exportovat jen celý projekt. Project 2007 mapuje data automaticky bez použití Průvodce exportem. Kvůli minimalizaci velikosti souboru nejsou do exportovaného souboru XML zahrnutá pole obsahující nulové hodnoty.

 5. Při exportu dat do příslušných polí cílového souboru postupujte podle pokynů Průvodce exportem.

 6. Při zobrazení výzvy k vytvoření nového mapování nebo k použití existujícího mapování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na Nové mapování vytvoříte nové mapování exportu úplně od začátku.

  • Klikněte na možnost Použít existující mapování a použijte výchozí mapování nebo dříve definované a uložené mapování.

 7. Během kroku Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem ověřte nebo upravte nastavení mapování aplikace Project 2007 nebo vytvořte nové mapování:

  • Chcete-li exportovat konkrétní informace o projektu, zadejte nebo vyberte pole, která chcete mít obsažena ve sloupci Z, a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro export, klikněte na možnost Přidat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole typu úkol nebo zdroj určité tabulky do mapování pro export, klikněte na možnost Podle tabulky. Klikněte na tabulku, kterou chcete použít, a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro export, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na něj ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek. Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Na a zadejte nový název.

   Tip: Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci exportem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro export.

 8. Chcete-li exportovat pouze určité úkoly nebo zdroje, klikněte v poli Exportní filtr na požadovaný filtr.

 9. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 10. Exportujte data kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce exportem.

  Tip: Pokud budete chtít nové nebo upravené mapování pro export znovu použít, můžete ho uložit. Na poslední stránce Průvodce exportem klikněte na tlačítko Uložit mapování a do pole Název mapování zadejte název tohoto mapování. Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

Poznámka: 

 • Můžete použít existující mapování exportu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Když použijete Organizátor, můžete kopírovat mapování exportu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapování pro export, abyste uložili data ve formátu souboru CSV nebo v textovém formátu, a nastavíte oddělovač textu, o typu souboru rozhoduje oddělovač, ne přípona. Například pokud uložíte soubor s názvem Můjprojekt.csv, ale jako oddělovač v mapování zadáte tabulátor, soubor CSV bude obsahovat tabulátory místo středníků, i když název souboru naznačuje použití středníků.

Začátek stránky

Import informací o projektu

Informace můžete importovat do aplikace Microsoft Office Project 2007 pomocí jakéhokoliv Zadané pole z Formát souboru jiného produktu, například Microsoft Office Excelu, Microsoft Office Accessu, formátu XML (Extensible Markup Language), CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo Formát textu odděleného tabulátory.

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít  Obrázek tlačítka .

  Pokud jste připojení k serveru Microsoft Office Project Server 2007, klikněte na příkaz Otevřít ze souboru.

 2. V rozevíracím seznamu Soubory typu klepněte na typ souboru, ze kterého chcete importovat data.

 3. V poli Oblast hledání vyhledejte složku, která obsahuje soubor pro import, a pak tento soubor vyberte v seznamu souborů.

 4. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 5. Podle pokynů Průvodce importem importujte požadovaná data do příslušných polí aplikace Project 2007.

 6. Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem ověřte nebo upravte nastavení mapování aplikace Project 2007:

  • Pokud chcete importovat data z pole ve zdrojovém souboru do jiného pole aplikace Project 2007, klikněte na dané pole ve sloupci Do, vyberte nové pole a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název pole v cílovém souboru, klikněte na dané pole ve sloupci Do a zadejte nový název.

  • Chcete-li odstranit pole, klikněte na ně ve sloupci Z a poté klikněte na možnost Odstranit řádek.

  • Chcete-li vložit nové pole nad jiné pole, klikněte na dané pole ve sloupci Za poté klikněte na možnost Vložit řádek.

  • Chcete-li odebrat všechna pole typu úkol, zdroj nebo přiřazení z mapování pro import, klikněte na možnost Vymazat vše.

  • Chcete-li přidat všechna pole cílového souboru typu úkol, zdroj nebo přiřazení do mapování pro import, klikněte na možnost Přidat vše.

   Tip: Na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení v Průvodci importem můžete v části Náhled zkontrolovat rozvržení mapování pro import.

 7. Pokud chcete změnit pořadí polí v cílovém souboru, klikněte na pole ve sloupci Do a poté klikněte na tlačítka Přesunout a přesuňte pole do požadované pozice.

 8. Kliknutím na možnost Dokončit na poslední stránce Průvodce importem data importujte.

  Tip: Pokud budete chtít nové nebo upravené mapování pro import znovu použít, můžete ho uložit. Na poslední stránce Průvodce importem klikněte na tlačítko Uložit mapování a do pole Název mapování zadejte název tohoto mapování. Nové mapování se přidá do seznamu předdefinovaných mapování.

Poznámka: 

 • Můžete použít existující mapování importu z jiného projektu, pokud je toto mapování dostupné v globálním souboru. Když použijete Organizátor, můžete kopírovat mapování importu ze souboru projektu do Globální soubor.

 • Když vytvoříte mapování pro import, abyste začlenili data ze souboru formátu CSV nebo v textovém formátu, a nastavíte oddělovač textu, o typu souboru rozhoduje oddělovač, ne přípona. Například pokud importujete soubor s názvem Můjprojekt.csv, ale jako oddělovač v mapování zadáte tabulátor, soubor CSV bude obsahovat tabulátory místo středníků, i když název souboru naznačuje použití středníků.

 • I když můžete hodnoty zadat také do některých vypočítaných polí, může Project 2007 tyto hodnoty přepočítat (automaticky nebo na požádání).

 • Project 2007 dokáže importovat jen data XML, která jde ověřit na základě jejího schématu výměny dat.

 • Pokud importujete informace z jiného formátu souborů do projektu organizace, v němž je nutné zadat určité informace pro úkoly, nebude před zadáním všech požadovaných informací možné projekt uložit.

 • V projektu organizace nejde aktualizovat pole nákladů na zdroj. Informace o nákladech na zdroj můžete importovat jen v jiných projektech než v projektech organizace a pro jiné zdroje v projektu než pro zdroje organizace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×