Office
Přihlásit se

Datový model Analýzy využití Microsoft 365

Data pro tabulky Analýzy využití Microsoft 365

Analýza využití Microsoft 365 se připojuje k rozhraní API, které poskytuje vícerozměrný datový model. Rozhraní API jsou ve verzi Preview a najdete je na https://reports.office.com/pbi/v1.0/<IDtenanta> (nahraďte <IDtenanta> identifikátorem GUID vašeho tenanta).

Poznámka: Další informace najdete v článku o práci se sestavami využití Office 365 v Microsoft Graphu.

Toto rozhraní API poskytuje informace o měsíčním trendu v používání různých služeb Office 365. Přesná data vrácená rozhraním API najdete v tabulce v následující části.

Tabulky dat vrácené rozhraním API pro Office 365 Reporting

Název tabulky

Informace v tabulce

Rozsah dat

Tenant Product Usage (Využití produktu tenanta)

Obsahuje měsíční souhrny povolených aktivních uživatelů, zachované uživatele po měsících, uživatele prvního použití a kumulativní aktivní uživatele.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Product Activity (Aktivita produktu tenanta)

Obsahuje měsíční součty aktivity a počet aktivních uživatelů pro různé aktivity v produktech.

Podívejte se na definici aktivních uživatelů, kde najdete informace o aktivitách v rámci produktu, které se vracejí v této tabulce dat.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Office Licenses (Licence Office tenanta)

Obsahuje data o počtu předplatných Microsoft Office přiřazených uživatelům.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Mailbox Usage (Využití poštovní schránky tenanta)

Obsahuje data o poštovní schránce uživatele z hlediska celkového počtu poštovní schránky a jak se využívá úložiště.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Client Usage (Využití klienta tenanta)

Obsahuje data o počtu uživatelů aktivně používajících konkrétního klienta nebo zařízení k připojování k Exchangi Online, Skypu pro firmy a Yammeru.

Obsahuje měsíční souhrnná data pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant SharePoint Online Usage (Využití SharePointu Online tenanta)

Obsahuje data o sharepointových webech, do kterých spadají týmové weby a weby skupin, jako celkový počet webů, počet dokumentů na webu, počet souborů podle typu aktivity a využitého úložiště.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant OneDrive for Business Usage (Využití OneDrivu pro firmy tenanta)

Obsahuje data o účtech OneDrivu, jako počet účtů, počet dokumentů na účtech OneDrivu, využité úložiště, počet souborů podle typu aktivity.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Office 365 Groups Usage (Využití skupin Office 365 tenanta)

Obsahuje data o využití skupin Office 365 včetně poštovní schránky, SharePointu a Yammeru.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

Tenant Office Activation (Aktivace Office tenanta)

Obsahuje data o počtu aktivací předplatného Office, počet aktivací na zařízení (Android/iOS/Mac/PC), aktivace podle plánu služeb, jako je třeba Office Proplus, Visio, Project.

Obsahuje data o stavu ke konci měsíce pro probíhající 12měsíční období včetně části aktuálního měsíce.

User State (Stav uživatele)

Obsahuje metadata o uživatelích, včetně zobrazovaného jména uživatele, přiřazených produktů, umístění, oddělení, pozice, společnosti. Tato data pokrývají uživatele, kterým byla přiřazena licence během posledního úplného měsíce. Každý uživatel je jednoznačně zastoupený pomocí ID uživatele.

Tato data pokrývají uživatele, kteří měli přiřazenou licenci během posledního úplného měsíce.

User Activity (Aktivita uživatelů)

Obsahuje informace o aktivitách provedených jednotlivými licencovanými uživateli.

Podívejte se na definici aktivních uživatelů, kde najdete informace o aktivitách v rámci produktu, které se vracejí v této tabulce dat.

Tato data pokrývají uživatele, kteří provedli aktivitu v některé ze služeb během posledního úplného měsíce.

Když rozbalíte následující sekce, zobrazíte podrobné informace pro každou tabulku dat.

Tato tabulka obsahuje podrobnosti na úrovni uživatelů pro všechny uživatele, kteří mají licenci přiřazenou během posledního úplného měsíce. Poskytuje data z Azure Active Directory.

