Doporučené postupy pro odesílání a vytváření sestav na pole Skutečná práce

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Organizace zvolit sledování práce, která provádí zdroje mnoha různými způsoby. Microsoft Project Server 2010 podporuje flexibilitu pro různé sledování potřeb organizace. V některých organizacích vyžadují práce odeslané zdroji zaznamenávají každodenní, zejména pokud skutečnou práci se používá k fakturaci, mezd nebo jiné finanční účely. Project Server 2010 můžete použít k zachycení odeslaných uživateli pole Skutečná práce. V některých organizacích zvolte jiné zdroje organizace plánování (ERP) a vytváření sestav funkce systémy přenášet skutečná práce. Organizace může například rozhodnete sdělit nám Project Server 2010 zachytit skutečnou práci, ale převádět skutečnou práci na nástroj účetní řídit fakturace interní a externí zákazníci.

Protože Project serveru umožňuje řízení projektů, skutečné práce můžete zaznamenávání několika způsoby a zobrazí výzvu, díky kterému je nejužitečnější u uživatele, který je přístupu. Například v časovém rozvrhu se zaměřuje na uživatel zadal dat na základě za den (nebo za období), že v klientovi aplikace Microsoft Project se zaměřuje na agregační nebo skalární, hodnota práce dokončení a zbývající na úkolu což vám ulehčí plánování.

Tento článek shrnuje nastavení doporučené postupy pro odesílání a vytváření sestav na skutečnou práci v Project Server 2010.

V tomto článku

1. režim jedné položky použití

2. chránit aktualizace uživatele

3. pomocí odeslané z časových rozvrhů místo plánů projektu pro vykazování časově uspořádané pole Skutečná práce

4. pomocí kategorie administrativního času můžete sledovat neprojektové práce

5. uzavřít úkoly pro aktualizace místo použití pole Publikovat a typ rezervace

Souhrn

Potvrzení

1. režim jedné položky použití

Doporučený postup zajistit, že je v celém Project Server 2010 správně vyplněné skutečná práce se používá režim jedné položky s zdroje pouze zadat skutečnou práci pomocí zobrazení časového rozvrhu.

Zapnout režim jedné položky:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru v části Správa času a úkolů klikněte na Nastavení časového rozvrhu a výchozí hodnoty.

 3. V části Režim jedné položkyRežim jedné položky zaškrtněte políčko.

Pokud vaše organizace používá režim jedné položky, může být v nejlepší zájmech úplně skrýt zobrazení úkolů tak, aby zdroje můžete zadat skutečnou práci pouze pomocí zobrazení časového rozvrhu. Po obou zobrazení nejsou k dispozici, můžou uživatelé zadávat skutečné práce prohlížení a jsou data uložena v obou zobrazeních. Pokud vaše organizace použije data z časových rozvrhů jednotka fakturace nebo mzdy, nejlepší je například pouze umožníte uživatelům zadat skutečnou práci v zobrazení časového rozvrhu. Sníží možnost nesprávně přepsání Pokud uživatel můžete také zadat skutečnou práci v zobrazení úkolů pole Skutečná práce.

Výjimku pro tento doporučený postup je, pokud jsou materiálové zdroje. Vlastníky přiřazení pro materiálové zdroje zadejte dobu tyto materiálové pomocí zobrazení úkoly. Pokud má vaše organizace vlastníky přiřazení tento záznam času pro materiálové zdroje, zobrazení úkolů má zůstat viditelná a uživatelé měli pokyn pouze zadat skutečné práce pro přiřazení v zobrazení časového rozvrhu.

Chcete-li skrýt zobrazení úkolů:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru v části Vzhled a chování klikněte na Panelu Snadné spuštění.

 3. V části Nastavení podrobnosti položky nabídky klikněte na zobrazení úkolů, ve sloupci název.

 4. V seznamu Zobrazit odkaz na panelu Snadné spuštění klikněte na Ne a potom klikněte na OK.

Existuje několik důležitých poznámek k zamyšlení při zapnuté funkci režim jedné položky ve vaší organizaci. Pojďme přivítejte časový rozvrh tohoto uživatele obsahuje jeden řádek pro dané přiřazení, a bude odstraněna přiřazení. Při příštím otevření časovém rozvrhu uživatelem řádku souvisejícím s odstraněné přiřazení mohou být odebrány, v závislosti na následující podmínky:

 • Pokud řádek obsahuje žádné položky uživateli, je odebraná.

 • Pokud není zaškrtnuté aktualizace uživatele a řádek obsahuje schválené skutečná práce, je odebraná.

