Office
Přihlásit se

Exchange 2007 konec Přehled podpory

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Na 11 duben 2017Exchange Server 2007 konci podpory. Pokud již nebyly začali migrace z Exchange 2007 do Office 365 nebo Exchange 2016, teď je čas zahájení plánování.

K čemu slouží konec střední podpora?

Exchange Server, stejně jako skoro všech produktech Microsoft má cyklu podpory, po kterou nabízíme nových funkcí, opravy chyb, bezpečnostní opravy a tak dál. Tento životního cyklu obvykle trvá 10 let od data první verzi produktu a konce tomto životního cyklu se nazývá produktu ukončení podpory. Protože Exchange 2007 konci jeho support na 11 duben 2017 už poskytuje společnost Microsoft:

 • Technická podpora pro problémy, které se můžou vyskytnout

 • Opravy zjištěných chyb, které můžou mít vliv na stabilitu a použitelnost serverů

 • Opravy zjištěných chyb zabezpečení, které můžou server vystavit riziku spojenému s narušením zabezpečení

 • Aktualizace časových pásem

Vaše instalace Exchange 2007 poběží i po tomto datu. Kvůli výše uvedeným změnám ale důrazně doporučujeme, abyste Exchange 2007 co nejdříve migrovali na nové řešení.

Další informace o serverech Office 2007, u kterých se blíží doba ukončení podpory, najdete v článku o plánování upgradu serverů Office 2007.

Jaké mám možnosti?

Teď Exchange 2007 dosáhl konec podpory, důrazně doporučujeme průzkum vašich možností a připravit plán migrace. Můžeš:

 • Přímá, fázovaná nebo hybridní migrace na Office 365

 • Migrace serverů Exchange 2007 na novější verzi Exchange na vašich místních serverech

V následujících oddílech je každá varianta podrobně popsána.

Migrace na Office 365

Migrace e-mailu na Office 365 je nejlepší a nejjednodušší možnost, jak vyřadit nasazený Exchange 2007. Migrací na Office 365 skokem přejdete z deset let staré technologie na moderní funkce jako například:

 • funkce dodržování předpisů, jako jsou zásady uchovávání informací, místní blokování pro archivaci a blokování z důvodu soudního sporu, místní eDiscovery a další;

 • Skupiny Office 365;

 • prioritní doručená pošta;

 • analýza Delve;

 • rozhraní REST API pro programovatelný přístup k e-mailu, kalendářům, kontaktům a dalším funkcím.

Nové funkce a změny prostředí se nejprve projeví v Office 365, abyste je vy i vaši uživatelé mohli rovnou začít používat. Kromě nových funkcí vám také odpadnou tyto starosti:

 • nákup a údržba hardwaru;

 • péče o vytápění a chlazení serverů;

 • aktualizace zabezpečení, produktů a opravy časových pásem;

 • údržba úložišť a softwaru podle požadavků na dodržování předpisů;

 • upgrady na novou verzi Exchange – v Office 365 máte vždy nejnovější verzi Exchange.

Jak migrovat na Office 365?

Existuje několik možností, jak přejít na Office 365, které se liší podle velikosti organizace. Při rozhodování o migrační metodě je potřeba vzít v úvahu několik věcí, jako je počet přesouvaných licencí nebo poštovních schránek, délka migrace nebo jestli během migrace potřebujete plynulou integraci místní instalace do Office 365. V této tabulce najdete metody migrace a nejdůležitější činitele, kteří ovlivňují použitou metodu.

Možnost migrace

Velikost organizace

Doba trvání

Přímá migrace

Méně než 150 licencí

Týden nebo méně

Fázovaná migrace

Více než 150 licencí

Několik týdnů

Úplná hybridní migrace

Několik set až tisíc licencí

Několik měsíců nebo déle

V následujících oddílech najdete přehled těchto metod. V článku Rozhodování o cestě migrace se dozvíte podrobnosti o každé metodě.

