Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Outlook 2010

Poslední aktualizace: březen 2010

Propojení s obrázky a dalšími dokumenty

Pokud se rozhodnete vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku nebo na serveru, cesta k tomuto souboru se uloží do vaší položky Outlooku. V některých případech může odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. U datového připojení si můžete zvolit, jestli chcete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Pokud v dokumentu použijete schéma XML, uloží se do dokumentu cesta k vytvořenému schématu XML. V některých případech může tato cesta obsahovat vaše uživatelské jméno.

Tisk

Při tisku položky Microsoft Outlook 2010 a následném uložení této položky uloží Outlook 2010 cestu k tiskárně s položkou. V některých případech může cesta zahrnovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Weby pracovních prostorů dokumentů

Outlook 2010 umožňuje přístup k webu pracovního prostoru dokumentů na webu Microsoft SharePoint Foundation 2010. Web pracovního prostoru dokumentů je sdílené místo, kde můžete spolupracovat s ostatními členy týmu na jednom nebo více dokumentech.

Když dostanete přístup k webu pracovního prostoru dokumentů, Outlook 2010 stáhne data z webu pracovního prostoru dokumentů, abyste měli informace o tomto webu. Tato data zahrnují:

 • Název webu služby SharePoint Foundation

 • Adresa URL nebo adresa webu

 • Jména, e-mailové adresy a úrovně oprávnění uživatelů webu

 • Seznamy dokumentů, úkolů a dalších informací, které jsou k dispozici na webu

Outlook 2010 také uloží seznam webů SharePointu Foundation, které jste v počítači navštívili, ve formě souborů cookie. Tento seznam slouží k rychlému přístupu k webům, které jste předtím navštívili. Společnost Microsoft nepřistupuje na seznam webů, které jste navštívili, a pokud se nerozhodnete tento seznam zpřístupnit pro širokou dostupnou, nebude vystaven na internetu.

Služba Fax

Služba Fax umožňuje odesílání faxových zpráv přes Internet a uspořádání faxů odeslaných v Outlooku 2010. Abyste mohli službu Fax používat, musíte se přihlásit k poskytovateli faxových služeb, který je nezávislý na Microsoftu, který je bude zpracovávat a odesílat ho přes Internet. Služba Fax neshromažďuje žádná data.

Při registraci služby Fax vytvoří poskytovatel faxových služeb registrační balíček, který je uložený poskytovatelem faxových služeb a Outlookem 2010. Balíček se skládá z adresy webu poskytovatele služby Fax a "token" potvrzujícího váš přístup k poskytovateli služby Fax. Když odešlete fax z aplikace Office, tento registrační balíček se přidá k dokumentu.

Pomocí služby Fax můžete také vypočítat cenu faxu, aniž byste fax skutečně odesílali. Pokud se rozhodnete pro výpočet ceny faxu, použije Outlook 2010 šifrované připojení k odeslání registračního tokenu, telefonního čísla, na které se má fax odeslat, a počtu stránek faxu k poskytovateli služby Fax. Společnost Microsoft tyto informace neobdrží ani je neukládá.

SharePoint Foundation

Služba Microsoft SharePoint Foundation 2010 poskytuje sdílené webové weby pracovních prostorů, kde můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu k SharePointovým webům můžete pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace Office ukládat do počítače soubory cookie, pokud máte oprávnění k vytvoření nového podřízeného webu na tomto webu. Společně vzato tvoří tyto soubory cookie seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam používá některé aplikace Office k tomu, abyste měli rychlý přístup k webům, které jste předtím navštívili.

Společnost Microsoft nepřistupuje na seznam webů, které jste navštívili, a pokud se nerozhodnete tento seznam zpřístupnit pro širokou dostupnou, nebude vystaven na internetu.

SharePoint Foundation také uloží seznam pěti webů centra schůzek, které jste naposledy použili, do registru systému. Položka registru obsahuje název webu a adresu URL všech těchto pěti webů, ID jazyka šablony, ID šablony, název šablony a název organizátora schůzky. To vám umožní snadno sledovat weby, které často používáte.

Pokud v SharePointu Foundation vytvoříte nový web nebo seznam nebo chcete přidat nebo pozvat lidi na existující web nebo seznam, uloží tento web následující položky pro každou osobu, včetně:

 • Jméno a příjmení

 • E-mail address (E-mailová adresa)

ID uživatele se přidá do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé webu přidají nebo upravují na webu. Stejně jako u veškerého obsahu na webu služby SharePoint by měli mít přístup k těmto informacím pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky SharePointového webu zahrnují dvě pole: vytvořil a změnil. Pole vytvořil je vyplněno uživatelským jménem osoby, která původně vytvořila daný prvek, a datem jeho vytvoření. Pole změnil je vyplněno uživatelským jménem osoby, která naposledy změnila dokument outlooku 2010 a datum poslední změny.