Název sloupce

Popis sloupce

UserId

Jedinečné ID uživatele, které představuje uživatele a umožňuje připojení k jiným tabulkám dat v rámci datové sady.

Timeframe

Hodnota měsíce, pro který má tato tabulka data

UPN

Hlavní název uživatele, jednoznačně identifikuje uživatele, aby se mohl spojit s jinými externími zdroji dat.

DisplayName

Zobrazované jméno uživatele

IDType

Typ ID je nastavený na hodnotu 1, pokud uživatel používá Yammer a připojuje se pomocí svého ID Yammeru, nebo na hodnotu 0, pokud se připojuje k Yammeru pomocí svého ID Office 365.

Hodnota 1 znamená, že tento uživatel se připojuje k Yammeru se svým ID Yammeru a ne s ID Office 365.

HasLicenseEXO

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat Exchange

HasLicenseODB

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat OneDrive pro firmy

HasLicenseSPO

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat SharePoint Online

HasLicenseYAM

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat Yammer

HasLicenseSFB

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat Skype pro firmy

HasLicenseTeams

Nastaveno na hodnotu Pravda, pokud má uživatel přiřazenou licenci a má povoleno používat Microsoft Teams

Company

Data společnosti znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

Department

Data oddělení znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

LocationCity

Data města znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

LocationCountry

Data země znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

LocationState

Data státu znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

LocationOffice

Kancelář uživatele

Title

Data pozice znázorněná v Azure Active Directory pro tohoto uživatele

Deleted

Pravda, pokud se uživatel odstranil z Office 365 v posledním úplném měsíci

DeletedDate

Datum, kdy byl uživatel odstraněn z Office 365

YAM_State

Stavy uživatele v systému Yammeru, může být active, deleted nebo suspended (aktivní, odstraněný nebo pozastavený).

YAM_ActivationDate

Datum, kdy se uživatel stal aktivní v Yammeru

YAM_DeletionDate

Datum, kdy se uživatel stal odstraněný v Yammeru

YAM_SuspensionDate

Datum, kdy se uživatel stal pozastavený v Yammeru

Tato tabulka obsahuje data o každém uživateli, který měl aktivitu v některé ze služeb v předchozím měsíci.

Název sloupce

Popis sloupce

UserID

Jedinečné ID uživatele, které představuje uživatele a umožňuje připojení k jiným tabulkám dat v rámci datové sady.

IDType

Typ ID je nastavený na hodnotu 1, pokud uživatel používá Yammer a připojuje se pomocí svého ID Yammeru, nebo na hodnotu 0, pokud se připojuje k Yammeru pomocí svého ID Office 365.

Hodnota 1 znamená, že tento uživatel se připojuje k Yammeru se svým ID Yammeru a ne s ID Office 365.

Timeframe

Hodnota měsíce, pro který tato tabulka představuje data

EXO_EmailSent

Počet poslaných e-mailů

EXO_EmailReceived

Počet přijatých e-mailů

EXO_EmailRead

Počet aktivity čtení e-mailu provedené uživatelem, mohlo by jít o vícenásobné čtení už přečteného e-mailu nebo e-mailu přijatého dříve.

EXO_AppointmentCreated

Počet vytvořených událostí

EXO_MeetingAccepted

Počet přijatých schůzek

EXO_MeetingCancelled

Počet zrušených schůzek

EXO_MeetingDeclined

Počet odmítnutých schůzek

EXO_MeetingSent

Počet odeslaných schůzek

ODB_FileViewedModified

Počet souborů, s kterými tento uživatel pracoval na kterémkoliv OneDrivu pro firmy (například vytvoření, aktualizace, odstranění, zobrazení nebo stažení)

ODB_FileSynched

Počet souborů, které tento uživatel synchronizoval na kterémkoliv OneDrivu pro firmy

ODB_FileSharedInternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel interně z kteréhokoliv OneDrivu pro firmy

ODB_FileSharedExternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel externě z kteréhokoliv OneDrivu pro firmy

ODB_AccessByOwner

Počet souborů, s kterými uživatel pracoval, které se nacházejí na jeho vlastním OneDrivu pro firmy

ODB_AccessOthers

Počet souborů, s kterými tento uživatel pracoval, které se nacházejí na OneDrivu pro firmy jiného uživatele