Přímá migrace

Pokud provádíte přímou migraci, migrujete k předem vybranému datu a času všechny poštovní schránky, distribuční skupiny, kontakty atd. do Office 365. Jakmile budete hotovi, vypnete místní servery Exchange a začnete používat výhradně Office 365.

Metoda přímé migrace je vhodná pro malé organizace s menším počtem poštovních schránek, které chtějí rychle přejít na Office 365, a nechtějí se zabývat složitějšími metodami. Tato metoda ale má i svá omezení, protože je potřeba ji dokončit za týden (nebo i v kratším čase) a vyžaduje, aby si uživatelé znovu nakonfigurovali své outlookové profily. Přímou metodou sice můžete migrovat až 2000 poštovních schránek, ale důrazně se doporučuje migrovat touto metodou maximálně 150 poštovních schránek. Pokud se pokusíte migrovat více než 150 poštovních schránek, může se stát, že je ve stanoveném termínu nestihnete všechny přenést. Pracovníci podpory také mohou být zavaleni žádostmi uživatelů o pomoc s novou konfigurací Outlooku.

Pokud uvažujete o přímé migraci, tady je pár věcí, které je potřeba vzít v úvahu:

 • Office 365 bude potřeba připojit k serverům Exchange 2007 pomocí Outlooku Anywhere přes TCP port 443.

 • Do Office 365 budou přesunuty všechny místní poštovní schránky.

 • Budete potřebovat účet místního správce, který má přístup pro čtení obsahu poštovních schránek uživatelů.

 • Domény používané v Exchangi 2007, které chcete používat i v Office 365, je potřeba do této služby přidat jako ověřené domény.

 • V době mezi zahájením migrace a začátkem konečné fáze bude Office 365 pravidelně synchronizovat poštovní schránky Office 365 s místními poštovními schránkami. Migraci tak můžete dokončit bez starostí o e-maily, které zůstaly v místních poštovních schránkách.

 • Uživatelé dostanou ke svým účtům Office 365 nová dočasná hesla, která si při prvním přihlášení ke své poštovní schránce budou muset změnit.

 • Pro každou migrovanou poštovní schránku uživatele budete potřebovat licenci Office 365 s Exchangem Online.

 • Uživatelé si na každém zařízení budou muset nastavit nový profil Outlooku, aby mohli znovu stahovat e-maily. Množství e-mailů, které Outlook stahuje, se liší. Další informace najdete v článku Změna objemu pošty pro práci offline.

Další informace o přímé migraci najdete v článcích:

Fázovaná migrace

Fázovaná migrace je vhodná, pokud máte několik set nebo několik tisíc poštovních schránek, které chcete migrovat do Office 365. Na dokončení migrace potřebujete týden nebo déle, ale nepotřebujete funkce rozšířené hybridní migrace, jako je sdílení kalendářových informací o volném/obsazeném čase.

Fázovaná migrace je ideální pro organizace, které na migraci poštovních schránek do Office 365 potřebují více času, ale přesto plánují konec migrace v horizontu několika týdnů. Poštovní schránky můžete migrovat v dávkách. U těchto dávek můžete kontrolovat, kolik a jakých poštovních schránek v danou chvíli migrujete. Dávka může obsahovat například poštovní schránky uživatelů jednoho oddělení, abyste je přesunuli všechny naráz. Poštovní schránky členů vedení můžete nechat až na poslední dávku. Při přímé i fázované migraci budou uživatelé muset znovu vytvořit své outlookové profily.

Pokud uvažujete o fázované migraci, tady je pár věcí, které je potřeba vzít v úvahu:

 • Office 365 bude potřeba připojit k serverům Exchange 2007 pomocí Outlooku Anywhere přes TCP port 443.

 • Budete potřebovat účet místního správce, který má přístup pro čtení obsahu poštovních schránek uživatelů.

 • Domény používané v Exchangi 2007, které chcete používat i v Office 365, je potřeba do této služby přidat jako ověřené domény.