Správci serverů, kde jsou hostovány weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů, které se používají k analýze způsobů využití webu a ke zlepšení procenta doby, po kterou je web dostupný. Tato data jsou dostupná jenom správcům serveru a nesdílejí se společností Microsoft, pokud Microsoft nehostuje SharePointový Web. Konkrétně zachycená data zahrnují jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů, kteří mají přístup k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, který je na tomto webu k dispozici.

Auditování

Služba Microsoft SharePoint Foundation 2010 poskytuje funkce auditování, které správcům umožňují udržovat spolehlivý přehled o tom, jak uživatelé pracují s určitým obsahem.

Když správci SharePointu Foundation povolí funkci auditování, server automaticky zaznamená do databáze obsahu služby SharePoint určité akce prováděné uživatelem. Tyto akce zahrnují zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervaci. U každé zaznamenané akce Server zaznamená identifikační informace o souboru, akci a ID SharePointu uživatele. Jako součást této funkce se Microsoftu neodesílají žádná data.

Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá a je dostupná jenom správcům SharePointových webů, na kterých je uložený obsah.

Zasílání rychlých zpráv a oznámení

Outlook 2010 vám umožňuje posílat rychlé zprávy přímo z programu a poskytovat vám upozornění, když jsou lidé online, nebo když jsou některé změny ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Outlook 2010 může použít klienta zasílání rychlých zpráv, aby vám mohl zobrazit online stav ostatních lidí a posílat mu zprávy. Outlook 2010 obsahuje webový ovládací prvek, který umožňuje zobrazení informací o stavu zasílání rychlých zpráv na webové stránce. Stránky služby Microsoft SharePoint Foundation 2010 a stránky serveru Microsoft SharePoint Server 2010 používají tento ovládací prvek. Ani jeden z těchto typů stránek nepřenáší data o stavu zpět na webový server. Tento webový ovládací prvek může sloužit k přenosu dat z programu pro zasílání rychlých zpráv na webový server. Ve výchozím nastavení se data o stavu můžou odesílat jenom na intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Záznam maker

Záznam maker umožňuje zaznamenat posloupnost akcí, aby bylo možné akce opakovat později. Pokud se rozhodnete makro nahrát, vaše uživatelské jméno se uloží jako komentář v kódu při počátečním vytvoření makra. Svoje uživatelské jméno můžete ručně odebrat z tohoto umístění.

Funkce Outlooku

Jako správce osobních informací Outlook 2010 ukládá e-maily, události, kontakty a adresáře, vaše úkoly, poznámky, které jste udělali pomocí poznámek Outlooku, a všechny položky deníku uložené v deníku Outlooku.

Ve výchozím nastavení jsou všechny tyto informace uloženy do osobního počítače a jsou přístupné pouze vám. Tyto informace ale můžete sdílet s jinými uživateli libovolným z následujících způsobů:

 • Můžete poslat e-mailovou zprávu nebo žádost o schůzku.

 • Můžete odeslat nebo sdílet kontakt nebo úkol. Pokud kontakt posíláte nebo sdílíte s někým, všechny informace, které jste v tomto kontaktu uložili, se budou sdílet s ostatními.

 • Informace z kalendáře můžete sdílet s jinými lidmi ve vaší firmě nebo s jinými lidmi v jiných sítích, které můžou komunikovat s kalendářem vaší firmy, například s lidmi, kteří mají federované Microsoft Exchange Server nebo Windows. Účty Live ID Můžete si vybrat, komu budete sdílet svůj kalendář a kolik informací z vašeho kalendáře chcete sdílet. Sdílení kalendáře můžete kdykoli ukončit.

 • Šifrovanou e-mailovou zprávu můžete poslat digitálním podpisem. Pokud zprávu digitálně podepíšete, bude podpis uložen se zprávou. Digitální podpis obsahuje digitální certifikát, který může zahrnovat e-mailovou adresu. Pokud používáte Exchange Server, můžete také publikovat veřejné klíče na tento počítač se serverem Exchange.

Integrace Outlooku se serverem Exchange

Když pracujete se serverem pomocí Microsoft Exchange serveru, Outlook 2010 shromažďuje určitá Statistika výkonu pro vzdálené hovory procedur, které Outlook na tento server poslal. Účelem této funkce je umožnit správcům serveru Exchange určit, jak dobře jejich servery vykonávají.

Vzdálené volání procedur je hovor z Outlooku 2010 na Exchange Server, který se dotazuje na Exchange Server, aby provedl úlohu a vrátila výsledky do Outlooku. Aplikace Outlook 2010 například vydá vzdálené volání do serveru Exchange, když se požádá o odeslání nové e-mailové zprávy serverem Exchange.

