Excel Functions Translator

Tento článek vás provede nastavením a používáním excelového doplňku Functions Translator. Functions Translator je určený pro ty, kdo používají verze Excelu v různých jazycích a potřebují pomoc při hledání správné funkce v konkrétním jazyce nebo potřebují přeložit z jednoho jazyka do druhého celé vzorce.

Functions Translator:

 • Doplněk dává uživatelům, kteří znají excelové funkce v angličtině, možnost používat lokalizované verze Excelu.

 • Uživatelé můžou do svého mateřského jazyka jednoduše přeložit celé vzorce.

 • S 80 jazyky a 800 funkcemi podporuje všechny lokalizované jazyky a funkce Excelu.

 • Umožňuje v obou vybraných jazycích efektivně hledat kteroukoliv část názvu funkce.

 • Zobrazí posuvný seznam uspořádaný do kategorií s anglickými a jim odpovídajícími lokalizovanými funkcemi.

 • Svůj názor na kvalitu překladu funkcí můžete poslat Microsoftu. Svůj názor na konkrétní funkci můžete napsat v konkrétním jazyce.

 • Lokalizované jsou tyto jazyky: angličtina, brazilská portugalština, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), dánština, francouzština, holandština, italština, japonština, korejština, němčina, ruština, turečtina, španělština a švédština.

Instalace doplňku Functions Translator

Doplněk Functions Translator je dostupný zdarma v Microsoft Storu a můžete si ho nainstalovat takto:

 1. Otevřete Microsoft Excel.

 2. Přejděte na kartu Vložení.

 3. Na pásu karet klikněte na tlačítko Store.

 4. Otevře se dialog Doplňky pro Office. Zkontrolujte, že je nahoře vybraný Store, a klikněte nalevo na Produktivita.

 5. Vlevo nahoře vyhledejte v poli pro hledání položku Functions Translator.

 6. Až se vyhledá, klikněte na zelené tlačítko Přidat napravo a překladač se nainstaluje.

Konfigurace doplňku Functions Translator:

Po instalaci vytvoří Functions Translator na kartě Domů úplně napravo dvě tlačítka.

Tato tlačítka slouží k přechodu do podokna Reference a Translator (Překladač) v dialogu Functions Translator (Překladač funkcí). Výjimkou je první spuštění doplňku Functions Translator, kdy přejdete do podokna Welcome (Vítejte):

Úvodní podokno excelového doplňku Functions Translator

Podokno se otevře napravo v Excelu a bude ukotvené pro všechny operace.

Můžete přejít přímo k překladům tak, že kliknete na odkaz Skip (Přeskočit) > odkaz napravo v horní části rámečku, ale doporučujeme vybrat možnost Get Started (Začínáme), která zobrazí dialog pro nastavení jazyka. Tady můžete vybrat svoje výchozí jazyky From (Z) a To (Do), které ale můžete kdykoliv změnit.

Podokno nastavení jazyka v doplňku Functions Translator

Můžete tu nakonfigurovat nastavení jazyka. I když Functions Translator podporuje všechny jazyky, do kterých Microsoft lokalizoval funkce Excelu, najednou můžete používat vždycky jenom jednu dvojici. Můžete vybrat libovolnou kombinaci jazyků a Excel si vybrané nastavení zapamatuje. Dvojici jazyků můžete kdykoliv změnit v podokně Preferences (Předvolby), které je dostupné ze všech hlavních podoken doplňku. 

Ve výchozím nastavení jazyků From a To bude v seznamu From vybraná angličtina a v seznamu To bude vybraný jazyk, ve kterém máte nainstalovaný Excel. Pokud je jazyk vaší instalace jeden z těch, které jsem lokalizovali pro Functions Translator, zobrazí se uživatelské rozhraní v daném lokalizovaném jazyce. Po výběru jazykového páru klikněte na Start Working (Začít pracovat).

V překladači používáme koncept To a From. V poli To je jazyk, který znáte, v poli From jazyk, který chcete vyhledat. Pokud byste tedy prozkoumávali funkce vyhledávání v angličtině, ale potřebovali francouzské názvy těchto funkcí, nastavili byste v poli From angličtinu a v poli To francouzštinu.

Jednoduše přepínat mezi jazyky From a To můžete pomocí zelených šipek nahoru a dolů.

Preferences

Podokno Preferences můžete aktivovat tak, že kliknete na kolečko nastavení v dolní části všech tří hlavních podoken.

Kromě toho, že jsou tu různé odkazy, které vás můžou zajímat, můžete tady také kdykoliv změnit jazyky To a From. Když kliknete na šipku doleva v horní části podokna, dostanete se zpátky do hlavního podokna.

Podokno předvoleb pro Functions Translator

Podokno Reference

V podokně Reference je rozevírací seznam Function category (Kategorie funkcí), ve kterém se zobrazí všechny funkce v jednotlivých vybraných skupinách v jazyce From nalevo a v jazyce To napravo. Pokud si nejste jistí, do které kategorie funkce patří, můžete vybrat možnost All (Vše).

