Definování relace v diagramu modelu databáze

V aplikaci Visio můžete pomocí primárních a cizích klíčů definovat relace, abyste mohli vytvořit kolekci dat z více než jedné tabulky.

Poznámka:  Pokud používáte Visio Pro for Office 365 a chcete z existující databáze zpětně analyzovat model databáze, podívejte se na téma o zpětné analýze existující databáze.

V tomto článku

Vytvoření relace v diagramu modelu databáze

Odebrání relace z modelu databáze

Definování relace 1:1 nebo 1:N

Zobrazení relací a jejich vlastností v diagramu

Nemůžete najít funkce pro modelování databází?

Vaše edice aplikace Visio s největší pravděpodobností neobsahuje funkce, které hledáte. Pokud chcete zjistit, jakou edici aplikace Visio máte, klikněte v nabídce Nápověda na možnost O aplikaci Microsoft Office Visio. Název edice je uvedený v dialogovém okně na horním řádku textu.

Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy pro šablonu Diagram modelu databáze (použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), ale nepodporuje dopřednou analýzu (použití modelu databáze aplikace Visio k vygenerování kódu SQL).

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Vytvoření relace v diagramu modelu databáze

 1. Ujistěte se, že v diagramu jsou zobrazené obě tabulky. Pokud jste provedli zpětnou analýzu modelu z existující databáze, budete možná muset přetáhnout jednu nebo obě tabulky na stránku výkresu z okna Tabulky a zobrazení.

 2. Poklikejte na tabulku, která má být na straně primárního klíče relace.

 3. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 4. V mřížce klikněte na sloupec, který chcete použít k jednoznačné identifikaci jednotlivých řádků v tabulce, a zaškrtnutím políčka PK ho nastavte jako primární klíč.

 5. Přetáhněte ze vzorníku Objektově-relační nebo Relace entit obrazec Relace a umístěte ho na prázdné místo na stránce.

 6. Připojte vyšší konec k nadřazené tabulce.

 7. Připojte druhý konec k podřízené tabulce.

  Pokud druhá tabulka ještě neobsahuje sloupec se stejným názvem jako primární klíč, přidá ho modelář do druhé tabulky jako cizí klíč.

Poznámka: Pokud čáry relace zmizí, přejděte v nabídce Databáze na Možnosti a pak klikněte na Dokument. Na kartě Relace v části Zobrazit zaškrtněte políčko Relace.

Začátek stránky

Odebrání relace z modelu databáze

 1. Klikněte v modelu na relaci a stiskněte klávesu Delete.

 2. V dialogovém okně Odstranit objekt udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete odebrat relaci z výkresu i z podkladového modelu, klikněte na Ano.

  • Pokud chcete odebrat jenom čáru z výkresu, klikněte na Ne.

   Poznámka: Pokud kliknete na Ne a později budete chtít čáru znovu přidat do výkresu, vyberte jednu z tabulek v relaci a v nabídce Databáze klikněte na Zobrazit související tabulky.

Tip: Můžete zvolit, aby se odstraněné relace vždy zrušily i v podkladovém modelu, nebo aby se v něm neodstraňovaly. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti, klikněte na Modelování a přejděte na kartu Logický diagram.

Začátek stránky

Definování relace 1:1 nebo 1:N

Mohutnost relace popisuje, kolik řádků v jedné tabulce může souviset s kolika řádky v druhé tabulce. Například jedno (každé) oddělení může mít mnoho zaměstnanců, ale libovolný zaměstnanec může patřit jenom do jednoho oddělení. Mohutnost se obvykle vyjadřuje jako 1:1, 1:N nebo M:N.

 1. Poklikejte na příslušnou relaci.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Různé.

 3. V části Mohutnost zvolte mohutnost, která nejlépe odpovídá dané relaci. Pro relace 1:N je nejlepší mohutnost Žádná a více nebo Jedna a více. Pro relace 1:1 je nejlepší mohutnost Žádná nebo jedna nebo Přesně jedna.

Začátek stránky

Zobrazení relací a jejich vlastností v diagramu

Můžete zvolit, jestli chcete informace o relacích v diagramu zobrazit nebo skrýt.

 1. V nabídce Databáze přejděte na Možnosti a klikněte na Dokument.

 2. Na kartě Relace zaškrtněte informace, které chcete v diagramu zobrazit.

  Zobrazit nebo skrýt můžete:

  • Relace

  • Mohutnost

  • Rozvětvený zápis

  • Slovesnou frázi

  • Referenční akce

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×