SPO_GroupFileViewedModified

Počet souborů, s kterými tento uživatel pracoval na libovolném webu skupiny

SPO_GroupFileSynched

Počet souborů, které tento uživatel synchronizoval na libovolném webu skupiny

SPO_GroupFileSharedInternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel interně z libovolného webu skupiny

SPO_GroupFileSharedExternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel externě z libovolného webu skupiny

SPO_GroupAccessByOwner

Počet souborů, s kterými uživatel pracoval, které se nacházejí na webu skupiny, který tento uživatel vlastní

SPO_GroupAccessByOthers

Počet souborů, s kterými uživatel pracoval, které se nacházejí na webu skupiny, který vlastní jiný uživatel

SPO_OtherFileViewedModified

Počet souborů, se kterými tento uživatel pracoval na jakémkoli jiném webu

SPO_OtherFileSynched

Počet souborů, které tento uživatel synchronizoval z jakéhokoli jiného webu

SPO_OtherFileSharedInternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel interně z jakéhokoli jiného webu

SPO_OtherFileSharedExternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel externě z jakéhokoli jiného webu

SPO_OtherAccessedByOwner

Počet webů, se kterými uživatel pracoval, nacházejících se na jiném webu vlastněném tímto uživatelem

SPO_OtherAccessedByOthers

Počet webů, se kterými uživatel pracoval, nacházejících se na jiném webu vlastněném jiným uživatelem

SPO_TeamFileViewedModified

Počet souborů, s kterými tento uživatel pracoval na libovolném týmovém webu

SPO_TeamFileSynched

Počet souborů, které tento uživatel synchronizoval z libovolného týmového webu

SPO_TeamFileSharedInternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel interně z libovolného týmovém webu

SPO_TeamFileSharedExternally

Počet souborů, které tento uživatel sdílel externě z libovolného týmovém webu

SPO_TeamAccessByOwner

Počet souborů, s kterými uživatel pracoval, které se nacházejí na týmovém webu, který tento uživatel vlastní

SPO_TeamAccessByOthers

Počet souborů, s kterými uživatel pracoval, které se nacházejí na týmovém webu, který vlastní jiný uživatel

Teams_ChatMessages

Počet odeslaných chatových zpráv

Teams_ChannelMessage

Počet zpráv odeslaných do kanálů

Teams_CallParticipate

Počet hovorů, kterých se uživatel účastnil

Teams_MeetingParticipate

Počet schůzek, ke kterým se uživatel připojil

Teams_HasOtherAction

Logická hodnota, která určuje, jestli uživatel provedl jiné akce v Microsoft Teams

YAM_MessagePost

Počet zpráv Yammeru, které tento uživatel publikoval

YAM_MessageLiked

Počet zpráv Yammeru, které tento uživatel olajkoval

YAM_MessageRead

Počet zpráv Yammeru, které tento uživatel přečetl

SFB_P2PSummary

Počet relací mezi dvěma účastníky, kterých se tento uživatel účastnil

SFB_ConfOrgSummary

Počet konferenčních relací uspořádaných tímto uživatelem

SFB_ConfPartSummary

Počet konferenčních relací, kterých se tento uživatel účastnil

Tato tabulka poskytuje data o osvojení po měsících z hlediska povolených, aktivních a vracejících se uživatelů a uživatelů prvního použití v rámci Office 365. Hodnota Office 365 představuje aktivní využití některého produktu.

Název sloupce

Popis sloupce

Produkt

Název produktů, pro které se informace o využití shrnují. Hodnota Office 365 ve sloupci produktu představuje aktivitu v libovolném produktu.

Timeframe

Hodnota měsíce. Bude jeden řádek pro každý produkt pro každý měsíc z posledních 12 měsíců, včetně části aktuálního měsíce.

EnabledUsers

Počet uživatelů, kteří mají povoleno používat produkt pro časový rámec (hodnota timeframe). Počítá se i povolení pro část měsíce.

ActiveUsers

Počet uživatelů, kteří provedli úmyslnou aktivitu v produktu pro časový rámec.

Uživatel se počítá jako aktivní pro produkt v určitém měsíci, pokud v produktu provedl jednu z klíčových aktivit. Klíčové aktivity najdete v tabulce Tenant Product Activity.

