Definování oborů pro hledání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Chtějí-li koncoví uživatelé zaměřit hledání na určitá umístění nebo obsah, mohou vybrat obory hledání ze seznamu oborů u pole Hledat. Mohou zvolit možnost Všechny weby a prohledat tak všechna dostupná umístění, nebo výběrem dalšího oboru hledání omezit svá hledání na určitá umístění, případně na obsah označený určitými hodnotami vlastností. Například dotaz v oboru Tento web (pokud je dostupný) zaměří hledání na aktuální web a jeho podřízené weby.

Výchozí obory, například Všechny weby a Osoby, jsou definovány na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb. Kromě toho správce s oprávněním pro správu sdílených služeb může definovat vlastní obory. Všechny obory definované na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb jsou sdíleny mezi všemi kolekcemi webů. Správce kolekce webů může udělat kopii sdíleného oboru, upravit tuto kopii nebo ji použít tak, jak je, a přidat vlastní obory pro použití v rámci kolekce webů. Obory mohou podle potřeby obsahovat jiné obory. Správce kolekce webů rovněž vytváří skupiny zobrazení oborů a uspořádává v nich obory. Vlastníci webu pak mohou pomocí těchto skupin upravit výskyty seznamu oborů pro pole Hledat na svých stránkách.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je výběr oborů na stránce Rozšířené hledání skrytý. Správce s oprávněním k úpravám stránky Rozšířené hledání však může upravit webovou část Rozšířené hledání tak, aby zobrazila svůj seznam oborů, a přiřadit skupinu zobrazení, pomocí které se seznam naplní obory hledání.

Co chcete udělat?

Plánování oborů

Otevřete stránku zobrazení oborů

Definovat nebo upravit obor

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Odstranění obor nebo pravidel oboru

Konfigurace skupin zobrazení rozsahu

Přiřazení skupiny zobrazit seznam oborů

Plánování oborů

Správce definuje obory tak, aby uživatelé mohli zaměřit hledání na určitá umístění a obsah. Při definování oboru lze podle potřeby omezit hledání kombinací pravidel pro umístění s pravidly vlastností. Obor může například nasměrovat dotaz na určité weby nebo na dokumenty označené určitými hodnotami vlastností.

Poznámka: Nemovitostí s hodnotou můžete zpřístupnit pro vyhledávání pomocí funkce spravované vlastnosti, ke kterému jsou namapované některé vlastnosti obsahu. V části Vlastnosti dotazu vytvořit obor stránkou a stránkou Upravit obor se zobrazí seznam spravované vlastnosti, které lze použít v obory. Další informace naleznete v části pozdější Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Pro přístup na stránku Zobrazit obory, na které lze přidávat nebo upravovat obory a skupiny zobrazení oborů, je nutné mít oprávnění správce kolekce webů.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu, zvolte příkaz Nastavení webu a potom zvolte možnost Změnit všechna nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory hledání. Zobrazí se stránka Zobrazit obory.

 4. Definujte nový obor, klikněte na Nový obor a pak postupujte podle pokynů v následující části definovat obor.

  Můžete také upravit pravidla pro existující obor, klikněte na odkaz Přidat pravidla pro obor a pak postupujte podle kroků uvedených v části pozdější Přidání nebo úprava pravidel oboru.

  Definovat vlastní zobrazení skupiny a uspořádat obory v ní, klikněte na Nová skupina zobrazení a pak postupujte podle kroků uvedených v části novější Konfigurovat obor zobrazení skupin.

Začátek stránky

Definování nebo úprava oboru

Obory umožňují zaměřit hledání na určitá umístění nebo materiály. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit kopii sdíleného oboru a tuto kopii upravit, případně může přidat vlastní obory pro použití v rámci kolekce webů.

Při přidávání vlastního oboru do kolekce webů je vhodné začít zkopírováním existujícího oboru, například oboru Všechny weby, a potom přidat pravidla určující umístění, typy obsahu nebo hodnoty vlastností. Kombinací několika pravidel a jejich úpravami můžete pro kolekci webů navrhnout obory, jež budou poskytovat hledání se zaměřením přizpůsobeným potřebám konkrétních pracovních skupin.

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části zobrazení stránky zobrazit obory.

 2. Kliknutím na možnost Nový obor zobrazte stránku Vytvořit obor.

  Případně kliknutím na název stávajícího oboru zobrazte stránku Pravidla a vlastnosti oboru. Potom kliknutím na možnost Změnit nastavení oboru zobrazte stránku Upravit obor.