 • Budete muset vytvořit soubor CSV s celým jménem a e-mailovou adresou každé poštovní schránky, kterou chcete v dávce migrovat. Ke každé migrované poštovní schránce také budete muset připojit nové heslo, které potom pošlete každému uživateli. Při prvním přihlášení k nové poštovní schránce v Office 365 se uživateli zobrazí výzva ke změně hesla.

 • V době mezi zahájením migrační dávky a začátkem konečné fáze bude Office 365 pravidelně synchronizovat poštovní schránky Office 365 s místními poštovními schránkami zahrnutými do dávky. Migraci tak můžete dokončit bez starostí o e-maily, které zůstaly v místních poštovních schránkách.

 • Uživatelé dostanou ke svým účtům Office 365 nová dočasná hesla, která si při prvním přihlášení ke své poštovní schránce budou muset změnit.

 • Pro každou migrovanou poštovní schránku uživatele budete potřebovat licenci Office 365 s Exchangem Online.

 • Uživatelé si na každém zařízení budou muset nastavit nový profil Outlooku, aby mohli znovu stahovat e-maily. Množství e-mailů, které Outlook stahuje, se liší. Další informace najdete v článku Změna objemu pošty pro práci offline.

Další informace o fázované migraci najdete v těchto článcích:

Úplná hybridní migrace

Úplnou hybridní migraci používají organizace s mnoha sty až desítkami tisíc poštovních schránek, které chtějí část těchto schránek (nebo všechny) přesunout do Office 365. Tyto migrace sice většinou trvají delší dobu, ale zase nabízejí více možností:

 • Zobrazit místním uživatelům informace z kalendáře o volném čase nebo zaneprázdnění uživatelů v Office 365 (a naopak).

 • Prohlížet jednotný globální adresář, který obsahuje místní příjemce i příjemce z Office 365.

 • Zobrazovat celé outlookové karty příjemců pro všechny uživatele bez ohledu na to, jestli jsou místní nebo v Office 365.

 • Zabezpečená e-mailová komunikace mezi místními servery Exchange a Office 365 s využitím protokolu TLS a certifikátů.

 • Zacházet se zprávami posílanými mezi místními servery Exchange a Office 365 jako by byly interní, což umožňuje:

  • Použít k jejich řádnému vyhodnocení a zpracování agenty přenosu a agenty dodržování předpisů určené pro interní zprávy.

  • Obejít antispamové filtry.

Úplné hybridní migrace jsou ideální pro organizace, které předpokládají, že budou hybridní konfiguraci používat řadu měsíců (nebo i déle). Získáte funkce uvedené v předchozí části tohoto oddílu a navíc synchronizaci adresářů, lépe integrované funkce dodržování předpisů a možnost online přesunů poštovních schránek do nebo z Office 365. Office 365 rozšiřuje vaši místní organizaci.

Pokud uvažujete o úplné hybridní migraci, tady je pár věcí, které je potřeba vzít v úvahu:

 • Úplné hybridní migrace se nehodí pro všechny typy organizací. Úplné hybridní migrace jsou složité. Organizace s méně než několika sty poštovních schránek obvykle ani nezaznamenají výhody, které by stály za úsilí a náklady vynaložené na nastavení tohoto typu migrace. Pokud vám to připomíná vaši organizaci, důrazně doporučujeme, abyste se raději rozhodli pro přímou nebo fázovanou migraci.

 • Do vaší organizace Exchange 2007 bude potřeba zavést alespoň jeden server Exchange 2013 , který bude fungovat jako „hybridní server“. Tento server bude jménem serverů Exchange 2007 komunikovat s Office 365.

 • Office 365 bude muset být připojen k hybridnímu serveru pomocí Outlooku Anywhere přes TCP port 443.

 • Mezi místními servery Active Directory a Office 365 bude potřeba nastavit synchronizaci adresářů pomocí Azure Active Directory Connect (AADConnect).

