Dosažení profesionálního vzhledu výkresů pomocí motivů

Motiv v aplikaci Microsoft Visio 2010 je sada barev a efektů, kterou můžete ve výkresu použít jediným kliknutím myši. Motivy představují rychlý a snadný způsob, jak dosáhnout svěžího a profesionálního vzhledu výkresů.

V tomto článku

Použití motivu

Vytvoření vlastního motivu

Duplikace motivu

Úprava vlastního motivu

Kopírování vlastního motivu do jiného výkresu

Zabránění ovlivnění obrazce motivem

Odebrání motivu z obrazce

Odstranění vlastního motivu

Motiv zahrnuje dvě části:

 • barvy motivu – sada dobře sladěných barev,

 • efekty motivu – sada efektů pro písmo, výplně, stínování, čáry a spojnice.

Barvy a efekty motivu můžete přizpůsobovat a slaďovat v libovolné kombinaci.

Jednoduchý organizační diagram před použitím motivu

Jednoduchý organizační diagram před použitím motivu

Tentýž organizační diagram po použití motivu

Tentýž organizační diagram po použití motivu

Aplikace Microsoft Office Visio je dodávána se sadou předdefinovaných motivů, avšak můžete také vytvářet a upravovat vlastní motivy. Můžete například vytvořit vlastní motiv, který bude ladit s logem a značkou vaší společnosti.

Barvy předdefinovaných motivů ladí s barvami motivů, které jsou k dispozici v ostatních aplikacích systému Microsoft Office, jako jsou aplikace PowerPoint a Word.

Použití motivu

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Další Obrázek tlačítka .

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li motiv použít u aktuální stránky výkresu, klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu a potom klikněte na položku Použít pro aktuální stránku.

  • Chcete-li motiv použít u všech stránek výkresu, klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu a potom klikněte na položku Použít u všech stránek.

   Tip: Můžete také kliknout na miniaturu. Kliknutím na miniaturu bude motiv použit buď u aktuální stránky, nebo u všech stránek výkresu (v závislosti na poslední provedené činnosti).

   Poznámky: 

   • Chcete-li odebrat barvy nebo efekty aktuálního motivu ze všech obrazců, klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Další Obrázek tlačítka a potom klikněte na položku Žádný motiv.

   • Některé motivy také obsahují barvu pozadí. Chcete-li použít motiv včetně nové barvy pozadí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Pozadí na položku Pozadí a vyberte požadovanou možnost.

   • Pokud nechcete, aby se motiv pozadí zobrazoval při tisku, zaškrtněte v dialogovém okně Tisk políčko Bez pozadí.

   • Po použití motivu bude daný motiv použit u všech obrazců přidaných do výkresu. Chcete-li tuto funkci dočasně vypnout, klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Další Obrázek tlačítka a potom zrušte zaškrtnutí políčka Použít motiv pro nové obrazce.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního motivu

Postup vytvoření vlastních barev motivu:

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Barvy Obrázek tlačítka a potom klikněte na položku Vytvořit nové barvy motivu.

 2. V dialogovém okně Nové barvy motivů zvolte požadované barvy nebo efekty a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Když změníte barvy motivu, změní se odpovídajícím způsobem také barvy v tlačítku Barvy Obrázek tlačítka .

Postup vytvoření vlastních efektů motivu:

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Efekty Obrázek tlačítka a potom klikněte na položku Vytvořit nové efekty motivu.

 2. V dialogovém okně Nové efekty motivů zvolte požadované barvy nebo efekty a klikněte na tlačítko OK.

Tip: Před vytvořením vlastního motivu nejprve použijte motiv podobný tomu, který chcete vytvořit. Když potom otevřete dialogové okno Nové barvy motivů nebo Nové efekty motivů, bude většina voleb již nastavena.

Začátek stránky

Duplikace motivu

Postup duplikace barev motivu:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Barvy Obrázek tlačítka a potom klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu požadovaného barevného motivu a vyberte položku Duplikovat.

  Duplikované barvy motivu budou přidány do seznamu barev Obrázek tlačítka v části Vlastní.

