Editor – váš pomocník pro psaní

Editor kontroluje v dokumentu nebo e-mailové zprávě chyby pravopisu a gramatiky a dává návrhy pro styl dokumentu. Alternativní návrhy Editoru jsou založené na kontextu dokumentu a využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka.

Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

Kontrola pravopisu pomocí Editoru

Kontrolu pravopisu v celém dokumentu spustíte stisknutím klávesy F7 nebo tak, že vyberete Pravopis a gramatika na kartě Revize. Když píšete, editor označuje chyby, které najde v dokumentu: červenou vlnovkou jsou podtržené pravopisné chyby, dvojitou modrou čárou chyby gramatiky a zlatě tečkované čáry jsou určené pro styl dokumentu.

Poznámka: Zlaté přerušované čáry jsou aktuálně k dispozici jen pro kontrolu pravopisu v angličtině.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Dostupnost jazyků pro funkce editoru

 • Kontrola pravopisu je dostupná v 89 jazycích.

 • Kontextově citlivá kontrola pravopisu je dostupná pro 7 jazyků (angličtina, španělština, francouzština, němčina, brazilská portugalština, italština a norština).

 • Kontrola gramatiky je dostupná v 22 jazycích (7 výše uvedených jazyků plus čeština, ruština, japonština, holandština, dánština, finština, švédština, portugalština [evropská], polština, arabština, turečtina, korejština, čínština [zjednodušená], čínština [tradiční], maďarština).

 • Pomoc při psaní (zlatá tečkovaná čára) je zatím dostupná jenom pro angličtinu.

Editor kontroluje pravopisné chyby během psaní. Když pod slovem uvidíte červenou vlnovku, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a chybu opravte tak, že zvolíte jeden z návrhů.

 • U návrhů kontroly pravopisu najdete synonyma (pokud jsou k dispozici), abyste si mohli snáze vybrat to, které nejlépe vyhovuje tomu, co chcete říct. 

 • Každý návrh kontroly pravopisu v nabídce tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Pokud si chcete aktuální návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

  • Pokud chcete aktuální návrh použít pokaždé, když se v aktuálním dokumentu objeví stejná pravopisná chyba, zvolte Zaměňovat.

  • Když budete chtít, aby Editor vždycky nahradil určité slovo navrhovaným výrazem, zvolte Přidat do automatických oprav. (Možnosti automatických oprav můžete zobrazit také z místní nabídky. Další informace o tom, jak tyto možnosti používat, najdete v tématu Výběr možnosti automatických oprav.)

 • Pokud chcete slovo přidat do výchozího slovníku, aby ho Editor přestal označovat jako špatně napsané, klikněte na Přidat do slovníku.

 • Pokud chcete slovo v dokumentu nebo e-mailu přeskočit bez přidání slovníku, zvolte Přeskakovat.

 • Pokud se chcete podívat na další informace a všechny dostupné akce pro řešení chyb pravopisu, zvolte Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365. Tuto funkci uvolňujeme postupně, takže ji nemusíte vidět hned. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, jestli máte nejnovější verzi Office.

Podokno Editor ve Wordu

 • Větu s pravopisnou chybou si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

 • Každý návrh kontroly pravopisu v podokně tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Můžete provést stejné akce jako přes místní nabídku: návrh si poslechnout (zvolte Číst nahlas), změnit všechny výskyty nebo přidat položku do automatických oprav.

  • Také si můžete nechat každý návrh vyhláskovat, abyste se mohli lépe rozhodnout mezi variantami (zvolte Hláskovat).

Editor kontroluje během psaní problémy z hlediska gramatiky. Pokud se zobrazí dvojité modré podtržení, klikněte pravým tlačítkem myši na slovo nebo slovní spojení a zobrazte tak další informace.

 • Návrhy gramatiky obsahují rychlá vysvětlení (přímo nad sebou v místní nabídce), která vám pomůžou se správně rozhodnout, jestli a jak problém vyřešit.

