Delegování kalendáře v Outlooku na webu

Outlook na webu pro firmy vám umožňuje udělit komukoliv ve vaší organizaci oprávnění ke správě vašeho kalendáře. Můžete lidem udělit přístup pro úpravy, aby mohli váš kalendář upravovat, nebo přístup delegáta, který jim umožní kalendář nejenom upravovat, ale taky v něm plánovat schůzky vaším jménem a odpovídat na ně.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlooku na webu

Přečtěte si pokyny pro novou verzi Outlooku na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Přístup redaktora nebo delegáta k vašemu kalendáři můžete udělit komukoli z vaší organizace. Redaktory můžete přiřadit ke svému primárnímu kalendáři (s názvem „Můj kalendář“) nebo k jakýmkoli dalším kalendářům, které jste si vytvořili. Delegáty můžete přiřadit jenom ke svému primárnímu kalendáři. Lidem, kteří nejsou z vaší organizace, přístup redaktora ani delegáta udělit nemůžete.

 1. V Outlooku na webu vyberte Kalendář v dolní části stránky.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet > Můj kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. Na stránce Sdílení a oprávnění zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete kalendář sdílet. I když kalendář můžete sdílet s víc než jednou osobou, v Outlooku na webu můžete osoby přidávat po jedné.

 4. Po přidání osoby, které chcete umožnit správu vašeho kalendáře, vyberte rozevírací seznam u jejího jména a zvolte úroveň přístupu, kterou jí chcete udělit.

  • Možnost Může upravovat vyberte, pokud jí chcete udělit oprávnění provádět ve vašem kalendáři změny.

  • Možnost Delegát vyberte, pokud jí chcete dát stejná oprávnění jako redaktorovi a navíc umožnit, aby dostávala žádosti o schůzky a odpovídala vaším jménem.

   Poznámka: Když delegát odpoví na pozvánku na schůzku vaším jménem, při použití Outlooku na webu neuvidíte odpověď na tuto pozvánku ve své složce Doručená pošta. Schůzky, které jsou přijaté nebo nezávazně přijaté, se objeví ve vašem kalendáři a budete vidět, že je přijal delegát.

  • Možnosti Může zobrazovat informace o tom, kdy nemám čas, Může zobrazovat názvy a místa konání událostí a Může zobrazit všechny podrobnosti umožňují ostatním váš kalendář zobrazit, ale nikoli v něm dělat změny.

 5. Po přidání osoby, se kterou chcete svůj kalendář sdílet, a volbě oprávnění, která jí chcete udělit, vyberte Sdílet. Pokud se rozhodnete kalendář prozatím nesdílet, vyberte Odebrat  Odebrat .

Osoba, které jste nasdíleli svůj kalendář, dostane e-mailovou zprávu, která jí to oznámí. Pokud tato osoba v pozvánce vybere tlačítko Přijmout, přidá se váš kalendář do jejího seznamu kalendářů.

Poznámka: Položky kalendáře označené jako soukromé jsou chráněné. Většina lidí, se kterými svůj kalendář sdílíte, vidí u položek označených jako soukromé jen čas, ale ne předmět, místo konání ani jiné podrobnosti. Výjimkou je, když zaškrtnete políčko Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události.

Potom, co někomu udělíte ke svému kalendáři přístup delegáta, uvidíte v dialogu Sdílení a oprávnění další možnost, která umožňuje určit, jak se mají zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na ně. Pokud máte několik delegátů, bude tato možnost platit pro všechny delegáty.

Tyto možnosti můžete nastavit takto:

 1. V Outlooku na webu vyberte Kalendář v dolní části stránky.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet > Můj kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. V části Delegáti vyberte v seznamu Posílat pozvánky a odpovědi komu jednu z následujících možností:

  • Jenom delegát: Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají jenom vašim delegátům.

  • Delegát a mně poslat kopii: Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají vám a vašim delegátům. Možnost přijmout nebo odmítnout žádost o schůzku uvidí jenom vaši delegáti a oznámení, které přijde vám, se zobrazí jako běžná e-mailová zpráva. Na schůzku ale můžete přesto reagovat tak, že položku kalendáře otevřete a odpovíte.

  • Můj delegát a já: Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají vám i vašim delegátům. Na pozvánku na schůzku může odpovědět kdokoli z vás.

Pomocí nastavení v dialogu Sdílení a oprávnění můžete delegátům udělit oprávnění k zobrazení podrobností položek, které jsou označené jako soukromé.

 1. V Outlooku na webu vyberte Kalendář v dolní části stránky.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet > Můj kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. U delegáta, kterému chcete udělit oprávnění k zobrazení soukromých událostí, zaškrtněte políčko Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události.

  Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události

Pokud chcete ukončit sdílení svého kalendáře s určitou osobou, odeberte její oprávnění přes Outlook na webu.

 1. V Outlooku na webu vyberte Kalendář v dolní části stránky.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet a zvolte kalendář, který chcete přestat sdílet.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

  Váš primární kalendář má standardně název „Můj kalendář“. Pokud jste si vytvořili jiné kalendáře, můžete si místo něho vybrat jeden z nich. Nemůžete odebrat oprávnění ke sdílení kalendářů, které vlastní jiní lidé.

 3. Vyberte Odebrat  Odebrat vedle osoby, se kterou chcete přestat sdílet svůj kalendář.

  Osoba se odebere ze seznamu lidí s přístupem k vašemu kalendáři. Pokud je daná osoba z vaší organizace, odebere se váš kalendář z jejího seznamu kalendářů. Pokud je daná osoba mimo vaši organizaci, její kopie vašeho kalendáře se neodebere, ale nebude se už synchronizovat s vaším kalendářem a dostávat z něho aktualizace.

Pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu

Přístupová oprávnění redaktora nebo delegáta k vašemu kalendáři můžete udělit komukoliv z vaší organizace. Redaktory můžete přiřadit ke svému primárnímu kalendáři (který se jmenuje jednoduše „Kalendář“) nebo k jakémukoliv dalšímu kalendáři, který jste si vytvořili. Delegáty můžete přiřadit jenom ke svému primárnímu kalendáři. Lidem, kteří nejsou z vaší organizace, přístup redaktora ani delegáta udělit nemůžete.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. Na navigačním panelu vyberte Sdílet > Kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. V dialogu Sdílet tento kalendář zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete svůj kalendář sdílet. Toto pole funguje stejně jako pole Komu v e-mailové zprávě. Kalendář sice můžete nasdílet více než jedné osobě, ale Outlook na webu vyžaduje, abyste tyto osoby přidávali jednotlivě.

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

 4. Po přidání osoby, které chcete umožnit spravovat váš kalendář, vyberte rozevírací seznam u jejího jména a zvolte úroveň přístupu, kterou jí chcete udělit.

  • Možnost Může upravovat vyberte, pokud chcete udělit oprávnění provádět ve vašem kalendáři změny.

  • Možnost Delegát vyberte, pokud jí chcete dát stejná oprávnění jako redaktorovi a navíc umožnit, aby dostávala žádosti a odpovídala vaším jménem.

  • Možnosti Může zobrazovat informace o tom, kdy nemám čas, Může zobrazovat názvy a místa konání událostí a Může zobrazit všechny podrobnosti umožní druhým lidem jenom si váš kalendář zobrazit, ale nebudou ho moct měnit.

 5. Po přidání osoby, se kterou chcete kalendář sdílet, a volbě úrovně oprávnění vyberte Sdílet. Pokud se rozhodnete kalendář prozatím nesdílet, vyberte Odebrat  Odebrat .

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

Osoba, které jste nasdíleli svůj kalendář, dostane e-mailovou zprávu, která jí to oznámí. Pokud tato osoba v pozvánce vybere tlačítko Přijmout, přidá se váš kalendář do jejího seznamu kalendářů.

Snímek obrazovky s pozvánkou ke sdílenému kalendáři

Poznámky: 

 • Položky kalendáře, které jsou označené jako Soukromé, jsou chráněné. Většina lidí, se kterými svůj kalendář sdílíte, uvidí u položek označených jako Soukromé jenom čas. Neuvidí předmět, místo ani jiné podrobnosti. Existuje ale výjimka: delegátovi můžete dát oprávnění k zobrazení podrobností i u položek, které jsou označené jako Soukromé.

 • Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události

Když někomu ke kalendáři udělíte přístupová oprávnění delegáta, uvidíte v dialogu Sdílet tento kalendář další možnost, která vám umožní určit, jakým způsobem se mají zpracovávat žádosti o schůzku a odpovědi na ně. Pokud máte více delegátů, bude tato možnost platit pro všechny delegáty.

Tyto možnosti můžete nastavit takto:

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. Na navigačním panelu vyberte Sdílet > Kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. V části Delegáti vyberte v seznamu Posílat pozvánky a odpovědi komu jednu z následujících možností:

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

  • Jenom delegát, mně posílat oznámení. Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají vám a vašim delegátům. Možnost přijmout nebo odmítnout žádost o schůzku se zobrazí jenom vašim delegátům a oznámení, které přijde vám, se zobrazí jako běžný e-mail. Na schůzku ale přesto můžete reagovat tak, že otevřete danou položku kalendáře a zvolíte požadovanou reakci.

  • Jenom delegát. Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají jenom vašim delegátům.

  • Můj delegát a já. Žádosti o schůzku a odpovědi se posílají vám i vašim delegátům. Na pozvání na schůzku může odpovědět kdokoliv z vás.

 4. Nastavené změny můžete uložit tlačítkem Hotovo.

Pomocí nastavení v dialogu Sdílet tento kalendář můžete delegátům udělit oprávnění zobrazit podrobnosti položek, které jsou označené jako soukromé.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. Na navigačním panelu vyberte Sdílet > Kalendář.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

 3. U delegáta, kterému chcete udělit oprávnění k zobrazení soukromých událostí, zaškrtněte políčko Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události.

  Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Umožnit delegátovi zobrazit soukromé události

 4. Nastavené změny můžete uložit tlačítkem Hotovo.

Pokud chcete ukončit sdílení svého kalendáře s určitou osobou, odeberte její oprávnění přes Outlook na webu.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet a zvolte kalendář, který chcete přestat sdílet.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

  Váš primární kalendář má standardně název „Kalendář“. Pokud jste si vytvořili jiné kalendáře, můžete si místo něho vybrat jeden z nich. Nemůžete odebrat oprávnění ke sdílení kalendářů, které vlastní jiní lidé.

 3. Zvolte osobu, se kterou chcete kalendář přestat sdílet, a vyberte Odebrat  Odebrat .

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

  Osoba se odebere ze seznamu lidí s přístupem k vašemu kalendáři. Pokud je daná osoba z vaší organizace, odebere se váš kalendář z jejího seznamu kalendářů. Pokud je daná osoba mimo vaši organizaci, její kopie vašeho kalendáře se neodebere, ale nebude se už synchronizovat s vaším kalendářem a dostávat z něho aktualizace.

Viz také

Sdílení kalendáře v Outlooku na webu pro firmy

Správa kalendáře jiné osoby v Outlooku na webu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×