Diagramy UML ve Visiu

Jazyk UML (Unified Modeling Language) je standardní způsob, jak vytvářet modely softwaru, načrtnout návrhy nebo dokumentovat stávající návrhy a systémy.

Diagramy UML dostupné ve Visiu rozdělené do dvou kategorií diagramů: diagramy chování a struktury

V Visio – plán 2 a Visio 2019 můžete začít s prázdnou šablonou UML nebo (v některých případech) pomocí počátečního diagramu UML.

Tato verze předplatného Visio podporuje obrazce UML, které odpovídají specifikaci UML 2,5 a zároveň poskytuje flexibilitu jejich použití podle potřeby v diagramech.

Diagramy tříd

Diagram předmětu slouží k vytvoření obecného modelu struktury aplikace, která určuje systémové třídy, její atributy a metody a vztahy mezi objekty. 

Vytvoření diagramu tříd UML 

 Diagramy komponent

Pomocí diagramu komponent můžete rozdělit systém na soudržné součásti a zobrazit strukturu samotného kódu.

Vytvoření diagramu komponent UML

Diagramy nasazení

Pomocí diagramu nasazení můžete zobrazit strukturu systému run-time a sdělit, jak budou nakonfigurovány a nasazeny hardwarové a softwarové prvky, které tvoří aplikaci.

Vytvoření diagramu nasazení UML

Sekvenční diagramy

Sekvenční diagram slouží k zobrazení objektů actor a předmětů účastnících se interakce a událostí, které generují, v časovém sledu.

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Diagram aktivity

Diagram aktivit popisuje vnitřní chování metody a představuje tok řízený interně generovanými akcemi.

Vytvoření diagramu činnosti UML

Diagramy stavových strojů

Pomocí stavového diagramu stavu (nebo diagramu) zobrazíte sekvenci stavů, kterými se objekt prochází během jeho života. 

Vytvoření diagramu stavového stroje UML 

Diagramy případu použití 

V počátečních fázích vývojového projektu můžete pomocí diagramů případů popsat skutečné aktivity a podněty. V pozdějších fázích můžete diagramy vylepšit tak, aby odrážely uživatelské rozhraní a podrobnosti návrhu.

Vytvoření diagramu případů použití UML

Komunikační diagramy

Komunikační diagram slouží k zobrazení prvků v systému, které se používají k práci s ostatními prvky v souvislosti s posloupností zpráv. 

Vytvoření diagramu komunikace UML 

Diagramy zápisu do databáze

Pomocí diagramu zápisu databáze můžete nakreslit model databáze. 

Vytvoření diagramu zápisu databáze UML

Kde je Průzkumník modelu UML?

Pokud jste diagramy UML vytvořili v předchozích verzích Visio, můžete se v Průzkumníku modelů setkat. Diagramy vytvořené pomocí Průzkumníka modelů byly zamknuty před úpravami a s určitým formátováním. Od Visio 2013 Professional neexistuje žádný Průzkumník modelů. Přetáhnete obrazce ze zadaných vzorníků. Obrazce jsou odemknuté a flexibilnější, takže v případě potřeby můžete změnit jejich chování. Kresby jsou také přizpůsobitelné a přesto stále vyhovují standardu UML. Je nám líto, ale to taky znamená, že pokud máte výkres vytvořený v Průzkumníku modelů, nemůžete s ním pracovat v novějších verzích Visio, které nezahrnují Průzkumník modelů. 

Diagramy UML dostupné ve Visiu rozdělené do dvou kategorií diagramů: diagramy chování a struktury

V Visio pro webmůžete zvolit devět typů diagramů UML a různé ukázkové diagramy, které mají na plátně již některé obrazce vykresleny. Každá volba je součástí vzorníku, který odpovídá typu diagramu, který vyberete.

Tato verze předplatného Visio podporuje obrazce UML, které odpovídají specifikaci UML 2,5 a zároveň poskytuje flexibilitu jejich použití podle potřeby v diagramech.

Diagramy tříd

Diagram předmětu slouží k vytvoření obecného modelu struktury aplikace, která určuje systémové třídy, její atributy a metody a vztahy mezi objekty. 

Vytvoření diagramu tříd UML 

 Diagramy komponent

Pomocí diagramu komponent můžete rozdělit systém na soudržné součásti a zobrazit strukturu samotného kódu.

Vytvoření diagramu komponent UML

Diagramy nasazení

Pomocí diagramu nasazení můžete zobrazit strukturu systému run-time a sdělit, jak budou nakonfigurovány a nasazeny hardwarové a softwarové prvky, které tvoří aplikaci.

Vytvoření diagramu nasazení UML

Sekvenční diagramy

Sekvenční diagram slouží k zobrazení objektů actor a předmětů účastnících se interakce a událostí, které generují, v časovém sledu.

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Diagramy aktivit

Diagram aktivit popisuje vnitřní chování metody a představuje tok řízený interně generovanými akcemi.

Vytvoření diagramu činnosti UML

Diagramy stavových strojů

Použijte Stavový počítač (nebo stavu) a zobrazte sekvenci stavů, kterými objekt projde během životnosti. 