 • Každý návrh kontroly gramatiky v místní nabídce tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

 • Pokud chcete slovo nebo slovní spojení ignorovat a přejít na další, zvolte Přeskočit.

 • Podrobnější vysvětlení gramatického problému i s příklady najdete pomocí příkazu Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365. Tuto funkci uvolňujeme postupně, takže ji nemusíte vidět hned. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, jestli máte nejnovější verzi Office.

Podokno Editor ve Wordu

 • Podrobné vysvětlení gramatického problému najdete v horní části podokna. Můžete kliknout na stručný popis (který sám o sobě představuje tlačítko se šipkou na pravé straně), čímž rozbalíte nebo sbalíte podrobný popis.

 • Větu s gramatickou chybou si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

 • Každý návrh kontroly gramatiky v podokně tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Každý návrh si můžete nechat přečíst (zvolte Číst nahlas) nebo vyhláskovat (zvolte Hláskovat).

Poznámka: Zlaté přerušované čáry jsou aktuálně k dispozici jen pro kontrolu pravopisu v angličtině.

Word vyhledá problémy se stylem a další pokročilé problémy se psaním a nalezená slova nebo slovní spojení označí zlatě tečkovaným podtržením. Klikněte pravým tlačítkem na podtržené slovo nebo slovní spojení a zvažte možnost použít jeden z alternativních návrhů.

Stylistické návrhy obsahují rychlý popis (hned nad nimi), který vám pomůže se správně rozhodnout, jestli a jak problém vyřešit. 

Editor zjišťuje tyto položky:

 • Složitá slova*

 • Stažené tvary*

 • Klišé*

 • Neformální styl*

 • Dvojitý zápor*

 • Žargon*

 • Řetězce podstatných jmen

 • Trpný rod*

 • Trpný rod s neznámým původcem děje (nejsou k dispozici žádné návrhy)*

 • Mnohomluvnost

 • Slova oddělující infinitiv (více než jedno)*

 • Výrazy vyjadřující pohlaví*

 • Slova vyjadřující nejistotu*

 • Slang*

 • Oxfordská čárka*

 • Interpunkční znaménko při použití uvozovek*

 • Mezery mezi větami*

Důležité informace: Možnosti stylu zapnete tak, že přejdete na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice a zvolíte Grammar & more (Gramatika a další možnosti) v rozevíracím seznamu Styl dokumentu. Přečtěte si níže část Změna nastavení kontroly pravopisu v Editoru.

 • Každý stylistický návrh v místní nabídce tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

 • Pokud chcete problém stylu ignorovat a přejít na další, zvolte Přeskočit.

 • Každý stylistický návrh v místní nabídce tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Pokud si chcete vybraný návrh poslechnout, zvolte Číst nahlas.

 • Podrobnější vysvětlení stylistického problému i s příklady najdete pomocí příkazu Zobrazit další, čímž otevřete podokno Editor.

 • Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365. Tuto funkci uvolňujeme postupně, takže ji nemusíte vidět hned. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, jestli máte nejnovější verzi Office.

Podokno Editor ve Wordu

 • Podrobné vysvětlení stylistického návrhu najdete v horní části podokna. Můžete kliknout na stručný popis (který sám o sobě představuje tlačítko se šipkou na pravé straně), čímž rozbalíte nebo sbalíte podrobné vysvětlení.

 • Stylistický návrh si můžete nechat přečíst výběrem ikony reproduktoru. Pokud před kliknutím na ikonu reproduktoru vyberete část věty v tomto textovém poli, přečte se jenom tato část.

 • Každý návrh pro styl dokumentu v podokně tvoří rozdělené tlačítko. Když na tomto tlačítku vyberete hlavní tlačítko, pak tento návrh zvolíte a vložíte ho do dokumentu. Můžete na něm vybrat také tlačítko se šipkou a otevřít podnabídku obsahující tyto další akce, které je možné u návrhu provést:

  • Každý návrh si můžete nechat přečíst (zvolte Číst nahlas) nebo vyhláskovat (zvolte Hláskovat).

