Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Visio 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poslední aktualizace: Říjen 2006

Tato stránka je doplněk Ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007. Abyste porozuměli postupům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci Office nebo službu, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2007 a tohoto doplňku.

Použití šablon služby Microsoft Office Online

Dialogové okno Začínáme (v nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Začínáme) vám může prostřednictvím stažení z webu Microsoft Office Online poskytnout aktuální pomoc se sešity založenými na šablonách. Dialogové okno Začínáme také umožňuje odeslání vašich názorů na šablony a zadání číselného hodnocení jednotlivých stažených šablon.

Pokud chcete povolit nebo zakázat stahování z webu Microsoft Office Online, přečtěte si téma Získání nápovědy, šablon a další online obsah v okně nápovědy.

Pokud otevřete šablonu nebo soubor založený na šabloně, aplikace Microsoft Office Visio 2007 se může připojit k webu Microsoft Office Online a odeslat ID pro tuto šablonu, aplikaci a verzi, které aktuálně používáte, a standardní informace o počítači. To závisí na nastavení nápovědy online.

ID šablony slouží k identifikaci původní šablony stažené z webu Microsoft Office Online nebo zahrnuté v instalaci aplikace Office Visio 2007. Toto ID nepředstavuje jedinečnou identifikaci daného výkresu aplikace Visio a je totožné pro všechny uživatele stejné šablony.

Aktualizace hlavních odkazů

Aplikace Office Visio 2007 poskytuje seznam odkazů v dialogovém okně Začínáme (v nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Začínáme). Tyto odkazy můžete aktualizovat podle pravidelného harmonogramu klepnutím na odkaz Automaticky aktualizovat tento obsah ze služby Office Online. Pokud se rozhodnete tyto odkazy aktualizovat pravidelně, aplikace Office Visio 2007 se pravidelně spojí s webem Microsoft Office Online a vrátí aktualizované odkazy do aplikace Office Visio 2007.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v diagramu aplikace Office Visio 2007. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Tisk

Jestliže vytisknete výkres aplikace Office Visio 2007 a následně jej uložíte, aplikace Office Visio 2007 uloží spolu s výkresem cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Weby pracovních prostorů dokumentů

Pomocí aplikace Office Visio 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jednom nebo více diagramech aplikace Visio s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office Visio 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office Visio 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office Visio 2007 uloží ve formě souborů cookie také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Zdroje informací a reference

Aplikace Office Visio 2007 umožňuje vytvářet požadavky na informace týkající se určitých termínů nebo slovních spojení pro řadu předních poskytovatelů obsahu. Vytvoříte-li požadavek na hledání určitého slova nebo slovního spojení, odešle aplikace Office Visio 2007 pomocí Internetu požadovaný text, informace o aktuálně používaném softwarovém produktu, národním prostředí nastaveném pro systém, a v případě, že bude tyto informace vyžadovat další společnost, také autorizační údaje označující, že máte právo ke stažení údajů ze zdroje informací.

Aplikace Office Visio 2007 odešle tyto informace vybranému externímu poskytovateli. Tento poskytovatel vrátí informace o požadovaném termínu nebo slovním spojení.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu daného poskytovatele obsahu, který představuje další společnost. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, pomocí kterého vás bude identifikovat při dalších transakcích. Společnost Microsoft nepřebírá žádnou odpovědnost za metody zabezpečení osobních údajů na webech jiných společností. Pokud neodešlete dotaz do služby společnosti Microsoft, neobdrží společnost Microsoft žádné z těchto údajů ani je nebude ukládat.

Překladatelské služby

Aplikace Office Visio 2007 pomocí dvojjazyčného slovníku nebo strojového překladu přeložit celý dokument aplikace Visio. Můžete si vybrat způsob přeložení dokumentu aplikace Office Visio 2007. Buď můžete slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit, vybrat či zadat, nebo můžete nechat přeložit celý dokument aplikace Visio.

Jestliže slovo či slovní spojení, které chcete přeložit, vyberete nebo zadáte, bude zadané slovní spojení porovnáno s dvojjazyčným slovníkem. Některé dvojjazyčné slovníky jsou zahrnuty v softwaru, jiné jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online.

Rozhodnete-li se pro překlad celého dokumentu, bude dokument aplikace Visio odeslán překladatelské službě jiné společnosti. Stejně jako u jakýchkoli informací, které jsou odesílány v nešifrované formě přes internet mohou dokument zobrazovat jiní.

Rozhodnete-li se použít jeden ze slovníků, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online nebo u jiného poskytovatele překladatelských služeb, aplikace Office Visio 2007 odešle pomocí Internetu požadovaný text a údaje o používaném typu softwaru a nastavení národního prostředí a jazyka v počítači. V případě překladatelských služeb jiných společností může aplikace Office Visio 2007 též odeslat informace o ověření uložené již dříve do mezipaměti, které označují, že již existuje zápis přístupu k danému webu.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu překladatelské služby jiné společnosti. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který vás bude identifikovat při dalších transakcích.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila diagram aplikace Office Visio 2007 a datum jeho poslední změny.

Správci serverů, které hostí weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze pro správce serveru a pokud není hostitelem webu služby SharePoint společnost Microsoft, nejsou sdíleny se společností Microsoft. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office Visio 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office Visio 2007 využívá k zobrazení informací o uživatelích v režimu online a odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office Visio 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o dostupnosti pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými dokumenty nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet údaje o vaší přítomnosti z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o volném čase zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office Visio 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Možná místa uložení vašeho jména

V určitých případech ukládá aplikace Office Visio 2007 vaše jméno, aby při používání některých funkcí zajistila lepší podmínky k práci. Vaše jméno může být například uloženo v následujících umístěních:

 • pole Autor,

 • vlastnost souboru AuthorName.

Své jméno můžete z těchto polí a vlastností odebrat klepnutím na příkaz Odebrat skryté informace v nabídce Soubor.

Řešení pro sadu Microsoft Office vytvořená jinými společnostmi mohou rovněž zahrnovat jméno uživatele a jiné osobní údaje ve vlastních vlastnostech přidružených k souboru.

Použijete-li nástroj Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc nebo jakýkoli jiný nástroj umožňující přímé připojení k jinému zdroji dat, mohou být v dokumentu uloženy vaše autorizační informace (ID uživatele a heslo). Budete-li chtít změnit nebo odstranit tyto autorizační informace, bude nutné příslušným způsobem změnit vlastnosti připojení.

Další skrytá data a metadata

Ve výchozím nastavení zahrnuje každý soubor uložený aplikací Office Visio 2007 následující vlastnosti souboru:

 • Autor

 • Manažer

 • Společnost

 • Naposledy uložil

 • Jména recenzentů dokumentu

Odebrání vašeho jména z těchto polí kliknutím na Odebrat skryté informace v nabídce soubor. Informace o této funkce naleznete v tématu Odebrání skrytých dat a osobních informací z dokumentů sady Office.

Kromě toho mohou být v závislosti na používaných funkcích nebo řešeních jiných dodavatelů do souboru uloženy další vlastnosti. Pokud je dokument například součástí sledu prací, budou do něj uloženy další vlastnosti souboru, jež umožňují sledování sledu prací.

Tyto informace jsou potom k dispozici všem uživatelům, kteří mají přístup k souboru.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×