 • Uživatelé se k poštovní schránce Office 365 budou moci přihlásit pomocí stejného uživatelského jména a hesla, jaké používají při přihlášení k místní síti (vyžaduje Azure Active Directory Connect se synchronizací hesla a/nebo Active Directory Federation Services).

 • Pro každou migrovanou poštovní schránku uživatele budete potřebovat licenci Office 365 s Exchangem Online.

 • U většiny zařízení uživatelé nemusejí nastavovat nový outlookový profil (některé starší telefony s Androidem ho mohou potřebovat) ani nebude potřeba znovu stahovat e-maily.

Pokud se rozhodnete pro úplnou hybridní migraci, prohlédněte si následující materiály, které vám při migraci pomohou:

Migrace na novější verzi Exchange Serveru

I když jsme pevně přesvědčeni, že nejlepší hodnotu a uživatelské prostředí získáte migrací na Office 365, chápeme, že některé organizace potřebují místní e-mail. Důvodem mohou být zákonné požadavky nebo potřebujete záruku, že data nejsou uložena v datacentru, které se nachází v jiné zemi atd. Pokud si zvolíte místní e-mail, můžete prostředí Exchange 2007 migrovat na Exchange 2010, Exchange 2013 nebo Exchange 2016.

Pokud nemůžete migrovat na Office 365, doporučujeme Exchange 2016. Exchange 2016 nabízí všechny funkce a vylepšení předchozích verzí a nejvíce odpovídá prostředí, které je dostupné v Office 365 (přestože některé funkce jsou k dispozici jen v Office 365). Podívejte se na pár věcí, které ve vaší stávající verzi chybí:

Verze Exchange

Funkce

Exchange Server 2010

 • Řízení přístupu na základě rolí (oprávnění bez seznamů ACL)

 • Zásady poštovní schránky v Outlook Web Accessu

 • Možnost sdílení informací o volném/obsazeném čase a delegování kalendářů mezi organizacemi

Exchange 2013

Funkce z Exchange 2010 a novějších verzí…

 • Zjednodušená architektura, která snižuje počet serverových rolí na tři (poštovní schránka, klientský přístup a hraniční server)

 • Zásady ochrany před únikem informací (DLP), které brání úniku citlivých informací

 • Výrazně vylepšené prostředí Outlook Web Appu

Exchange 2016

Funkce z Exchange 2013 a novějších verzí...

 • Dále zjednodušené serverové role pouze na poštovní schránku a hraniční server

 • Vylepšená ochrana před únikem informací s integrací SharePointu

 • Odolnější databáze

 • Online spolupráce na dokumentech

Na jakou verzi mám migrovat?

Doporučujeme, abyste napřed uvažovali o migraci na Exchange 2016. Pak použijte následující informace, abyste si svůj předpoklad buď potvrdili, nebo migraci na Exchange 2016 vyloučili. Pokud z nějakého důvodu nemůžete migrovat na Exchange 2016, opakujte stejný postup s Exchangem 2013 atd.

Aspekt

Další informace

Ukončení podpory kalendářních dat

Stejně jako Exchange 2007 každou verzí Exchange má vlastní koncové datum podpory:

 • Exchange 2010    – leden 2020

 • Exchange 2013    – duben 2023

 • Exchange 2016    – říjen 2025

Dříve podpora datum ukončení, dříve musíte provést další migraci. Leden 2020 je mnohem podrobněji, než si myslíte!

Migrace na Exchange 2010 a 2013

Tady jsou obecné fáze migrace na Exchange 2010 nebo Exchange 2013:

 1. Instalace Exchange 2010 nebo 2013 do stávající organizace Exchange 2007

 2. Přesun služeb a další infrastruktury do Exchange 2010 nebo 2013

 3. Přesun poštovních schránek a veřejných složek do Exchange 2010 nebo 2013

 4. Vyřazení zbývajících serverů Exchange 2007

Migrace na Exchange 2016

Tady jsou obecné fáze migrace na Exchange 2016:

 1. Instalace Exchange 2013 do stávající organizace Exchange 2007

 2. Přesun služeb a další infrastruktury do Exchange 2013

 3. Přesun poštovních schránek a veřejných složek do Exchange 2013

 4. Vyřazení zbývajících serverů Exchange 2007

 5. Instalace Exchange 2016 do stávající organizace Exchange 2013

 6. Přesun poštovních schránek, veřejných složek, služeb a další infrastruktury do Exchange 2016 (na pořadí nezáleží)

 7. Vyřazení zbývajících serverů Exchange 2013

Poznámka: Migrace z Exchange 2013 na Exchange 2016 je jednoduchá. Obě verze mají prakticky stejné hardwarové požadavky. Tato skutečnost společně s velkou kompatibilitou obou verzí znamená, že můžete přestavit server, který jste koupili pro Exchange 2013, a nainstalovat na něj Exchange 2016. Díky online přesunům poštovních schránek si většina uživatelů ani nevšimne, že jste jim poštovní schránku přesunuli ze serveru a pak jste ji vrátili zpět po jeho opětovném sestavení s Exchangem 2016.

Koexistence verzí

Při migraci na:

 • Exchange 2016    Exchange 2016 nemůžete instalovat v organizaci, ve které je server Exchange 2007. Je potřeba nejprve provést migraci na Exchange 2010 nebo 2013 (důrazně doporučujeme Exchange 2013), odebrat všechny servery Exchange 2007 a pak migrovat na Exchange 2016.

 • Exchange 2010 nebo Exchange 2013    Exchange 2010 nebo Exchange 2013 můžete instalovat do stávající organizace Exchange 2007. To znamená, že můžete nainstalovat jeden nebo více serverů Exchange 2010 nebo 2013 a provést migraci.

Hardware serveru

Od Exchange 2007 se požadavky na hardware serveru změnily. Jenom je potřeba zkontrolovat, jestli je používaný hardware kompatibilní. Další informace o hardwarových požadavcích pro každou verzi najdete zde:

Zjistíte, že díky výrazně lepšímu výkonu Exchange a většímu výpočetnímu výkonu a kapacitě úložišť novějších serverů budete pravděpodobně k podpoře stejného počtu poštovních schránek potřebovat méně serverů.

Verze operačního systému

Tady jsou minimální podporované verze operačního systému pro každou verzi:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 SP2

Další informace o podpoře operačního systému najdete v matici možností podpory Exchange.

Úroveň funkčnosti doménové struktury Active Directory

Tady jsou minimální podporované úrovně funkčnosti doménové struktury Active Directory pro každou verzi:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Další informace o podpoře úrovní funkčnosti doménové struktury najdete v matici možností podpory Exchange.

Verze klienta Office

Tady jsou minimální podporované verze klienta Office pro každou verzi:

 • Exchange 2016    Office 2010 (s nejnovějšími aktualizacemi)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Další informace o podpoře klienta Office najdete v matici možností podpory Exchange.

Jak provedu migraci?

Pokud jste se rozhodli, že chcete zachovat místní e-mail, použijte následující materiály, které vám pomůžou s migrací:

Co když budu potřebovat pomoc?

Pokud migrujete na Office 365, můžete pravděpodobně využít službu Microsoft FastTrack. FastTrack nabízí doporučené postupy, nástroje a materiály, které mají migraci na Office 365 co nejvíce zjednodušit. Nejlepší na této službě je, že skutečně máte k dispozici technika podpory, který vás povede při migraci, od plánování a návrhu až k migraci poslední poštovní schránky. Pokud se o této službě chcete dozvědět více, podívejte se na Microsoft FastTrack

Pokud se při migraci na Office 365 dostanete do problémů, a nepoužíváte FastTrack, nebo migrujete na novější verzi Exchange Serveru, jsme tady, abychom vám pomohli. Tady jsou některé materiály, které můžete použít:

Související témata

Materiály pro pomoc s upgradem serverů a klientů Office 2007
Skupina Office Retirement (odborná komunita Microsoftu)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×