Diktování dokumentů ve Wordu

Diktování umožňuje vytvářet obsah v Office převodem řeči na text pomocí mikrofonu a spolehlivého připojení k Internetu. Je to rychlý a snadný způsob, jak zapsat vaše nápady, jak vytvářet koncepty nebo osnovy a zaznamenávat poznámky. 

Jak používat diktování

1. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft přes Edge, Firefox nebo Chrome.

2. Klikněte na Domů > Diktovat. Uživatelům se při prvním spuštění zobrazí výzva k povolení oprávnění mikrofonu.

Obrázek tlačítka Diktovat na pásu karet.

3. Zobrazí se ikona mikrofonu – počkejte, až se zapne, abyste si byli jistí, že se naslouchání zahájilo.

Tip: Ve Windows můžete mikrofon přepnout pomocí klávesové zkratky ALT + ;.

4. Interpunkci můžete kdykoliv vložit tak, že ji výslovně řeknete.

5. Opravte chyby pomocí klávesnice nebo návrhů diktování, aniž byste museli vypnout ikonu mikrofonu.

6. Ukončete diktování tlačítkem zavření (X) na panelu nástrojů diktování nebo znovu tlačítko stiskněte na pásu karet. 

Interpunkce

Slovní spojení

Výstup

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Fráze k vyslovení (Čína)

Výstup interpunkce

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Slovní spojení

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Slovní spojení

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Slovní spojení

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Slovní spojení

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Slovní spojení

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fráze k vyslovení (Japonsko)

Výstup interpunkce

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Slovní spojení

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Slovní spojení

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Slovní spojení

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Označení mohou být zobrazena pod slovy s alternativami, které jsme mohli špatně slyšet.

Pokud je označené slovo už správné, můžete vybrat Ignorovat.

Označené slovo jako návrh diktování.

Najeďte myší na ikonu mikrofonu nebo ji dlouze stiskněte a klikněte na ikonu ozubeného kola a uvidíte tato nastavení:

 • Mluvený jazyk: V rozevíracím seznamu můžete jazyky zobrazit a změnit.

 • Automatická interpunkce: Pokud je možnost k dispozici pro zvolený jazyk, můžete ji zaškrtnutím zapnout nebo zrušením zaškrtnutí vypnout.

Obrázek panelu nástrojů diktování se zvýrazněnou možností nastavení.

Ve výchozím nastavení je diktování v Office nastaveno na jazyk dokumentu.

Aktivně pracujeme na zdokonalování těchto jazyků a přidáváme další národní prostředí a jazyky.

Podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

Angličtina (Spojené království)

Angličtina (Spojené státy)

Francouzština (Francie)

Němčina (Německo)

Italština (Itálie)

Španělština (Španělsko)

Španělština (Mexiko)

Jazyky ve verzi Preview *

Dánština

Holandština (Nizozemsko)

Angličtina (Austrálie)

Angličtina (Indie)

Finština

Francouzština (Kanada)

Japonština

Norština (Bokmål)

Portugalština (Brazílie)

Švédština (Švédsko)

* Jazyky verze Preview můžou mít menší přesnost nebo omezenou podporu interpunkčních znamének.

Tato služba neukládá zvuková data nebo přepis textu.

Vámi nadiktovaný text bude odeslán společnosti Microsoft a použit jen pro poskytnutí textových výsledků.

Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Nelze najít tlačítko diktování

Pokud nevidíte tlačítko pro spuštění diktování:

 • Zkontrolujte, že jste přihlášení k Office v prohlížeči pomocí účtu Microsoft.

 • V systému Windows: ujistěte se, že máte Windows 10 nebo vyšší.

Tlačítko Diktovat se zobrazuje šedě

Pokud se zobrazuje tlačítko Diktovat šedě:

 • Ujistěte se, že dokument není ve stavu jen pro čtení.

Mikrofon nemá přístup

Pokud se zobrazí zpráva "Zkontrolujte nastavení zvuku" nebo "nemáme přístup k mikrofonu":

 • Zkontrolujte, jestli mikrofon nepoužívá žádná jiná aplikace nebo webová stránka, a zkuste to znovu.

 • Zkontrolujte nastavení prohlížeče, vyhledejte "mikrofon" a podívejte se, jestli jste v minulosti v případě Wordu, Office nebo OneDrivu zablokovali oprávnění tak, že je zobrazíte v seznamu blokovaných. Odeberte ho ze seznamu blokování, aktualizujte, znovu klikněte na diktování a povolte oprávnění. 

