Dialogové okno Rozložení

Pomocí dialogového okna Rozvržení lze zobrazit či změnit rozložení uzlů síťového diagramu na obrazovce. Můžete provést následující akce:

  • definovat uspořádání uzlů na obrazovce,

  • určit zarovnání, počet mezer, výšku řádků a šířku sloupců,

  • nastavit možnosti pro styl a barvu vazeb uzlů,

  • vybrat barvu a vzorek pozadí síťového diagramu.

Zobrazení dialogového okna

Přejděte do zobrazení Síťový diagram. V nabídce Formát klikněte na příkaz Rozvržení.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Režim rozvržení

Automaticky umístit všechny uzly     Určuje, že všechny uzly síťového diagramu se umístí automaticky a uzamknou na místě . Tato možnost je výchozí.

Povolit ruční umístění uzlů     Určuje, že uzly síťového diagramu je možné umístit ručně. Když je nastavena tato možnost, můžete umístit ukazatel myši okraj uzlu a přetáhnout ho na jiné místo na obrazovce.

Skupinový rámeček Rozvržení uzlu

Uspořádání     Určuje uspořádání uzlů diagramu v síťovém diagramu. Klikněte na šipku a vyberte ze seznamu možností uspořádání, například Shora dolů podle dne nebo Centrované shora.

Možnosti uspořádání uzlů

Shora dolů zleva     Uspořádá síťový diagram tak, že první řada propojených úkolů (neboli cesta) začíná v levém horním rohu a každá nová cesta začíná na novém řádku pod ní. Cesty probíhají síťovým diagramem vodorovně. Toto uspořádání je výchozí.

Shora dolů podle dne     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají ve stejném dni, jsou zarovnané svisle. Dny jsou v zobrazení uspořádané vodorovně. To je užitečné, pokud chcete v síťovém diagramu zobrazit všechny úkoly, které mají začít v daném dni.

Shora dolů podle týdne     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají ve stejném týdnu, jsou zarovnané svisle. Týdny jsou v zobrazení uspořádané vodorovně. To je užitečné, pokud chcete v síťovém diagramu zobrazit všechny úkoly, které mají začít v daném týdnu.

Shora dolů podle měsíce     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a všechny úkoly, které začínají ve stejném měsíci, jsou zarovnané svisle. Měsíce jsou v zobrazení uspořádané vodorovně. To je užitečné, pokud chcete v síťovém diagramu zobrazit všechny úkoly, které mají začít v daném měsíci.

Shora dolů – první kritické      Uspořádá síťový diagram tak, že první řadou propojené úkoly začínající v levém horním rohu je kritická cesta. Všechny ostatní cesty začínají na novém řádku pod kritickou cestou. Cesty probíhají síťovým diagramem vodorovně.

Centrované zleva     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a každá nová cesta začíná na novém řádku pod ní. Cesty probíhají síťovým diagramem vodorovně.

Centrované shora     Uspořádá síťový diagram tak, že první cesta začíná v levém horním rohu a každá nová cesta začínají v novém sloupci vpravo od ní. Cesta probíhají síťovým diagramem svisle.

Řádek     Určuje zarovnání, mezery a výšku uzlů síťového diagramu v řádcích.

Rozvržení řádků

Zarovnání     Určuje zarovnání uzlů síťového diagramu v rámci řádky.

Mezery mezi řádky     Určuje mezery v pixelech mezi řádky uzlů síťového diagramu. Toto číslo musí být v rozsahu 0 až 200.

Výška     Určuje, zda má řádek uzlů síťového diagramu pevnou výšku, nebo zda se přizpůsobí stránce.

Sloupec     Určuje zarovnání, mezery a šířku sloupců s uzly síťového diagramu.

Vzhled sloupce

Zarovnání     Určuje zarovnání uzlů síťového diagramu v rámci sloupce.

Mezery mezi řádky     Určuje mezery mezi sloupci s uzly síťového diagramu. Toto číslo musí být v rozsahu 0 až 200.

Šířka     Určuje, zda má sloupec s uzly síťového diagramu pevnou šířku, nebo zda se přizpůsobí stránce.

Zobrazit souhrnné úkoly     Zobrazuje v projektu souhrnné úkoly, a to ve všech zobrazeních. Jedná se o stejné nastavení jako u zaškrtávacího políčka Zobrazit souhrnné úkoly na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje). Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Udržovat úkoly spolu s jejich souhrny     Dává přednost umístění úkolů v síťovém diagramu společně s příslušnými souhrnnými úkoly před uspořádáním podle předchůdců a následníků. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Upravit podle konců stránek     Přesune uzly síťového diagramu tak, aby nepřecházely přes konce stránek. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Skupinový rámeček Styl vazby

V tomto skupinovém rámečku lze určit styl čar závislostí v zobrazení Síťový diagram.

Lomené     Zobrazí čáry závislostí jako pravoúhlé spojnice mezi uzly síťového diagramu. Čáry závislostí vstupují do uzlu síťového diagramu vždy zleva a vycházejí zprava. Tato možnost je výchozí.

Přímé     Zobrazí čáry závislostí jako přímé spojnice mezi uzly síťového diagramu.

Zobrazit šipky     Zobrazí na konci čar závislostí šipky směřující od předchůdce úkolu k jeho následníkovi. Zrušením zaškrtnutí políčka šipky skryjete. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit popisky vazeb     Zobrazí u čar vazeb mezi uzly síťového diagramu popisky označující Typ vazby (například FS nebo FF). Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.

Skupinový rámeček Barva vazby

V tomto skupinovém rámečku můžete určit barvu čar vazeb síťového diagramu.Ve výchozím nastavení je barva čar vazeb kritických a nekritických úkolů odlišná.

Nekritické vazby     Určuje barvu vazeb mezi nekritickými úkoly v síťovém diagramu.

Kritické vazby     Určuje barvu vazeb mezi kritickými úkoly v síťovém diagramu.

Shoda s okrajem předchůdce     Určuje, že čáry vazeb u všech úkolů budou mít stejnou barvu jako ohraničení uzlu síťového diagramu u úkolu typu Předchůdce. Nepoužijí se tedy různé barvy pro kritické a nekritické vazby.

Skupinový rámeček Možnosti diagramu

Barva pozadí     Určuje barvu pozadí síťového diagramu. Ve výchozím nastavení je barva pozadí bílá.

Vzorek pozadí     Určuje vzorek výplně pozadí síťového diagramu.

Zobrazit konce stránek     Zobrazí, kde by se nacházely konce stránek, kdybyste zobrazení síťového diagramu vytiskli. Zrušením zaškrtnutí políčka konce stránek skryjete. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.

Označit probíhající a dokončené     Určuje, že v síťovém diagramu budou označené probíhající a dokončené úkoly. Probíhající úkol je označený úhlopříčnou čarou přes uzel. Dokončený úkol je označený dvěma úhlopříčnými čarami přes uzel, které tvoří znak X. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Skrýt vše kromě ID     Zobrazí v uzlech síťového diagramu pouze ID úkolů. To je užitečné, pokud chcete zobrazit větší část síťového diagramu na menší ploše. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×