 3. Do pole Název zadejte slovo, název, zkratku nebo krátkou frázi, která se bude zobrazovat v seznamu Obory.

 4. V poli Popis vysvětlete účel oboru. Jedná se o volitelný popis pro vaši potřebu a pro vlastníky webu a nezobrazuje se uživatelům.

 5. V části Skupiny zobrazení vyberte, kde chcete tento obor zobrazit, například Rozevírací seznam hledání.

 6. V části cílová stránka výsledků vyberte, jestli chcete zobrazit výsledky hledání tento obor na výchozí stránce výsledků hledání nebo na jinou webovou stránku. Použít na stránce výsledků různých hledání, vyberte zadat na jinou stránku pro tento obor vyhledávání a zadejte webovou adresu pro jinou stávající stránky výsledků v poli Cílová stránka výsledků (například http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Kliknutím na tlačítko OK uložte obor a vraťte se na stránku Zobrazit obory.

  Pokud chcete přidat pravidel oboru, klikněte na Přidat pravidla vedle názvu obor a pak postupujte podle pokynů v následující části Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Pravidla oboru definují obsah, který je přidružen k oboru. Určují umístění, vlastnosti nebo zdroje obsahu, jež jsou do oboru zahrnuty, případně z něho vyloučeny.

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části zobrazení stránky zobrazit obory.

 2. Ve sloupci Stav aktualizace klikněte vedle názvu oboru na odkaz Přidat pravidla. Zobrazí se stránka Přidat pravidlo oboru.

  Případně klepnutím na název oboru zobrazte stránku Pravidla a vlastnosti oboru. V části Pravidla potom klepnutím na existující pravidlo zobrazte stránku Upravit pravidlo oboru.

 3. V části Typ pravidla oboru dané stránky vyberte typ pravidla. Na výběr jsou možnosti Webová adresa, Dotaz na vlastnost nebo Veškerý obsah.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit umístění, zvolte možnost Webová adresa a zadejte umístění do jednoho z polí. (Chcete-li aplikovat pravidla na více umístění, definujte samostatné pravidlo pro každé z nich.)

   Pokud zadejte cestu do pole Složka (například http://site/subsite/folder) pravidla platí jenom pro položky umístěné ve složce, který sdílí, uvedl a podsložky.

   Zadáte-li název hostitele do pole Název hostitele, bude se pravidlo vztahovat na položky umístěné kdekoli v tomto hostiteli.

   Zadáte-li název domény do pole Doména nebo poddoména, bude se pravidlo vztahovat na všechny položky umístěné v této doméně.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit obsah nalezený hledáním hodnoty přiřazené ke spravované vlastnosti, zvolte možnost Dotaz na vlastnost. Vyberte vlastnost a zadejte hodnotu. (Chcete-li aplikovat pravidla na více vlastností nebo hodnot, definujte samostatné pravidlo pro každé nastavení vlastnosti.)

   Poznámka: Spravované vlastnosti zpřístupňuje pro použití v oborech správce s oprávněním pro správu sdílených služeb.

  • Chcete-li vytvořit obor zahrnující vše, co je procházeno zdrojem obsahu nazvaným Místní weby serveru Office SharePoint Server, vyberte v části Typ pravidla oboru možnost Zdroj obsahu a v části Zdroj obsahu vyberte možnost Místní weby serveru Office SharePoint Server.

  • Chcete-li pravidlo použít na veškerý obsah ze všech webů zahrnutých v indexu vyhledávání, vyberte možnost Veškerý obsah.

 4. Volbou Chování vyberte, jak bude toto pravidlo kombinací s ostatními pravidly definovat obor. Možnost Zahrnout představuje pravidlo "NEBO", možnost Vyloučit představuje pravidlo "A NE" a možnost Vyžadovat pravidlo "AND".

 5. Kliknutím na tlačítko OK pravidlo použijte.

  Poznámka: Obory hledání a jejich pravidla jsou kompilovány podle plánu, který je automaticky upravován podle frekvence předchozích aktualizací. Správce může rovněž nastavit provedení aktualizací oborů ručně. Nový obor se v seznamu oborů pole Hledat zobrazí až po své první kompilaci.

Začátek stránky

Odstranění oboru nebo pravidel oboru

Obory nebo pravidel oboru odstranit, postupujte podle kroků v předchozí části zobrazení stránky zobrazit obory. Potom proveďte následující kroky:

Odstranění oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory přesuňte ukazatel myši na název oboru, rozbalte nabídku, která se zobrazí, a zvolte možnost Odstranit.