  Snímek obrazovky s povolením oprávnění mikrofonu

Mikrofon nefunguje

Pokud se zobrazí zpráva, že se objevil problém s mikrofonem nebo, že nemůžeme rozpoznat váš mikrofon:

Diktování vás neslyší

Pokud se zobrazí zpráva, že vás diktování neslyší nebo se na obrazovce během diktování nic nezobrazuje:

 • Zkontrolujte, jestli nemáte mikrofon ztlumený.

 • Upravte hlasitost vstupu mikrofonu.

 • Přesuňte se na tišší místo.

 • Pokud používáte vestavěný mikrofon, zvažte možnost vyzkoušet to znovu pomocí sluchátek s mikrofonem nebo externím mikrofonem.

Problémy s přesností nebo vynechaná slova

Pokud vidíte velké množství nesprávných nebo vynechaných slov na výstupu:

 • Zkontrolujte, jestli máte novou verzi prohlížeče Microsoft Edge, Firefox nebo Chrome.

 • Ujistěte se, že používáte rychlé a spolehlivé připojení k Internetu.

 • Eliminujte nebo se vyhněte šumu na pozadí, který může váš hlas rušit.

 • Zkuste hovořit srozumitelněji.

 • Zkontrolujte, jestli není potřeba upgradovat mikrofon, který používáte.

Jak používat diktování

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365.

 1. Přejděte na Domů > Diktovat. Je potřeba být přihlášený k Office 365 na zařízení s podporou mikrofonu.

  Možnost Diktovat v uživatelském rozhraní Wordu

 2. Počkejte, až se tlačítko Diktovat zapne a zahájí se naslouchání.

  Ikona Diktovat po výběru

 3. Začněte mluvit a uvidíte text na obrazovce.

 4. Interpunkci můžete kdykoliv vložit tak, že ji výslovně řeknete.

 5. Opravte chyby pomocí klávesnice, aniž byste museli ikonu mikrofonu vypnout.

Tip: Můžete taky přesunout kurzor na nový komentář a nadiktovat svůj názor ostatním.

Interpunkce

Slovní spojení

Výstup

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Fráze k vyslovení (Čína)

Výstup interpunkce

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Slovní spojení

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Slovní spojení

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Slovní spojení

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Slovní spojení

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Slovní spojení

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fráze k vyslovení (Japonsko)

Výstup interpunkce

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Slovní spojení

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Slovní spojení

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Slovní spojení

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Ve výchozím nastavení je diktování v Office nastaveno na jazyk dokumentu.

Aktivně pracujeme na zdokonalování těchto jazyků a přidáváme další národní prostředí a jazyky.

Podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

Angličtina (Spojené království)

Angličtina (Spojené státy)

Francouzština (Francie)

Němčina (Německo)

Italština (Itálie)

Španělština (Španělsko)

Španělština (Mexiko)

Jazyky ve verzi Preview *

Dánština

Holandština (Nizozemsko)

Angličtina (Austrálie)

Angličtina (Indie)

Finština

Francouzština (Kanada)

Japonština

Norština (Bokmål)

Portugalština (Brazílie)

Švédština (Švédsko)

* Jazyky ve verzi Preview můžou mít menší přesnost nebo omezenou podporu interpunkčních znamének.

Tato služba neukládá zvuková data nebo přepis textu.

Vámi nadiktovaný text bude odeslán společnosti Microsoft a použit jen pro poskytnutí textových výsledků.

Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Nelze najít tlačítko diktování

Pokud nevidíte tlačítko pro spuštění diktování:

 • Zkontrolujte, že jste přihlášení pomocí aktivního předplatného Office 365.

 • Diktování není dostupné v Office 2016 nebo 2019 pro Windows bez Office 365.

 • Ujistěte se, že máte Windows 10 nebo vyšší.

Tlačítko Diktovat se zobrazuje šedě

Pokud se zobrazuje tlačítko Diktovat šedě:

 • Ujistěte se, že dokument není ve stavu jen pro čtení.

Mikrofon nemá přístup

Pokud se zobrazí zpráva, že nemáme přístup k mikrofonu:

 • Zkontrolujte, jestli mikrofon nepoužívá žádná jiná aplikace nebo webová stránka, a zkuste to znovu.

