Doporučené postupy pro organizace při používání kalendáře Outlooku

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kalendář Outlooku je plně integrovaný s e-maily, kontakty a dalšími funkcemi. Díky této integraci je Kalendář jednou z nejoblíbenějších součástí Outlooku. V tomto článku vás provedeme používáním různých funkcí Kalendáře. Navíc vás seznámíme s vylepšeními kalendáře, která jsou speciálně zacílená na zajištění konzistentnějšího uživatelského komfortu.

Poznámka: Mnoho vylepšení kalendáře se přidala do aplikace Outlook 2007 service packy. Z tohoto důvodu naše úplně prvním doporučujeme ověřit, zda použít aplikaci Outlook 2007 Service Pack 3 (SP3) nebo novější. Níže se předpokládá, že používáte Outlook 2007 s aktualizací SP3, Outlook 2010, Outlook 2013 nebo Outlook 2016.

Použití Outlooku kalendář

Přeposílání žádostí o schůzku

Pokud používáte Outlook 2007, neměli byste žádosti o schůzku přeposílat. Mohlo by to vést ke ztrátě schůzek nebo k jejich neshodám. Místo toho požádejte organizátora schůzky, aby účastníka přidal do původní žádosti o schůzku.

Pokud používáte aplikaci Outlook 2010 nebo novější a jste účastníkem schůzky, můžete schůzku předat na jinou osobu, která používá Outlook 2010 nebo novější pomocí funkce Oznámení o předání schůzky dál. Když pro přeposlání schůzky člověku, kterého jste původně nepozvali, použijete Outlook 2010 nebo novější, aplikace pošle organizátorovi schůzky oznámení o přeposlání schůzky. Když organizátor obdrží oznámení o schůzce, přidá se do schůzky organizátora nový účastník. Pokud existující účastníci potřebují vědět, že se ke schůzce přidal nový účastník, organizátor musí takovou schůzku otevřít a všem účastníkům poslat aktualizaci schůzky.

Poznámka: Pokud chcete dát někomu vědět o schůzce, ale nechcete ho pozvat, jednoduše přetáhnete žádost o schůzku z kalendáře na ikonu Pošta v levém dolním rohu Outlooku. Otevře se e-mail s informacemi o schůzce, který můžete poslat. Všimněte si, že tento e-mail nepřidává příjemce do schůzky a obsahuje jenom informace o schůzce, jako je datum, čas, předmět a program schůzky.

Uživatelé Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2007 taky zavedl Oznámení o předání schůzky, jako součást funkce Automatické plánování. Pokud pro připojení k poštovní schránce na serveru Exchange organizace používáte aplikaci Outlook, může chování oznámení o předání schůzky podléhat nastavením serveru Exchange, pokud je to tak nakonfigurované správcem serveru Exchange. Správce serveru Exchange může například zabránit odesílání oznámení o předání schůzky do vzdálených domén.

Obecně doporučujeme, aby účastníci schůzku nepřeposílali, pokud nejsou ve stejné organizaci využívající Exchange jako organizátor, když nejsou splněné následující podmínky:

 • Účastník používá Microsoft Outlook 2010 nebo novější.

 • Správce serveru Exchange účastníka umožňuje posílání oznámení o přeposlání schůzky do vzdálených domén.

 • Organizátor používá jako klienta Microsoft Outlook.

V případě, že účastník využívá jiný poštovní systém než Exchange, obecně doporučujeme schůzku nepřeposílat, pokud nejsou splněné všechny následující podmínky:

 • Účastník používá Microsoft Outlook 2010 nebo novější.

 • Organizátor používá jako klienta Microsoft Outlook.

Pokud organizátor schůzky z nějakého důvodu oznámení o přeposlání schůzky nedostane, účastníci schůzky se k jeho schůzce nepřidají. Pokud organizátor schůzku později změní a rozešle aktualizaci, aktualizace se odešle pouze původním pozvaným uživatelům. Účastníci, kteří před tím obdrželi předanou kopii schůzky, aktualizaci neobdrží.

Pokud vám výš uvedená omezení brání úspěšně a konzistentně předávat pozvání na schůzky, nejlépe uděláte, když požádáte organizátora schůzky, aby požadované účastníky přidal. Je důležité, abyste požádali organizátora schůzky, aby přidal požadované účastníky, pokud si nejste jistí, že vaše prostředí i prostředí požadovaných účastníků splňují výš uvedené podmínky.

Poznámka:  Delegáti Outlooku oznámení o přeposlání schůzky neobdrží.

