Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office Project 2007

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poslední aktualizace: Říjen 2006

Tato stránka je dodatkem k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v sadě 2007 Microsoft Office system. Chcete-li porozumět principům shromaždování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci nebo službu sady Office, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Microsoft Office 2007 a tento dodatek.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v dokumentu. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Použijete-li v dokumentu schéma XML, může být v dokumentu také uložena cesta k vytvořenému schématu XML. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno.

Tisk

Jestliže soubor projektu aplikace Microsoft Office Project 2007 vytisknete a následně jej uložíte, uloží aplikace Office Project 2007 spolu se souborem cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

weby Pracovní prostory dokumentů,

Pomocí aplikace Office Project 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jednom nebo více dokumentech s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office Project 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office Project 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office Project 2007 uloží ve formě souborů cookie také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek, a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila dokument aplikace Office Project 2007, a datum jeho poslední změny.

Správci serverů, které hostí weby služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze pro správce serveru a pokud není hostitelem webu služby SharePoint společnost Microsoft, nejsou sdíleny se společností Microsoft. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky do databáze obsahu služby SharePoint zaznamenávat určité akce prováděné uživateli. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adresu IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Možná místa uložení vašeho jména

V určitých případech ukládá aplikace Office Project 2007 vaše jméno, aby při používání některých funkcí zajistila lepší podmínky k práci. Vaše jméno může být například uloženo v následujících umístěních:

 • pole Autor,

 • vlastnost souboru AuthorName.

Odebrání vašeho jména z těchto polí pomocí možnosti Odebrat z vlastností souboru osobní údaje. Informace o této funkce naleznete v tématu Odebrání skrytých dat a osobních informací z dokumentů sady Office.

Řešení pro sadu Microsoft Office vytvořená jinými společnostmi mohou rovněž zahrnovat jméno uživatele a jiné osobní údaje ve vlastních vlastnostech přidružených k souboru.

Použijete-li nástroj Microsoft Office Web Control, Microsoft Office Excel Data Access, DataCalc nebo jakýkoli jiný nástroj umožňující přímé připojení k jinému zdroji dat, mohou být v dokumentu uloženy vaše autorizační informace (ID uživatele a heslo). Budete-li chtít změnit nebo odstranit tyto autorizační informace, bude nutné příslušným způsobem změnit vlastnosti připojení.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office Project 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office Project 2007 využívá k poskytování informací o uživatelích v režimu online a odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office Project 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o dostupnosti pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými dokumenty nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet údaje o vaší přítomnosti z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o volném čase zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office Project 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×