 • Aktualizujte stránku, klikněte na Diktovat a povolte prohlížeči přístup k mikrofonu.

Mikrofon nefunguje

Pokud se zobrazí zpráva, že se objevil problém s mikrofonem nebo, že nemůžeme rozpoznat váš mikrofon:

Diktování vás neslyší

Pokud se zobrazí zpráva, že vás diktování neslyší nebo se na obrazovce během diktování nic nezobrazuje:

 • Zkontrolujte, jestli nemáte mikrofon ztlumený.

 • Upravte hlasitost vstupu mikrofonu.

 • Přesuňte se na tišší místo.

 • Pokud používáte vestavěný mikrofon, zvažte možnost vyzkoušet to znovu pomocí sluchátek s mikrofonem nebo externím mikrofonem.

Problémy s přesností nebo vynechaná slova

Pokud vidíte velké množství nesprávných nebo vynechaných slov na výstupu:

 • Ujistěte se, že používáte rychlé a spolehlivé připojení k Internetu.

 • Eliminujte nebo se vyhněte šumu na pozadí, který může váš hlas rušit.

 • Zkuste hovořit srozumitelněji.

 • Zkontrolujte, jestli není potřeba upgradovat mikrofon, který používáte.

Jak používat diktování

Tato funkce je jenom pro předplatitele. Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365.

 1. Přejděte na Domů > Diktovat. Je potřeba být přihlášený k Office 365 na zařízení s podporou mikrofonu.

  Možnost Diktovat v uživatelském rozhraní Wordu

 2. Počkejte, až se tlačítko Diktovat zapne a zahájí se naslouchání.

  Ikona Diktovat po výběru

 3. Začněte mluvit a uvidíte text na obrazovce.

 4. Interpunkci můžete kdykoliv vložit tak, že ji výslovně řeknete.

 5. Opravte chyby pomocí klávesnice, aniž byste museli ikonu mikrofonu vypnout.

Tip: Můžete taky přesunout kurzor na nový komentář a nadiktovat svůj názor ostatním.

Interpunkce

Slovní spojení

Výstup

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Fráze k vyslovení (Čína)

Výstup interpunkce

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Slovní spojení

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Slovní spojení

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Slovní spojení

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Slovní spojení

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Slovní spojení

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fráze k vyslovení (Japonsko)

Výstup interpunkce

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Slovní spojení

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Slovní spojení

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Slovní spojení

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Ve výchozím nastavení je diktování v Office nastaveno na jazyk dokumentu.

Plně podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

Angličtina (Spojené království)

Angličtina (Spojené státy)

Francouzština (Francie)

Němčina (Německo)

Italština (Itálie)

Španělština (Španělsko)

Španělština (Mexiko)

Jazyky ve verzi Preview *

Angličtina (Austrálie)

Angličtina (Indie)

Francouzština (Kanada)

Japonština

Norština (Bokmål)

Portugalština (Brazílie)

* Jazyky verze Preview můžou mít menší přesnost nebo omezenou podporu interpunkčních znamének.

Aktivně pracujeme na zdokonalování těchto jazyků a přidáváme další národní prostředí a jazyky.

Tato služba neukládá zvuková data nebo přepis textu.

Vámi nadiktovaný text bude odeslán společnosti Microsoft a použit jen pro poskytnutí textových výsledků.

Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Nelze najít tlačítko diktování

Pokud nevidíte tlačítko pro spuštění diktování:

 • Zkontrolujte, že jste přihlášení pomocí aktivního předplatného Office 365.

 • V Office 2016 nebo 2019 pro Mac není k dispozici diktování bez Office 365.

Tlačítko Diktovat se zobrazuje šedě

Pokud se zobrazuje tlačítko Diktovat šedě:

 • Ujistěte se, že dokument není ve stavu jen pro čtení.

Mikrofon nemá přístup

Pokud se zobrazí zpráva, že nemáme přístup k mikrofonu:

 • Zkontrolujte, jestli mikrofon nepoužívá žádná jiná aplikace nebo webová stránka, a zkuste to znovu.

Mikrofon nefunguje

Pokud se zobrazí zpráva, že se objevil problém s mikrofonem nebo, že nemůžeme rozpoznat váš mikrofon:

 • Zkontrolujte, jestli je mikrofon připojen.

 • Otestujte mikrofon, abyste měli jistotu, že funguje.

 • V nabídce Systémové předvolby > Zvuk > Vstup zkontrolujte mikrofon.