Vytvoření diagramu stavového stroje UML 

Diagramy případu použití 

V počátečních fázích vývojového projektu můžete pomocí diagramů případů popsat skutečné aktivity a podněty. V pozdějších fázích můžete diagramy vylepšit tak, aby odrážely uživatelské rozhraní a podrobnosti návrhu.

Vytvoření diagramu případů použití UML

Komunikační diagramy

Komunikační diagram slouží k zobrazení prvků v systému, které se používají k práci s ostatními prvky v souvislosti s posloupností zpráv. 

Vytvoření diagramu komunikace UML 

Diagramy zápisu do databáze

Pomocí diagramu zápisu databáze můžete nakreslit model databáze. 

Vytvoření diagramu zápisu databáze UML

Diagramy UML dostupné ve Visiu rozdělené do dvou kategorií diagramů: diagramy chování a struktury

V Visio můžete začít s prázdnou šablonou UML a příslušným vzorníkem pro vytvoření diagramu UML.

Diagramy tříd

Diagram předmětu slouží k vytvoření obecného modelu struktury aplikace, která určuje systémové třídy, její atributy a metody a vztahy mezi objekty. 

Vytvoření diagramu tříd UML 

Sekvenční diagramy

Sekvenční diagram slouží k zobrazení objektů actor a předmětů účastnících se interakce a událostí, které generují, v časovém sledu.

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Diagram aktivity

Diagram aktivit popisuje vnitřní chování metody a představuje tok řízený interně generovanými akcemi.

Vytvoření diagramu činnosti UML

Diagramy stavových strojů

Pomocí stavového diagramu stavu (nebo diagramu) zobrazíte sekvenci stavů, kterými se objekt prochází během jeho života. 

Vytvoření diagramu stavového stroje UML 

Diagramy případu použití 

V počátečních fázích vývojového projektu můžete pomocí diagramů případů popsat skutečné aktivity a podněty. V pozdějších fázích můžete diagramy vylepšit tak, aby odrážely uživatelské rozhraní a podrobnosti návrhu.

Vytvoření diagramu případů použití UML

Diagramy zápisu do databáze

Pomocí diagramu zápisu databáze můžete nakreslit model databáze. 

Vytvoření diagramu zápisu databáze UML

Kde je Průzkumník modelu UML?

Pokud jste diagramy UML vytvořili v předchozích verzích Visio, můžete se v Průzkumníku modelů setkat. Diagramy vytvořené pomocí Průzkumníka modelů byly zamknuty před úpravami a s určitým formátováním. OdVisio 2013 Professional neexistuje žádný Průzkumník modelů. Přetáhnete obrazce ze zadaných vzorníků. Obrazce jsou odemknuté a flexibilnější, takže v případě potřeby můžete změnit jejich chování. Kresby jsou také přizpůsobitelné a přesto stále vyhovují standardu UML. Je nám líto, ale to taky znamená, že pokud máte výkres vytvořený v Průzkumníku modelů, nemůžete s ním pracovat v novějších verzích Visio, které nezahrnují Průzkumník modelů. 

Diagram 2,0 UML

ŠablonaMicrosoft VisioDiagram modelu UML plně podporuje vytváření modelově orientovaných modelů komplexních softwarových systémů.

Diagramy tříd

Diagram statické struktury v Visio slouží k vytváření diagramů tříd , které rozloží softwarový systém na jeho části.

Vytvoření diagramu tříd UML

Diagramy případu použití

V počátečních fázích vývojového projektu můžete pomocí diagramu případu použití popsat skutečné aktivity a podněty. Diagram můžete v pozdějších fázích Upřesnit tak, aby odrážel uživatelské rozhraní a podrobnosti návrhu.

Vytvoření diagramu případů použití UML

Diagramy statické struktury

Diagramy statické struktury slouží k vytváření koncepčních diagramů, které představují pojmy ze skutečného světa a jejich vztahů, nebo diagramy tříd, které rozloží softwarový systém na jeho části.

Vytvoření diagramu statické struktury UML

Diagramy balíčků

K seskupení souvisejících prvků v systému použijte diagramy balíček. Jeden balíček může obsahovat podřízené balíčky, diagramy nebo jednotlivé prvky.

Vytvoření diagramu balíčku UML

Diagramy aktivit

Pomocí diagram činnosti popsat vnitřní chování metody a znázornit tok řízený interně generovanými akcemi.

Vytvoření diagramu činnosti UML

Diagramy stavu

Diagram stavu slouží k zobrazení posloupnosti stavů, kterými objekt projde během životnosti.

Vytvoření diagramu stavu UML

Sekvenční diagramy

Pomocí sekvenční diagram zobrazíte objekty actor, které se účastní interakce, a události, které generují, v časovém sledu.

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Diagramy spolupráce

Pomocí diagram spolupráce můžete zobrazit vztahy mezi rolemi objektu, jako je například sada zpráv vyměněných mezi objekty za účelem dosažení nějaké operace nebo výsledku.

Vytvoření diagramu spolupráce UML

Diagramy komponent

Pomocí diagram komponent můžete rozdělit systém na soudržné součásti a zobrazit strukturu samotného kódu.

Vytvoření diagramu komponent UML

Diagramy nasazení

Pomocí diagram nasazení zobrazíte strukturu systému run-time a přenášíte konfiguraci a nasazení prvků hardwaru a softwaru, které tvoří aplikaci.

Vytvoření diagramu nasazení UML

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×