Outlook 2010 shromažďuje statistické údaje o počtu uskutečněných vzdálených volání procedur, o počtu úspěšných a nezdařených volání, o počtu úspěšných vzdálených volání procedur a o tom, jak bylo provedeno každé vzdálené volání procedur. Tato data se uloží do souboru s názvem protokol událostí. V těchto protokolech se neukládají žádné osobní údaje. Ve výchozím nastavení jsou protokoly dostupné jenom na počítači uživatele, ale správce sítě může tento protokol zpřístupnit správci Exchange serveru.

Automatická konfigurace účtu

Outlook 2010 vám nabízí možnost automaticky nakonfigurovat poštovní schránku Outlooku na odesílání a přijímání e-mailových zpráv ze serveru. Pokud chcete automaticky nakonfigurovat účet, musíte v dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet při prvním spuštění zadat svoje uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu. Pokud chcete tyto hodnoty změnit, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu.

 3. Klikněte na Nastavení účtua vyberte účet, který chcete změnit.

Ve výchozím nastavení se vaše uživatelské jméno a heslo odesílají přes Internet na server s názvem domény v e-mailové adrese, kterou zadáte. Případně můžete nakonfigurovat nastavení e-mailového serveru ručně tak, že v dialogovém okně Přidat nový e-mailový účet při prvním spuštění klepnete na možnost ručně konfigurovat nastavení serveru . Pokud chcete tyto hodnoty změnit, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu.

 3. Klikněte na Nastavení účtua vyberte účet, který chcete změnit.

Odesílání a sledování e-mailových zpráv

Outlook 2010 nabízí možnost použít příznaky pro zpracování (při vytváření nové zprávy klikněte na možnost zpracovat na pásu karet) do e-mailových zpráv. Tyto příznaky se používají ke sledování a zpracování odeslaných a přijatých e-mailových zpráv. Data příznaku se ukládají jako součást e-mailové zprávy a v některých případech mohou být k dispozici ostatním lidem, kterým ji předáte dál. Microsoft Exchange Server ve výchozím nastavení odebere data příznaku před odesláním zprávy příjemci.

IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Správa přístupových práv k informacím (IRM) umožňuje udělit určitým uživatelům nebo skupinám oprávnění k přístupu a úpravě položky. Bez ohledu na to, že technologie IRM není stejná jako ochrana dokumentu. Správa přístupových práv k informacím umožňuje nastavit oprávnění pro jednotlivé položky pro určité akce, jako je tisk položky nebo přeposlání položky jiným lidem, a také pro čtení nebo úpravy položky.

Když ukládáte položku se zapnutou technologií IRM, Outlook 2010 uloží do položky seznam všech uživatelů, kteří mají práva k dané položce, a jejich oprávnění. Tyto informace jsou šifrované, takže k těmto informacím mohou přistupovat pouze vlastníci položek.

Položky se zapnutou technologií IRM navíc obsahují licence k obsahu. Licence k obsahu obsahuje informace o e-mailové adrese, oprávnění a ověřování. Při každém pokusu o otevření položky se zapnutou technologií IRM aplikace Outlook 2010 zkontroluje licence k obsahu uložené v položce s identitou uživatele. Pokud uživatel dokument ještě nikdy neotevřel, Outlook 2010 kontaktuje server IRM, ověří identitu uživatele, stáhne pro něj novou licenci k obsahu (za předpokladu, že uživatel má potřebná práva) a uloží licenci k obsahu položky.

Vlastníci položek mají možnost Neukládat licence obsahu k položce. Pokud se ale tato licence k obsahu neuloží do položky, musí Outlook 2010 kontaktovat server IRM při každém otevření dané položky. Pokud Outlook 2010 není připojený k síti nebo se nemůže připojit k serveru technologie IRM, nelze otevřít položku.

Doplněk kolegové na SharePoint serveru

Doplněk pro import kolegů serveru Microsoft SharePoint Server pomáhá v Outlooku 2010 objevit kolegy a předměty, na kterých se běžně zabýváte, a zobrazit jejich seznam na důvěryhodném webu na serveru Microsoft SharePoint Server 2010. Pokud chcete vygenerovat seznam vašich možných kolegů, prohledá doplněk e-mailovou složku Odeslaná pošta , aby vyhledal jména a klíčová slova spolu s četností těchto jmen a klíčových slov. Seznam se pravidelně aktualizuje a uloží se do profilu uživatele na místním počítači. Na stránce Přidat kolegy se zobrazí seznam potenciálních kolegů, kde můžete vybrat kolegy, které chcete přidat na důvěryhodný osobní web. Tento doplněk je ve výchozím nastavení zapnutý, když instalujete Outlook 2010. Pomocí následujícího postupu můžete vypnout doplněk kolegové na SharePointu a zabránit doplňku ve skenování e-mailové složky Odeslaná pošta a odesílání informací na osobní web:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na položku Upřesnit.