Diktování vás neslyší

Pokud se zobrazí zpráva, že vás diktování neslyší nebo se na obrazovce během diktování nic nezobrazuje:

 • Zkontrolujte, jestli nemáte mikrofon ztlumený.

 • Upravte hlasitost vstupu mikrofonu.

 • Přesuňte se na tišší místo.

 • Pokud používáte vestavěný mikrofon, zvažte možnost vyzkoušet to znovu pomocí sluchátek s mikrofonem nebo externím mikrofonem.

Problémy s přesností nebo vynechaná slova

Pokud vidíte velké množství nesprávných nebo vynechaných slov na výstupu:

 • Ujistěte se, že používáte rychlé a spolehlivé připojení k Internetu.

 • Eliminujte nebo se vyhněte šumu na pozadí, který může váš hlas rušit.

 • Zkuste hovořit srozumitelněji.

 • Zkontrolujte, jestli není potřeba upgradovat mikrofon, který používáte.

Poznámka: Funkce diktování pro Word na iPhonu je v současné době ve verzi Preview.

Jak používat diktování

 1. Klepnutím na malou ikonu mikrofonu přejdete na funkci diktování.

 2. Klepněte na ikonu velké mikrofonu a začněte mluvit.

  Snímek obrazovky s zapnutím diktování na iPhonu

 3. Interpunkci můžete kdykoliv vložit tak, že ji výslovně řeknete nebo použijete panel nástrojů interpunkce.

 4. Dalším klepnutím na mikrofon můžete diktování pozastavit nebo klepnutím na tlačítko klávesnice přepnout zpět na klávesnici.

 5. Chyby opravujte tak, že pomocí dotykového ovládání odstraníte obsah a znovu ho nadiktujete, nebo přepnete na klávesnici.

Interpunkce

Slovní spojení

Výstup

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Fráze k vyslovení (Čína)

Výstup interpunkce

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Slovní spojení

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Slovní spojení

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Slovní spojení

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Slovní spojení

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Slovní spojení

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fráze k vyslovení (Japonsko)

Výstup interpunkce

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Slovní spojení

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Slovní spojení

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Slovní spojení

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Poznámka: Automatická interpunkce je pro angličtinu ve výchozím nastavení zapnutá.

Klepnutím na zařízení se zobrazí následující nastavení:

 • Mluvený jazyk: V rozevíracím seznamu můžete jazyky zobrazit a změnit.

 • Automatická interpunkce: Pokud je možnost k dispozici pro zvolený jazyk, můžete ji zaškrtnutím zapnout nebo zrušením zaškrtnutí vypnout.

Nastavení diktování pro iPhone je rozbalené.

Ve výchozím nastavení je diktování na iPhonu nastavené na aktuální jazyk vašich zařízení.

Plně podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

Angličtina (Spojené království)

Angličtina (Spojené státy)

Francouzština (Francie)

Němčina (Německo)

Italština (Itálie)

Španělština (Španělsko)

Španělština (Mexiko)

Jazyky ve verzi Preview *

Připravujeme:

* Jazyky verze Preview můžou mít menší přesnost nebo omezenou podporu interpunkčních znamének.

Aktivně pracujeme na zdokonalování těchto jazyků a přidáváme další národní prostředí a jazyky.

Tato služba neukládá zvuková data nebo přepis textu.

Vámi nadiktovaný text bude odeslán společnosti Microsoft a použit jen pro poskytnutí textových výsledků.

Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Nelze najít tlačítko diktování

Pokud nevidíte tlačítko pro spuštění diktování:

 • Váš jazyk zařízení nemusí být podporován.

Mikrofon nemá přístup

Pokud se zobrazí zpráva, že nemáme přístup k mikrofonu:

 • Zkontrolujte, jestli mikrofon nepoužívá žádná jiná aplikace nebo webová stránka, a zkuste to znovu.

Mikrofon nefunguje

Pokud se zobrazí zpráva, že se objevil problém s mikrofonem nebo, že nemůžeme rozpoznat váš mikrofon:

 • Otestujte mikrofon, abyste měli jistotu, že funguje.

Diktování vás neslyší

Pokud se zobrazí zpráva, že vás diktování neslyší nebo se na obrazovce během diktování nic nezobrazuje:

 • Přesuňte se na tišší místo.

