Editor – váš pomocník pro psaní

Editor kontroluje v dokumentu nebo v e-mailové zprávě chyby pravopisu a gramatiky a nabízí návrhy, jak dokument vylepšit.

Když něco píšete ve Wordu nebo Outlooku, může Editor odhalit pravopisné nebo gramatické chyby nebo problémy se stylem dokumentu. Když píšete, editor označuje chyby – červenou vlnovkou jsou podtržené pravopisné chyby, dvojitou modrou čárou chyby gramatiky a zlatě tečkované čáry označují místa, kde Editor navrhuje vylepšení stylu dokumentu.

Všechny funkce Editoru budete mít k dispozici jenom v případě, že máte předplatné Office 365.

Přehled editoru je nově přidaná funkce, která je aktuálně dostupná jenom pro účastníky programu Office Insider.

Když píšete, Editor zjišťuje pravopisné chyby, a když kontrolujete pravopis v celém dokumentu, zvýrazní se všechny opravy pravopisu, které je třeba v dokumentu udělat. V podokně Editor vyberte možnost Pravopis, abyste v dokumentu opravili pravopisné chyby. Když pod slovem uvidíte červenou vlnovku, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a chybu opravte tak, že zvolíte jeden z návrhů.

Zobrazuje pravopisnou chybu ve wordovém dokumentu.

 • U návrhů kontroly pravopisu najdete synonyma (pokud jsou k dispozici), abyste si mohli snáze vybrat to, které nejlépe vyhovuje tomu, co chcete říct. 

 • Následující možnosti se zobrazí, když kliknete na šipku v místní nabídce:

  1. Pokud si chcete aktuální návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  2. Pokud chcete aktuální návrh použít pokaždé, když se v aktuálním dokumentu objeví stejná pravopisná chyba, zvolte Zaměňovat.

  3. Když budete chtít, aby Editor vždycky nahradil určité slovo navrhovaným výrazem, zvolte Přidat do automatických oprav. (Možnosti automatických oprav můžete zobrazit také z místní nabídky. Další informace o tom, jak tyto možnosti používat, najdete v tématu Výběr možnosti automatických oprav.)

 • Pokud chcete slovo přidat do výchozího slovníku, aby ho Editor přestal označovat jako špatně napsané, klikněte na Přidat do slovníku.

 • Pokud chcete slovo v dokumentu nebo e-mailu přeskočit bez přidání slovníku, zvolte Přeskakovat.

 • Pokud se chcete podívat na další informace a všechny dostupné akce pro řešení chyb pravopisu, zvolte Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor. V podokně Editor:

  1. Podrobné vysvětlení gramatického problému najdete v horní části podokna Editor.

  2. Větu s gramatickou chybou si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

  3. Každý návrh kontroly gramatiky v podokně tvoří tlačítko rozdělení. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést: Každý návrh si můžete nechat přečíst (zvolte Číst nahlas) nebo vyhláskovat (zvolte Hláskovat).

Když píšete, Editor zjišťuje gramatické chyby, a když kontrolujete (stiskněte klávesu F7) celý dokument, zvýrazní se všechny opravy gramatiky, které je třeba v dokumentu udělat. V podokně Editor vyberte Gramatika, abyste v dokumentu opravili chyby gramatiky. Pokud se zobrazí dvojité modré podtržení, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo nebo slovní spojení a zobrazte tak další informace.

Zobrazuje gramatickou chybu.

 • Gramatické návrhy obsahují stručný popis, který vám pomůže se správně rozhodnout, jestli a jak problém vyřešit. 

 • Následující možnosti se zobrazí, když kliknete na šipku v místní nabídce:

  1. Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  2. Pokud chcete slovo nebo slovní spojení ignorovat a přejít na další, zvolte Přeskočit.

  3. Zvolte Nekontrolovat tento problém, pokud chcete tuto chybu v tuto chvíli ignorovat v celém dokumentu.

  4. Podrobnější vysvětlení gramatického problému i s příklady najdete pomocí příkazu Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor. V podokně Editor:

   • Podrobné vysvětlení gramatického problému najdete v horní části podokna.

   • Větu s gramatickou chybou si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

   • Každý návrh kontroly gramatiky v podokně tvoří tlačítko rozdělení. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést: Každý návrh si můžete nechat přečíst (zvolte Číst nahlas) nebo vyhláskovat (zvolte Hláskovat).

Editor vyhledá stylistické problémy a další pokročilé problémy související se stylem psaní a nalezená slova nebo slovní spojení označí zlatě tečkovaným podtržením. Klikněte pravým tlačítkem myši na podtržené slovo nebo slovní spojení a zvažte možnost použít jeden z alternativních návrhů. Když kontrolujete (stiskněte klávesu F7) celý dokument, zvýrazní se všechna stylistická vylepšení, která je třeba v dokumentu udělat.