 2. Po zobrazení výzvy k potvrzení klikněte na tlačítko OK.

Odstranění pravidel oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory přesuňte ukazatel myši na název oboru, rozbalte nabídku, která se zobrazí, a zvolte možnost Upravit vlastnosti a pravidla. Zobrazí se stránka Pravidla a vlastnosti oboru.

 2. Odstranění individuálního pravidla oboru:

  1. Klikněte na název pravidla na stránce Pravidla a vlastnosti oboru.

  2. V dolní části stránky Upravit pravidlo oboru klikněte na možnost Odstranit.

 3. Odstranění všech pravidel pro určitý obor:

  1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Pravidla na možnost Odstranit všechna pravidla.

Začátek stránky

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Skupiny zobrazení slouží k přiřazení oborů pro pole hledání. Pro určitou kolekci webů může správce s oprávněními správce kolekce webů vytvořit novou skupinu zobrazení oboru a uspořádat v ní obory, nebo může přidat další obory do stávajících skupin zobrazení. Vlastník webu potom může přidat skupinu zobrazení do seznamu oborů jakéhokoli pole Hledat na daném webu a umožnit tak uživatelům vyhledávání s užším zaměřením.

Vytvoření nebo úprava skupin zobrazení oboru

Aby mohl vlastník webu měnit obory, jež jsou dostupné v seznamu oborů u pole Hledat, může správce kolekce webů upravit stávající skupiny zobrazení, nebo vytvořit nové skupiny zobrazení a uspořádat v nich obory.

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části zobrazení stránky zobrazit obory.

 2. Kliknutím na možnost Nová skupina zobrazení zobrazte stránku Vytvořit skupinu zobrazení oboru.

  Případně kliknutím na název stávající skupiny zobrazení zobrazte stránku Upravit skupinu zobrazení oboru.

 3. Na vybrané stránce do pole Název zadejte název, který pomůže vlastníkům webu identifikovat skupinu zobrazení.

 4. Do pole Popis zadejte popis, který upřesňuje obory obsažené v dané skupině zobrazení, a uveďte, kde je výhodné tyto obory použít. Jedná se o volitelný popis pro vaši potřebu a pro vlastníky webu, který se koncovým uživatelům nezobrazuje.

 5. V části Obory zaškrtněte políčko u těch oborů, které chcete zahrnout do skupiny zobrazení.

 6. Pomocí seznamů Pozice shora upravte pořadí oborů ve skupině zobrazení.

 7. V seznamu Výchozí obor zvolte obor (nebo obory), který bude zobrazen v seznamu a který bude prohledáván jako výchozí, pokud uživatel nevybere jiný obor.

 8. Kliknutím na tlačítko OK dokončete vytváření nové skupiny zobrazení.

Zahrnutí oboru do skupin zobrazení

Obor lze do existujících skupin zobrazení přidat ze stránky Upravit obor.

 1. Postupujte podle kroků v předchozí části zobrazení stránky zobrazit obory.

 2. Kliknutím na název oboru zobrazte stránku Pravidla a vlastnosti oboru.

 3. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Nastavení oboru na možnost Změnit nastavení oboru.

 4. Na stránce Upravit obor v části Zobrazovaná skupina vyberte skupiny zobrazení, které budou zahrnovat tento obor, a zrušte skupiny zobrazení, které jej zahrnovat nebudou.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přiřazení skupiny zobrazení k seznamu oborů

Přidejte skupinu zobrazení do seznamu oborů pole hledání, aby byl uživatelům webu daný obor zpřístupněn.

 1. Přihlaste se k domovské stránce webu.

  Poznámka: Správce s oprávněními správce kolekce webů může upravovat libovolný web z kolekce. Vlastník webu může upravovat všechny stránky na jednom webu.

 2. Zobrazte stránku, která obsahuje seznam oborů, který chcete změnit. Rozbalte její nabídku Akce webu a zvolte možnost Upravit stránku.

 3. Přesuňte ukazatel myši na webovou část, rozbalte její nabídku Upravit a zvolte možnost Upravit sdílenou webovou část.

 4. V podokně nástrojů Vyhledávací pole rozbalte část Různé kliknutím na znaménko plus (+).

 5. Posuňte zobrazení na pole Zobrazovaná skupina oboru, zadejte název skupiny zobrazení, která bude obsahovat obory pro tento seznam oborů a potom klikněte na tlačítko Použít.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů.

 7. Jestliže vaše role povoluje okamžité zpřístupnění nové skupiny zobrazení oboru, klikněte na možnost Publikovat. Chcete-li upravenou webovou část nejprve nechat zkontrolovat, klikněte na možnost Vrátit se změnami a sdílet koncept.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×