Ve výchozím nastavení jsou funkce seřazené abecedně podle sloupce From, v tomto případě tedy podle angličtiny, a vedle slova English (Angličtina) můžete vidět malou šipku. Můžete je seřadit podle abecedy nebo pozpátku a můžete je seřadit podle jazyka From nebo jazyka To. Jednoduše klikněte na jazyk, který chcete k seřazení použít. Když budete chtít funkce seřadit obráceně, klikněte na název znovu. Šipka určuje směr řazení.

Podokno referencí pro Functions Translator

Když kliknete na název funkce v kterémkoliv z obou sloupců, zobrazí se podokno Dictionary (Slovník), ve kterém se zobrazí příslušná funkce s krátkým popisem.

Podokno Dictionary

Podokno Dictionary umožňuje hledat libovolnou část názvu funkce tak, že se zobrazí všechny funkce, které obsahují písmena, která zadáte. Aby se zachoval výkon, nezobrazí hledání žádné výsledky, dokud nezadáte aspoň dvě písmena. Hledání proběhne v těch dvou jazycích, které jste vybrali, a vrátí výsledky pro oba jazyky.

Podokno slovníku pro Functions Translator

Když hledání vrátí název požadované funkce, můžete na něho kliknout a zobrazí se dvojice jazyků a definice funkce. Když kliknete na název funkce v podokně Reference, přejdete pravděpodobně do podokna Dictionary, kde se zobrazí příslušná dvojice jazyků a popis funkce.

Poznámky: 

 • Ne všechny funkce mají popis, ale chybět jich bude jenom pár.

 • Popisy funkcí jsou jenom v angličtině.

 • Pokud potřebujete vidět lokalizovaný popis, můžete přejít na kartu Formulas (Vzorce), kliknout na příslušnou kategorii funkcí a umístit ukazatel myši na danou funkci. Excel zobrazí popis funkce v jazyce instalace.

Když kliknete na ikonu žárovky v podokně Dictionary, přejdete do podokna Feedback on translation (Názor na překlad), kde nám můžete napsat svůj názor na konkrétní překlad.

Podokno pro zadání názoru na doplněk Functions Translator

Podokno Translator

V podokně Translator je možné přeložit celý vzorec z jednoho jazyka do jiného. Tady je příklad podokna Translator, kde je přeložený vzorec z angličtiny do francouzštiny:

Podokno excelového doplňku Functions Translator s funkcí převedenou z angličtiny do francouzštiny

V poli nahoře je původní jazyk a v poli dole jazyk překladu. Pomocí tlačítek se dvěma zelenými šipkami přeložíte požadovaný výraz uvedeným směrem. V tomto případě jsme vložili vzorec do pole From a klikli na šipku dolů, aby se přeložil do francouzštiny.

Ruční nastavení oddělovačů

Excelové funkce používají k oddělení rozsahů a argumentů oddělovače. Různé jazyky používají různé oddělovače, takže i když se Functions Translator pokusí vybrat správně, může být někdy nutné některá nastavení zadat ručně.

Obrázek se seznamem tlačítek pod poli původního jazyka a jazyka překladu

Pod každým polem From/To je skupina tlačítek jako na obrázku nahoře. První tlačítko zkopíruje informace v textovém poli nad ním a vloží je do buňky, která je v Excelu aktuálně aktivní. Můžete ho použít k vložení lokalizovaného vzorce do buňky, kterou vyberete.

Ostatní tlačítka jsou seskupená podle odpovídajících funkcí: oddělovač desetinných míst, oddělovač polí a oddělovač seznamů.

 • Oddělovač desetinných míst

  • Oddělovač desetinných míst může být tečka nebo čárka.

 • Oddělovač polí

  • Tento oddělovač je specifický pro vzorce polí.

 • Oddělovač seznamů

  • V angličtině se desetinná místa obvykle oddělují tečkou a oddělovač seznamů je čárka. V některých evropských jazycích je oddělovačem desetinných míst čárka a oddělovač seznamů tedy musí být jiný – konkrétně středník. 

Instantly translate selected cell (Okamžitý překlad vybrané buňky)

Možnost Instantly translate selected cell na kartě Translator se pokusí přeložit vzorec v buňce, kterou vyberete. Vloží vzorec z vybrané buňky do dolního pole jazyka To a hned vloží překlad do pole jazyka From.

Poznámky: 

 • Funkci Instantly translate selected cell nepodporují Microsoft Excel 2013 ani starší verze.

 • Funkce Instantly translate selected cell nebude fungovat, pokud jste v buňce v režimu úprav. Hned jak režim úprav ukončíte, bude okamžitý překlad znovu fungovat.

Váš názor

Doufáme, že vám doplněk Functions Translator pomůže, aby se vám líp pracovalo s lokalizovanými verzemi Excelu, a velmi uvítáme vaše názory. Můžete nám poslat svůj názor na překlad funkcí, který není nejlepší, ale také na samotný doplněk.

Moc rádi si vyslechneme váš názor i tehdy, pokud chcete vyjádřit obecně svůj názor na lokalizování funkcí a na to, jak by měl tento doplněk podle vás fungovat.

Tým pro doplněk Functions Translator, Martin a Vadym

fxlator@microsoft.com

Poznámka: Všechny názory osobně vyhodnotíme, ale nemůžeme zaručit, že na každý z nich odpovíme. Neposílejte nám prosím žádné soubory obsahující osobní údaje.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×