Další informace o chybách a návrzích pro styl dokumentu najdete v článku Výběr možností gramatiky a stylu dokumentu.

Klávesové zkratky

Příkaz v seznamu můžete v dokumentu vybrat pomocí klávesové zkratky Alt + podtržené písmeno.

V podokně Editor použijte k výběru příkazu jen podtržené písmeno.

Změna nastavení kontroly pravopisu v Editoru

Ve Wordu změníte nastavení kontroly pravopisu v dialogovém okně Nastavení gramatiky. Můžete zvolit různá nastavení gramatiky a stylu podle toho, jaké nastavení nejlépe vyhovuje vašemu dokumentu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou možnosti kontroly pravopisu v editoru nastavené na Grammar & more (Gramatika a další možnosti) a jsou vybrané stylistické možnosti pro mnohomluvnost a řetězce podstatných jmen.

 1. Možnosti kontroly pravopisu otevřete tak, že zvolíte Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice.

 2. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word klikněte na Nastavení.

  Nabídka Styl dokumentu v dialogovém okně Nastavení gramatiky nabízí dvě možnosti: Gramatika nebo Grammar & more (Gramatika a další možnosti). Můžete zvolit jednu z těchto možností v závislosti na nastavení, které chcete použít.

 3. Pokud chcete použít možnosti stylu, zvolte Grammar & more (Gramatika a další možnosti).

  Posuňte zobrazení dolů, abyste viděli všechny dostupné možnosti, nebo vyberte všechna pravidla, která se mají při kontrole pravopisu označovat, případně jejich výběr zrušte, pokud se mají ignorovat. Veškeré změny těchto nastavení budou platit pro všechny dokumenty nebo položky, které budete upravovat, nikoli jen pro aktuální dokument, na kterém právě pracujete.

  Tip: Pokud chcete v editoru obnovit výchozí nastavení kontroly pravopisu, zvolte Obnovit vše.

V Outlooku může Editor označovat slova nebo slovní spojení příznakem, když najde během vašeho psaní e-mailu problémy s gramatikou nebo stylem, a může vám nabídnout návrhy řešení těchto problémů. Pokud chcete použít služby kontroly pravopisu a mluvnice v Editoru,

 1. vytvořte nebo otevřete e-mail.

 2. Klikněte na kartu Soubor a vyberte Možnosti.

 3. Klikněte na Pošta a pak klikněte na Možnosti editoru.

 4. Zvolte Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Outlook postupujte takto:

  • Vyberte Označovat gramatické chyby při psaní. Při tomto nastavení se během psaní označí chyby gramatiky (modrou barvou) a stylu (zlatou barvou).

  • Zvolte Nastavení.

   Nabídka Styl dokumentu v dialogovém okně Nastavení gramatiky nabízí dvě možnosti: Gramatika nebo Grammar & more (Gramatika a další možnosti). Můžete zvolit jednu z těchto možností v závislosti na nastavení, které chcete použít.

  • Pokud chcete použít možnosti stylu, zvolte Grammar & more (Gramatika a další možnosti).

   Posuňte zobrazení dolů, abyste viděli všechny dostupné možnosti, nebo vyberte všechna pravidla, která se mají při kontrole pravopisu označovat, případně jejich výběr zrušte, pokud se mají ignorovat. Veškeré změny těchto nastavení budou platit pro všechny dokumenty nebo položky, které budete upravovat, nikoli jen pro aktuální dokument, na kterém právě pracujete.

   Tip: Pokud chcete v editoru obnovit výchozí nastavení kontroly pravopisu, zvolte Obnovit vše.

 6. Zvolte OK.

Viz taky

Výběr možností gramatiky a stylu v Office 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novějších verzích

Výběr možností gramatiky a stylu v Office 2013 a starších verzích

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×