Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Publisher 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datum poslední aktualizace: říjen 2006

Tato stránka je doplněk Ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007. Abyste porozuměli postupům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci Office nebo službu, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2007 a tohoto doplňku.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v dané publikaci. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Zdroje informací a reference

Aplikace Microsoft Office Publisher 2007 umožňuje vytvářet požadavky na informace týkající se určitých termínů nebo slovních spojení pro řadu předních poskytovatelů obsahu. Vytvoříte-li požadavek na hledání určitého slova nebo slovního spojení, odešle aplikace Office Publisher 2007 pomocí Internetu požadovaný text, informace o aktuálně používaném softwarovém produktu, národním prostředí nastaveném pro systém, a v případě, že bude tyto informace vyžadovat další společnost, také autorizační údaje označující, že máte právo ke stažení údajů ze zdroje informací.

Aplikace Office Publisher 2007 odešle tyto údaje vybranému poskytovateli informací. Tento poskytovatel vrátí informace o požadovaném termínu nebo slovním spojení.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu daného poskytovatele obsahu, který představuje další společnost. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který zajistí vaši identifikaci v dalších přenosech. Společnost Microsoft nepřebírá žádnou odpovědnost za metody zabezpečení osobních údajů na webech jiných společností.

Pokud neodešlete dotaz do služby společnosti Microsoft, neobdrží společnost Microsoft žádné z těchto údajů ani je nebude ukládat.

Překladatelské služby

Aplikace Office Publisher 2007 umožňuje pomocí dvojjazyčného slovníku nebo strojového překladu přeložit celou publikaci nebo její část. Způsob překladu publikace přitom můžete zvolit. Buď můžete slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit, vybrat či zadat, nebo můžete nechat přeložit celou publikaci.

Jestliže slovo či slovní spojení, které chcete přeložit, vyberete nebo zadáte, bude zadané slovní spojení porovnáno s dvojjazyčným slovníkem. Některé dvojjazyčné slovníky jsou zahrnuty v softwaru, jiné jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online.

Rozhodnete-li se pro překlad celé publikace, bude publikace odeslána překladatelské službě jiné společnosti. Stejně jako u všech informací, které jsou odesílány přes Internet v nešifrované formě, se může stát, že publikaci budou moci zobrazit jiné osoby.

Pokud použijete jeden ze slovníků, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online nebo u jiného poskytovatele překladatelských služeb, aplikace Office Publisher 2007 odešle pomocí Internetu požadovaný text a údaje o používaném typu softwaru a nastavení národního prostředí a jazyka v počítači. V případě překladatelských služeb jiných společností může aplikace Office Publisher 2007 může aplikace odeslat také informace o ověření uložené již dříve do mezipaměti, které označují, že již existuje zápis přístupu k danému webu.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu překladatelské služby jiné společnosti. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který zajistí vaši identifikaci při dalších přenosech.

Možná místa uložení vašeho jména

V určitých případech ukládá aplikace Office Publisher 2007 vaše jméno, aby při používání některých funkcí zajistila lepší podmínky k práci. Vaše jméno může být například uloženo v následujících umístěních:

 • pole Autor,

 • vlastnost souboru AuthorName.

Své jméno můžete z těchto polí a vlastností odebrat vymazáním těchto informací z dialogového okna Vlastnosti v nabídce Soubor.

Řešení pro sadu Office vytvořená jinými společnostmi mohou rovněž zahrnovat jméno uživatele a jiné osobní údaje ve vlastních vlastnostech přidružených k souboru.

Použijete-li nástroj Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc nebo jakýkoli jiný nástroj umožňující přímé připojení k jinému zdroji dat, mohou být v publikaci uloženy vaše autorizační informace (ID uživatele a heslo). Budete-li chtít změnit nebo odstranit tyto autorizační informace, bude nutné příslušným způsobem změnit vlastnosti připojení.

informace o podniku (o zaměstnání)

Aplikace Office Publisher 2007 umožňuje vytvoření přizpůsobených sad informací o podniku zadáním informací, jako je vaše jméno, pozice ve společnosti, název společnosti, adresa společnosti, číslo faxu, e-mailová adresa nebo logo společnosti. Tyto informace jsou volitelné a jsou uloženy v podnikovém rejstříku. Slouží k automatickému zadání hodnot do polí pro podnik v šablonách aplikace Office Publisher 2007, které vytváříte. Můžete přidat, odstranit a upravit libovolná pole s uloženými informacemi (v nabídce Vložit klepněte na příkaz Informace o zaměstnání) a použijte je v publikacích a šablonách, které vytváříte.

Pokud se rozhodnete podnikové informace neukládat, bude ve výchozím nastavení k zadání hodnot do polí v šablonách použito jméno a název společnosti zadané během instalace programu. Chcete-li tyto vlastnosti upravit, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vlastnosti databáze a potom klepněte na kartu Souhrnné informace.

Tisk

Jestliže vytisknete publikaci aplikace Office Publisher 2007 a následně ji uložíte, aplikace Office Publisher 2007 uloží spolu s publikací cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

weby Pracovní prostory dokumentů,

Pomocí aplikace Office Publisher 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jedné nebo více publikacích s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office Publisher 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office Publisher 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office Publisher 2007 uloží také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek, a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila danou publikaci aplikace Office Publisher 2007, a datum poslední změny databáze.

Správci serverů, které hostí weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze pro správce serveru a pokud není hostitelem webu služby SharePoint společnost Microsoft, nejsou sdíleny se společností Microsoft. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office Publisher 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office Publisher 2007 využívá k zobrazování informací o volném čase dalších uživatelů a odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv od společnosti Microsoft. Aplikace Office Publisher 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o volném čase pomocí rychlého zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými publikacemi nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet data o volném čase z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o volném čase zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office Publisher 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×