 • Pokud není zamčený aktualizace uživatele a řádek obsahuje schválené skutečnou práci, řádek zůstane v časovém rozvrhu. Ale když schválené časový rozvrh připomenout, pak řádku zmizí.

 • Pokud řádek obsahuje skutečnou práci, která obsahuje zadali do časového rozvrhu, ale, která je stále čekají na schválení, zmizí řádku, i když není zamčený aktualizace uživatele.

Vedoucí projektů obezřetní při odstraňování nebo změna přiřazení, abyste měli jistotu, že všechny odeslané skutečné práce: bude posouzena před změna nebo odstranění. Díky zajistěte, aby byl platná data uživatel zadal není ztraceny. Přiřazení bude možné explicitně nebo implicitně měnit v některém z níže uvedených scénáře:

 • Vedoucí projektu explicitně Odstraní přiřazení pro které nejsou na zjištění stavu úkolů přiřazených aktualizace.

 • Plán projektu obsahující přiřazení se obnoví z jeho archivu.

 • Plán projektu obsahující přiřazení se odstraní.

 • Přepsat obsahující přiřazení plánu projektu pomocí funkce Uložit jako v Microsoft Project 2010.

Začátek stránky

2. chránit aktualizace uživatele

V některých organizacích rozhodnout zabránit aktualizace člen týmu skutečné práce v projektu vedoucím projektu.

Poznámka: Vedoucí projektů nejde aktualizovat skutečnou práci zdroje zaznamenané do časového rozvrhu.

Pokud vaše organizace chce udržovat zadaných zdroje hodnot pro pole Skutečná práce v časových rozvrhů a ujistěte se, že hodnota se projeví v plánu projektu, nejlepší je zapnout funkci v Project Server 2010 chrání aktualizace uživatele.

Chránit aktualizace uživatele:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte v části Nastavení na Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru v části Správa času a úkolů klikněte na zobrazení a nastavení úkolů.

 3. V části Chránit aktualizace uživatele políčko Povolit pouze aktualizace prostřednictvím stránek úkoly a časové rozvrhy.

Když chránit aktualizace uživatele časové rozvrhy vždy udržovat přesně co uživatel zadal pro časově uspořádaná práce a skalární mezi hodnotami časové rozvrhy a plánu projektu jsou vždy konzistentní. Rozdělení uspořádané skalární hodnotu však může být mírně odlišnou v plánu projektu jako zaměřené směrem k plánování budoucích práci a není údržbu historickými hodnotami skutečná práce. Modul plánování může upravit některé časově uspořádané pole Skutečná práce zachovat konzistentní plánu.

Začátek stránky

3. pomocí odeslané z časových rozvrhů místo plánů projektu pro vykazování časově uspořádané pole Skutečná práce

Pole Skutečná práce můžete zachytit pomocí Project 2010 klienta (plánu projektu) nebo časových rozvrhů. Však většího počtu uživatelů jenom možnost zachytit přímo z jejich zdrojů pole Skutečná práce pomocí časových rozvrhů, zejména pokud taky chráníte skutečné aktualizace jak bylo popsáno dříve. Při použití časové rozvrhy ke sledování odeslání skutečné hodnoty na základě denně nebo týdně, nejlepší je vykazovat skutečnou práci nezaznamenávají v časových rozvrzích při synchronizaci s externím ERP a vytváření sestav funkce systémy. Data časového rozvrhu konkrétně vykreslení zajistit přesnost na základě historické a za období přesně tak, jak uživatel zadal, i když jste změnili podmínky uvedené v plánu projektu.

Při výpočtech se zadávají v plánu projektu, jako jsou náklady založené na nákladové sazby tyto snadno replikovat s data časového rozvrhu. Plán projektu na druhé straně se vykreslují pomocí data pole Skutečná práce (a dalších dat plánu) se zvýrazněním budoucí práce plánování (technologie pro analýzu a výpočty vytvořené hodnoty). Proto může existovat okolností kterém uživatel zadal hodnotu v časovém rozvrhu přesně neodpovídá stejné hodnoty v plánu projektu pro konkrétní den. Ale celkový souhrn nebo skalární, hodnota pro přiřazení budou konzistentní plánu projektu a v časovém rozvrhu při zapnuté funkci chráněných skutečných hodnot.

Pokud vykazujete odeslané skutečné práce z časových rozvrhů, je důležité požádán zdrojů, nově přiřazují nebo vlastním přiřadit úkoly. Všechna přiřazení měli absolvovat vedoucímu projektu nebo správce prostředků. Díky tomu správné zpracování dat skutečná práce.

Centra BI v Microsoft Project Web App obsahuje šablony sestav, které využít databázi sestav (T-SQL) a Analysis Services (OLAP). Tyto šablony mohou pomoci při vytváření sestav proti úložiště dat časového rozvrhu.

