EOMONTH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce EOMONTH v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadové číslo data posledního dne v měsíci, který je o zadaný počet měsíců před nebo za hodnotou argumentu začátek. Funkci EOMONTH lze použít k výpočtu dat splatnosti, která připadají na poslední den měsíce.

Syntaxe

EOMONTH (začátek;měsíce)

Syntaxe funkce EOMONTH má následující argumenty.

  • Začátek:    Povinný argument. Je to počáteční datum. Datum by mělo být zadané pomocí funkce DATUM nebo jako výsledek jiného vzorce nebo funkce. Například datum 23. května 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud zadáte datum jako text, může dojít k problémům.

  • Měsíce:    Povinný argument. Počet měsíců před či po datu určeném argumentem začátek. Kladná hodnota vyjadřuje počet měsíců po výchozím datu, záporná počet měsíců před výchozím datem.

    Poznámka: Pokud argument měsíce není celé číslo, bude zkrácen.

Poznámky

  • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

  • Jestliže argument začátek není platné kalendářní datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • V případě, že součet argumentů začátek a měsíce určuje neplatné datum, vrátí funkce EOMONTH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Datum

01.01.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=EOMONTH(A2;1)

Datum posledního dne v měsíci následující datum uvedené v buňce A2 o jeden měsíc

28.02.11

=EOMONTH(A2;-3)

Datum posledního dne v měsíci předcházející datu uvedenému v buňce A2 o tři měsíce

31.10.10

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×