Zpracování všech žádostí o schůzku a jejich zrušení

Ačkoli žádost o schůzku můžete odstranit přímo ze složky Doručená pošta, měli byste ji řádně zpracovat tak, že ji přijmete nebo zamítnete. Schůzky ze složky Doručená pošta odebírejte vždycky pomocí příkazu Odebrat z kalendáře. Vyhněte se zpracování schůzek přímo v modulu Kalendář.

Práce s opakovanými schůzkami

Nastavení koncových dat a omezení počtu výskytů

Outlook usnadňuje plánování schůzek, které mají víc pravidelných výskytů. Doporučujeme, abyste vždycky nastavili datum ukončení a omezili opakující se schůzky na konkrétní počet výskytů v řadě. Opakované schůzky budou někdy pravděpodobně vyžadovat úpravu. Například budete chtít přidat nebo odebrat účastníky v jednom výskytu, změnit místo nebo čas v případě dovolených nebo nepředvídatelných událostí. Outlook ukládá každou z těchto jedinečných změn jako výjimku schůzky. Schůzky s velkým počtem výjimek vedou k sérii schůzek, která se obtížně spravuje. Kromě toho to může vést k neočekávanému chování. Když aktuální série schůzek skončí, můžete kdykoli vytvořit novou. Pokud přemýšlíte o počtu výskytů, zvažte frekvenci. Schůzka dvakrát za týden bude mít v průběhu roku o 90 výskytů víc než schůzka jednou za měsíc ve stejném období.

Ukončení opakované schůzky před původním koncovým datem

Ačkoliv je možné opakovanou schůzku zrušit, lepší volbou je změna koncového data celé řady. Tím budete mít spolu s účastníky možnost vést evidenci schůzek, které proběhly v minulosti. Pokud zrušíte úplně celou opakovanou schůzku, tato historie se ztratí. Nejlepší volbou je nastavit nové koncové datum a potom poslat aktualizaci všem účastníkům. Tím se řada schůzek ukončí dřív a zůstane zachovaná evidence předchozích schůzek.

Poznámka:  Pokud sérii schůzek ukončíte dřív, výjimky související s opakovanými schůzkami se ztratí. Další informace o výjimkách najdete výš v části Nastavení koncových dat a omezení počtu výskytů.

Další informace o zrušení všech budoucích schůzek v řadě najdete v tématu Zrušení všech budoucích schůzek v řadě.

Změna organizátora

Outlook neumožňuje změnit organizátora schůzky. Pokud chcete změnit organizátora opakující se schůzky, opakovanou schůzku ukončete. To uděláte tak, že nastavíte dřívější koncové datum a pošlete aktualizaci všem účastníkům. Jakmile dokončíte tento krok, měl by nový organizátor vytvořit novou opakovanou schůzku.

Další informace o nastavení dřívějšího koncového data najdete v tématu Zrušení schůzky.

Nepoužívejte opakované schůzky ke sdílení příloh

Přílohy zvyšují složitost výjimek opakovaných schůzek. Každá výjimka obsahuje svou vlastní kopii příloh. Při přidávání výjimek k opakovaným schůzkám se vytvářejí nové kopie příloh. Pokud uděláte změny v jedné sadě příloh, nepromítnou se do dalších výjimek. Pokud požadujete, aby všichni účastníci měli nejnovější kopie změn jakékoli schůzky, sdílejte dokumenty pomocí služby sdílení, třeba OneDrive. Podnikoví uživatelé můžou využít SharePoint nebo jiný server pro sdílení souborů v síti.

Schůzky nekopírujte

Outlook záměrně odebírá všechny odkazy mezi zkopírovanou schůzkou a původní schůzkou. To pomáhá zabránit inkonzistenci. Novější verze Outlooku přidají do předmětu řetězec Kopie:. Díky tomu můžete snadno rozpoznat kopie schůzky.

Akce týkající se zkopírovaných schůzek vedou k neočekávaným výsledkům, proto doporučujeme se kopírování schůzek vyhnout. To se týká jak schůzek zkopírovaných z kalendáře jiného uživatele, tak i těch zkopírovaných z jiné složky kalendáře, kterou vlastníte.