Začátek stránky

4. pomocí kategorie administrativního času můžete sledovat neprojektové práce

V některých organizacích vyžadují sledování pro správu aktivity ani neprojektové práce. Pro správu aktivity příkladem nemoc, dovolenou a opakovaných činnosti spojené práce například Zákaznická podpora, údržba systému nebo schůzky. Doporučujeme, aby tyto činnosti sledovat pomocí kategorie administrativního času. Těchto kategorií vyžadují minimální údržbu a čas, který se zaznamenává do těchto kategorií lze použít ke generování sestav analýzy dat z odpovídající datové krychle OLAP.

Další informace o tom, jak nastavit kategorie administrativního času, najdete v článku Času stráveného administrativou.

Pokud kategorie administrativního času není potřebám vaší organizace a rozhodnete použít ke sledování aktivity pro správu projektů, by měl vlastník projektu postupujte podle následujících pokynů pro efektivnější projekty:

 • Omezte počet zdrojů přiřazených k plánu projektu za účelem menší než 100 zdrojů.

 • Limit dobu trvání projektu plány jednotného zasílání zpráv ke sledování aktivity pro správu na základě čtvrtletní nebo pololetní.

 • Úkoly uchovávejte v plánu projektu automaticky naplánovaný úkol typu Pevné jednotky.

 • Zachovat plánu projektu plánu rovnoběžně s období generování sestav času.

Začátek stránky

5. uzavřít úkoly pro aktualizace místo použití pole Publikovat a typ rezervace

Vedoucí projektů mohou vhod pole Publikovat a Typ rezervace pro řízení úkolu a zdroje viditelnost. Pole Publikovat můžete slouží k určení úkoly, které jsou viditelné v Project Web App a pole Typ rezervace můžete použít k řízení prostředků, které jsou viditelné během procesu plánování zdrojů. Ale mějte na paměti, že tato pole jsou součástí nejdříve možné plánování si vypište. Nejsou určeny pro omezení uživatelé budou moci nemůžete sledovat čas na určitém úkolu. Použijete-li pole Publikovat a Typ rezervace nesprávně, budou výsledkem odstranění položek úkolu z časového rozvrhu uživatele nebo stavu úkolů. Důvodem je zvlášť kritických odebrání úkolu položky může znamenat ztrátě odeslané času.

Další informace o polích Publikovat a Typ rezervace naleznete v následujících článcích nápovědy:

Pokud chcete zavřít konkrétní úkol, takže žádné další čas lze odeslat, můžete v Project Server 2010 možnost Zavřít úkolu aktualizace.

Další informace o tom, jak ukončit úlohu, aktualizace, najdete v článku zavřete aktualizaci úkolů.

Začátek stránky

Přehled

Pokud vaše organizace používá skutečnou práci nezaznamenávají v Project Server 2010 společně s jinými ERP nebo vykazování systémy, je nejlepší zájmech k postupujte podle pokynů popisované v tomto článku:

 • Použít režim jedné položky

 • Chránit aktualizace uživatele

 • Použití odeslané z časových rozvrhů místo plánů projektu pro vykazování časově uspořádané pole Skutečná práce

 • Pomocí kategorie administrativního času můžete sledovat neprojektové práce

 • Zavřete úloh, kterými aktualizace místo použití pole Publikovat a Typ rezervace

Pomocí následujících tyto doporučené postupy, pracujete zachovat přesnost skutečnou práci data zadaná v časových rozvrzích zdroje organizace.

Spravovat data pole Skutečná práce pro projekt, který byl dokončen nebo je už aktivní, postupujte podle návodu k dispozici v Archivovat dokončeného projektu.

Začátek stránky

Potvrzení

Project Server obsah Publishing týmu děkuje následující přispěvatelům v tomto článku:

 • Bobby popáleniny, Správce programů II projektu/Project serveru

 • Pracovníka vedoucím AIK Chen, hlavní podpory, projektu a Project serveru

 • Christophe Fiessinger, vyšší technické produktu Manažer projektu/Project serveru

 • Heather O'Cull, hlavní Program Správce vedoucí projektu/Project serveru

 • Keshav Puttaswamy, správce skupiny Program jistinu, projektu a Project serveru

 • Matta Roe, správce aplikace Project a Project serveru

 • Saurabh Sanghvi, správce aplikace Project a Project serveru

 • Eli Sheldon, správce aplikace Project a Project serveru

 • Pracovníka vedoucím Brian Novák, hlavní podpory, projektu a Project serveru

 • Tomáš Zenz, potenciální zákazník vyšší Program Manažer projektu/Project serveru

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×