Poznámka: Zlaté přerušované čáry jsou aktuálně k dispozici jenom pro angličtinu a španělštinu.

Zobrazuje stylistickou chybu v dokumentu.

Návrhy na vylepšení stylu dokumentu obsahují stručný popis, který vám pomůže se správně rozhodnout, jestli a jak problém vyřešit. 

Editor zjišťuje tyto položky:

 • Složitá slova*

 • Stažené tvary*

 • Klišé*

 • Neformální styl*

 • Dvojitý zápor*

 • Žargon*

 • Řetězce podstatných jmen

 • Trpný rod*

 • Trpný rod s neznámým původcem děje (nejsou k dispozici žádné návrhy)*

 • Mnohomluvnost

 • Slova oddělující infinitiv (více než jedno)*

 • Výrazy vyjadřující pohlaví*

 • Slova vyjadřující nejistotu*

 • Slang*

 • Oxfordská čárka*

 • Interpunkční znaménko při použití uvozovek*

 • Mezery mezi větami*

Důležité informace: Možnosti stylu zapnete tak, že přejdete na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice a zvolíte Grammar & more (Gramatika a další možnosti) v rozevíracím seznamu Styl dokumentu. Přečtěte si níže část Změna nastavení kontroly pravopisu v Editoru.

 • Každý stylistický návrh v místní nabídce tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  1. Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  2. Pokud chcete stylistický problém ignorovat a přejít na další, zvolte Přeskočit.

  3. Zvolte Nekontrolovat tento problém, pokud chcete tuto chybu v tuto chvíli ignorovat v celém dokumentu.

 • Podrobnější vysvětlení stylistického problému i s příklady najdete pomocí příkazu Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor. V podokně Editoru:

  1. Podrobné vysvětlení stylistického návrhu najdete v horní části podokna.

  2. Stylistický návrh si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

  3. Každý návrh pro styl dokumentu v podokně tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  4. Každý návrh si můžete nechat přečíst (zvolte Číst nahlas) nebo vyhláskovat (zvolte Hláskovat).

Další informace o chybách a návrzích pro styl dokumentu najdete v článku Výběr možností gramatiky a stylu dokumentu.

Kontrola celého dokumentu pomocí funkce Přehled editoru

Přehled editoru zobrazuje přehled typů chyb, které v dokumentu jsou, a nabízí vám možnost opravit chyby, které jsou pro vás nejrelevantnější.

 1. Ve Wordu můžete celý dokument zkontrolovat stisknutím klávesy F7 nebo tak, že vyberete možnost Zkontrolovat dokument na kartě Revize.

  Zobrazuje možnost Zkontrolovat dokument na kartě Revize.
 2. V podokně Editor se zobrazí přehled o počtu a typech chyb (pravopis, gramatika a styl) nalezených v dokumentu.

  Zobrazuje přehled problémů zjištěných při kontrole pravopisu.
 3. Klikněte na příslušnou kategorii, abyste tyto chyby v dokumentu opravili.

Když něco píšete ve Wordu nebo Outlooku 2016, uvidíte pravopisné nebo gramatické chyby nebo problémy se stylem dokumentu. Když píšete, Editor označuje příslušné chyby – červenou vlnovkou jsou podtržené pravopisné chyby, dvojitou modrou čárou chyby gramatiky a stylistické problémy.

Editor kontroluje pravopisné chyby během psaní. Když pod slovem uvidíte červenou vlnovku, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a chybu opravte tak, že zvolíte jeden z návrhů.

Zobrazuje místní nabídku pro pravopisnou chybu.
 • U návrhů kontroly pravopisu najdete synonyma (pokud jsou k dispozici), abyste si mohli snáze vybrat to, které nejlépe vyhovuje tomu, co chcete říct. 

 • Následující možnosti se zobrazí, když kliknete na šipku v místní nabídce:

  1. Pokud si chcete aktuální návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  2. Když budete chtít, aby Editor vždycky nahradil určité slovo navrhovaným výrazem, zvolte Přidat do automatických oprav. (Možnosti automatických oprav můžete zobrazit také z místní nabídky. Další informace o tom, jak tyto možnosti používat, najdete v tématu Výběr možnosti automatických oprav.)

 • Pokud chcete slovo přidat do výchozího slovníku, aby ho Editor přestal označovat jako špatně napsané, klikněte na Přidat do slovníku.

 • Pokud chcete slovo v dokumentu nebo e-mailu přeskočit bez přidání slovníku, zvolte Přeskakovat.

 • Pokud se chcete podívat na další informace a všechny dostupné akce pro řešení chyb pravopisu, zvolte Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor.

  Poznámka: Podokno Editor je k dispozici jenom pro Word.

Když píšete, Editor zjišťuje gramatické chyby, a když kontrolujete (stiskněte klávesu F7) celý dokument, zvýrazní se všechny opravy gramatiky, které je třeba v dokumentu udělat.

Zobrazuje místní nabídku pro gramatickou chybu.