CumulativeActiveUsers

Počet uživatelů, kteří mají povoleno používat produkt a použili produkt až do měsíce časového rámce aspoň jednou od spuštění shromažďování dat v novém systému využití

MoMReturningUsers

Počet uživatelů, kteří jsou aktivní v měsíci časového rámce a také byli aktivní v předchozím měsíci

FirstTimeUsers

Počet uživatelů, kteří se stali aktivní v časovém rámci poprvé od shromažďování dat v novém systému využití.

Uživatel se počítá jako uživatel prvního použití v určitém měsíci, pokud zjistíme jeho aktivitu poprvé od začátku shromažďování dat v tomto novém systému vytváření sestav. Jakmile se započítá jako uživatel prvního použití, nebude se takto už nikdy počítat, i když bude doba mezi jeho aktivitami velmi dlouhá.

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka obsahuje měsíční součty aktivity a počet aktivních uživatelů pro různé aktivity v produktech.

Název sloupce

Popis sloupce

Timeframe

Hodnota měsíce. Bude jeden řádek pro každý produkt pro každý měsíc z posledních 12 měsíců, včetně části aktuálního měsíce.

Product

Název produktu v Office 365, pro který jsou k dispozici data o využití

Activity

Název aktivity v produktu, která se používá k předvedení aktivního využití produktu

ActivityCount

Toto je celkový počet akcí spočítaných pro každou provedenou aktivitu v rámci produktu u všech aktivních uživatelů.

Poznámka: Pro aktivity SharePointu Online a OneDrivu pro firmy tato hodnota představuje počet jedinečných dokumentů, se kterými uživatelé pracovali.

ActiveUserCount

Počet uživatelů, kteří provedli aktivitu v rámci produktu

TotalDurationInMinute

Dobu trvání v minutách u všech aktivních uživatelů, kteří využívali zvukovou nebo audiovizuální relaci v příslušné aktivitě Skypu pro firmy

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka obsahuje souhrnná data pro všechny licencované uživatele Exchange Online, kteří mají uživatelské poštovní schránky. Obsahuje stav na konci měsíce pro všechny uživatelské poštovní schránky. Data v této tabulce se během měsíců nepřidávají. Data z posledního měsíce v této tabulce představují nejnovější stav.

Název sloupce

Popis sloupce

TotalMailboxes

Počet uživatelských poštovních schránek pro předplatné Office 365

IssueWarningQuota

Celková kvóta pro vydávání upozornění ve všech uživatelských poštovních schránkách

ProhibitSendQuota

Celková kvóta pro zákaz posílání ve všech uživatelských poštovních schránkách

ProhibitSendReceiveQuota

Celková kvóta pro zákaz posílání a příjmu ve všech uživatelských poštovních schránkách

TotalItemBytes

Velikost úložného prostoru využitého ve všech uživatelských poštovních schránkách v bajtech

MailboxesNoWarning

Počet uživatelských poštovních schránek, které byly pod limitem úložiště pro upozornění

MailboxesIssueWarning

Počet uživatelských poštovních schránek, kterým bylo vydáno upozornění pro kvótu úložiště

MailboxesExceedSendQuota

Počet uživatelských poštovních schránek, které překročily kvótu posílání

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Počet uživatelských poštovních schránek, které překročily kvótu posílání/příjmu

DeletedMailboxes

Počet uživatelských poštovních schránek odstraněných v časovém rámci

Timeframe

Hodnota měsíce

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka obsahuje souhrnná data po měsících o klientech, které uživatelé používají pro připojení k Exchangi Online, Skypu pro firmy a Yammeru. Nemá zatím ještě data o využívání klientů pro SharePoint Online a OneDrive pro firmy.

Název sloupce

Popis sloupce

Product

Název produktu v Office 365, pro který jsou k dispozici data o využití klienta

ClientId

Název každého zařízení použitého pro připojení k produktu

UserCount

Počet uživatelů, kteří použili každého z klientů pro každý produkt

Timeframe

Hodnota měsíce

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka obsahuje souhrnná data po měsících o použití nebo aktivitě webů SharePointu Online. Vztahuje se jenom na týmové weby a weby skupin. Tento sloupec ukazuje stav webů SharePointu Online na konci měsíce, například pokud uživatel vytvořil 5 dokumentů a využil celkem 10 MB místa a potom některé soubory odstranil a přidal další, takže stav na konci měsíce je 7 souborů celkem, které zabírají 5 MB úložného prostoru, představuje hodnota v této tabulce stav na konci měsíce. Tato tabulka je skrytá, aby se předešlo duplicitnímu počtu agregací, a slouží jako zdroj k vytvoření dvou referenčních tabulek.