 4. V části jinézrušte zaškrtnutí políčka Povolit analýzu odeslaných e-mailů a identifikovat osoby, které často projednáváte, a potom tyto informace uložit do osobního webu na Microsoft SharePoint serveru .

Sdílení informací na více účtech

K více účtům můžete získat přístup pomocí Outlooku 2010. Můžete například použít Outlook 2010 pro přístup k více účtům Microsoft Exchange nebo k účtům služby Windows Live Hotmail pomocí Outlook Connectoru. Ve výchozím nastavení tyto účty ukládají data samostatně, ale sdílejí některé informace o konfiguraci, například nastavení uložená v možnostech Outlooku. Data, která jsou uložená odděleně, se můžou v Outlooku 2010 sloučit do jednoho zobrazení, například seznam kontaktů, které nejčastěji posíláte e-mailové zprávy, se uloží odděleně, ale v jednom seznamu.

Outlook 2010 můžete přestat sdílet informace mezi účty, a to tak, že nakonfigurujete profil Outlooku pro každý účet, ke kterému přistupujete.

Služba Outlook Mobile

Služba Outlook Mobile Service (OMS) umožňuje odesílání krátkých zpráv (SMS) nebo zpráv MMS (Multimedia Messaging Service) přes Internet pomocí Outlooku 2010. Pokud používáte Outlook 2010 s účtem Microsoft Exchange 2010, který podporuje zasílání zpráv SMS/MMS, odesílají se zprávy prostřednictvím účtu Exchange. Pokud používáte Outlook 2010 bez účtu Exchange nebo Exchange Server nepodporuje SMS ani MMS, musíte se přihlásit pomocí poskytovatele služeb třetích stran a posílat zprávy SMS a MMS. Microsoft z této funkce neshromažďuje žádná data. Váš poskytovatel služeb zpracovává zprávy SMS a MMS a posílá je prostřednictvím internetu vaším jménem. Společnost Microsoft není odpovědná za zásady ochrany osobních údajů ani postupy pro poskytovatele služeb SMS a MMS.

Během procesu nastavení účtu OMS můžete zobrazit seznam poskytovatelů služeb, kteří podporují protokol OMS, a nabízet služby zasílání zpráv ve vaší oblasti. Po zvolení poskytovatele služeb, který jste směrovali na web poskytovatele služeb, dokončíte nastavení vašeho účtu OMS. Většina poskytovatelů SMS a MMS služeb nabízejí služby za poplatek a zpracovávají všechny fakturační údaje.

Outlook 2010 ukládá adresu webové služby pro poskytovatele služeb SMS nebo MMS, který se používá k posílání zpráv OMS. Outlook může také uložit vaše uživatelské jméno a heslo pro poskytovatele služeb, který se používá pro připojení ke službě. Při používání funkcí OMS v Outlooku 2010 se zprávy (SMS a MMS) odesílají přes Internet na adresu webové služby poskytovanou poskytovatelem služeb s uživatelským jménem a heslem pro účely identifikace pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Odchozí zprávy (SMS a MMS) se ukládají do složky Odeslaná pošta v Outlooku 2010.

Outlook Social Connector

Konektor pro Outlook Social Connector umožňuje nainstalovat doplňky pro připojení k sociálním sítím. Outlook ve výchozím nastavení umožňuje připojení k funkcím sociálních sítí na serveru Microsoft SharePoint Server 2010. Pomocí doplňku Outlook Social Connector můžete:

 • Uložte si svoje uživatelské jméno a heslo pro snazší připojení k sociálním sítím. Pokud uložíte svoje uživatelské jméno a heslo, uloží se na váš počítač.

 • Automaticky synchronizovat kontakty mezi Outlookem a sociálními sítěmi Pokud chcete zakázat synchronizaci kontaktů ze sociálních sítí do Outlooku, postupujte takto:

  1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině podokno osob na Nastavení účtu.

  2. Klikněte na sociální síť, kterou chcete změnit, a potom klikněte na změnit.

  3. V dialogovém okně Nastavení pro vybranou sociální síť klikněte na Možnosti.

  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Stáhnout kontakty ze sociální sítě .

 • Zobrazení informačních kanálů o aktivitách v Outlooku a ukládání těchto informačních kanálů v Outlooku pro zobrazení offline Ve výchozím nastavení můžete položky kanálů příspěvků zobrazit v režimu offline po dobu 30 dnů. Pomocí následujícího postupu můžete změnit množství časových položek pro zobrazení offline a odstranění položek aktivit:

  1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině podokno osob na Nastavení účtu.

  2. Klikněte na Nastavení.

  3. Zrušte zaškrtnutí políčka automaticky odstranit položky aktivity ze složky informační kanál po: 30 dnů zaškrtněte nebo změňte počet dnů na něco jiného než 30.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×