Problémy s přesností nebo vynechaná slova

Pokud vidíte velké množství nesprávných nebo vynechaných slov na výstupu:

 • Ujistěte se, že používáte rychlé a spolehlivé připojení k Internetu.

 • Eliminujte nebo se vyhněte šumu na pozadí, který může váš hlas rušit.

 • Zkuste hovořit srozumitelněji.

Poznámka: Funkce diktování pro Word na Androidu je v současné době ve verzi Preview.

Jak používat diktování

 1. Na telefonu s Androidem můžete klepnutím na ikonu malého mikrofonu zapnout funkci diktování.

  Diktování na snímku obrazovky s Androidem

 2. Klepněte na ikonu velké mikrofonu a začněte mluvit.

  Snímek obrazovky s Diktováním na telefonu s Androidem

 3. Interpunkci můžete kdykoliv vložit tak, že ji výslovně řeknete nebo použijete panel nástrojů interpunkce.

 4. Dalším klepnutím na mikrofon můžete diktování pozastavit nebo klepnutím na tlačítko klávesnice přepnout zpět na klávesnici.

 5. Chyby opravujte tak, že pomocí dotykového ovládání odstraníte obsah a znovu ho nadiktujete, nebo přepnete na klávesnici.

  Nastavení diktování na snímku obrazovky s Androidem

Interpunkce

Slovní spojení

Výstup

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Fráze k vyslovení (Čína)

Výstup interpunkce

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Slovní spojení

Výstup

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Slovní spojení

Výstup

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Slovní spojení

Výstup

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Slovní spojení

Výstup

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Slovní spojení

Výstup

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Fráze k vyslovení (Japonsko)

Výstup interpunkce

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Slovní spojení

Výstup

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Slovní spojení

Výstup

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Slovní spojení

Výstup

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Slovní spojení

Výstup

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Poznámka: Automatická interpunkce je pro angličtinu ve výchozím nastavení zapnutá.

 • Mluvený jazyk: V rozevíracím seznamu můžete jazyky zobrazit a změnit.

 • Automatická interpunkce: Pokud je možnost k dispozici pro zvolený jazyk, můžete ji zaškrtnutím zapnout nebo zrušením zaškrtnutí vypnout.

  Snímek obrazovky s Diktováním na nastavení telefonu s Androidem

Ve výchozím nastavení je diktování na Androidu nastavené na aktuální jazyk vašich zařízení.

Plně podporované jazyky

Čínština (Čína)

Angličtina (Kanada)

Angličtina (Spojené království)

Angličtina (Spojené státy)

Francouzština (Francie)

Němčina (Německo)

Italština (Itálie)

Španělština (Španělsko)

Španělština (Mexiko)

Jazyky ve verzi Preview *

Připravujeme

* Jazyky verze Preview můžou mít menší přesnost nebo omezenou podporu interpunkčních znamének.

Aktivně pracujeme na zdokonalování těchto jazyků a přidáváme další národní prostředí a jazyky.

Tato služba neukládá zvuková data nebo přepis textu.

Vámi nadiktovaný text bude odeslán společnosti Microsoft a použit jen pro poskytnutí textových výsledků.

Další informace o funkcích, které analyzují obsah, najdete v tématu Propojené služby v Office.

Nelze najít tlačítko diktování

Pokud nevidíte tlačítko pro spuštění diktování:

 • Váš jazyk zařízení nemusí být podporován.

Mikrofon nemá přístup

Pokud se zobrazí zpráva, že nemáme přístup k mikrofonu:

 • Zkontrolujte, jestli mikrofon nepoužívá žádná jiná aplikace nebo webová stránka, a zkuste to znovu.

Mikrofon nefunguje

Pokud se zobrazí zpráva, že se objevil problém s mikrofonem nebo, že nemůžeme rozpoznat váš mikrofon:

 • Otestujte mikrofon, abyste měli jistotu, že funguje.

Diktování vás neslyší

Pokud se zobrazí zpráva, že vás diktování neslyší nebo se na obrazovce během diktování nic nezobrazuje:

 • Přesuňte se na tišší místo.

Problémy s přesností nebo vynechaná slova

Pokud vidíte velké množství nesprávných nebo vynechaných slov na výstupu:

 • Ujistěte se, že používáte rychlé a spolehlivé připojení k Internetu.

 • Eliminujte nebo se vyhněte šumu na pozadí, který může váš hlas rušit.

 • Zkuste hovořit srozumitelněji.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×