Název sloupce

Popis sloupce

SiteType

Hodnota typu webu (any/team/group – všechny/týmový/skupiny) (any představuje kterýkoliv z těchto 2 typů webů)

TotalSites

Počet webů, které existovaly na konci časového rámce

DocumentCount

Celkový počet dokumentů, které existovaly na webu na konci časového rámce

DiskQuota

Celková přiřazená kvóta úložiště sečtená na všech webech na konci časového rámce

DiskUsed

Celkové využité úložiště sečtené na všech webech na konci časového rámce

ActivityType

Počet webů, které zaznamenaly různé typy aktivity se soubory (any/active files/ files shared EXT/INT/files synched – všechny / aktivní soubory / soubory sdílené EXTERNĚ/INTERNĚ / synchronizované soubory).

Any představuje kteroukoliv aktivitu provedenou se souborem.

SitesWithOwnerActivities

Počet aktivních webů, kde vlastník webu provedl konkrétní aktivitu se souborem na vlastním webu

SitesWithNonOwnerActivities

Počet aktivních webů sečtených za měsíc, kde uživatelé jiní než vlastník webu provedli konkrétní aktivitu se souborem na webech

ActivityTotalSites

Počet webů, které zaznamenaly jakoukoliv aktivitu během časového rámce. Pokud měl web aktivitu dříve v časovém rámci a byl do konce časového rámce odstraněn, bude se počítat do celkového počtu aktivních webů tohoto časového rámce.

Timeframe

Tento sloupec obsahuje hodnotu kalendářního data. Slouží jako relace M:1 pro tabulku kalendáře.

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka poskytuje data o účtech OneDrivu, jako počet účtů, počet dokumentů na účtech OneDrivu, využité úložiště, počet souborů podle typu aktivity. V této tabulce je uvedený stav účtů OneDrivu pro firmy na konci měsíce. Třeba pokud uživatel vytvořil 5 dokumentů, které využily 10 MB úložného prostoru, a potom jich několik odstranil a přidal další soubory, takže na konci měsíce má 7 souborů, které využívají 5 MB úložného prostoru, je v této tabulce hodnota z konce měsíce.

Název sloupce

Popis sloupce

SiteType

Hodnota je OneDrive.

TotalSites

Počet účtů OneDrivu pro firmy, které existovaly na konci časového rámce

DocumentCount

Celkový počet dokumentů, které existovaly na všech účtech OneDrivu pro firmy na konci časového rámce

DiskQuota

Celková přiřazená kvóta úložiště sečtená na všech účtech OneDrivu pro firmy na konci časového rámce

DiskUsed

Celkové využité úložiště sečtené na všech účtech OneDrivu na konci časového rámce

ActivityType

Počet účtů, které zaznamenaly různé typy aktivity se soubory (any/active files/ files shared EXT/INT/files synched – všechny / aktivní soubory / soubory sdílené EXTERNĚ/INTERNĚ / synchronizované soubory).

Any představuje kteroukoliv aktivitu provedenou se souborem.

SitesWithOwnerActivities

Počet aktivních účtů OneDrivu pro firmy, kde vlastník účtu provedl konkrétní aktivitu se souborem na svém vlastním účtu

SitesWithNonOwnerActivities

Počet účtů OneDrivu pro firmy, kde byla aktivita se souborem provedena jinými uživateli než vlastník účtu

ActivityTotalSites

Počet účtů OneDrivu pro firmy, které zaznamenaly nějakou aktivitu během časového rámce. Pokud měl účet OneDrivu pro firmy aktivitu dříve v časovém rámci a byl do konce časového rámce odstraněn, bude se počítat do celkového počtu aktivních účtů OneDrivu pro firmy tohoto časového rámce.

Timeframe

Tento sloupec obsahuje hodnotu kalendářního data. Slouží jako relace M:1 pro tabulku kalendáře.

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Tato tabulka poskytuje data o využívání skupin Office 365 v organizaci.