Další informace o tom, jak přesouvat vámi organizované schůzky do jiné složky kalendáře, najdete v tématu:

Přesouvání schůzek Outlooku bez ztráty možnosti "Odeslat aktualizaci"

Údržba zařízení, která se připojují k vašemu kalendáři

Všechna zařízení, která se připojují k vašemu Kalendáři, musí mít nainstalované všechny poslední aktualizace. Některá zařízení využívají k synchronizaci Kalendáře a ostatních složek Exchange ActiveSync. Mezi tato zařízení patří Windows Phone, Windows RT, Apple iOS a zařízení Android. Zařízení BlackBerry od společnosti Research In Motion (RIM) se s Kalendářem můžou synchronizovat taky.

Další informace o některých známých problémech najdete v tématu: aktuální problémy se službou Microsoft Exchange ActiveSync a zařízeními jiných výrobců.

Poznámka:  V některých případech může víc klientů a zařízení Outlooku upravovat položky současně, což může způsobovat konflikty. Abyste minimalizovali pravděpodobnost takových případů, nezpracovávejte stejnou položku na dvou nebo víc klientech nebo zařízeních v relativně krátkém časovém období.

Správa doplňků integrovaných s Outlookem

Většina doplňků Outlooku přistupuje k jeho datům. Doplněk může změnit položku Outlooku, kterou ve stejnou dobu upravujete, ať už v Outlooku nebo na jiném zařízení. To může způsobovat konflikty. Abyste pravděpodobnost výskytu těchto konfliktů minimalizovali, nainstalujte si poslední aktualizace pro veškeré doplňky nebo programy integrované s Outlookem. Odinstalujte nebo zakažte všechny programy a doplňky, které nepoužíváte nebo které nepotřebujete s Outlookem integrovat.

Poznámka:  V některých případech může víc klientů a zařízení Outlooku upravovat položky současně, což může způsobovat konflikty. Abyste minimalizovali pravděpodobnost takových případů, nezpracovávejte stejnou položku na dvou nebo víc klientech nebo zařízeních v relativně krátkém časovém období.

Další doporučení pro uživatele Microsoft Exchange

Práce ve scénáři správce/delegát

Pokud to vaše organizace umožňuje, nakonfigurujte Outlook na připojení k poštovní schránce Exchange pomocí režimu Cached Exchange.

Novější verze Microsoft Outlooku, Microsoft Entourage a Microsoft Outlooku for Mac obsahují spoustu vylepšení funkce delegování. Další informace o těchto verzích najdete v tématu:

Funkce ve smíšených verzích Microsoft Outlooku a Entourage delegáta aplikace Outlook

Omezení počtu delegátů

Outlook neomezuje počet delegátů, které můžete přidat. Doporučujeme ale, abyste oprávnění Editor udělili jednomu (1) delegátovi. Tak můžete sledovat, kdy a jak byla schůzka zpracovaná. Pokud zvážíme skutečnost, že delegát může pro přístup k vašim datům použít víc zařízení, pak pokud máte hodně delegátů s oprávněními Editor, je hodně těžké určit, proč chybí schůzky nebo proč nejsou aktuální.

I když udělíte oprávnění Editoru jenom jednomu delegátovi, vyhněte se přidávání velkého počtu delegátů s oprávněními Kontrolor nebo Přispěvatel. To proto, že přidání velkého množství delegátů může vyčerpat ostatní zdroje. Například můžete dosáhnout limitu velikosti pro data pravidla. Když přidáte delegáta, provedou se různé změny:

 • Outlook nastaví oprávnění pro příslušné složky.

 • Atribut PublicDelegates služby Active Directory se aktualizuje na přidání oprávnění „Za uživatele“ k delegátovi.

 • Outlook delegáta přidá do pravidla pro přeposlání u poštovní schránky vedoucího. Tím dojde k přeposlání žádostí o schůzku delegátovi.

 • Outlook ukládá dodatečné informace o delegátovi do poštovní schránky správce.

Každá z těchto oblastí pro jednotlivé komponenty může mít různá omezení. Přiblížení se k těmto omezením může mít nepříznivý vliv na výkon a stabilitu.

Poznámky: 

 • Během vývoje a testování produktu Microsoft používal maximum čtyř (4) delegátů. Tito delegáti navíc používali jenom Outlook. Součástí testování nebyla žádná zařízení.

 • Pokud musí být dočasně nebo trvale nahrazený delegát s oprávněními Editor, změňte tato oprávnění z hodnoty Editor na Revidující nebo žádné. Potom oprávnění Editor udělte novému nebo záložnímu delegátovi.

Viz taky

Podpora společnosti Microsoft a obnovení pomocníka (Petra)

Informace o nástroji pro Outlooku (CalCheck) kontrolu kalendáře

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×