 • Návrhy gramatiky obsahují rychlá vysvětlení (přímo nad sebou v místní nabídce), která vám pomůžou se správně rozhodnout, jestli a jak problém vyřešit.

 • Následující možnosti se zobrazí, když kliknete na šipku v místní nabídce:

  1. Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  2. Pokud chcete slovo nebo slovní spojení ignorovat a přejít na další, zvolte Přeskočit.

  3. Podrobnější vysvětlení gramatického problému i s příklady najdete pomocí příkazu Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor.

   Poznámka: Podokno Editor je k dispozici jenom pro Word.

Viz také

Ruční spuštění kontroly pravopisu a gramatiky

 • Kontrola pravopisu je dostupná v 89 jazycích.

 • Kontextově citlivá kontrola pravopisu je dostupná pro 7 jazyků (angličtina, španělština, francouzština, němčina, brazilská portugalština, italština a norština).

 • Kontrola gramatiky je dostupná v 22 jazycích (7 výše uvedených jazyků plus čeština, ruština, japonština, holandština, dánština, finština, švédština, portugalština [evropská], polština, arabština, turečtina, korejština, čínština [zjednodušená], čínština [tradiční], maďarština).

 • Pomoc při psaní (zlatá tečkovaná čára) je dostupná jenom pro angličtinu a španělštinu.

Ve Wordu změníte nastavení kontroly pravopisu v dialogovém okně Nastavení gramatiky. Můžete zvolit různá nastavení gramatiky a stylu podle toho, jaké nastavení nejlépe vyhovuje vašemu dokumentu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou možnosti kontroly pravopisu v editoru nastavené na Grammar & more (Gramatika a další možnosti) a jsou vybrané stylistické možnosti pro mnohomluvnost a řetězce podstatných jmen.

 1. Možnosti kontroly pravopisu otevřete tak, že zvolíte Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice.

 2. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word klikněte na Nastavení.

  Nabídka Styl dokumentu v dialogovém okně Nastavení gramatiky nabízí dvě možnosti: Gramatika nebo Grammar & more (Gramatika a další možnosti). Můžete zvolit jednu z těchto možností v závislosti na nastavení, které chcete použít.

 3. Pokud chcete použít možnosti stylu, zvolte Grammar & more (Gramatika a další možnosti).

  Posuňte zobrazení dolů, abyste viděli všechny dostupné možnosti, nebo vyberte všechna pravidla, která se mají při kontrole pravopisu označovat, případně jejich výběr zrušte, pokud se mají ignorovat. Veškeré změny těchto nastavení budou platit pro všechny dokumenty nebo položky, které budete upravovat, nikoli jen pro aktuální dokument, na kterém právě pracujete.

  Tip: Pokud chcete v editoru obnovit výchozí nastavení kontroly pravopisu, zvolte Obnovit vše.

V Outlooku může Editor označovat slova nebo slovní spojení příznakem, když najde během vašeho psaní e-mailu problémy s gramatikou nebo stylem, a může vám nabídnout návrhy řešení těchto problémů. Pokud chcete použít služby kontroly pravopisu a mluvnice v Editoru,

 1. vytvořte nebo otevřete e-mail.

 2. Klikněte na kartu Soubor a vyberte Možnosti.

 3. Klikněte na Pošta a pak klikněte na Možnosti editoru.

 4. Zvolte Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Outlook postupujte takto:

  • Vyberte Označovat gramatické chyby při psaní. Při tomto nastavení se během psaní označí chyby gramatiky (modrou barvou) a stylu (zlatou barvou).

  • Zvolte Nastavení.

   Nabídka Styl dokumentu v dialogovém okně Nastavení gramatiky nabízí dvě možnosti: Gramatika nebo Grammar & more (Gramatika a další možnosti). Můžete zvolit jednu z těchto možností v závislosti na nastavení, které chcete použít.

  • Pokud chcete použít možnosti stylu, zvolte Grammar & more (Gramatika a další možnosti).

   Posuňte zobrazení dolů, abyste viděli všechny dostupné možnosti, nebo vyberte všechna pravidla, která se mají při kontrole pravopisu označovat, případně jejich výběr zrušte, pokud se mají ignorovat. Veškeré změny těchto nastavení budou platit pro všechny dokumenty nebo položky, které budete upravovat, nikoli jen pro aktuální dokument, na kterém právě pracujete.

   Tip: Pokud chcete v editoru obnovit výchozí nastavení kontroly pravopisu, zvolte Obnovit vše.

 6. Zvolte OK.

Klávesové zkratky

Příkaz v seznamu můžete v dokumentu vybrat pomocí klávesové zkratky Alt + podtržené písmeno.

V podokně Editor použijte k výběru příkazu jen podtržené písmeno.

Viz taky

Výběr možností gramatiky a stylu v Office 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novějších verzích

Výběr možností gramatiky a stylu v Office 2013 a starších verzích

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×