Název sloupce

Popis sloupce

TimeFrame

Hodnota měsíce. Bude jeden řádek pro každý produkt pro každý měsíc z posledních 12 měsíců, včetně části aktuálního měsíce.

GroupType

Typ skupiny (privátní/veřejná/jakákoli)

TotalGroups

Počet skupin v každém typu skupiny

ActiveGroups

Počet aktivních skupin

MBX_TotalGroups

Počet skupin poštovní schránky

MBX_ActiveGroups

Počet aktivních skupin poštovní schránky

MBX_TotalActivities

Počet aktivit v poštovní schránce

MBX_TotalItems

Počet položek poštovní schránky

MBX_StorageUsed

Využité úložiště poštovní schránky

SPO_TotalGroups

Počet skupin SharePointu

SPO_ActiveGroups

Počet aktivních skupin SharePointu

SPO_FileAccessedActiveGroups

Počet skupin SharePointu s aktivitami přístupu k souborům

SPO_FileSyncedActiveGroups

Počet skupin SharePointu s aktivitami synchronizace souborů

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Počet skupin SharePointu s aktivitami interního sdílení

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Počet skupin SharePointu s aktivitami externího sdílení

SPO_TotalActivities

Počet aktivit na SharePointu

SPO_FileAccessedActivities

Počet aktivit přístupu k souborům SharePointu

SPO_FileSyncedActivities

Počet aktivit synchronizace souborů SharePointu

SPO_FileSharedInternallyActivities

Počet aktivit interního sdílení souborů SharePointu

SPO_FileSharedExternallyActivities

Počet aktivit externího sdílení souborů SharePointu

SPO_TotalFiles

Počet souborů SharePointu

SPO_ActiveFiles

Počet aktivních souborů SharePointu

SPO_StorageUsed

Využité úložiště SharePointu

YAM_TotalGroups

Počet skupin Yammeru

YAM_ActiveGroups

Počet aktivních skupin Yammeru

YAM_LikedActiveGroups

Počet skupin Yammeru s aktivitami olajkování

YAM_PostedActiveGroups

Počet skupin Yammeru s aktivitami publikování

YAM_ReadActiveGroups

Počet skupin Yammeru s aktivitami čtení

YAM_TotalActivities

Počet aktivit v Yammeru

YAM_LikedActivities

Počet aktivit olajkování na Yammeru

YAM_PostedActivties

Počet aktivit publikování na Yammeru

YAM_ReadActivites

Počet aktivit čtení na Yammeru

Tabulka obsahuje data o počtu aktivací předplatného Office různých plánů služeb, jako je třeba Office Proplus, Visio, Project. Poskytuje také údaje o počtu aktivací na zařízení (Android/iOS/Mac/PC).

Název sloupce

Popis sloupce

ServicePlanName

Seznam hodnot názvů plánů služeb a počty aktivací podle zařízení, jak je vidět v sloupcích níže

TotalEnabled

Počet povolených uživatelů podle názvu plánu služby na konci časového rámce

TotalActivatedUsers

Počet uživatelů, kteří si aktivovali každý plán služeb na konci časového rámce

AndroidCount

Počet aktivací na plán služeb pro zařízení s Androidem na konci časového rámce

iOSCount

Počet aktivací na plán služeb pro zařízení s iOSem na konci časového rámce

MacCount

Počet aktivací na plán služeb pro zařízení MAC na konci časového rámce

PcCount

Počet aktivací na plán služeb pro zařízení PC na konci časového rámce

WinRtCount

Počet aktivací na plán služeb pro zařízení Windows Mobile na konci časového rámce

Timeframe

Tento sloupec obsahuje hodnotu kalendářního data. Slouží jako relace M:1 pro tabulku kalendáře.

Content Date

Pokud časový rámec (timeframe) zobrazuje aktuální měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum v aktuálním měsíci, pro které jsou data k dispozici.

Pokud časový rámec zobrazuje předchozí měsíc, bude tato hodnota představovat poslední datum měsíce časového rámce.

Související témata

Analýza využití Microsoft 365

Povolení Analýzy využití Microsoft 365

Navigace a využití sestav v Analýze využití Microsoft 365

Přizpůsobení sestav v Analýze využití Microsoft 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×