Postup duplikace efektů motivu:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Efekty Obrázek tlačítka a potom klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu požadovaných efektů motivu a vyberte položku Duplikovat.

  Duplikované barvy motivu budou přidány do seznamu efektů Obrázek tlačítka v části Vlastní.

Začátek stránky

Úprava vlastního motivu

Postup úpravy barev motivu:

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Barvy Obrázek tlačítka a potom v části Vlastní klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu požadovaného barevného motivu a vyberte možnost Upravit.

 2. V dialogovém okně Upravit barvy motivu zvolte požadované barvy nebo efekty a potom klikněte na tlačítko OK.

Postup úpravy efektů motivu:

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Efekty Obrázek tlačítka a potom v části Vlastní klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu požadovaných efektů motivu a vyberte možnost Upravit.

 2. V dialogovém okně Upravit efekty motivů zvolte požadované barvy nebo efekty a potom klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Předdefinované motivy, které jsou součástí aplikace Visio, nelze upravovat. Chcete-li změnit některý z předdefinovaných motivů, duplikujte jej a potom upravte duplikovaný motiv.

Začátek stránky

Kopírování vlastního motivu do jiného výkresu

 1. Otevřete výkres s vlastním motivem, který chcete kopírovat.

 2. Vyberte obrazec s použitým vlastním motivem.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat Tlačítko kopírovat .

 4. Otevřete výkres, do kterého chcete kopírovat vlastní motiv.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit. Vlastní barvy a efekty motivu budou přidány do seznamů barev Obrázek tlačítka a efektů Obrázek tlačítka v části Vlastní.

 6. Nyní můžete obrazec, který jste vložili do výkresu, odstranit.

Poznámka: Do aplikace Visio nelze kopírovat motivy z jiných aplikací systému Microsoft Office, například z aplikace PowerPoint nebo Word. Rovněž nelze kopírovat motivy z aplikace Visio do jiných aplikací systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Zabránění ovlivnění obrazce motivem

Možná nebudete chtít motiv použít u všech obrazců ve výkresu. Máte-li ve výkresu například dopravní značku, pravděpodobně nebudete chtít, aby byla při použití motivu změněna barva nebo vzorek její výplně.

Chcete-li zabránit použití motivů u určitého obrazce, můžete je u tohoto obrazce zakázat nebo obrazec chránit před barvami či efekty motivu.

Poznámka:  Některé obrazce aplikace Visio nejsou ve výchozím nastavení motivy ovlivněny. Povolíte-li ovlivňování těchto obrazců motivy, může to vést k neočekávaným výsledkům.

Zákaz použití motivů u obrazce

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte k položce Formát a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit motivy.

Ochrana obrazce před barvami nebo efekty motivu

 1. Vyberte obrazec.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Návrh obrazce na položku Zámek.

  Kde se nachází karta Vývojář?

  Postup zobrazení karty Vývojář:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Možnosti.

  3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Visio klikněte na kartu přizpůsobení pásu karet.

  4. V seznamu Přizpůsobit pás karet vyberte položku Hlavní karty a poté v části Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Zámek zaškrtněte políčko Barvy motivu nebo Efekty motivu.

Použití barvy textu, čáry nebo výplně, která se s motivem nemění

 • Vyberte obrazec.

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Obrazec na položku Výplň nebo Čára a potom vyberte barvu v části Standardní barvy.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na tlačítko Barva písma Tlačítko Barva písma a potom vyberte barvu v části Standardní barvy.

Začátek stránky

Odebrání motivu z obrazce

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec, přejděte na položku Formát a klikněte na položku Odebrat motiv.

  Tip: Chcete-li odebrat barvy nebo efekty aktuálního motivu ze všech obrazců, klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Více Obrázek tlačítka a potom klikněte na položku Žádný motiv.

Začátek stránky

Odstranění vlastního motivu

Postup odstranění barev motivu:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Barvy Obrázek tlačítka a potom v části Vlastní klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu barev motivu, které chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.

Postup odstranění efektů motivu:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Efekty Obrázek tlačítka a potom v části Vlastní klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu efektů motivu, které chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.

Poznámka: Předdefinované motivy, které jsou součástí aplikace Visio, odstranit nelze.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×